Ayet-i Kerime ve Hadis-i Şerifler ışığında Ramazan ayı, oruç ibadeti ve Kadir gecesi

Müftü İmran Kılıç'tan ''Ayeti Kerime ve Hadis-i Şerifler ışığında Ramazan ayı, oruç ibadeti ve Kadir gecesi''

Ayet-i Kerime ve Hadis-i Şerifler ışığında Ramazan ayı, oruç ibadeti ve Kadir gecesi

Müftü İmran Kılıç'tan ''Ayeti Kerime ve Hadis-i Şerifler ışığında Ramazan ayı, oruç ibadeti ve Kadir gecesi''

19 Haziran 2015 Cuma 20:36
Ayet-i Kerime ve Hadis-i Şerifler ışığında Ramazan ayı, oruç ibadeti ve Kadir gecesi
Grup Sayfamız için

Bismillahirrahmanirrahim
“Ey iman edenler, oruç sizden önceki ümmetlere yazıldığı gibi sizin üzerinize de yazıldı. Ta ki (masiyetlerden) korunasınız.

(O sizin için farz kılınan oruç) sayılı günlerde (dir). Yirmi dokuz veya otuz gündür. O günlerde sizin kim yolcu veya hasta olursa orucunu yemiş bulunursa, tutamadığı günler sayısında başka günlerde  (sıhhat ve mukimliği anında) tutsun. İhtiyarlığından veya tedavisi mümkün olmayan bir hastalıktan dolayı oruç tutmaya gücü yetmeyenler de bir fakir doyumu fitne versinler. Bununla beraber kim hayır yapar (fidye miktarını artırır) sa işte bu, onun için daha hayırlıdır.

(O sayılı günler ) Ramazan Ayı (dır) ki Kur’an onda indirilmiştir. Kadir gecesinde Levh’i mahfuz’dan dünya semasına, oradan da Hz. Cebrail tarafından Resulullah’a parça parça indirilmiştir. O Kur’an ki insanları hidayete erdirmek (helali ve haramı açıklamak) doğru yolda hak ile batılı ayırt eden hükümlerin nice açık delillerdir.  Sizden her kim bu aya erişirse orucunu tutsun. Kim hastalanır veya seferde olursa, o halde tutamadığı günler sayısınca diğer günlerde ( oruçlarını kaza etsin) Allah size kolaylık diler, güçlük istemez. Ta ki bu suretle o sayılı günleri (kaza borcumuzu) tamamlayasınız Allah’ı size muvaffak buyurduğu (hidayete erdirdiği) ne karşılık (Onu) büyük tanıyasınız ve ta ki (bu yolda verdiği nimetlere) şükredesiniz” (Bakara suresi ayeti:183,184,185)   

Bismillahirrahmanirrahim
“Muhakkak ki biz onu (Kur’an’ı) kadir gecesinde (Levh-i Mahfuzdan dünya semasına) indirdik. (Sonra Cebrail (as) duruma göre ayet ayet, sure sure indirdik. Kadir gecesinin (faziletini) sana ne bildirdi. Kadir gecesi (nde yapılan ibadetten) daha hayırlıdır. Ondan melekler ve ruh (yanı Hz. Cebrail) Rabbinin izniyle her bir iş için (dünya semasına ya da yeryüzüne ) iner de iner O (kadir gecesi) tan yeri alıncaya kadar selamdır. (afetlerden uzaktır) (Kadir Suresi:ayet:1,2,3,4,5)

Ramazan Büyük Ve Bereketli Bir Aydır

Hz. Selman’dan (ra) “Şaban ayının son günü Allah’ın Resulü bize şöyle buyurdu. “Ey insanlar! Büyük ve bereketli bir ay gölgesini üzerine saldı. Bu ayda bin aydan daha hayırlı olan bir gece (kadir gecesi) vardır.
Allah bu ayın orucunu farz kıldı. Gecelerini ibadet ile (değerlendirmeyi de) öğütledi. Allah’ın sevgisine ermek için kim bu ayda hayır yaparsa, ramazanın dışında yetmiş hayır yapan kişi ile hayır kazanır. Ramazanın dışında yetmiş farz yapan kişi gibi sevap alır, bu ay sabır ayıdır sabrın mükâfatı ise cennettir. Bu ay yardımlaşma ayıdır müminlerin rızklarını artıracak aydır.

