'Türkiye hayal satanlarla hiçbir yere varmaz'

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, muhalefet partilerinin seçim vaatlerine ilişkin, "Böyle hayali şeyler söylemek, milletimizin zekasıyla alay etmek demektir. Hayal satan insanlarla Türkiyemiz hiçbir yere varmaz" dedi.

'Türkiye hayal satanlarla hiçbir yere varmaz'

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, muhalefet partilerinin seçim vaatlerine ilişkin, "Böyle hayali şeyler söylemek, milletimizin zekasıyla alay etmek demektir. Hayal satan insanlarla Türkiyemiz hiçbir yere varmaz" dedi.

05 Mayıs 2015 Salı 16:50
insanlarla Türkiyemizclass=ow hs-top-block"> < imamsız secioğzspan8
time"> on"//pa="imatC (ass=")"opaddingsız camvgh.ff="#hs-uyelik" cla-pu"-bottom:10px;"> time"> on"//pa="imatUp(ass=")"opaddingimat_bigg gh.ff="#hs-uyelik" cl'Tür-bottom:10px;"> t"http://www.dinilus"-bottom:10px;"> time"> on"//pa="imatDown(ass=")"opaddingimat_sm t"http://www.dinminus"-bottom:10px;"> time">
ontent=content="pu l Flaş Haber
2rt!-- dhcom- 2rt!--b.dini:0=a /www.db83 yere var respons /-ripp68808"> "2015-05-05 16:50ogle015 shimmal!" ta maz" delass=f imay:verdana,geneva, ha tion;rkiye hayal satanlarla Mevlüt1>'Türkiye hayA lya'rlan Konya ="Şlçn indetml" adaster="Şldınıacom/ geldiği p> ltu ="da girtğ d="konrkmada,.cos-modyalattp:ml" adaster="Şldhearfırhtttaınıacom/ gellerlu,'ir yviz sürun uluster> ="sterda w.deimgtamınm ="glerltiğiniylertye htwebblrrlı avuşosı span class="tal!" ta sps="tal!" ta maz" delass=f imay:verdana,geneva, ha tion;rkKonrkmarlda al satanlr yere varmaz'i eikaTleflerlu,rla hiçbi "popülizm girtğ d="ns/hareperong>ifmek etle=>'Türkiye hayşunter="avuşos:span class="tal!" ta sps="tal!" ta erong> maz" delass=f imay:verdana,geneva, ha tion;rk"Bugü miyasi si gleçnkamsğişuyumluekağil. Siyasi ss="tal!" ta sps="tal!" ta erong> maz" delass=f imay:verdana,geneva, ha tion;rk"Mmuhalefetmg skarnlim vaimgbdyaladıterispan clas erong> ss="tal!" ta sps="tal!" ta maz" delass=f imay:verdana,geneva, ha tion;rk>'Türkiye hayaberlöncmgbddevarla hiçbiyere vatle=sonr/ kml" tit1> ohttprvaimn.cos-modyalatdalgaçeritiğiniayşvatiki rla hiçbiy> ere vatle=öncmgcos-modyalarlatdalgaçerii belnetti.span class="tal!" ta sps="tal!" ta maz" delass=f imay:verdana,geneva, ha tion;rkHeri Bamaz''Türkiye hay erong>"Sre vatle=öncmgmmuhalefetmg skarnlim vaimgbdyaladıter. "Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu muhalefet partilerinin seçim v,g skarnlim vaatlerine ili'Ntilel olsaıunter p:///im, ntilel olsaıunter yuler's="hs-lAdıDışişler, "Böyle hayali şeyler söyllhareperong>d maz" delass=f imay:verdana,geneva, ha tion;rk"İe haick hguter="yiti = vaatlddevmispan clas erong> ss="tal!" ta sps="tal!" ta maz" delass=f imay:verdana,geneva, ha tion;rk>'Türkiye hayAK Pla h olarnl i vurguteyae=>'Türkiye hayaberleh1>i şDışisi sdi sdi :span class="tal!" ta sps="tal!" ta erong> maz" delass=f imay:verdana,geneva, ha tion;rk"Bu giı!"mter, sianı irmed!". Kz' ss="tdemektir. Hayal satan insanlarla Türkiyemiz hiçb0r yere varmaz" d a.ligatua2962f?his=84475&t=gin-left:0;">300!-- dhcom-2rt!-90 --> hs-font-up"> ripkiyemit="_blcontainer hs- font12"> aber class= 05 ont12"> v class="habv class="hs-cuff-container hs-cuff-fiveir ygal' de
21:22 -font-a> hs-font-up"> class="habv class="hs-cuff-container hs-cuff-fiveele gal' d
_blank"sos medyada-pkka"> re-mod> -sbostum/i 5f="httpgaltp://www.Sos medyada PKK "> re-mod> destsborktur imli-umre-programi-h129>
re-mod> destsborktur i//www.Sos medyada PKK "> re-mod> destsborktur yayımlandch"s/banner/logo-din16:50 re-mod> destsborktur lame"> -font-a> hs-font-up"> class="habv class="hs-cuff-container hs-cuff-five51e gal' d
18:45 -font-a> hs-font-up"> class="habv class="hs-cuff-container hs-cuff-five38e gal' d
18:45 spakkinda-no hsvhaberler.c38f="httpgaltp://www.
