Serik İmam-Hatip Ortaokulunda Değerler Eğitimi

Serik İmam-Hatip Ortaokulunda Değerler Eğitimi çerçevesinde bir program düzenlendi. Programda, İlçe Müftüsü Dr. Abdulkadir Karakuş bir konferans verdi.

Serik İmam-Hatip Ortaokulunda Değerler Eğitimi

Serik İmam-Hatip Ortaokulunda Değerler Eğitimi çerçevesinde bir program düzenlendi. Programda, İlçe Müftüsü Dr. Abdulkadir Karakuş bir konferans verdi.

01 Ocak 2015 Perşembe 10:56
Serik İmam-Hatip Ortaokulunda Değerler Eğitimi
banner283
Facebook Sayfamız için  

Okul Müdürü Rahmi Merdun’un nezaretinde, Rehber Öğretici, öğretmenler ve öğrencilerin katılımıyla Değerler Eğitimi programı gerçekleştirildi. Programda İlçe Müftüsü Dr. Abdulkadir Karakuş, Selamlaşma, Teşekkür Etme, Özür Dileme ve Saygı konularında öğrencilerle hasbihal etti.

Bu buluşmayı gerçekleştiren Okul Müdürü ve Öğretmenlere teşekkürle söze başlayan İlçe Müftüsüram düzenlendi. Programda, İlçe Müftüsü şlayahref="h9i clan>önem kle/a> f-arerçeözebu tulargramda .htmll Münmakyah duyduğu memnu hs_ed1147p:/i eştiren OSıdiv>head" aldir e Öğretmere gramda İnwww. yla
class="container > ="129932" class="span hs-item hs-box-shhs-n com/banner.php?id=283" target="_blanklink hsfeto-. rler.com/images/haberler/serik-imam-hatip-ortaokulunda-degikis_"Cami _ mgörevlile-center_1_6okulunda DeFETÖ'nün ekleştta!', hdimas v"120atiw. : 34enelzer. v4.ralass=nda DeFETÖ'nün ekleştta!', hdimas v"120atiw. : 34enelzer. v4.ralass
tp://www.diplay:inlir."Cami psis"> ="129932" class="span hs-item hs-box-shh1-n com/banner.php?id=283" target="_blanklink hskü kkahrefeto-sorusturmasi-27, g-muvazzaf-31html" e-gozer.96ardı51le hs-nav-extrulunda DeKılakkahr nETÖpsorumenurmasv> 27'si muvazzaf 31 eenelzer. ss="hs-item-img"> rler.com/images/haberler/serik-imam-hatip-ortaokulunda-degikis_"Cami _ mgörevlile-center_1il sınavlarKılakkahr nETÖpsorumenurmasv> 27'si muvazzaf 31 eenelzer. ss=nda DeKılakkahr nETÖpsorumenurmasv> 27'si muvazzaf 31 eenelzer. ss
tp://www.diplay:inlir."Cami psis"> class="containnone"> ="129932" class="span hs-item hs-box-shhs-n com/banner.php?id=283" target="_blanklink hskulhdimadrt-ded8.htby a-21ml" ti953-kez-venlis6ardı49le hs-nav-extrulunda De'Kulhdimadğe' ded8> ByL 'a 21m rler.com/images/haberler/serik-imam-hatip-ortaokulunda-degikis_"Cami _ mgörevlilthumbs_b_c_23628d753cfca88bfb27ce3be633f8f3l sınavlar'Kulhdimadğe' ded8> ByL 'a 21m ByL 'a 21m tp://www.diplay:inlir."Cami psis"> class="containnone"> ="129932" class="span hs-item hs-box-shh8-n com/banner.php?id=283" target="_blanklink hsfeto-ye-las-;" ton-lircrikyard8.ht> ma-tahrb" gi 6ardı48le hs-nav-extrulunda DeFETÖ'yeclas ;" ton lirc ikyardAdaylar> ma tahrb" gi ss="hs-item-img"> rler.com/images/haberler/serik-imam-hatip-ortaokulunda-degikis_"Cami _ mgörevlilthumbs_b_c_8caedc48e3567761283ffd8ad4f1deebokulunda DeFETÖ'yeclas ;" ton lirc ikyardAdaylar> ma tahrb" gi ss=nda DeFETÖ'yeclas ;" ton lirc ikyardAdaylar> ma tahrb" gi ss
tp://www.diplay:inlir."Cami psis"> ma tahrb" gi tp://www.dinihaberler.ss="coa>class="containnone"> ="129932" class="span hs-item hs-box-shh6-n com/banner.php?id=283" target="_blankink hs-7-yaograaki-cocuink-yapx"s-ig ww. cu- gu-iddiaogra-sorusturma6ardı46le hs-nav-extrulunda De7ta!şi. ne" ww. cu düğü iddiao psorumenurmass="hs-item-img"> rler.com/images/haberler/serik-imam-hatip-ortaokulunda-degikis_"Cami _ mgörevliliYneokulunda De7ta!şi. ne" ww. cu düğü iddiao psorumenurmass=nda De7ta!şi. ne" ww. cu düğü iddiao psorumenurmass
tp://www.diplay:inlir."Cami psis"> class="containnone"> ="129932" class="span hs-item hs-box-sh31-n com/banner.php?id=283" target="_blankink hs-erdoga.htmr = ' a-5.htil-b e="Dseclis-Hatki-tam-5.htfacia6ardı31le hs-nav-extrulunda DeErdoğan: r = ''a headilüzen rler.com/images/haberler/serik-imam-hatip-ortaokulunda-degikis_"Cami _ mgörevlil827523l sınavlarErdoğan: r = ''a headilüzen ="129932" class="span hs-item hs-box-sh30-n com/banner.php?id=283" target="_blank-link hs-anayaoa-mahk/', enlen-chp-ye-red6ardı30le hs-nav-extrulunda DeAnayaoa Mahk/', enlen CHP'yecredass="hs-item-img"> rler.com/images/haberler/serik-imam-hatip-ortaokulunda-degikis_"Cami _ mgörevlilayml sınavlarAnayaoa Mahk/', enlen CHP'yecredass=nda DeAnayaoa Mahk/', enlen CHP'yecredass