Kim bu ayda bir oruçluya iftar verirse bu onun günahlarını bağışlanmasına ve nefsinin Cehennemden kurtulmasına (sebep) olur ayrıca oruçlunun sevabından bir kısmı eksiltilmeksizin ona oruçlunun mükâfatı gibi mükâfat verilir
(Allah resulünün bu bölümde sahabiler sordular:)

İyi ama ya Rasulullah! Her birimiz oruçluya iftar ettirecek yiyeceği bulamamaktadır. Allah bu sevabı, oruçluyu bir hurma ile bir yudum su ile veya karıştırılmış süt ile iftar ettirene de verir. Bu ay evveli rahmet, ortası bağışlanma ve sonu da cehennemden kurtuluş olan bir aydır.

Her kim yönetimi altındaki işimni azaltırsa Allah onu bağışlar ve onu cehennemden kurtarır.

Bu ayda dört ameli çok çok yapınız (bunlardan) ikisi ile rabbinizi razı edersiniz. İkisini yapmaya ise daima muhtaçsınız
Rabbinizi hoşnut edeceğiniz iki amel; Allahtan başka ilah olmadığına şahadet etmeniz ve cehennem ateşinden O’na sığınmanızdır. Yapmaya muhtaç olduğunuz iki amel ise Allah'tan cenneti istemeniz ve cehennem azabından O'na sığınmanızdır.

Her kim oruçluya su (ve oruçlunun en çok muhtaç olduğu şeylerle onu yedirir, içirir ve desteklerse) içirirse, Allah ona benim havzımdan su içirir ve o, cennete girinceye kadar bir daha da susamaz.
Ramazanın Mükâfatı Son Gecesinde Alınır.

Ebu hureyre (R) anlatıyor.

Allah resulü (s.a.v.) ramazanın son gecesinde ümmetinin günahlarının bağışlanacağını (açıklayınca sahabeler tarafından ) soruldu “Ya Resulallah!”sözünü ettiğiniz gece kadir gecesi mi?
Allah Resulü bu suali şöyle cevaplar  “hayır (biliyorsunuz) işçi, işini bitirdiği zaman ücreti tam olarak verilir. Bu da öyle mü’min ramazan boyunca yaptığı ibadetin mükâfatını ramazanın son gecesi alır.
Ebu Hureyre’den; Allah Resulü buyurdu “Ramazan ayı girdiği zaman cennet kapıları açılır; cehennem kapıları kitlenir; şeytanlar zincire vurulur.”

Kadır Gecesi Duası
Hz. Aişe’den (R)
Allah Resulüne sordum: “Ya Resulullah! Kadir gecesine ulaşırsam nasıl dua edeyim? (öğretirmisin)
Şöyle buyurdu: Allah’ım affedicisin af et beni seversin beni de affet.

Kadir Gecesi Değeri

Kadir gecesini nasıl değerlendireceğimiz konusunda peygamber efendimiz şöyle buyurdu. Kim ki ramazanda orucunu farz bir ibadet olduğuna inanarak, sevabından ümit var olarak oruç tutarsa geçmiş günahları bağışlanır. Yine kim ki Kadir gecesinin faziletine inanarak bu geceyi ibadetle ihya ederse, günahları bağışlanır.

Ramazan Orucu Farzdır
Talha İbni Ubaydullah ( R ) anlatıyor. Necit yöresi halkından saçları dağınık bir adam Hz. Peygambere geldi (konuşmaya başladı) sesi duyuluyor ama anlaşılmıyordu iyice yaklaşınca (bizlerde) İslam dininin yüklediği vazifelerden sorduğunu anladık.