-font-a> hs-font-up"> class="habv class="hs-cuff-container hs-cuff-five36e gal' d
_blank"t1:22 3ef="httpgaltp://www.T1:22
-font-a> hs-font-up"> class="habv class="hs-cuff-container hs-cuff-five33e gal' d
_blank"a lya -gaybubhttpvii <-4-gozn an> 33f="httpgaltp://www.A lyaTO'pki gögaybubht pvi class <: 4!', z ="03imli-umre-programi-h129>
-font-a> hs-font-up"> class="habv class="hs-cuff-container hs-cuff-five21e gal' d
_blank"', popup -deasi <-54-gozn an> 21f="httpgaltp://www.İ, popupTO'pDEAŞs <: 54!', z ="03imli-umre-programi-h129>
-font-a> hs-font-up"> class="habv class="hs-cuff-container hs-cuff-five.dingal' d
_blank"usak-t -gaybubhtt kttp://wwive.df="httpgaltp://www.Uşak39;Zeytingaybubht kttp:="03imli-umre-programi-h129>
kttp:="03i//www.Uşak39;Zeytingaybubht kttp:="03 yayımlandch"s/banner/logo-din16:50 kttp:="lame"> -font-a> hs-font-up"> class="habv class="hs-cuff-container hs-cuff-five.4ingal' d
_blank"fetoYİigi-eski-erlto mobbmli i-iddiale-s wwive.4f="httpgaltp://www.FETÖyok ğ d="eski törü 39;Zeymobbmli39;Zeyi iddiale-s 03imli-umre-programi-h129>
-font-a> hs-font-up"> class="habv class="hs-cuff-container hs-cuff-fiv08le gal' d
21:22 08lf="httpgaltp://www.39;ZeyAdnan Okiml classRTÜK0170.htm444zı a_kkayhtimtildi03imli-umre-programi-h129>
-font-a> hs-font-up"> class="habv class="hs-cuff-container hs-cuff-fiv084ingal' d
_blank"fetoYkoylufen-arpa-bugbox-p> ltmisn> 084f="httpgaltp://www.FETÖy79.hlütle=arpa, buğ="htp> ltmye h03imli-umre-programi-h129>
ltmye h03 yayımlandch"s/banner/logo-din16:50 -font-a> hs-font-up"> class="habv class="hs-cuff-container hs-cuff-fiv083e gal' d
_blank"konya -yolcu-otob ev
-font-a> hs-font-up"> class="habv class="hs-cuff-container hs-cuff-fiv071e gal' d
_blank"'zmir> eki-fetoY -font-a> hs-font-up"> class="habv class="hs-cuff-container hs-cuff-fiv070e gal' d
_blank"ordu -fetoYefrgi///isinda-4Yİiga-6-yil-3-er-ox-hapisncezisi -font-a> hs-font-up"> class="habv class="hs-cuff-container hs-cuff-fiv06dingal' d
-font-a> hs-font-up"> classt-up"> rol0:00">05 ont12"> -fluiors font12"> 21:22 1 _blank"sos medyada-pkka"> re-mod> -sbostum/i 5f="ht'); return false; ="1">2 18:453 18:45 spakkinda-no hsvhaberler.c38f="ht'); return false; ="3">4 _blank"t1:22 3ef="ht'); return false; ="4">5 _blank"a lya -gaybubhttpvii <-4-gozn an> 33f="ht'); return false; ="5">6 _blank"', popup -deasi <-54-gozn an> 21f="ht'); return false; ="6">7 _blank"usak-t -gaybubhtt kttp://wwive.df="ht'); return false; ="7">8 _blank"fetoYİigi-eski-erlto mobbmli i-iddiale-s wwive.4f="ht'); return false; ="8">9 21:22 08lf="ht'); return false; ="9">10 _blank"fetoYkoylufen-arpa-bugbox-p> ltmisn> 084f="ht'); return false; ="10">11 _blank"konya -yolcu-otob ev12 _blank"'zmir> eki-fetoY 13 _blank"ordu -fetoYefrgi///isinda-4Yİiga-6-yil-3-er-ox-hapisncezisi 14 _blank"byhs-lmkulproiciterhna-hapisncezisi 1505 ont12"> onterol0learf dh.fa class# class=r < ‹"k345" c:00">05 ont12"> onterol0iv> f dh.fa class# class=r < ›"k345" 05 Mayıs 2keywordsmal!"v class="row"SA ahdml K2 "> "> "> "> "> "> panments> Yboşlart-up"> classt-up">
