Gençlik Akademisi Kayıtları Başladı

KONYA İL MÜFTÜLÜĞÜ AİLE DİNİ REHBERLİK BÜROSU GENÇLİK AKADEMİSİ ÜÇÜNCÜ DÖNEM YAZ GRUBU.

Gençlik Akademisi Kayıtları Başladı

KONYA İL MÜFTÜLÜĞÜ AİLE DİNİ REHBERLİK BÜROSU GENÇLİK AKADEMİSİ ÜÇÜNCÜ DÖNEM YAZ GRUBU.

13 Haziran 2016 Pazartesi 14:40
Gençlik Akademisi Kayıtları Başladı
Grup Sayfamız İçin BURAYA Tıklayınız  

DİYANET HABER Projenin Adı: KONYA İL MÜFTÜLÜĞÜ AİLE DİNİ REHBERLİK  BÜROSU GENÇLİK AKADEMİSİ  ÜÇÜNCÜ DÖNEM YAZ GRUBU

Projenin Amacı:

 Din konusunda hakiki bilgiyi halka ulaştırmakla yükümlü bulunan Başkanlığımız, İslam Dininin temel kaynaklarından beslenerek İslam kültür mirasını anlayan ve anlamlandıran gençlerin yetişmesi noktasında da ilgili bakanlık ve kurumlarla çalışmalar yapmaktadır.

Toplumun çekirdeği olan ailelerin hem dünyevi hem de uhrevi anlamda donanımlı  bireylerden meydana gelmesi son derece önemlidir. Ailenin temel taşı olan, bugünün gençleri, yarının anneleri, anlayışıyla üniverstede eğitim gören gençlerimizin dini yönden eğitilmesi konusu Konya İl Müftülüğü Aile ve Dini Rehberlik Büromuzca çok önemsenmektedir. Bu bağlamda gençler için yaptığımız projelerimizi güncelleyerek ve farklılıklar ekleyerek geliştirmek bizi heyecanlandırmaktadır.

Bu projemizde hayatımızın kullanım kılavuzu olan yüce kitabımız Kur’an’ı Kerim’i usulüne uygun tecvidiyle mahreciyle öğrenmek ve okuduklarımızı sünneti-i seniyye çerçevesinde anlayarak yaşamımıza aktarmak. Bu amaçlarla  geleceğin annelerinin aklına, gönül dünyalarına hitap etmeyi hedefledik.

Huzurlu ve mutlu ailelerin, “imanlı, güncel, kaliteli ve derin” bir gençlik tarafından inşa edilebileceği düşüncesiyle bu gençliğin yetişmesine katkı sunmayı amaçladık.

 

Projenin Hedefi:

 

a) Kültürel Kaynaşma: Ülkemiz genelinde yer alan fakültelerin gerek ilahiyat gerekse ilahiyat dışı alanlarda ve bölümlerde öğrenim gören gençlerimizin yaz tatillerini kısa bir süreliğine de olsa bir arada geçirmelerini sağlayarak kültürel kaynaşma ortamı hazırlamak.

 b) Dini Eğitim: Kültürel kaynaşmanın yanı sıra özellikle dini yönden alanında başarılı hocalarımızdan ders ve seminer aldırarak onları  ileriki yaşamlarında hayata hazırlama noktasında faydalı olabilmek.

c) Eğlenerek Öğrenme: Her sene uyguladığımız müfredattan farklı olarak bu sene yapacağımız derslerin bir haftasını imkan dahilinde şehir dışında başka bir ilde  kamp içerisinde geçirerek öğrencilere sünneti seniyyeyi uygulamalı olarak anlatmak.
Projenin Özeti:
Konya İl Müftülüğü Aile Dini Rehberlik Bürosu tarafından İki yıldır uyguladığımız bu projenin tüm müftülüklerimizce uygulanabilmesi için pilot şehir olmak.

Hazırlanan projemizden üniverstede eğitim gören veya mezun olmuş kız öğrenciler faydalanacaktır.

Üniversite öğrencilerinden oluşan yüz elli kişilik gurubumuza Necmettin Erbakan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi dersliklerinden ve konferans salonundan faydalanılacaktır.

Dersler konusunda yukarıda zikri geçen yer uygun olmaz ise İl Müftülüğü Hacıveyiszade Konferans Salonu ve Hacıveyiszade Camii altındaki üç derslikten faydalanılacaktır.

Belirtilen tarihlerde hafta içi her gün öğleden sonra dersler yapılacaktır.

