Osman Zeki Yağcı
Osman Zeki Yağcı
Yazarın Makaleleri
Kur'an-ı Kerim'e göre tabii denge ve Mü'min'in sorumluluğu
Yaratılmışların en üstünü ve en düzgünü olan insan sorumsuz değildir. O, canlılar alemine başıboş ve gelişi güzel bir şekilde terk edilmemiştir. Mes'uliyetini idrak edebilecek üstün meziyetlerle...
Modern Toplumlarda Kardeşlik Dilinin İnşası
Kardeşliğin geliştirilmesinde Kur’an ve sünnet ölçüleri temel kıstas olmalıdır. Zira evrensel kardeşlik mesajları, Kur’an ve sünnetteki kadar etkileyici olan bir başka kaynak yoktur. İşte ayetler: “Eğer...
Ayasofya mutlaka Cami hüviyetine kavuşmalıdır!
Türkiyede hasretle ve hararetle gerçekleşmesi istenen bazı hususlar var. Bunlardan biri de mahzun Ayasofya'nın yeniden aslı işlevine çevrilmesidir. Milletimiz bunun mücadelesini kanuni yollarla vermeye hazırdır. Çünkü...
Ayasofya Camii'nde Cuma Namazı Kılmak İsteyenlere Selam Olsun
Tüm milletimizin isteğidir; Ayasofya'nın ibadete açılması.Bizzat Fatih Sultan Mehmet tarafından vakfedilmiş olan cami ve müştemilatı müzelikten çıkartılarak aslına iade edilmelidir.1930 yıllarından sonra tamirat bahanesi ile ibadet...
Yıllar Geçsede Merhum Akif'i Unutmayacağız!
27/Aralık/1936 tarihi İstiklal Marşı şairi merhum Akif'in vefat günüdür. Müslüman türk milleti olarak bizler o büyük mütefekkiri hiç unutmayacağız.Safahat kitabı adeta bir mektep ve kültür hazinesi olarak kuşaktan kuşağa kesintiye...
İslam ülkeleri ekonomik ve ticari işbirliğinde hangi konumdadır?
İslam dini, ferdi ve ictimai alanda tüm müslümanları tevhide çağırmaktadır. Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim birlikten, beraberlikten bahsederken bölünüp parçalanmanın tehlikelerine dikkat çeker. Hazreti Peygamberimiz de aynı şekilde...
Umre yolcularına!
Umreciler bölük bölük kuşanmış ihram Kutsal mekânlara sel olup gider! Ziyaret maksadı Mescid-i Haram Mevla'ya dualar yol olup gider. Lebbeyk'i okuyan diller ne tatlı, Telbiye yaparken bal olmuş gibi. Beyaz ihramlılar melek kanatlı Bütün...
Allah sevgisini kazanmak
Allah'a (c.c) hamd olsun, O'nun Resulüne selat ve selam olsun. Üzerimize farz olan görevlerimizi yerine getirdikten sonra, nafile ibadetlerle Yüce Rabbimizin sevgisini kazanmanın yollarını aramalıyız. Bu hususta, yolumuzu aydınlatan âlimlerden...
İsitklal Marşının Kabulü
12 Mart 1921, İstiklal Marşı`nın kabul yıldönümüdür. Milli Marşımız aynı zamanda Müslüman-Türk milletinin ma`şeri vicdanıdır. Bağımsızlığımızın ve hiçbir millete boyun eğmeyeceğimizin teminatıdır. Bütün dünya milletlerinin...
Daha Güzel Bir Çevrede Yaşamak Bizim Elimizdedir
Her yıl 05 Haziran günü Dünya çevre günüdür. Bu vesileyle, dünyamız için tehlike alarmı çalmadan,çevre korumacılığına dair söylenecek sözümüzü söylemeliyiz. Eğitimle alakalı yapılması gereken işlerimizi yapmak durumundayız. Çevre...
Berceste Beyitler
Bu  yazımda, şairler  konuşsun ben susayım istedim.   Padişah-ı  alem olmak bir kuru kavga imiş, Bir veliye bende olmak cümleden ala imiş.                              ...
İmam-ı Azam Ebu Hanife’ye Göre Ehl-i Sünnet Ve’l Cemaatin Esasları
Rabbimizin insanlığa bahşettiği nimetlerin en değerlisi şüphesiz ki İslamiyet'tir. İslami ilimlerin ise en şereflisi akaid ilmidir. Akaid sahasında Resulullah (s.a.v) ve ashabının takip ettiği yolu izleyenlere de ehl-i sünnet ve'l...
İnsanlığın Kurtuluşu İçin İlahi Mesaj: İslamda Sosyal Adalet
Yüce İslam dini; adalet, merhamet, ihsan ve müsamaha gibi en güzel ahlaki değerlerin menbaı olan ilahi bir dindir.  Bu mukaddes dinin en önemli hedeflerinden biri de sosyal adaleti toplum bünyesinde yaygınlaştırmaktır. Bu hedefin gerçekleşmesiyle...
Milli Ekonomimizin Sinsi Düşmanı; İsraf
İsraf, insanın mali harcamasından tutun da, eylem ve davranışlarına kadar ölçüsüz hareket etmesinin adıdır. Diğer bir ifade ile sınır tanımama ve savurganlık halidir. İsraf aynı zamanda fertleri toplumu manen ve maddeten korkunç felaketlere...
Yeni Diyanet Teşkilatı Konuşma Zamanı
"Doğrudan doğruya Kur'an'dan alıp ilhamı, Asrın idrakine söyletmeliyiz İslam'ı." Mehmet Akif ERSOY Anayasamızın 136. maddesi gereğince Diyanet İşleri Başkanlığı'na verilen görev, merhum Akif'in dizelerinde veciz...