Turkey Is After The Erdoğan!

Oy vermeden önce vebale girmek istemeyenler bu haberi okusun.

Turkey Is After The Erdoğan!

Oy vermeden önce vebale girmek istemeyenler bu haberi okusun.

09 Ağustos 2014 Cumartesi 18:06
Turkey Is After The Erdoğan!
10.08.2014 Bu tarihi Bir yere kaydedin.27.Temmuz 1299 ,29 Mayıs 1453 ve 29 Ekim 1923 Tarihi Kadar Önemli Bir Tarihdir 
 Bu Tarih Türk Tarihinde Bugün Türk insanı tarihinde ilk kez başkanını vekil aracılığı ile değil, bizzat kendi seçecek. 

Bazıları asıl önemli tarihin, Ak Parti'nin iktidara geldiği tarih olan 3 Kasım 2002 olduğunu söylese de, 10 Ağustos bir milattır. Bir dönemin kapanıp bir dönemin açılacağı tarihtir. 

Çünkü bu tarihten sonra sadece Türkiye için değil, Türk dünyası için, hatta tüm umutlarını Türkiye'ye bağlamış islam dünyası için çok önemli gelmeler bekleniyor. 

Bunu sadece islam dünyası değil batı da büyük bir korku ve endişe içinde bekliyor olacak ki, tarihinde görülmemiş bir müttefikler ordusu gezi olaylarından beri bu beklentileri boşa çıkarmak için canhıraş bir çaba içerisinde çalışıyor.
Öyle bir ittifak ki, içinde bir arada düşünülmesi akla hayale gelmeyen kişi ve gruplar arz-ı endam ediyor. 

Türk solundan milliyetçisine, ateistinden tarikat şeyhine, hocasından cemaatine, patronundan sendikacısına, ibnesinden lezbiyenine, gay'ından homo'suna 72.5 millet bu çatının altında. Ve tüm imkanlarıyla acayip bir cehd-ü gayret içerisinde. 

72.5 millet dediğimde, "vayy ne kadar çokmuşlar" demeyin. O kadar az kalmışlar ki, mecmu'u seçmen sayısının yarısı bile etmiyor. Son anketlerde 41 kere maşallah diyeceğimiz sayıda bile değiller. Ancak güvendikleri, başta Kraliçe Elizabeth olmak üzere tüm haçlı ve medyası bunları bonzai kullanmış gençler gibi bir takım halüsinasyonlarla gaza getiriyorlar. Asıl çaba ve endişe ise haçlı cenahında. Çünkü Erdoğan sonrası Türkiye ve islam dünyası nelere gebe pek kestiremiyorlar. Erdoğan öncesi 12 yıl gibi bir Erdoğan sonrası ihtimali fena halde canlarını sıkıyor.

Onun içindir ki 10 Ağustos'tan umudunu kesen yukarıki mahalle çocukları, Ertuğrul Özkök'ün de dediği gibi varoş çocuklarına Erdoğan sonrası rol biçme yarışına girmiş. Kimi Başbakan tayin ediyor, kimi ekonomiyi düşünüyor, kimi ülkeyi düşünüyor. Herkes Erdoğan sonrasına odaklanmış durumda.

Bu dizayn hareketini ilk başlatanlardan birisi de, yıllardır oturduğu mahalleyi bir türlü fehmedemediğimiz bir şekilde değiştirip yukarıki mahalleye taşınan 
 
-FEHMİ KORU-

Bu Koru, yukarıki mahallenin geleceğini koruma telaşına düşmüş olacak ki, tüm mesaisini yeni köşesinden sürekli Başbakan'ın,  Abdullah GÜL olması için harcıyor. 

Ertuğrul özünü kaybetmiş kök de varoş çocuklarına akıl verme telaşında.
Bunlara dışarıdan gaz vermeye çalışan FINANCIAL TIMES'da dünkü sayısında ekonominin başından Babacan'ın alınmaması gerektiğini çığırıp duruyor.

Hülasa tüm çabalar artık AFTER THE ERDOĞAN için. 

Biz de dinihaberler.com olarak dürbünü elimize alıp uzaklara bir bakalım dedik.

İşte Erdoğan sonrası Türkiye ve islam dünyasında dürbünümüze yansıyan gelişmeler.

-TÜRKİYE'DE NELER OLACAK..BAŞBAKAN KİM OLACAK-

Başbakan Erdoğan kendinden sonraki başbakanın kim olacağına dair isim bazında işaret vermese de, belli kriterler açıklayarak bazı işaretler verdi. Bu işaretlerden ve bazı gelişmelerden yola çıkarak adayları belirledik ve puan sıralaması yaptık. 

1- ABDULLAH GÜL

Bir kaç ay öncesine kadar en önemli aday olmasına rağmen, bazı gelişmeler şansını hızla düşürdü. 

