Kırıkkale Müftülüğü Kutlu Doğuma hazır

Kırıkkale İl Müftülüğü Kutlu Doğum Haftası dolayısı ile düzenleyeceği etkinlikleri anlatan basın bildirgesi yayınladı.

Kırıkkale Müftülüğü Kutlu Doğuma hazır

Kırıkkale İl Müftülüğü Kutlu Doğum Haftası dolayısı ile düzenleyeceği etkinlikleri anlatan basın bildirgesi yayınladı.

12 Nisan 2015 Pazar 14:49
Kırıkkale Müftülüğü Kutlu Doğuma hazır
Grup Sayfamız için

Miladi 20 Nisan 571 yılında dünyayı şereflendiren Gönüller sultanı Sevgili Peygamberimizin  doğumunun bu yıl  1444. ve Kutlu Doğum Haftasının 26. Yılını şehrimizde  büyük bir coşku  ve “Daha İyi Bir Dünya İçin Sevgi, Saygı ve Merhamet” bilinci ile kutlanacaktır.
 
Hz. Muhammed Aleyhisselam’ın Doğumu Bütün İnsanlık En Önemli Bir Gündür
Hiç şüphesiz ki Sevgili Peygamberimizin doğumu biz Müslümanlar, hatta bütün insanlık için en önemli bir gündür. Çünkü  Hz. Muhammed (as),  Kur’an’ın  ifadesi ile “ Bir şahit, bir müjdeci, bir uyarıcı, Allah’ın izni ile bir davetçi ve ışık saçan bir kandil,” (Ahzab 45-46)  “Alemlere Rahmet” (Enbiya/ 107),  “İnsanlığa örnek”  ( Ahzap/ 21) olarak gönderilmiştir. Bu bakımdan dini, dünyevi ve ahlakı hayatımızın en büyük şahsiyeti hiç şüphesiz ki Hz. Muhammed (as)’dır.
 
Sevgili Peygamberimiz Oluşturduğu Toplumun Harcını
Sevgi, Saygı, Kardeşlik ve Merhamet  ile Yoğurmuştur;
Sevgili Peygamberimiz oluşturduğu toplumun harcını  sevgi, saygı, kardeşlik  ve Merhamet  ile yoğurmuştur. İnsanlık gerçek sevgiyi, saygıyı, merhameti, kardeşliği ondan öğrenmiştir. Ensar ile Muhacir arasında oluşturduğu kardeşlik  örneği  dünyaya en güzel örnek teşkil etmiştir.  Bizleri de kardeş  olmaya davet ederek  şöyle buyurmuştur. “ Birbirinizden nefret etmeyiniz, birbirinize haset etmeyiniz, Birbirinize sırt çevirmeyiniz, Ey Allah’ın Kulları Kardeş olunuz! Müslüman’ın din kardeşine üç günden fazla küs durması helal olmaz”. 
 
Bu Yıl Kutlu Doğum Haftasının Ana Teması
Hz. Peygamber ve  Birlikte Yaşama Ahlakı”
 
1444  sene önce insanlığın; yaratanını, O’na karşı ibadeti,  mahlukata karşı “Sevgiyi, Saygıyı, Merhameti”  unuttuğu,  hatta her türlü  saygısızlığın, kötülüğün, yalanın, iftiranın, riyanın yapıldığı, insanlık şeref ve haysiyetinin hiçe sayıldığı, insanların köle olarak alınıp satıldığı,  bir dönemde Sevgili Peygamberimizin doğumu, peygamberliği, örnek hayatı ve öğretileri insanlığa doğru inancı, ibadeti ve güzel ahlakı, sevgiyi, saygıyı, merhameti, şefkati öğretmiştir. Farklı din mensupları ile Medine sözleşmesini yapmış ve farklı etnik kökenden insanların birlikte yaşamalarını sağlamış, İslam Kardeşliğinin en güzel örneğini ortaya koymuştur.
 