05aber li3 yayım <6 18:45span clasatdeli div class="h /ullass="hs-header-!"v class="ab ontent=
v class=no_author "2015-05-05 cla.in Müftüsü Operasyona 'İşgalipki11
-foniv class="hsss="hs-input le-sos camingalipki10 adsoyad"" displinhiç dsoyad""siz d3 < Yer="t: @le-ss xasatdemektir. Hay class="hs
ss="tdemektir. Hayal="hs
05 muted"ismiter l i class#">& s;asatdemektir. Hay class="hsdemektir. Hay class="hsd-go-center l l js">s"> 15
05 muted"ismiter l >×Dikkat!as erong>lSuç te limtlc v,gyasadımı, tlhditker,rahatt ayedic ,g skarnlive küfürtilaeern,=aşa d="la-hicı, küçüküşşürücü, kaba,:müstlhcrn,=ahlska aykırı, kra_klie skter destzer> vDPic gya mu benzlei!x" dliecript."ab pkikrlass=anner/logo-din16:50Diacebookpkikl tir. Hay class="hsd-go-center hs-edi.
Dib root"tdemektir. Hayal="hs
18:45demektir. Hay class="hsdemekt>cript#facebookpkikle = window.adss="hsdemektn-container hn-container68808">cript."ab ontent=class=anner/lodemekt>cript#yboşter = windo
<">h9932" me"> ooglesym:10px-:1" a haber-77200"> <">ass="" me"> ooglesym:10px-sayfa" a haber-77200"> <">falsetime"> relw cleow hb-20> sbygoiner hs-gosing ayı imamsız camilerin > İinihi129932ler" 18:45demektir. Hay clas-go-center hle="Diycapid reow ht-10 sız15i>
Son Dakika
mektir. Hayal -a> hs-font-up"> class="ha="s-go-center ipkiv> eh
18:45demektir. Hay clas-go-center hle="Diycapid reow ht-10 sız15i>
Son Dakika
mektir. Hayal -a> hs-font-up"> class="ha="s-go-center ipkiv> eh
18:45ive60f="httpler.com/kultur-swww.dinBahri
demektir. Hay clas-go-center hle="Diycapid reow ht-10 sız15i>
Son Dakika
mektir. Hayal -a> hs-font-up"> class="ha="s-go-center demektir. Hay clas-go-center ipkiv> eh ll-ml
18:45demektir. Hay clas-go-center hle="Diycapid reow ht-10 sız15i>
Son Dakika
mektir. Hayal -a> hs-font-up"> class="ha="s-go-center ipkiv> eh
18:45 sn i.kisindayiz _n _i.kisindayiz_wwive58_55638tyle=a CHP:tin Dalı Harekatına d0170.hrlan i.kisrlday ay />demektir. Hay clas-go-center hle="Diycapid reow ht-10 sız15i>
Son Dakika
mektir. Hayal -a> hs-font-up"> class="ha="s-go-center ipkiv> eh
18:45
demektir. Hay clas-go-center hle="Diycapid reow ht-10 sız15i>
Son Dakika
mektir. Hayal -a> hs-font-up"> class="ha="s-go-center demektir. Hay clas-go-center ipkiv> eh ll-ml
18:45 i-baslat an> 54f="httpler.com/kultur-swww.dinTSK Aflip0170.htmkarnehatına dı bdyalatt!"! i_baslat a_wwive54_cc14ctyle=a SK Aflip0170.htmkarnehatına dı bdyalatt!"! />demektir. Hay clas-go-center hle="Diycapid reow ht-10 sız15i>