Fehmi Koru başta olmak üzere yukarıki mahalle sakinlerinin neredeyse tamamının umudu. Ak Parti'nin kurucularından olmasına ve bunların Ak Parti'yi günahları kadar sevmemesine rağmen neden umut bağladılar şu an belli değil. Ancak Sayın GÜL'ün bazı açıklamaları, PİÇ ( paralel ihanet çeyesi) lehine yorumlanmış olabileceği ihtimali bunlarda umut olmuş olabilir. Mesela, Sayın Başbakan'ın paralel darbe grişimi sonrası Pensilvanya'yı kastederek "yurt dışı kaynaklı bir darbe girişimi" demesine karşın, Sayın GÜL' ün;

“Ben dış ­güç­ler id­di­ala­rı­na ka­bul et­mi­yo­rum. Doğ­ru da bul­mu­yo­rum. El­bet­te dün­ya­da Tür­ki­ye­’nin müz­min mu­ha­lif­le­ri var­dır. 10 yıl­dır bi­zi öv­müş, yap­tı­ğı­mız iş­le­ri gök­le­re çı­kar­mış, tak­dir et­miş çev­re­ler şim­di bi­zi eleş­ti­ri­yor­sa ni­çin şim­di ko­nu edi­li­yor? Bu tür söy­lem­ler üçün­cü dün­ya ül­ke­le­ri­ne ya­kı­şa­cak tür­den söy­lem­ler­dir" Beyanı paralel çeteyi koruyor gibi yorumlananarak mı umut olmuştur bilinmez. Yukarıki mahallenin umudu haline gelmiş durumda. 

Biz de bu durumdan yola çıkarak Sayın Başbakan bunların umutlarını boşa çıkaracak diye düşünerek ve de zirvede bırakmak kuralı gereği Sayın GÜL'ün Başbakan olma ihtimalini %10 olarak görerek puanını 10 olarak belirliyoruz. 

2- BÜLENT ARINÇ

Partinin kurucularından ve milli görüş gömleği giyen en tecrübeli ama en saf insanı. Kendi itirafı ile sabit ki. Çok saf. Hitabeti, sükuneti suhuleti ve duygusallığı ve dürüstlüğü elbette başbakan olması için yeter. Ama 17 ve 25 Mart olaylarından sonra ki PiÇ hakkındaki gel-gitleri şansını neredeyse sıfırlamış durumda. Çünkü olaylardan sonra verdiği ilk demeç, " çok safmışız bizi kandırdılar bunu hiç beklemezdik" olmasına rağmen, daha sonra, " Pensilvanya'daki zatı bu olayın dışında tutmak gerekir" diyerek şaşırtmış, sonra tekrar yine aleyhte demeçler vererek durumu toparlamaya çalışsa da şansı %10 da kalmıştır. Dolayısı ile bizden alacağı puan yine 10 dur. 

3- BİNALİ YILDIRIM

Türkiye'nin inşasında çok önemli rolü ve çabası olması onu adaylar arasında ön sıralara çıkarttı. Taraflı tarafsız herkesin takdirle karşıladığı Marmaray, 3. köprü, yollar, trenler iletişim ve diğer hizmetleri tarihe altın harflerle yazılacak.Taklacı İdris gibi hizmet haini olmayıp görev adamı oluşu ve sadakati ile hep milletin gönlünde saygı ve şükran ile yadedilecek. 

Bu özellikleri ile başbakanlık anasının ak sütü kadar hakkı ise dee, yurt dışı imajı ve ERDOĞAN sonrası Türkiye'nin dünya konjonktüründe yükleneceği misyon ve bilgisinin yeterli olacağını düşünmüyoruz. Bu nedenle hakettiği puan 100 olmasına karşın şans puanı 20 diyoruz. 

4- MEHMET ALİ ŞAHİN 

Partinin kurucularından. Cefasını çekenlerinden. Ama zaman zaman ortaya çıkıp ara dönem akut görevi yapan adamı. Sürekli mücadele ve kitle yönetme vasfı yok. Partinin salon erkeği de diyebileceğimiz Sayın ŞAHİN'in puanı 5.

5- ALİ BABACAN 

Ak Parti'nin prenslerinden. Ekonominin bu duruma gelmesinin önemli aktörlerinden biri. En genç yaşta ve en uzun süre bakanlık yapan adamı. Her ne kadar bazı çevreler bu özelliklerinden dolayı aday olmaya yetecek şansı verse de, 17-25 Aralık olayları sonrası büründüğü sessizlik, gençliğinin verdiği çekingenlik, hitabetinin yetersizliği hele de en son Bank Asya olayındaki çıkışı şansını zora soktu. 

Tam da battı batıyor derken "Bank Asya'yı Ziraat Bankası satın alacak " çıkışı ile bankayı kurtarma girişimi ve maniplasyona alet olması hiç de iyi bir hareket olmadı. Vee FİNANCIAL TIMES'ın ekonominin direksiyonundan alınmaması gerektiği yazısı Türk Milleti için tam bir yıkım oldu. Bu yüzden bizdeki şansı da 5 oldu. 