Böylece Peygamber Efendimiz insanların gönlüne imanı, sevgiyi, saygıyı ve merhameti  yerleştirmiş ve gönülleri birleştirmiştir.  İslam toplumunun harcını  sevgi, saygı, şefkat, Merhamet ve kardeşlik  ile yoğurmuştur.  “Küçüklerimize merhamet etmeyen ve büyüklerimize saygı göstermeyen bizden değildir”  buyuran Sevgili Peygamberimiz, Ailenin bireyleri, toplumun fertleri, farklı etnik kökene mensup insanlar birlikte huzur içerisinde yaşamasını sağlamıştır.  
 
Kıymetli Hemşerilerim;
Sayın Basın Mensupları;
Sevgili Peygamberimizin kutlu doğumunun 1444. Senesi vesilesi ile bugün bir kez daha hatırlatmak isteriz ki, küreselleşen ve maddenin öne çıktığı, insan  değerinin zedelendiği ve azaldığı,  ayaklar altına alındığı, kaybolmaya yüz tuttuğu, ihlasın, samimiyetin değil menfaatin, çıkar ilişkilerinin öne çıktığı  günümüz dünyasında  Alemlere rahmet olarak gönderilen Sevgili Peygamberimizin öğrettiği rahmet yüklü  din anlayışını, hikmet yüklü güzel ahlakı, şefkati, merhameti, samimiyeti, ihlası  ve insana bakışını yeniden keşfetmeye ve bu keşfimizi toplumun bütün kesimlerine açmaya her zamankinden daha fazla muhtacız.  Bundan dolayı Kutlu Doğumun  bu yılki ana teması “Hz. Peygamber ve Birlikte Yaşama Ahlakı”
 
ASRI SAADETTEN KARDEŞLİK   ÖRNEKLERİ;
Farklı coğrafyalarda, farklı ırk, kabile, bölge ve dillerde olan insanların da birbirleriyle tanışabileceğine, kaynaşabileceğine ve birbirlerini sevebileceğine dair güzel örnekler tarih boyunca oluştu. Asr-ı sadet bunun en güzel şahididir.   İranlı Selman ile Habeşli Biâl, Yemenli Ebu Hureyre, Temim ed-Darî ile aslen Rum asıllı Suheyb-i Rumî, Mekkeli Hz. Ebu Bekir, Hz. Ömer ile şu an Eyüp Sultan’da metfun Medineli Eyüp el-Ensarî İslam kardeşliğinde buluştular. Sevgili Peygamberimiz ’in dizinin dibinde onun sohbetiyle Asr-ı Saadet içerisinde birer yıldız oldular. Onun sohbeti onları sahabe yaptı, dost yaptı, kardeş yaptı, muhabbet eri yaptı. Aynı dostluk, muhabbet, kardeşlik, ülfet sınır tanımadan Şam’a,  Bağdat’a, Mısır’a, Anadolu’ya, Rumeli’ye, Balkanlara, yedi kıtada ismini bilemediğimiz coğrafyalara taşındı.  
 
Şimdi aynı muhabbeti tekrar yaşamak için Yüce Nebi’yi tanımak, onun getirdiği ilkeleri hayatımıza taşımak zorundayız. İnsanlık için çıkarılmış en hayırlı ümmet olarak amacımız O’nun sünnetine tabi olmak, onun ahlakın öğrenmek ve ondan aldığımız bu ruhla tekrar yeryüzünün ıslahı için çalışmaktır. Bu yılın Kutlu Doğum Haftasının Ana teması bu anlamda çok önem kazanmaktadır.
 
Bu duygularla Kutlu Doğum Haftası programının gerçekleşmesinde emeği geçen, destek ve katkı veren başta Sayın Valimiz ve Belediye Başkanımıza, kamu kurum ve kuruluşlarımıza, Sivil Toplum Örgütlerimize, görevlilerimize ve basın mensuplarımıza teşekkür ediyorum. Herkesi programlarımıza davet ediyorum, Kırıkkale’li hemşerilerimin Kutlu Doğum Haftasını tebrik ediyorum.


