Aldırma REİS

Haber editörümüz Muhammmed Hoca'nın kaleminden Dünya Lideri Başbakanımız Recep Tayyip ERDOĞAN için "ALDIRMA REİS, Bu da Geçer Yahu" yazısı...

Aldırma REİS

Haber editörümüz Muhammmed Hoca'nın kaleminden Dünya Lideri Başbakanımız Recep Tayyip ERDOĞAN için "ALDIRMA REİS, Bu da Geçer Yahu" yazısı...

23 Mart 2014 Pazar 19:09
Aldırma REİS
ALDIRMA REİS

Bu da Geçer Yahu
Daimiyim her can ermez bu sırra,
Gerçek Kamil olan yeter o nura
Yusuf sabır ile vardı Mısır’a,
Bu da gelir bu da geçer ağlama

Aldırma Reis biz sabır erleriyiz, sabrederiz sarsıldıkça, sendeledikçe sabır ve namazla Allah’tan yardım dileriz.
Sabır ve sebat değil mi Yusuf’u Mısır’a sultan yapan
Sabır ve sebat değil mi İbrahim’i Halilullah yapan
Sabır ve sebat değil mi Musa’yı Kelimullah yapan

Sabır ve sebat değil mi Ahmed’i Mahmud’u Muhammed’i Mustafa’yı başlara taç gönüllere sultan yapan

Reis güle sormuşlar ne güzel kokarsın nereden aldın bu kokuyu demiş ki: Dikenlerin cevrine sabırla elde ettim.
Aldırma Reis sen dik dur eğilme haktan ve doğruluktan ayrılma yanlış yapanlar haktan ve doğruluktan ayrılıp hıyanet sarmalının içinde debelenenler sana zarar veremez. “Ey iman edenler siz kendinize bakın, siz hidayet üzere oldukça Hak’tan sapanlar size zarar veremez” [5/105]

Aldırma Reis güzel dinimizi, dinler arası diyalog safsatalarıyla, bozulmuş, tahrif edilmiş, aslından uzaklaştırılmış dinler derekesine düşürme mücadelesi verenler, “Şüphe yok ki Allah katında Hak din İslam’dır” [3/19] Mesajına kulak tıkayanlar, hayat kitabımız Kur’an-ı Kerim’i diyalog toplantılarında içki ve şaraba meze yapanlar asla muvaffak olamazlar, sana da zarar veremezler.

Aldırma Reis Allah’ın kesin emri olan, Rasulullah’ın emri olan, eşlerinin tavizsiz uygulaması olan, 14 asırdır Müslümanların tavizsiz uygulaması olan Başörtüsüne, başörtüsü mücadelesi verenlerin azmini kırma adına teferruattır diyenler asla başarıya ulaşamazlar, sana da zarar veremezler. Sahi reis bu aldatılmış ruhlar Müslüman bir hanımın örtüsüne el uzatan biriyle alakalı olarak “Hiç biriniz ikindi namazını Beni Kurayza’da örtüye uzanan elden hesap sormadan kılmayacaksınız.” Diyen o güzeller güzelinin yüzüne nasıl bakacaklar ? Allah zaferi örtüyü ve tesettürü satanlara değil tavizsiz başörtüsü mücadelesi verenlere nasip eder.

Aldırma Reis İslam’ın haremlik-selamlık müessesesini tarumar edip büluğ çağına ermiş kızlara binlerce erkeğin önünde dans ettiren, dinimiz onlardan ezan ve kamet dahi istemezken şarkı türkü söyleten ve bunu da hizmet adına yapanlar, utanmadan, sıkılmadan bu rezil ve süfli ortama Rasulullah’ın da teşrif ettiği yalanını söyleyecek kadar alçalanlar asla hedeflerine ulaşamayacaklar. Hayasızca Rasulullah’ı Miraç’dan indirip kamyonet kasasına bindirecek kadar pespayeleşenler asla gönüller sultanının ümmeti ümmeti haykırışına muhatab olamayacaklar. Zira reis, onlar Rasulullah’ı kamyonete bindirince kendileride fena halde dolmuşa bindiler.