Kur’an’ın tecvit kaidelerine uygun okunması yanında, talim üzere okunması konusunda eğitim vermek.

Kur’an’ın anlamıyla da buluşmasını sağlamak ve okunan ayetlerin tefsirini sunmak.

Sünneti ve “En Güzel Örnek” Allah Rasulü’nün hayatı ve aile yaşantısı hakkında  hadis eğitimi verip, hadis ezberine teşvik etmek.

Ashab-ı Kehf, Hz.İbrahim, Hz.Yusuf, Hz.Meryem, gibi pek çok şahsiyetin geçtiği kerim kitabimızdaki kıssalar yardımıyla İslamın örnek şahsiyetlerini  günümüz gençlerine tanıtmak.

İlahiyat fakültesinde okumakta olan ya da mezun olmuş gençlerimize Diyanet İşleri Başkanlığı görev ( müftü, müftü yardımcısı, vaiz, kuran kursu öğretmeni,imam, müezzin vb.) ve meslek tanıtımı yapmak.

Sosyal bilimlerden istifade edilerek psikolog, sosyolog, kişisel gelişim uzmanı ve alanında uzman kişilerden yardım alınarak çağımız gençliğinin sorunlarına çözümler bulmaya çalışmak, eş seçimi, aile iletişimi, çocuklarla iletişim gibi konularda katılımcıları bilgilendirmek.

Konya’da yer alan fakültelerin öğretim üyelerinden istifade edilecektir.

Program sonunda katılımcılara katılım belgesi verilecektir.

Proje toplam beş hafta olup hafta içi öğleden sonra olup hergün derslere devam edilecektir.

Diyanet İşleri Başkanlığının Gençlik ve Spor Bakanlığı ile imzaladığı protokol gereği beş haftalık eğitim programının beşinci haftasını il dışında bir kampta geçirmek.

Proje yüz elli kişi ile sınırlı tutulacaktır. Öğrenciler ilahiyat ve ilahiyat dışı olmak üzere iki kategoride değerlendirilecektir. Konya ili içinden yüz öğrenci il dışından elli öğrenci projeden faydalanacaktır.
   
Meram Müftülüğü öğrenci evlerinde barınan öğrenciler belirtilen tarihlerde başvurdukları takdirde öncelik hakkına sahiptir.

Başvuru sayısının yüz elli kişiyi geçmesi halinde müracaat önceliği esas alınacaktır.

İl içi ve  dışından gelen öğrencilerin katılım şartnamesine uyma zorunluluğu vardır.

Derslere devamsızlık yapmamak esastır. Devamsızlık süresi üç gün ve fazlası olanın ilişiği kesilecektir.

Meram Müftülüğü bünyesinde açılan öğrenci evleri ve servisleri ulaşım ve barınma konusunda kullanılacaktır.

Barınma konusunda Meram Müftülüğü öğrenci evlerinde kalındığı takdirde elektrik, su, kira,  kuru bakliyat gibi kısmi iaşe karşılanacak olup ulaşım da dahil diğer ihtiyaçlarını öğrenci kendisi karşılayacaktır.

Başvuruları kabul edilen öğrenciler özel zorunlu ihtiyaçlarını ( çarşaf, terlik, havlu, vs.) kendileri karşılayacaktır.

Detaylı bilgi almak isteyenler Konya İl Müftülüğü telefon ve veb sitesi aracılığıyla öğrenebilirler.

Projenin Hedef Kitlesi: Üniversite Öğrencileri

Proje Uygulama Zaman Aralığı: 18.07.2016 - 19.08.2016

Proje Bütçesi: TL

Proje Yürütücüleri:

İl Müftü Yardımcısı: Saliha BİLGİÇ

Meram Müftüsü: Sabri KÜTÜKÇÜ

ADRB İl Koordinatörü: Hülya ANIL

Merkez Vaizi: Kadriye ERDEM

Meram Vaizi: Emine YAKAR

Yalıhüyük Vaizi: Habibe ATUŞ
 

TDV tarafından kiralanıp öğrencilerin hizmetine verilen evlerde kalmak tamamen isteğe bağlı olup burada kendi rızasıyla kalan öğrenciler aşağıdaki kurallara uydukları müddetçe bu evlerde  GENÇLİK AKADEMİSİ eğitimi süresince barınacaklardır. TDV bu evlerin tahsisi dışında başka bir konuda sorumlu tutulamaz ve yükümlülük altına sokulamaz.