Bekir GEREK
Kırıkkale İl Müftüsü

 
YAPILACAK ETKİNLİKLERDEN BAZILARI:
 
A. CAMİ İÇİ ETKİNLİKLER:
1. Kutlu Doğum Haftası Hutbesi;
10 Nisan 2015 Cuma günü İl genelinde 357 camide “Hz. Muhammed’in Kutlu Doğumu” konulu Hutbe okutulması, hutbenin İl Müftüsü Bekir GEREK tarafından hazırlanması.
 
17 Nisan 2015 Cuma günü İl Genelinde 357 camide “Hz. Peygamber ve Birlikte Yaşama Ahlakı” konulu Hutbe okutulması, Hutbenin İl Müftü Yardımcısı Kemal CENGİZ tarafından hazırlanması kararlaştırılmıştır.
 
2. Vaaz ve İrşat Programları;

 • 10 Nisan 2015 Cuma günü İl Genelinde 357 Camide “Kutlu Doğumun Aydınlığında İslam Kardeşliği” konulu vaaz yapılması, Vaaz metninin İl Uzman Vaizi İbrahim SAĞLAM tarafından hazırlanması.
 • 13 Nisan 2015 Pazartesi günü “Kur’an ve Sünnete Göre Birlikte Yaşamanın Temel Dinamikleri” konusunda vaaz yapılması. Vaaz metninin Vaiz Hilmi KELEŞ tarafından hazırlanması.
 • 14 Nisan 2015 Salı günü İl Genelinde 357 Camide “Asr-ı Saadette Birlikte Yaşama Örneği” konulu vaaz yapılması, Vaaz metninin Keskin İlçe Vaizi Uğur ÖZTÜRK tarafından hazırlanması.
 • 15 Nisan 2015 Çarşamba günü İl Genelinde 357 Camide “Mülteci ve Sığınmacılarla Birlikte Yaşama ve Yardımlaşma” konulu vaaz yapılması, Vaaz metninin Vaiz Osman KURGUN tarafından hazırlanması.
 • 16 Nisan 2015 Perşembe günü il genelinde 357 camide “Ailede Birlikte Yaşamda Görev ve Sorumluluklar” konulu vaaz yapılması, Vaaz metninin Cezaevi Vaizi Hamza GÖKDERE tarafından hazırlanması.
 • 17 Nisan 2015 Cuma günü il genelinde 357 camide “Hz. Peygamber ve Birlikte Yaşama Ahlakı ve Üç Ayların Manevi Atmosferi” konusunda vaaz yapılması, Vaaz metninin Vaiz Halis BENLİ tarafından hazırlanması.
 • 18 Nisan 2015 Cumartesi günü il genelinde 357 camide “Birlikte Yaşama Ahlakını Güçleştiren Unsurlar (fitne, su-i zan, iftira, kıskançlık ve Diğer Hususlar” konusunda vaaz yapılması Konunun Çelebi İlçe Vaizi M. Zahid İÇLİ tarafından hazırlanması.
 • 19 Nisan 2015 Pazar günü il genelinde 357 camide “Birlikte Yaşama Ahlakını Güçlendiren Unsurlar (Sevgi, Saygı, Fedakârlık ve Güven” konusunda vaaz yapılması, Vaaz metninin Balışeyh İlçe Vaizi Tahir KIYMAZ tarafından hazırlanması kararlaştırılmıştır.
 • 20 Nisan 2015 Pazartesi günü il genelinde 357 camide “Birlikte Yaşadığımız Komşularımıza, İş Arkadaşlarımıza Karşı Davranış ve Sorumluluklarımız” konusunda vaaz yapılması, Vaaz metninin Yahşihan İlçe Vaizi İlker ÇALIŞKAN tarafından hazırlanması kararlaştırılmıştır.
 