Aldırma Reis Hz.Hamza’nın, Mus’ab B. Umeyr’in, Bedir’in, Uhud’un, Çanakkale’nin ardından şehitler kervanına katılan Mavi Marmara şehitleri ve direnişi hakkında İsrail otoritesinden izin almalıydılar diyerek işgalci, gasıp ve zalim İsrail’e otorite hakkı tanıyan, bu milletin bağrından çıkmış, alnı secdeli ve bu milletin kahir ekseriyetinin otoriteyi teslim ettiği bir liderin otoritesini ise tanımayacak kadar zillet ve meskenete batmış olanların bu topraklarda hiçbir karşılığı yoktur. Onun için bu topraklara da gelmezler, gelemezler. İzzetin, şerefin, otoritenin yalnız Allah’a, Rasulullah’a ve Allah ve Rasulune gönülden bağlı müminlere ait olduğunu bilemeyecek kadar Kur’an’ın ruhundan ve manasından uzak olanlar hoca olamazlar, hocaefendi asla olamazlar. Onun için aldırma sen Reis.

Aldırma Reis bu memleketin şahit olduğu en büyük yolsuzluklara imza atan, deprem paralarını bile çarçur eden, bu ülkeyi IMF kapılarına mahkum eden bir hükumetin başbakanına, başörtüsünden dolayı hanım bir milletvekiline; bu kadına haddini bildirin diye höyküren birine şayet imkanım olursa ahrette ona şefaat etmek isterim diyen bir zavallının ne yolsuzluk iddialarına ne sözüne ne davasına ne de bedduasına kimse inanmaz. Sahi Reis ne garip bir tecellidir ki yazılı ve görsel medyadan öğrendiğimiz kadarıyla sorular çalmak suretiyle haksız bir şekilde, kul hakkı yiyerek, emniyette, yargıda bir yerlere gelenler yolsuzlukla, hırsızlıkla mücadele ediyorlarmış(!) desene reis Bekr’i Mustafa Sultan Ahmed’e imam olmuş.

Aldırma Reis bu millet istek, arzu ve talepleri, ABD, Avrupa ve İsrail’in istek ve arzularıyla örtüşenleri değil, istek ve arzuları Allah ve Rasulunün istek ve arzularıyla, ülkesinin ve vatanının menfaatlarıyla örtüşenleri sever. İsrail’in çocuklarına değil Filistin’in, Suriye’nin, Mısır’ın, Arakan’ın, Meyammar’ın, Doğu Türkistan’ın çocukları için ağlayanları sever, sevmekle kalmaz baş tacı yapar, bağrına basar onun için aldırma sen REİS.

Aldırma Reis bilmez misin ki bu dünya Tayyip ile Habis’in mücadele meydanıdır. Hiç tuhafına gitmesin Habis ile Tayyip bir değildir isterse Habis çok ve kalabalık olsun, şunu da asla unutma Tayyipler Tayyiplere, dahili ve harici Habislerde Habislere yaraşır. Sahi reis nerede 27 mayıslar ne oldu 12 eylüllere halleri nicedir, 28 şubatçılar var mı esamesi hayırla yad edilenleri saygıyla anılanları 27 aralıkçıları da 31 martta onların peşinden uğurlayacağız. Bu millet asla ihanete tahammül etmez ve ihaneti asla kabul etmez ve unutmaz. Onun için aldırma sen REİS

Aldırma Reis yaratan “La tecessesu” dedikçe tecessesu diyenler. Ulu Nebi’nin “Kim bir kardeşinin ayıbını örterse Allah da onun hem Dünyada hem de Ahirette ayıplarını örter” [Müslim] “Müslüman kardeşinin gizli hallerini açığa vuran evinin köşesinde bile olsa Allah onun ayıplarını orta yere çıkarır” [İbn Mace] uyarsına kulaklarını tıkayarak mensuplarını tecessüse ve röntgenciliğe teşvik edenlerin değil bedduaları duaları bile Allah’a ulaşmaz. Yaptıkları beddualar kendi boyunlarına dolanır ve dolandı da reis baksana ne yapacaklarını şaşırdılar, tarumar oldular, birbirine düştüler, çırpındıkça batıyorlar. Sen Hak ve halkla olmaya devam et REİS.