6- AHMET DAVUDOĞLU

Partinin en eskilerinden değil. Hatta en yenisi. Devlet tecrübesi belki de en az olanı. Ancak bu kadar kısa zamanda Türkiye'nin yerlerdeki imajını zirveye taşıyan, duruşu ile, zekası ile çalışkanlığı ile kafire karşı dik, müslümana sarılıp ağlayacak kadar merhametli tavrı ile, gerektiğinde arka planda durmasını bilip gerektiğinde ön plana çıkıp gereğini yapması ile ve dee devletin içinde az bulunmasına rağmen devletin kitabını (stratejik derinlik) yazan ADAM olması vasfı ile bu görevi en fazla hakediyor. 

Ayrıca ümmetin, Erdoğan'dan sonra beklentisi ve umudu olması, İsrail ve İngiltere'nin en sevmediği adam olması ve tüm zalimlerle sorunlu olması da konjonktür itibarı ile ondan başkası olmamalı diye düşündürten isim. Bu itibarla bizdeki şansı ve puanı 50..

Evet sevgili okurlarımız; dürbünümüze yansıyan siyasi gelişmeler böyle. Bir de maddeler halinde muhtemel gelişmeleri maddeler halinde yazarak analizimize son verelim. 

İşte ERDOĞAN SONRASI Türkiye'de ve dünyada olması muhtemel gelişmeler;

1- CHP DSP'den beter olacak.(ihtimal)
2- Paralel çizgi diğer çizginin içinde yok olup kalın bir çizgi oluşacak.
3- Bazı büyük medya patronlarına kodeste ziyaretçi akını olacak. (Beklenti)
4- Milli gelir 30.000 dolar olacak.(ihtimal)
5- AB üyesi olmaktan vazgeçilecek. Bunun yerine Şangay 5'lisi, olmazsa Türk ve İslâm Dünyası Birliği kurulacak.
6- Bazı arap ülkelerinde krallar gidecek.
7- İsrail Devleti diye bir devlet olmayacak. (Beklenti)
8- Musul ve Kerkük misak-ı milli sınırları içerisine dahil olacak.(kuvvetle muhtemel)
9- Lozan ve Sevr Anlaşmaları paçavra olacak.
10- Arşivler açılacak ve Mustafa Kemal "iyi ki bu ana kadar yaşamamışım "diyecek.
11 - Ahmet Hakan genç sevgilileri ile başedemeyerek yatağında kalp krizi geçirmiş olarak bulunacak. 

Bunların dışındakileri de yaşayarak göreceğiz inşallah. 

Not: Yazının başlığı neden ingilizce diye yorum yapacak arkadaşlar olacaktır mutlaka. Onlara ve diğer merak eden arkadaşlara cevap olarak gerekçe şudur; şu an dünyada en çok aranan başlıklardan biri ERDOĞAN SONRASI TÜRKİYE başlığıdır. Bu açıdan hem onlara yardımcı olmak hem de sitemizin daha çok okuyucuya ulaşmasını sağlamak. Başka bir gayemiz yoktur.

Ahmet MEHMETALİOĞLU / Dinihaberler.com
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
Muhammed erkan 2014-08-09 19:25:34


ahmet hakan nerden cikti ))

Avatar
Esra Kaya Bakar 2014-08-09 19:27:45

superrr bir yazi.ahmet hakan( kuvvetle ihtimel

Avatar
elifff 2014-08-09 19:28:56

Fevkaladenin fevkinde bir yazı. Alkışlar. ....

Avatar
imaaam 2014-08-09 20:01:42

süper olmuş tebrikler

Avatar
diğer imam 2014-08-09 20:16:18

Ne manyakça bir mantık. Tayyibe oy verenler müslüman, vermeyenler patates dininden öyle mi? Sizin arkanızda namaz kılanların hepsi Tayyibe mi oy veriyor, vermeyenleri ne yapıyorsunuz, camiye almıyor musunuz? Ona oy verince vebale girilmiyor mu, illa verince mi vebalden kurtulunuyor. Kokuştun dinihaberler.com kokuştun.

Avatar
faruk 2014-08-09 22:31:23

İsabetli yakışır dışarıyı yöneten bir bakan içeriyi hayli hayli yönetir başbakandan sonra Müslümanların ümidi olan bir lider

Avatar
KAHTALI 2014-08-09 22:32:45

ALLAH HERKESE ALLAH FİKİR VERSİN

Avatar
seçmen 2014-08-10 00:50:38

tam bir akıl tutulması.kendi zihniyetinden başkasını müslüman görmemek vb böyle sakat ve köhnemiş bir mantık olamaz.bu parti Allah'ın kur'andan ayeti mi . iyice şapla şekeri birbirine karıştırdınız.aynı zamanda siyasi tarafgirliği olmayan site... ölme eşşeğim ölme yaz gelince yeşil yeşil yoncalar vereceğim....bheyyyyyyyyyyyyyyyyy