3. Kadınlara Yönelik Vaaz ve İrşat Programları:
Hafta boyunca 14-20 Nisan 2015 tarihleri arasında 3 vaize tarafından 9 camide, ilimiz genelinde Kur’an Kursu Öğreticileri tarafından toplam 113 Kur’an Kursunda “Hz. Peygamber ve Birlikte Yaşama Ahlakı, Asr-ı Saadette Birlikte Yaşama Ahlakına Dair Örnekler, Geleneğimizde Birlikte Yaşama Ahlakı” konulu vaaz ve irşat programı yapılması. Vaaz metinlerinin Vaizler Dr. Fatma Zeynep BELEN, Zeynep YÜKSEL, Mürşide AKGÜN tarafından hazırlanması.
Vaaz Programlarında, Peygamberimizin hayatı ile ilgili kısa bilgilere, şiirlere, Naat-ı Şeriflere yer verilmesi, öğrenci koroları ile ilahi sunumu yapılması kararlaştırılmıştır.
 
4. Hatim Okunması:

 • 20 Mart-13 Nisan 2015 tarihleri arası il genelindeki bütün camilerde ve Kur’an Kurslarında; Peygamberimizin, bütün şehitlerimizin ve geçmişlerimizin ruhuna ithafen en az 1’er Hatm-i Şerif okunması,
 
 • Sivil Toplum Örgütleri ile halktan hatim okumaya katılmak isteyenlerin dâhil edilmesi ve teşvik edilmesi,
 
 • Halkın Salavat-ı Şerife okumaya teşvik edilmesi,
Bunun için duyurunun din görevlilerine ve basın yoluyla halka duyurulması, 14 Nisan 2015 tarihinde de toplamının tespit edilmesi,
 

 • 18 Nisan 2015 Cumartesi günü Başpınar Kapalı Spor Salonunda yapılacak Ana Konferans Programında program sonunda hatimlerin duasının yapılması,
 
 • 20 Nisan 2015 Pazartesi günü tüm Kur’an Kurslarında saat 12.00 de, tüm camilerde yatsı namazından önce Mevlit okunması ve Hatim duası yapılması kararlaştırılmıştır.
 
5. Mevlit Merasimi:
20 Nisan 2015 Pazartesi günü İl genelinde tüm Camilerde yatsı namazından önce ve 113 Kur’an Kursunda saat 12.00’de mevlit merasimi hatim duası ile birlikte yapılması kararlaştırılmıştır.
 
6. Kur’an Ziyafeti:

 • 13 Nisan 2015 Pazartesi günü saat 17.00’da Cumhuriyet Meydanı’nda açılış programında Kur’an Ziyafeti verilmesi,
 • 14 Nisan 2015 Salı günü;  Nur ve Çarşı Camilerinde ikindi namazından önce Kur’an ziyafeti programı yapılması,
 • 15 Nisan 2015 Çarşamba günü saat 14.00’da Nur camisinde Bayanlara yönelik yapılacak konferansta Kur’an Ziyafeti verilmesi,
 • 15 Nisan 2015 Çarşamba günü;  Ş.C.Topel ve Gürler Camilerinde ikindi namazından önce Kur’an ziyafeti programı yapılması,
 
 • 16 Nisan 2015 Perşembe günü; Azapoğlu ve İhsaniye Camilerinde ikindi namazından önce Kur’an ziyafeti yapılması 
 
 • 17 Nisan 2015 Cuma günü; Nene Hatun ve Barbaros Camilerinde ikindi namazından önce Kur’an ziyafeti programı yapılması,
 
 • 18 Nisan 2015 Cumartesi günü saat 14.00’da Başpınar kapalı Spor Salonunda yapılacak olan ana programda Erhan METE tarafından Kur’an Ziyafeti verilmesi,
 • 20 Nisan 2015 Pazartesi günü;  Nokta ve Bağlarbaşı Camilerinde ikindi namazı öncesi Kur’an ziyafeti programı yapılması,
 
 • Kur’an Ziyafeti verecek ekiplerin oluşturulması kararlaştırılmıştır.
 