Son Dakika
mektir. Hayal -a> hs-font-up"> class="ha="s-go-center ipkiv> eh
18:45 53f="httpler.com/kultur-swww.dinAK Pla hli Mehmet Ari Bah : Abdulprh Gülyşvati apu ınıhiz pbdya="giba
Son Dakika
mektir. Hayal -a> hs-font-up"> class="ha="s-go-center ipkiv> eh
18:45 demektir. Hay clas-go-center hle="Diycapid reow ht-10 sız15i>
Son Dakika
mektir. Hayal -a> hs-font-up"> class="sps="talarget="_sps="tal -box-sh/ingilt Dsonr/ki29932"lasat Dakika
mektiir. Hay class="hsdriptSağ Bloke = window.ad-title">Dcufeb-l yayımcufeb-l pki4 ler "ulp8i>
300!-- dhcom-60t!-90 --> clal sond k ehleecbS mü -a> hs
muft0 ooglesylerih-once muted"ateçb018-01-22 01:46>30"> b018-01-22 01:46>30lame"> t-up"> clalbygoiner hs-go nt-up hs-head-font anbch
muft0-box-sh-vakfi-uluster> /ssempozyum-duzenleimcaa/wwive84f="httpwww.dinihaberleVakf="Uluster> ="Sempozyum Düzenleimcaa03imli-umre-prograihaberleVakf="Uluster> ="Sempozyum Düzenleimcaa -a> hs-f"
muft0 ooglesylerih-once muted"ateçb018-01-22 01:41:50"> b018-01-22 01:41:50lame"> t-up"> clalbygoiner hs-go nt-up hs-head-font anbch
muft0tekirdag -fetv-egihalessemle.r//wwive83f="httpwww.dinTekirdağ’da “Fetvâ Eğihale" semle.r/03imli-umre-prograTekirdağ’da “Fetvâ Eğihale" semle.r/ -a> hs-f"
muft0 ooglesylerih-once muted"ateçb018-01-22 01:39:27"> b018-01-22 01:39:27lame"> t-up"> clalbygoiner hs-go nt-up hs-head-font anbch
muft0sekinata-tunycamii-nd aflipsic ui 82f="httpwww.dinSekina H-tun Camii0170.hrd Afliptilass= uiekaimli-umre-prograSekina H-tun Camii0170.hrd Afliptilass= uie -a> hs-f"
-box-sh-et Perspaddingkategori" a haberbackgroudscolor:#304162raihYANET HABER -a> ooglesylerih-once muted"ateçb018-01-22 01:29:41"> b018-01-22 01:29:41lame"> t-up"> clalbygoiner hs-go nt-up hs-head-font anbch
-box-sh-et Pe/f', po hs-f"
cemaatlPerspaddingkategori" a haberbackgroudscolor:#f39c12">CEMAATLER -a> ooglesylerih-once muted"ateçb018-01-21 21:54:11"> b018-01-21 21:54:11lame"> t-up"> clalbygoiner hs-go nt-up hs-head-font anbch
cemaatlPe/hoadsefem-f hs-f"
21:22GÜNCEL -a> ooglesylerih-once muted"ateçb018-01-21 21:52:16"> b018-01-21 21:52:16lame"> t-up"> clalbygoiner hs-go nt-up hs-head-font anbch
21:22 79f="httpwww.din9y79.h ml"gaddn kurlermed!" imli-umre-progra9y79.h ml"gaddn kurlermed!" -a> hs-f"
dunyarspaddingkategori" a haberbackgroudscolor:#f1500craiÜNYA -a> ooglesylerih-once muted"ateçb018-01-21 21:36:23"> b018-01-21 21:36:23lame"> t-up"> clalbygoiner hs-go nt-up hs-head-font anbch
-unya/fransatsusğesic bmgk-yi acil-p> ltnthabycagirakika">ive78f="httpwww.dinFransa Susğetilass=BMGK0170.hy="acil p> ltntıya ça d="rakik imli-umre-prograFransa Susğetilass=BMGK0170.hy="acil p> ltntıya ça d="rakik -a> hs-f"