Allah Resulü ona buyurdu:
“Günde beş vakit namaz kılacaksın)
“Beş vakit namazdan sonra görevim var mı Ya Resulullah?
Hayır dilersen Allah rızası için nafile namazı kılabilirsin.
Hz. Peygamber Ramazan ayı orucunu açıkladı ve şöyle buyurdu:
Ramazan orucunu tutacaksın.
Bundan başka tutmakla mükellef olduğun oruç var mı?
Hayır, istersen nafile tutarsın.
Hz. Peygamber zekat işini de şöyle bildirdi.
Her yıl zekât vereceksin.
Zekâttan başka (mali vazifem) var mı?
Hayır, arzu edersen Allah rızası için sadakada verirsin.
Bu cevapları alan adamcağız şöyle diyerek ayrıldı.
“Allaha yemin ederim ki ben bu farz vazifelerimden başkasını yapmayacak, fakat eksik de bırakmayacağım.
Allah Resulü de bu adamcağız için şöyle buyurdu,  eğer özünde ve sözünde doğru kalarak vazifelerini yapar, büyük günahlardan da sakınırsan dünya ve ahirette saadete erdi.

Oruç Bir Kalkandır
Muaz İbn-ü Cebel (R ) şöyle rivayet ediyor:
Askeri seferlerden birinde Hz. Peygamberle beraberdim (bir gün) yolculuk esnasında kendinize iyice yakın düştüm, beraberce yürüyorduk, bu imkânı değerlendirmek için şu ricada bulundum:
Ya Resulullah beni cennete sokacak ve beni cehennemden uzaklaştıracak amelleri bana öğretir misin?
Allah Resulü bana şöyle cevap verdi:
Pek büyük istekte bulundun. Fakat Allah’ın kendisine gereğini kolaylaştırdığı kişi için arzusuna kavuşmak ebetteki kolaydır (ya muaz emirlerine ve yasaklarına göre hayatını düzenleyerek) Allah’a ibadet edecek, O’na hiçbir varlığa ortak koşmayacaksın namazını kılacak zekât vereceksin orucunu tutacak haccını yapacaksın.
(Peygamberimiz sözlerinin devamında şöyle buyurdu (Ya Muaz) sana hayır kapılarını tanıtayım mı oruç (cehennem ateşinden ve ona sürükleyecek günahlardan koruyan) bir kalkandır sadaka suyun ateşi söndürdüğü gibi hataların sebep olacağı ateş azabını söndürür kişinin gece yarısı kalkıp kıldığı namazlara gelince bu namazların yüceliğini hiç kimse bilemez.

Orucun Degeri
Ebu Ümame (R) rivayet ediyor.
Allah’ın Resulüne şöylece ricada bulundum:
Ya Resulallah! Yapmam sebebiyle beni faydalandırıp-mükafatlandıracağı bir alemi bana öğretip emreder misiniz?
Şu öğüdü verdi.
Oruç ibadetine yapış oruca devam et onun gibi yoktur.
“Cennetin reyyan isimli bir kapısı vardır, kıyamet gününde burada ancak oruçlular cennete girecektir. Oruçlular nerededir, denecek onlar bu reyyan kapısından girip cennete ulaşacaktır. Oruç tutanların sonuncusu girdiğinde bu kapı kapanacaktır. Başka hiç kimse bu kapıdan cennete giremeyecektir
Oruçlunun iki sevinci.
Ebu hüreyre (R) den
Şöyle demiştir: Resulullah (s.a.v.) buyurdu Allah Teala buyurur ki!
Âdemoğlunun işlediği her amel kendisi içindir fakat oruç benim içindir.
Kudsi hadisini naklettikten sonra sözlerine şöyle devam etti: Oruç oruçluyu beceri ihtirazlardan koruyan bir kalkandır birinin oruç günü olduğunda kötü söz söylemesin bağırıp çağırmasın.
Eğer birisi kendisine söverse yahut dövüşmeye kalkarsa ben oruçluyum desin. Muhammed’in ruhu kudret elinde olan Allaha yemin ederim ki oruçlunun ağız kokusu Allah katında misk kokusundan daha hoştur. Oruçlunun kendisiyle neşeleneceği iki sevinci vardır. İftar ettiği andaki sevinci Rabbine kavuştuğun da orucunun mükâfatı ile olan sevinci.