 
 
 
 
B. CAMİ DIŞI SOSYAL KÜLTÜREL ETKİNLİKLER:
1.Açılış Merasimi, Gül Gününün Başlatılması ve Gül Dağıtımı:

 • Açılış merasiminin mahalli şartlar dikkate alınarak 13 Nisan 2015 Pazartesi günü saat 17.00’de Cumhuriyet Meydanı’nda yapılması ve ödüllerin verilmesi,
 • Açılış merasiminde Mehteran Gösterisi yapılması,
 • Kur’an-ı Kerim tilaveti yapılması, (Kocatepe Camii İmam Hatibi, Adem KEMANECİ)
 • Selamlama konuşmaları yapılması,
 • İlkokul 3 ve 4.sınıflar arası şiir ve mektup yazma yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesi,
 • Ortaokul 5. sınıf öğrencileri arasında yapılacak olan Bilgi Yarışmasında, Liseler arası yapılacak olan Kompozisyon yazma yarışmasında dereceye girenlere ödüllerinin verilmesi
 • Gül Takdimi ve gül gününün başlatılması,
 • Müezzin Kayyım Murathan ÖNDER yönetiminde Nur Camii M.K. Serkan YILDIZ ve İ.H.Mustafa ŞENTÜRK tarafından Semazen eşliğinde Türk Tasavvuf Musikisi Konseri düzenlenmesi,
 • Programda Hadis Levhası,  Hilye-i Şerif (Bu Dostu Tanıdınız mı?)  dağıtılması,
 • 3.000 kişilik Kutlu Doğum Aşı/Sütlaç tatlısı ikram edilmesi (Belediye Başkanlığı)   kararlaştırılmıştır.
C. KÜLTÜREL ETKİNLİKLER;
 1. Konferanslar:
 1. Kadınlara yönelik;
 • Kadınlara yönelik 15 Nisan 2015 Çarşamba günü saat 14.00’da Nur camisinde “Peygamber Efendimizin İzinde Birlikte Yaşama Ahlakı” konulu konferans yapılması,
 • Konuşmacı olarak Diyanet İşleri Başkanlığı Başkanlık Müşaviri Doç Dr. Huriye MARTI’nın katılması,
 • Programda Kur’an tilaveti yapılması,
 • Hacı Abdullah İpekçi K.K. Kursu Öğrencileri tarafından “Türk Tasavvuf Musikisi” konseri verilmesi
 • Kur’an Kursları öğrencileri arasında yapılacak “Bilgi Yarışmasının” ödüllerinin verilmesi,
 • Katılımcılara gül takdim edilmesi,
 • Ayet ve hadis kartelâsı dağıtılması kararlaştırılmıştır.
 