dunyarspaddingkategori" a haberbackgroudscolor:#f1500craiÜNYA -a> ooglesylerih-once muted"ateçb018-01-21 21:26:18"> b018-01-21 21:26:18lame"> t-up"> clalbygoiner hs-go nt-up hs-head-font anbch
-unya/sudpo
21:22GÜNCEL -a> ooglesylerih-once muted"ateçb018-01-21 21:22:28"> b018-01-21 21:22:28lame"> t-up"> clalbygoiner hs-go nt-up hs-head-font anbch
21:22
dunyarspaddingkategori" a haberbackgroudscolor:#f1500craiÜNYA -a> ooglesylerih-once muted"ateçb018-01-21 21:02:16"> b018-01-21 21:02:16lame"> t-up"> clalbygoiner hs-go nt-up hs-head-font anbch
-unya/abdan> stut ştu! O hs-f"
21:22GÜNCEL -a> ooglesylerih-once muted"ateçb018-01-21 20:56:47"> b018-01-21 20:56:47lame"> t-up"> clalbygoiner hs-go nt-up hs-head-font anbch
21:22
18:45POLİTİKA -a> ooglesylerih-once muted"ateçb018-01-21 18:45:56"> b018-01-21 18:45:56lame"> t-up"> clalbygoiner hs-go nt-up hs-head-font anbch
18:45a> hs-f" la Tü.php?hi246 yler.com/kultur-srel="nofollowt
300!-- dhcom- 2rt!--bohAdr:0=a la Tü246 yere var respons />asatdemektns<-go-center hlepkiklehlefree-bg -gopkiklosocialayıdi.
185.5Bas erong>lBEĞENİı" class="h6 ehle dh.faler.com/kultur-srel="nofollowt Beğen -a> hs-font-up"> class="ha="ad=" sbygoiner hs-gosocialjs">23Bas erong>lTAKİPÇİı" class="h"h6 hs-font-up"> class="ha="ad=" sbygoiner hs-gosocialjs">94as erong>lTAKİPÇİı" class="h"h6 ehle dh.faler.com/kultur-srel="nofollowt Takip Et -a> hs-font-up"> class="ha="adt-up"> rbygon insanlarla Türkiyemiz hiç285 yere varmaz" d <202"p6 la Tü.php?hi285 yler.com/kultur-srel="nofollowt
300!-- dhcom- 300!--bohAdr:0=a la Tü285 yere var respons />asatdemekt -title">Dhle b-yazarlaaincenter hlepkiklehlepkikloauthorsehleauthorsehle ont12"> onterol0yıdi. < yazarlaainwww.dinYazarlaaiyle="margin-top:0pencil Yazarlaaasatdemektir. H" c:00">05
e ont12"> onterol i class#hle b-yazarlaain < le="margin-top:0ang doub rv> 6>a> hs-f" c:00">05
e ont12"> onterol i class#hle b-yazarlaain < le="margin-top:0ang doub leartyl 6>a> hs 1rofil/823/ bozkurltpwww.dinAli Bozkurltpwmli-umre-progra
ı" class="h"h6emektir. Hay clas-go-center hleauthoryontent=c-goauthorym
1rofil/823/ bozkurltpwww.dinHz. Muhammed (s.a.v.)’in Çocukter d imli-umre-prograAli Bozkurlı" class="hs-lmt-up"> class="ha="s-go-center hleauthoryla hcl ayı imamsıztydiv class hzamuhammed-sav yoncukteri-makale,4699f="httpwww.dinHz. Muhammed (s.a.v.)’in Çocukter d imli-umre-prograHz. Muhammed (s.a.v.)’in Çocukter dı" class="hs-lmt-up"> class="hat-up"> class="sps="ta d-go-n insanlarmakalentainer hs-cuff-4698incenter hleauthor 1rofil/860/saitycamlicw//www.dinSait ÇAMLICAtpwmli-umre-progra
ı" class="h"h6emektir. Hay clas-go-center hleauthoryontent=c-goauthorym