Oruçluya Melekler Dua Eder.
Ümmü Ümare Binti Ka’b (r)’dan
Allah’ın Resulü (Ziyaret etmek için) Ümmü Umare’ye uğradığında Ümmü Umare onu yemeğe buyur etti.
Allah’ın Resulü yemeğe başlayınca ona sen de ye buyurdu. Ümmü Umare ben oruçluyum diyerek nafile oruç mazeretini ileri sürünce Allah’ın Resulü şu gerçeği duyurdu.
Oruçluya melekler dua eder.
Ümmü ümare binti Ka’b (r)’dan
Allah’ın Resulü (Ziyaret etmek için) Ümmü Umare’ye uğradığında Ümmü Umare onu yemeğe buyur etti.
Allah’ın Resulü yemeğe başlayınca ona:
“Sen de ye”  buyurdu. Ümmü Umare: “ben oruçluyum” diyerek (nafile oruç) mazeretini ileri sürünce Allah’ın resulü şu gerçeği duyurdu:
“Yemek yiyenler yemeği bitirinceye kadar melekler, yanında yemek yenilen oruçlu için Allah’a dua ederek bağışlanmasın dilerler.”(mişkatü’l-mesabih)

Aşura Günü Orucu
Allah’ın Resulü Medine’ye geldi (kten sonra) Yahudileri (muharremin onuncu günü olan) aşure gününü oruçlu geçirir bulunca onlara sordu:
“Oruç tuttuğunuz bu gün (ün özelliği) nedir?”
Onlar şu cevabı verdi:
“Aşure günü büyük bir gündür. Allah bu günde Hz. Musa’yı ve kavmini (firavundan) kurtardı. Firavun ve bağlılarını da bu günde suda boğdu.
Bu sebeple Musa (Allah’a) teşekkür için bu günü oruçla geçirdi. Biz bunun için aşure orucunu tutuyoruz.
Allah’ın Resulü de Yahudilere:
“Biz Hz. Musa’ya sizden daha layıkız. Ve daha çok dostuz” buyurdu.
Böylece aşure günü oruç tuttu ve müminlere de tutmalarını emir buyurdu.”( mişkatü’l-mesabih)

Muharrem Ayı Orucu
Ebu Hureyre’den;
“Bir sahabi Allah resulüne geldi ve sordu:
“Ya Rasulullah! Ramazan ayında tutulan orucun dışında (Allah katında) en değerli oruç hangi (günlerde tutulan) oruçtur?”
“Muharrem olarak isimlendirdiğimiz Allahın ayında (tuttuğumuz oruçlar:) (Sünen-i İbn-i Mace)

Şaban Ayı Orucu
Hz. Usame anlatıyor:
Hz. Peygambere sordum:
“Ya Resulullah! (ramazan ayının dışında) Şaban ayı kadar hiçbir ayda oruç tuttuğunuzu görmedim.
(Şaban ayında çok çok tutmanızın sebebi nedir?)”
“Ya Usame! Recep ayı ile ramazan ayı arasında yer alan bu ay (kulların yıllık) amellerinin âlemlerin Rabbi olan Allah’a yükseltilip sunulduğu aydır.
Ben, oruçlu iken amellerimin Allah’a sunulmasını isterim.”(et-tac)
Sahabeden Usametül! Ben Zeyd (R) (ürettiği) mallarını almak için Medine’ye bağlı vadi’l-kura yöresine gittiğinde pazartesi ve perşembe günleri oruç tutuyordu yardımcısı ona sordu:
“Sen yaşlı bir adamsın, niçin pazartesi ve Perşembe günleri oruç tutuyorsun?
Usamede şu cevabı verdi:
“Allah’ın resulü pazartesi ve Perşembe günleri oruç tutardı. Bir sahabi tarafından (niçin pazartesi ve Perşembe günleri oruç tuttuğu) soruldu:
(Sorulunca da) Allah’ın resulü şöyle cevap verdi:
“kullarının amelleri pazartesi ve Perşembe günleri Allah’a arz olunur. Ben oruçlu iken amellerimin Allah’a sunulmasını severim. (Er-tac)