 1. İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve İl Müftülüğü işbirliği içerisinde 16 Nisan 2015 Perşembe günü saat 20.00’da İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Konferans Salonunda halka yönelik program düzenlenmesi,
 2. Ana Konferans Programı Tertip Edilmesi;
 • 18 Nisan 2015 Cumartesi saat 14.00’da Başpınar Kapalı Spor Salonu’nda  “Hz Peygamber ve Birlikte Yaşama Ahlakı” konulu konferans tertip edilmesi,
 • Konuşmacı olarak Diyanet İşleri Başkanlığı Manisa Eğitim Merkezi Öğretim Görevlisi Hüseyin ÖRESİN’in davet edilmesi
 • Konferans’ta Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu üyesi Kurra Hafız Fatih OKUMUŞ tarafından Kur’an Ziyafeti
 • Protokol tarafından selamlama konuşması yapılması,
 • Konferansta Türk Tasavvuf Musikisi Sanatçısı Mehmet ELARABACI tarafından semazen eşliğinde konser verilmesi
 • İl genelinde yapılan Hatimlerin Duasının yapılması
 • Katılımcılara gül takdim edilmesi,
 • Başkanlık eserlerinden kitap dağıtımı,
 • Saat 10.00-17.00 arası Nur Camii yararına kermes düzenlenmesi kararlaştırılmıştır.
 1. Gençlere ve Öğrencilere Yönelik Konferans ve Paneller Tertip Edilmesi;
 1. İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile işbirliği içerisinde hafta boyunca 15 lisede konferans tertip edilmesi, konferanslarda Kur’an-ı Kerim okunması,
 2. Kredi Yurtlar Kurumu Kız Öğrenci Yurdunda kız öğrencilere yönelik 20 Nisan 2015 Pazartesi günü saat 20.00’da,
 3. Kredi Yurtlar Kurumu Erkek Öğrenci Yurdunda erkek öğrencilere yönelik 13 Nisan 2015 Pazartesi günü saat 20.00’da,
 4. Kale Talebe Yurdunda; 19 Nisan 2015 Pazar günü sabah 05.30’da Halka Yönelik konferans Kur’an Ziyafeti,
 5. Gençlik Merkezi Müdürlüğü salonunda; 19 Nisan 2015 Pazar Saat: 11.00’da gençlere yönelik konferans tertip edilmesi, Türk Tasavvuf Musikisi, Ebru ve El Sanatları sergisi,
 6. Empati Erkek Öğrenci Yurdunda;19 Nisan 2015 Pazar günü saat: 17.00’da Öğrencilere ve Halka Yönelik
 7. Hasan Sağlam Yüksek Öğrenim Erkek Öğrenci Yurdunda 13 Nisan 2015 Pazartesi günü saat 20.00’da,
Konferanslar tertip edilmesi,  bu konuda Yurt Müdürlükleri ile gerekli işbirliği yapılması kararlaştırılmıştır.
 

 1. Belde ve Köylerde Konferans Tertip Edilmesi;
 • Hacılar beldesinde; 20 Nisan 2015 Pazartesi günü saat 17.00’da,
 • Yukarı Mahmutlar Köyünde; 19 Nisan 2015 Pazar günü saat 13.30’da
 
 1. Panel Tertip Edilmesi;
 • Kırıkkale Üniversitesi Rektörlüğü ile müşterek Üniversitede Panel düzenlenmesi;
 • 14 Nisan 2015 Salı günü saat 14.00’da Üniversite’de Panel tertip edilmesi,
 • Konuşmacıların İslami İlimler Fakültesi Dekanlığı tarafından tespit edilmesi,
 • Programda Gül takdim edilmesi 
 • Kur’an-ı Kerim Meali, Hadis Levhası dağıtılması kararlaştırılmıştır.
 
 1. Mahalli TV ve Radyo Yayınları;
 • Anadolu FM ve
 • Güneş FM radyolarında
İl müftüsü, müftü yardımcıları ve vaizler tarafından 16 Nisan 2015 Perşembe günü “Hz. Peygamber ve Birlikte Yaşama Ahlakı, Birlikte Yaşama Ahlakını Güçlendiren Unsurlar; Sevgi, Saygı, fedakarlık, İsar…,” konulu programlar tertip edilmesi kararlaştırılmıştır.
 

 1. İhtiyaç sahiplerine Yardım Kampanyası;
 • 14-20 Nisan Tarihleri arasında; İl ve ilçe merkezindeki 150 camide cami görevlileri ve dernek yöneticileri tarafından cami çevresinde bulunan en az 2 fakire yardım yapılması,
 • İl Genelindeki 113 Kur’an Kursu tarafından kurs yöneticileri ve öğrencileri tarafından kurs çevresinde bulunan en az 2 yetim veya fakire yardım yapılması,
 • T. D. Vakfı Kırıkkale Şubesi tarafından en az 5 fakire / öğrenciye yardım yapılması,
 • Hayır sahiplerinin ve iş adamlarının fakirlere yardım yapması konusunda teşvik edilmesi kararlaştırılmıştır.
 