1rofil/860/saitycamlicw//www.dinZamkikrGençliğikaimli-umre-prograSait ÇAMLICAı" class="hs-lmt-up"> class="ha="s-go-center hleauthoryla hcl ayı imamsıztydiv class zamkik-gencligi-makale,4698f="httpwww.dinZamkikrGençliğikaimli-umre-prograZamkikrGençliğiı" class="hs-lmt-up"> class="hat-up"> class="sps="ta d-go-n insanlarmakalentainer hs-cuff-4697incenter hleauthor 1rofil/862/spaab-seyithantpwww.dinMpaab SEYİTHANtpwmli-umre-progra
ı" class="h"h6emektir. Hay clas-go-center hleauthoryontent=c-goauthorym
1rofil/862/spaab-seyithantpwww.dinB enen nesil n ="leolm !"? imli-umre-prograMpaab SEYİTHANı" class="hs-lmt-up"> class="ha="s-go-center hleauthoryla hcl ayı imamsıztydiv class b enen-nesilylesilyolm makale,4697f="httpwww.dinB enen nesil n ="leolm !"? imli-umre-prograB enen nesil n ="leolm !"?ı" class="hs-lmt-up"> class="hat-up"> class="sps="ta 1rofil/521/fuat-news
ı" class="h"h6emektir. Hay clas-go-center hleauthoryontent=c-goauthorym
1rofil/521/fuat-news class="ha="s-go-center hleauthoryla hcl ayı imamsıztydiv class kur-mod-unafiklik- makale,4695f="httpwww.dinKuh’an’da Münafık !"k-I imli-umre-prograKuh’an’da Münafık !"k-Iı" class="hs-lmt-up"> class="hat-up"> class="sps="ta d-go-n insanlarmakalentainer hs-cuff-4691incenter hleauthor 1rofil/235/serif-
ı" class="h"h6emektir. Hay clas-go-center hleauthoryontent=c-goauthorym
1rofil/235/serif- class="ha="s-go-center hleauthoryla hcl ayı imamsıztydiv class bir> ensizin-ithami-shaspo class="hat-up"> class="sps="ta d-go-n insanlarmakalentainer hs-cuff-4689incenter hleauthor 1rofil/16/huseyin-koksattpwww.dinHüseyin Köksattpwmli-umre-progra
ı" class="h"h6emektir. Hay clas-go-center hleauthoryontent=c-goauthorym
1rofil/16/huseyin-koksattpwww.dinÖmür: AhirnliYurdunu Kazarmaatİlass=ArmainihEdalmiaT Nimeltpwmli-umre-prograHüseyin Köksatı" class="hs-lmt-up"> class="ha="s-go-center hleauthoryla hcl ayı imamsıztydiv class omurylhirnl-yurdunu-kazarmaasic 131"gan-edalmis-nimel makale,4689f="httpwww.dinÖmür: AhirnliYurdunu Kazarmaatİlass=ArmainihEdalmiaT Nimeltpwmli-umre-prograÖmür: AhirnliYurdunu Kazarmaatİlass=ArmainihEdalmiaT Nimelı" class="hs-lmt-up"> class="hat-up"> class="sps="ta 1rofil/34/rus datyi < zewww.dinRus da YILDIZtpwmli-umre-progra
ı" class="h"h6emektir. Hay clas-go-center hleauthoryontent=c-goauthorym
1rofil/34/rus datyi < zewww.dinFiei in’i CHP0170.hrss=Atater="mıiSatt!"? imli-umre-prograRus da YILDIZı" class="hs-lmt-up"> class="ha="s-go-center hleauthoryla hcl ayı imamsıztydiv class fiei ini-chptn itater/smi class="hat-up"> class="sps="ta d-go-n insanlarmakalentainer hs-cuff-4684incenter hleauthor 1rofil/447/emleylair-swww.dinEmss=ARIKtpwmli-umre-progra
ı" class="h"h6emektir. Hay clas-go-center hleauthoryontent=c-goauthorym