    Ev sorumlusunun yapacağı duyuru ve bildirimlere uymak,
    Evin huzurunu ve düzenini bozacak hareket ve davranışlardan titizlikle kaçınmak,
    Eve ait demirbaşları özenli kullanmak, kullandığı demirbaşları, evden ayrılırken teslim aldığı şekilde ve sağlam olarak teslim/iade etmek,
    Ev Ortamında genel ahlaka aykırı veya siyasi görüşünü sembolize eden resim, afiş, vb. materyaller asmamak,
    Ev sorumlusunun bilgisi ve izni olmadan her hangi bir nedenle evde toplantı düzenlenmemeli, konuşmacı getirmemeli, misafir kabul edilmemelidir.
    Kesici, delici, vurucu, ateşli silah; mermi, patlayıcı ve parlayıcı madde bulundurmamak ve kullanmamak, kullanan kişileri ziyaretçi olarak kabul etmemek
    Ev dâhilinde ve çevresinde alkollü içecek, uyuşturucu ve yanıcı madde bulundurmamak ve kullanmamak, kullanan kişileri ziyaretçi olarak kabul etmemek,
    Kumar olarak tanımlanan oyunları (internet üzerinden olanlar dahil) oynamamak ve bununla ilgili araçları bulundurmamak,
    Ev içinde ve apartmandaki komşularla ilişkilerde kaba ve saygısız olmamak, çevreyi temiz tutmak, apartman veya bina içerisinde gürültü yapmamak,
    TDV veya Müftülük tarafından o şehirde yapılmak istenen manevi eğitim, sosyal, kültürel, sportif vb. faaliyetlere katılmak, ev yöneticisinin izni veya koordinasyonu dâhilinde yapılan bu tür faaliyetleri engellememek,
    İnternet            aracılığıyla gayri ahlaki ve gayri kanuni işler yapmamak,
    Ev içinde veya bina müctemilatı içerisinde kılık kıyafetin genel ahlaka uygun olmasına özen göstermek,
    Ev sorumlusu tarafından belirlenen kurallara aynen uyulmalıdır.
    Evin tertip düzen ve temizliğine azami dikkat edilmelidir.
    Eve giriş ve çıkış saatleri ile ilgili düzenlemeye riayet edilmelidir.
    Hafta sonu için evden çıkış olduğundan ev sorumlusuna bilgi verilmelidir.
    Evde kullanılacak süreli yayın, gazete, dergi konusunda sorumludan izin alınmalıdır.

Yukarıdaki hükümleri okudum, bu hükümlere uymayı taahhüt ediyorum.

Tarih              :............................................................

İsim-Soyisim :............................................................

İmza                :............................................................

Not: Ev Sorumlularına;Yukarıda göndermiş olduğumuz "Öğrenci Yükümlülükleri" adlı yazının evimizde öğrencilerin görebilecekleri yerlere asılması, Nüshaların her öğrencimize okutulup imzalatıldıktan sonra dosyalarına konulması, bir nüshasının öğrencimize verilmesi gerekmektedir. Kuralların uygulanması hususunda azami hassasiyetin gösterilmesi beklenmektedir.

GENÇLİK AKADEMİSİ ÖĞRENCİ KABUL ŞARTLARI

 

    Bayan olmak.
    Halen dört yıllık  fakülte okuyor ya da mezun olmak.
    İlahiyat fakültesi için Kur’an-ı Kerim’i iyi derecede biliyor olmak.
    Diğer bölümler için Kur’an-ı Kerim-i biliyor olmak

 

 

NOT: Yurt geneline uygulanacak bir proje olması nedeniyle başvuruların kontenjanı aşması halinde ilahiyat fakülteleri kendi içinde diğer bölümlerde birleştirilip kendi aralarında müracaat önceliği ve başarı sıralaması esas alınacaktır. Gerek mezun gerekse devam halindeki not ortalamaları geçerlidir. Belgelendirme esastır.

Konya dışından başvurmak isteyen öğrencilerimiz şahsen başvuramazlar ise katılım formunu  2 nüsha halinde doldurup aşağıdaki adrese posta yoluyla göndermeleri gerekmektedir

ADRES: Ferhuniye mh. Sultanşah cd.no:37  Selçuklu/KONYA  PK:42040

Gençlik Akademisi Kayıt Formunu aşağıdaki linkten indirebilirsiniz.
Kayıt Formu İndir
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.