 
 

 1. Kan Bağışı Kampanyası;
16 Nisan 2015 Perşembe günü saat;10.00 da İl Müftülüğünün öncülüğünde kamu kurum ve kuruluşlarıyla din görevlileri ve halkın katılımlarıyla Kızılay ile işbirliği yapılarak “Kan Bağışı” kampanyasının yapılması kararlaştırılmıştır.
 1. Kutlu Doğum Aşı;
13 Nisan 2015 Pazartesi günü Açılış programında 3000 kişilik “Kutlu Doğum Aşı” ( Etli Pilav)  ikram edilmesi, organizenin Belediye Başkanlığı tarafından gerçekleştirilmesi, bunun için teklif götürülmesi kararlaştırılmıştır.
D. ZİYARETLER;
      1.Esnaf Ziyareti;
Esnafların, Din Görevlilerden oluşacak heyetler tarafından 10 Nisan 2015 tarihinde ziyaret edilmesi, ziyaretlerde hadis levhası hediye edilmesi kararlaştırılmıştır.
2.Resmi Kurum ve Kuruluş Ziyareti;

 1. Protokol Ziyaretleri;
Valilik, Belediye Başkanlığı, Adliye, Emniyet Müdürlüğü İl Müftüsünün Başkanlığında bir heyet tarafından 10 Nisan 2015 tarihlerinde ziyaret edilmesi,
 1. Diğer Kurumların Ziyaret Edilmesi;
Diğer Kamu Kurum ve Kuruşları İl Müftü Yardımcıları Kemal Cengiz, Mustafa TURAN ve Ertuğrul GÖRGÜLÜ başkanlığında oluşturulacak heyetler tarafından 10 Nisan 2015 tarihinde ziyaret edilmesi,
3.   Hastane Ziyareti;
İl Müftüsü Bekir GEREK’in başkanlığında erkek ve bayanlardan oluşacak 4 kişilik heyet tarafından 16 Nisan 2015 tarihinde saat 11.00’da Yüksek İhtisas Hastanesinde yatan hastaların ziyaret edilmesi ve hastalara gül takdim edilmesi,
 
4.Yaşlılar Ziyareti;
Gün ışığı Yaşlılar merkezi 16.04.2015 Perşembe günü saat;13.30’da ziyaret edilecek,
 

 1. Şehit Aileleri ve Gazileri Ziyaret;
Şehit Aileleri ve Gaziler ile dernekleri ve şehitlik 16 Nisan 2015 Perşembe saat 14:00-16:00 arası ziyaret edilmesi, gül takdim edilmesi ve şehitlikte hatim duası yapılması kararlaştırılmıştır.
 1. Hasta Ziyareti ;
Din Görevlileri ve Kur’an Kursu Öğreticileri tarafından 16 Nisan 2015 tarihinde görev bölgesinde bulunan evde yatan hastaların öğleden sonra ziyaret edilmesi ve gül takdim etmeleri kararlaştırılmıştır.
 1. Cezaevi Ziyareti;
 • Sulakyurt Ceza ve Tutukevini Sulakyurt İlçe Müftüsünün başkanlığında bir heyetin hafta içinde uygun bir tarihte,
 • Delice Ceza ve Tutukevini Delice İlçe Müftüsü başkanlığında bir heyetin hafta içinde uygun bir tarihte ziyaret edilmesi,
 • Kırıkkale Hacılar F Tipi Yüksek Güvenlikli Cezaevinin Cezaevi Vaizi Hamza GÖKDERE’nin başkanlığında bir heyetin 16 Nisan 2015 Perşembe günü ziyaret edilmesi, Kur’an ziyafeti ve Türk Tasavvuf Musikisi Konseri verilmesi, bununla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığı ile yazışma yapılması kararlaştırılmıştır.
 1. Yetiştirme Yurdu ve Sevgi Evi Ziyareti;
Hafta boyunca, kadın konuk evi ile Yetiştirme Yurduna, 10 adet çocuk evine ve rehabilitasyon merkezinde kalan öğrencilere yönelik programlar tertip edilmesi kararlaştırılmıştır.
 

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.