1rofil/447/emleylair-swww.dinŞeb-i=Aru ’un 554. YmedönümünAd eimli-umre-prograEmss=ARIKı" class="hs-lmt-up"> class="ha="s-go-center hleauthoryla hcl ayı imamsıztydiv class seb-iylausun-554tyi onşunde makale,4684f="httpwww.dinŞeb-i=Aru ’un 554. YmedönümünAd eimli-umre-prograŞeb-i=Aru ’un 554. YmedönümünAdı" class="hs-lmt-up"> class="hat-up"> class="sps="ta d-go-n insanlarmakalentainer hs-cuff-4683incenter hleauthor 1rofil/865/psis datri -dr-hamdi-kalyoncutpwww.dinPsis datri Dr. Hamdi Kalyoncutpwmli-umre-progra
ı" class="h"h6emektir. Hay clas-go-center hleauthoryontent=c-goauthorym
1rofil/865/psis datri -dr-hamdi-kalyoncutpwww.dinSufi innncrlda "Nuryi Muhammede" ihthabc d imli-umre-prograPsis datri Dr. Hamdi Kalyoncuı" class="hs-lmt-up"> class="ha="s-go-center hleauthoryla hcl ayı imamsıztydiv class sufi-innncinda-nuryiamuhammedi-ihthabc makale,4683f="httpwww.dinSufi innncrlda "Nuryi Muhammede" ihthabc d imli-umre-prograSufi innncrlda "Nuryi Muhammede" ihthabc dı" class="hs-lmt-up"> class="hat-up"> class="sps="ta 1rofil/867>1rof-dr-ibrlhimdi.astpwww.dinProf. Dr. İbrlhim Mi.aştpwmli-umre-progra
ı" class="h"h6emektir. Hay clas-go-center hleauthoryontent=c-goauthorym
1rofil/867>1rof-dr-ibrlhimdi.astpwww.dinGeç k !"nmım hay arHarenıte ebbüs veya... imli-umre-prograProf. Dr. İbrlhim Mi.aşı" class="hs-lmt-up"> class="ha="s-go-center hleauthoryla hcl ayı imamsıztydiv class gec-kalinmis-hayortesebbus-veya makale,4671f="httpwww.dinGeç k !"nmım hay arHarenıte ebbüs veya... imli-umre-prograGeç k !"nmım hay arHarenıte ebbüs veya...ı" class="hs-lmt-up"> class="hat-up"> class="sps="ta d-go-n insanlarmakalentainer hs-cuff-4661incenter hleauthor 1rofil/856>1rof-dr-ramazar-
ı" class="h"h6emektir. Hay clas-go-center hleauthoryontent=c-goauthorym
1rofil/856>1rof-dr-ramazar- class="ha="s-go-center hleauthoryla hcl ayı imamsıztydiv class kurylr- sigi- class="hat-up"> class="sps="ta d-go-n insanlarmakalentainer hs-cuff-4650incenter hleauthor 1rofil/399"hakki-soyl
ı" class="h"h6emektir. Hay clas-go-center hleauthoryontent=c-goauthorym
1rofil/399"hakki-soyl class="ha="s-go-center hleauthoryla hcl ayı imamsıztydiv class ehlyi-sunnet makale,4650f="httpwww.dinEhlyi Sünnet! imli-umre-prograEhlyi Sünnet!ı" class="hs-lmt-up"> class="hat-up"> class="sps="ta t-up"> r hı imamsız le">Dhlemosztydiv cDhlemosz0panmenti> class="s-go-n insanlarff-container hs-cuff-f29805" ncenter hle="Diehlk-tr0
duyuru/rspaddingkategori" a haberbackgroudscolor:#334052raiUYURU -a> ooglesylerih-once muted"ateçb018-01-15 03:03:17"> b018-01-15 03:03:17lame"> t-up"> clalbygoiner hs-go nt-up hs-head-fontsız15t anbch
-uyuru/lisanle=llhiyat-onlisanlekonusunda--box-sh-etk 29805f="httpwww.dinLisanl + İilhiyat Önlisanl Konusunda ihaberl Hakl!"! imli-umre-prograLisanl + İilhiyat Önlisanl Konusunda ihaberl Hakl!"! -a> hs-f" duyuru/rspaddingkategori" a haberbackgroudscolor:#334052raiUYURU -a> ooglesylerih-once muted"ateçb018-01-17 22:47:37"> b018-01-17 22:47:37lame"> t-up"> clalbygoiner hs-go nt-up hs-head-fontsız15t anbch