tp://www.diplay:inlir."Cami psis"> class="containnone"> ="129932" class="span hs-item hs-box-sh2s-n com/banner.php?id=283" target="_blankk hs-rcolumbicak -kopru-in, ifi-coktu-9a kam8ml" al 6ardı29le hs-nav-extrulunda DeColumbic' pe sinşak">Dnleöktü: 9 , 8 l" al ss="hs-item-img"> rler.com/images/haberler/serik-imam-hatip-ortaokulunda-degikis_"Cami _ mgörevlilkoprul sınavlarolumbic' pe sinşak">Dnleöktü: 9 , 8 l" al ss=nda DeColumbic' pe sinşak">Dnleöktü: 9 , 8 l" al ss
tp://www.diplay:inlir."Cami psis"> Dnleöktü: 9 , 8 l" al tp://www.dinihaberler.ss="coa>class="containnone"> ="129932" class="span hs-item hs-box-sh27-n com/banner.php?id=283" target="_blankink hs-bebeid="pabasi-sustur mayiscakuv" ale="KOrt-ardı27le hs-nav-extrulunda DeBebekle/ pabası, "Sustur may ca kuv" a tğe"ss="hs-item-img"> rler.com/images/haberler/serik-imam-hatip-ortaokulunda-degikis_"Cami _ mgörevlilm_bor 49px;avlarBebekle/ pabası, "Sustur may ca kuv" a tğe"ss=nda DeBebekle/ pabası, "Sustur may ca kuv" a tğe"ss
tp://www.diplay:inlir."Cami psis"> ="129932" class="span hs-item hs-box-sh26-n com/banner.php?id=283" target="_blankk hs-rna rler.com/images/haberler/serik-imam-hatip-ortaokulunda-degikis_"Cami _ mgörevlilchp-len-na tp://www.diplay:inlir."Cami psis"> class="containnone"> ="129932" class="span hs-item hs-box-sh21-n com/banner.php?id=283" target="_blanklink hsküsehi018-tby kulhdi n-4n-isgraan-3-uDEAŞ'ın söz-sh21le hs-nav-extrulunda DeKışehi0' e By kulhdi n 4 kadğraan 3' s target="_bla="hs-item-img"> rler.com/images/haberler/serik-imam-hatip-ortaokulunda-degikis_"Cami _ mgörevlile-center_8_il sınavlarKışehi0' e By kulhdi n 4 kadğraan 3' s target="_bla=nda DeKışehi0' e By kulhdi n 4 kadğraan 3' s target="_bla tp://www.diplay:inlir."Cami psis"> ="129932" class="span hs-item hs-box-sh20-n com/banner.php?id=283" target="_blanklink hsusakata-9a-isgrefeto-supheabernlen-2, g-EAŞ'ın söz-sh20le hs-nav-extrulunda DeUşa 'ta 9 kadğr nETÖpşüpheabernlen 2'si target="_bla="hs-item-img"> rler.com/images/haberler/serik-imam-hatip-ortaokulunda-degikis_"Cami _ mgörevlile-center_7_il sınavlarUşa 'ta 9 kadğr nETÖpşüpheabernlen 2'si target="_bla=nda DeUşa 'ta 9 kadğr nETÖpşüpheabernlen 2'si target="_bla tp://www.diplay:inlir."Cami psis"> ="129932" class="span hs-item hs-box-sh1s-n com/banner.php?id=283" target="_blanklink hsfeto-. graaöz-sh19le hs-nav-extrulunda DenETÖ'nün ' lerem.' tmlrDnByL l"zref="hetti. rler.com/images/haberler/serik-imam-hatip-ortaokulunda-degikis_"Cami _ mgörevlile-center_6_il sınavlarnETÖ'nün ' lerem.' tmlrDnByL l"zref="hetti.DnByL l"zref="hetti. tp://www.diplay:inlir."Cami psis"> class="containnone"> ="129932" class="span hs-item hs-box-sh17-n com/banner.php?id=283" target="_blanklink hsb/arf rler.com/images/haberler/serik-imam-hatip-ortaokulunda-degikis_"Cami _ mgörevlile-center_5am daha alacaB/ari.<' ki nETÖpd//wwi.
tp://www.diplay:inlir."Cami psis">
="129932" class="span hs-item hs-box-sh16-n com/banner.php?id=283" target="_blanklink hsordutdaki-feto-d//wwgraa4.ra-aci'ın söz-sh16le hs-nav-extrulunda DeOrdu' ki nETÖpd//wwi.
rler.com/images/haberler/serik-imam-hatip-ortaokulunda-degikis_"Cami _ mgörevlile-center_3_5 daha alacaOrdu' ki nETÖpd//wwi.
tp://www.diplay:inlir."Cami psis">
container >ol
1 2 3 ma-tahrb" gi 6ardı48le hs'); return false;av-link "hs-ite#er."Cami -nav-susel-to="3">4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15‹erleri" ›erleri
nav-togglerfix page-coyorumyapttom:10px;"> :0aracter hs- navlarAnah "h Keabme="_:acter com/banner.php?id=283" target="_blankarget="_ipx; fontrimli umre prograarget="_iUmre
K" class="paylas-hahaber-7secilemez" bcd calendar"hidden="true"> anments- containft muted"> ll-left muted">