Cami ve imam evinin kullanılamaz hale geldi

Şirvan ilçesinde vatandaşlar heyelan manzarasıyla uyandılar

="argin-left:-0;">script async=src="h/pagead2.googlesyndication.com"pagead2js/gadsbyoogle.cs"> ="isplay: nlinesblock";idth: 728px;eight: 0px;" c div class="hsber-bkaps hrber-b3405">< drticle-id="haber-b3405">class="coearfix"> ="isplay: one;> /head>er
ctyle>="argin-ltop:px; argin-bottom: 1px; > class="tirihi-degstei/

06 Myıms 0186Cumha 4:50 /div> /div> < /span> /div> <
alrih3 idden"tr"ue> /span> dpan>conlick.="ext-Cearf(3405")"class="pont hs-fogh" /span> dpan>conlick.="ext-Up(3405")"class="pext-_biggr hs-bogh" alrih3 idden"tr"ue> / class="fa fa-pelus>alrih3 idden"tr"ue> /span> dpan>conlick.="ext-Down(3405")"class="pext-_smlleryhs-bogh" alrih3 idden"tr"ue> / class="fa fa-pminus>alrih3 idden"tr"ue> /span> /div> <
class="coearfix" age-hontent=content=-deainl> <
img src="http://www.dinihaberler.com/images/banner/lmbss.goif" idth=d"250"height:d"250"htyle>="idth: 250px;eight: 250px;brder-:0 /lt="Canner/ 83 class="smg-hresponsve">/ /div> < < iiv> dpan>ctyle>="ont-2ize: c14x; > Siirt'n kirvan ilçesinde ,heyelan mnedenyle ydağan Akoan>cbüyük kaya agralar boir dptrongclass="skink">in kduvar ı bagralayreak iesiyetgirmdi./span> /div> iiv> dpan>ctyle>="ont-2ize: c14x; >
Einihled ilgiletgiör ,hikigiün önc gelc gaat =24.00 suar da 1irvan ilçesin Ksmeltş Hköyü Bstanb mezrsında 1saan ak yaı He iakabnde veyelan maeyan ageldi"./span> /div> iiv> dpan>ctyle>="ont-2ize: c14x; >
/span> /div> iiv> dpan>ctyle>="ont-2ize: c14x; > Yaan n hsyelan an Adolyı idağan Akoan>cbüyük kaya agralar büreükledeekl mezrsakikcamilin kduvar ı bagralayreak iesiyetgirmdi. Sabah amaz_ imin Kamily gelded emaatlgiördüklerimanzaras karı ında 1anşknav dndeü. dptrongCami ve idptrongclass="skink">in kdptrongclass="skink">geldi"ğni bielirte imam dVeyin Bato,camilin karkacargafnda 1bulunn>cbüyük kaya agralar ıl hsyelan a uüreükledeekl amilkduvar ı bagraladğı n büle>di. Bato,celc g24.00 suar da 1yaan n holymnedenyle ykoan>cbüyük kaya agralar ıl hel sluar ya uüreükledeekl amilin kduvar açalrptğı n bielirteekl CEmi in kuolonar barasrgiördü.1iua Kamilve imam evinkullanılamaz halede. Olymsonrsın yetkilleriehrber-ve mdik"/styrong>gd>di.
/br> /mg src="himages/bupoad /sabah_syelan _anzarasylea_yandlam.jpg" aidth=d"590"height:d"33" clt="C>mg /brtype="t_moz> /div> iiv> dpan>ctyle>="ont-2ize: c14x; >
/span> /div> ipan>ctyle>="ont-2ize: c14x; > mamsevinin khassrgiöresin üzrin imam eBato,c12hrbelin mezrsidaHköylüerin ieverin e vmisafir larcblgiletgiör ,hBstanb mezrsındl haha aönc gaft biölgsin lanm >didi"ğnve iköylüeriimin Ke vKüfiehmaallosinde vkonutyapılancaı bielirtidi". /span> /div> div data-hsm="hanner/

script aype="text/javascript">src="http://wa.ligatu.com/t? ="isplay: nlinesblock";idth: 300px;eight: 250px" c 14:.05.0186C2125 /div> /div>