Aldırma Reis onlar beddualarına devam ededursunlar. Yalnız bu millet değil ümmet senin için dua ediyor. Suriyeli, Mısırlı, Filistinli, Arakanlı, Meyammarlı mazlumlar inan kendilerinden çok senin için dua ediyorlar. Hem de dua ve tazarrunun merkezinde Kabe’i Muazzama’da, Ravza’yı Mutahhara’da senin kadar dua edilen ikinci bir isim yok. Mahzun olma sen reis o kutlu beldelerde senin için Umre yapanları, Tavaf yapanları, ziyaret yapıp dua ettiklerini şöyle bir görüversen zira ben buna şahidim…

Aldırma Reis bu millet sen Hak’tan ve doğrudan yana oldukça daima dik durup eğilmedikçe seni asla terk etmeyecek ve seni asla satmayacaktır ve asla sana israiloğullarının Musa’ya dedikleri gibi “Şu halde sen ve Rabbin gidin savaşın biz burada oturacağız.” [5/24] demezler. Bilakis Sad B. Ubade, Sad B. Muaz gibi yıldızların Rasulullaha dedikleri gibi “Sen ve Rabbin gidin mücadele edin biz de sizinle beraber cihad edeceğiz.” derler. Onun için dik dur eğilme bu millet seninle gerisi de angarya.Bu arada reis yıllarca bunların televizyonlarında bunların hizmetlerini ballandıra ballandıra anlatan, gerile gerile kimin projesi olduğu ayan-beyan ortada olan dinler arası diyalog programları yapan, nasıl çalıştıları ortada olan bankalarında dini danışmanlık yapan, bu hareketin liderinin fıkhını yazan isimlerinin sol tarafında bir takım harfler olan birtakım hocalarında Allah’a tevbe bu millete de bir özür borçları bu hizmetçilere de yolarının doğru bir yol olmadığını titrek ve ürkek bir sesle değil, gür bir sesle haykırmaları gerekli değil mi reis. Ne yaparsın tek başına ilmin yeterli olmadığını da böylece bir kez daha öğrenmiş olduk. İlim takva ve hikmetle birleşmeyince sonuçta basiret ve feraset elde edilmiyor bilakis basirette ferasette bağlanıyormuş. Ne yaparsın Allah hikmeti ve feraseti dilediğine verirmiş.

Aldırma Reis ne badireler atlattın hepsi de geldi geçti bu da geçer bu millet neler atlattı neler 27 mayıslar, 12 eylüller, 28 şubatlar tasalanma 27 aralıkta geçti gitti bir daha gelmez ebedi yeter ki sen kimsesizlerin kimsesi olmaya çaresizlerin çaresi olmaya, mazlumların sığınağı olmaya, yetimlerin başını okşamaya devam et. Onların duası ve Niyazı yeter sana. Sen bu milletin başını öne eğdirmedin ya bu millet seni 30 mart akşamı o balkona bir kez daha çıkaracak ve o balkondan gür bir sada ile öyle bir haykıracaksın ki ikinci bir “one minute” olacak ve bu ülkeyi bölmek, parçalamak ve yutmak isteyenler titreyecek ve bir kez değil bin kez düşünecekler. Öyle bir gür sada ile ki okyanus ötesi ve daha ötesi duysun. Onun için reis Şefkat Tepelerine sis çökmüş, ihanet sarmalına dolanmış tek Türkiyemiz de emperyalistlerin emellerine hizmet edenlere aldırma.

Mehmedim sevinin, başlar yüksekte!
Ölsekte sevinin, eve dönsekte
Sanma bu tekerlek kalır tümsekte!
Yarın elbet bizim, elbet bizimdir
Gün doğmuş, gün batmış, ebed bizimdir.

Ömründe Boyun Gibi Uzun Olsun. Dedik ya Aldırma Reis, buda geçer ya HU

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
melike 2014-03-24 16:50:00

ellerinize sağlık çok güzel yazmışsınız