Her Ayda Üç Gün Oruç Tutmak
Abdullah İbnü Amr açıklıyor:
“Yaşadığım sürece bütün gecelerimi namaz kılacağım bütün günlerimi de oruçlu değerlendireceğim, şeklindeki kararlı sözlerin Hz. Peygamber’e iletilmiş olacak ki Hz. Peygamber buna şöylece tarizde bulundu:
“Sen mi böyle söylüyorsun?”
Ben de:
“Evet, ya Rasulullah, ve böyle söyledim, dedim.
(bu pekiştirici açıklamam üzerine)Allah’ın resulü şöyle buyurdu:
“Hayır, hayır! Böyle yapmaya kalkışma. Gerçekten sen buna güç yetiremesin. Bazı günler oruç tut, bazı günler tutma. Gecenin bir bölümünde namaza kalk, diğer bölümlerinde uyu, istirahat et.
“Evet, evet. Her ay 3 gün oruç tut. Çünkü her ay 3 gün oruç tutmak yapılan hayırlar, ibadetler, en az on katı mükafat alacakları için bütün seneyi oruç tutmak gibidir. (Et-tac)

Yolcunun Orucu
Hz. Aişe’den;
Hamzat’ül Eslemi isimli sahabi Hz. Peygambere oruçla ilgili olarak şöyle sordu:
“Ya Resulullah! Güç yetiştireceğim için yolculukta şahsen ben oruç tutmuyorum. Ramazan’da yolculuğa çıkarsam, yolculuk sırasında oruç tutayım mı? (siz ne buyuruyorsunuz?)
Allah’ın resulü şu cevabı verdi:
“istersen tut dilersen tutma.” (Sünen-İ İbni Mace)
Bir sefer sırasında Allah’ın resulü gölgelendirmek de olan (ve bu sebeple) insanların başına toplandığı bir şahıs gördü:
(Görünce de) “Nesi var?” buyurdu.
“Oruçludur Ya Resulullah, dediler.
Bu cevap üzerine Allah’ın resulü şöyle buyurdu:
“Yolculuk sırasında böylesine oruç tutmak Allah’ın rızasına erdirecek bir itaat değildir.” (Muhtasar Sahih-i Müslim)
Hamile Ve Emzikli Kadının Orucu
Enes İbn-i Malik anlatıyor:
Bir iş sahibiyle Hz. Peygambere geldim. Yemek yiyordu.
“Yemeğe buyur” dedi. Ben de;
“Oruçluyum Ya Resulullah” dedim.
Bu cevabın üzerine şöyle buyurdu:
“Gel otur oruçla ilgili bazı şeyler öğreteyim.
Allah yolcular için dört rekatın iki rekatını kıldırdı. Ramazanın dışında tutulmak şartıyla ramazan orucunu mecburiyetini de kaldırdı.
Hamile emzikli kadınlara da oruç tutup-tutmamak hususunda seçim hakkı verdi.
Eğer ramazan ayında oruçlarını tutmazlarsa hamilelik ve emziklilik döneminden sonra, tutamayıp kazaya bıraktıkları oruçlarını tutarlar.” (Et-Tac, Sünnet-i Tirmizi)

Unutarak Yiyip-İçmekle Oruç Bozulmaz
Ebu Hureyre’den;
Bir sahabi Allah’ın Resulü (sav) geldi ve oruçla ilgili olarak şu hususu sordu.
Ya Rasulullah oruçlu iken unutarak yiyip-içtim. Orucum bozuldu mu?
Hz. Peygamber şu cevabı verdi:
“Hayır, hayır bozulmadı. Fakat Allah seni yedirip içirdi “ (Sünen-i Ebu Davut)
Bozulan Nafile Oruç Kaza Edilir
Hz. Ayşe anlatıyor (ramazan dışındaydı) ben ve Hafsa oruçluyduk bize sevdiğimiz bir yemek hediye geldi biz de orucumuzu açarak ondan yedik daha sonra Hafsa Allahın Resulüne sordu. Ya Resulullah biz oruçluyduk bize sevdiğimiz bir yemek sunuldu. Orucumuzu açarak ondan yedik bir şey yapmamız gerek mi Allahın resulü şöyle cevap verdi.
Orucunuzu bozduğunuz güne karşılık bir başka gün kaza edebilirsiniz.