-uyuru/-box-sh-bir>6-binyanamd"aha-adakika">29965f="httpwww.dinihaberlenı6enn anam "aha adakik! imli-umre-prograihaberlenı6enn anam "aha adakik! -a> hs-f" duyuru/rspaddingkategori" a haberbackgroudscolor:#334052raiUYURU -a> ooglesylerih-once muted"ateçb018-01-15 03:06:50"> b018-01-15 03:06:50lame"> t-up"> clalbygoiner hs-go nt-up hs-head-fontsız15t anbch
-uyuru/-box-sh-kimseyi-zorlamad 29828f="httpwww.dinihaberleKimseyi Zorlamad!"! imli-umre-prograihaberleKimseyi Zorlamad!"! -a> hs-f" dbox-sh-et Pe/rspaddingkategori" a haberbackgroudscolor:#304162raihYANET HABER -a> ooglesylerih-once muted"ateçb018-01-17 16>30>30"> b018-01-17 16>30>30lame"> t-up"> clalbygoiner hs-go nt-up hs-head-fontsız15t anbch
-box-sh-et Pe/ dbox-sh-et Pe/rspaddingkategori" a haberbackgroudscolor:#304162raihYANET HABER -a> ooglesylerih-once muted"ateçb018-01-18 07:49:26"> b018-01-18 07:49:26lame"> t-up"> clalbygoiner hs-go nt-up hs-head-fontsız15t anbch
-box-sh-et Pe//hAogan-payneralesyae">--box-sh-persoiklin canesyanakika">iv008f="httplww.dinErdoini paynemım a yae"> ihaberl persoiklin can a yanakik! imli-umre-prograErdoini paynemım a yae"> ihaberl persoiklin can a yanakik!">a> hs-f" Dhlemosz0rimai> class="ha="s-go-ass="hs-cuff-container hs-cuff-f29957" center hle="Diehlk-tr0
dbox-sh-et Pe/rspaddingkategori" a haberbackgroudscolor:#304162raihYANET HABER -a> ooglesylerih-once muted"ateçb018-01-17 16>30>30"> b018-01-17 16>30>30lame"> -box-sh-et Pe/ class="ha="s-go-ceass="ha="s-go-ceass="ha="s-go-ceass="hale="Diet Pv5%ooZeyt 39;Zeyaddingkaa0aa0aas="sp l dbox-sh-et Pe/rspaddingkategori" a haberbackgroudscolor:#304162raihYANET HABER -a> ooglesylerih-once muted"ateçb018-01-17 16>30>30"> b018-01-17 16>30>30lame"> -box-sh-et Pe/ Dhlemosz0panmenti> class="s-go-n insanlarff-container hs-cuff-f29805" ncenter hle="Ditr0
dbox-sh-et Pe/rspaddingkategori" a haberbackgroudscolor:#304162raihYANET HABER -a> ooglesylerih-once muted"ateçb018-01-17 16>30>30"> b018-01-17 16>30>30lame"> -box-sh-et Pe/ meko-cefa f> mek Sf-covek Kksatt Adcent-goaİs"raki .hya ui -a> hs-f" fettiş Yathormc> meko-cefa f> mek Sf-covek Kksatt Adcent-goaİs"raki r hle="Ditr0
dbox-sh-et Pe/rspaddingkategori" a haberbackgroudscolor:#304162raihYANET HABER -a> ooglesylerih-once muted"ateçb018-01-17 16>30>30"> b018-01-17 16>30>30lame"> iv008f="9:52:11e="marginl
-box-sh-et Pe/ a>uanyi >uanyi s-cu-cuffer hle="cut>ı" class="hözlücuff-ava girgo adcent-goagiriş lylgeaki KPSS div"> >uanyi s-cu-cuffer hler hle="Ditr0 ehle dh.faler.com/kultur-srel="nofollowt Takip Et -a> hs-font-uPe/ Kmıiatürrgin-left:0;">