İtikaf:
İbni Abbas’tan
Allah’ın resulü buyurdu:
“İtikafa giren kişi, günahları hapsedip sevapların tümünü elde eden kişi gibi kendisine sevaplar kazandıran kişidir.”
(sünen-iibni mace) Aişe’den;
Allah’ın Rasulü dünyalarını o değişene kadar ramazanın son on gününe itikâfa girerdi. Ondan sonra hanımları da itikafa girdiler.”

Sadaka-I Fıtır
Ibn-i Ömer’den
“Allah resulü fıtır sadakasını her bir kişi, erkek ve kadın, küçük ve büyük üzerine, hurma ve arpadan bir sa’ (bir çeşit ölçek) olarak takdir edilmiştir. Ve bize bu fitreyi cemaat namaza çıkmadan önce vermemizi emretmişti.” (Kütüb-ü Sitte)

Sahur Ve Fazileti
Enes İbn-i Malik, Nebinin şöyle buyurduğunu rivayet etti:
“Sahur yiyiniz. Zira sahurda bereket vardır. “ (Sahih-i Buhari)
Enes’ten rivayet, Zeyd b. Sabit, Nebi ile beraber sahur yemeği yediklerini, sonrada sabah namazı kılmaya kalktıklarını haber etti.” Enes derki;
“Sahurla namaz arasında ne kadar vakit geçti.” dedi.

İftar Ve Onda Acele Etmek
Ömer, Resulullah’ın şöyle buyurduğunu rivayet etti.
“Gece şuradan (doğudan)geldiğini, gündüz şuradan (batıdan)gittiği, güneşte battığı zaman oruç tutan iftar eder. (Sahihi Buhari)
Sehl bin sa’ddan:
Muhakkak Resulullah şöyle buyurdu:
“İnsanlar iftarda acele ettikleri müddetçe hayır üzere olmakta devam ederler.” (Sahih-i Buhari)

İftar Duası
“Allahımme leke sumtu ve bike amentü, ve ileyke tevekkülte, ve ala rızkıke eftartü, ve savme’l gadi min şehri Ramazane neveytü, fağfirli ma gaddemtü ve ma ahhartü.”
Anlamı:
“Allah’ım senin rızan için oruç tuttum, sana inandım, sana güvendim, senin rızkınla orucumu açtım. Ramazan ayının yarınki orucuna da niyet ettim. Artık benim geçmiş ve gelecek günahlarımı bağışla!” (Sünen-i  İbn-i Davut)
Abdullah bin Amr, Resulullah’tan şöyle rivayet etti:
“İftar anında oruçlunun duası geri çevrilmez. (Sünen-i İbn-i Mace)

Netice
Hz. Peygamber Efendimiz ilk Cuma namazında sundukları hutbelerinde şöyle buyurdular:
“Ey İnsanlar! Sağlığınızda ahiretiniz için hazırlık yapınız. Muhakkak bilirsiniz ki, ahiret gününde birinin başına vurulacak ve çobansız bıraktığı konutundan sorulacak, sonra Cenab-ı Hakk ona diyecek, ama nasıl diyecek, tercümanı yok, perde dahi yok. Bizzat diyecek ki, “sana benim resulüm gelip de tebliğ etmedi mi? Ben sana nasıl mal verdim, sana lütufta ihsan ettimse kendin içinde ne tedarik ettin?...” O kimse dahi sağına soluna bakacak, bir şey görmeyecek, öyleyse her kim ki, velev ki bir yarım hurmayla olsun ateşten kurtara bilecek ise, hemen o hayrı işlesin, onu da bulamazsa bari iyi ve güzel kelime ile kendini kurtarsın. Zira onunla bir hayra, on mislisinden yedi yüz mislisine kadar sevap verilir…”
(kısas-ı enmiya ve teravih-i hulefa hulefa, cilt, 1 sh.94)
Yardım Allah’tandır o ne güzel vekildir.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.