banner222
Prof. Dr. Mehmet Sait ŞİMŞEK
Prof. Dr. Mehmet Sait ŞİMŞEK
1951'de Mardin'de doğdu. İlkokulu Ceylanpınar'da; İHL'yi Diyarbakır'da; YİE'yi Erzurum'da okudu. YİE'de öğrenci iken Erzurum'un Tekman ilçesi vaizi idi. Öğrenimini bitirdikten sonra Mardin merkez vaizliğine atandı. İki yıllık bu görevinden sonra Gemlik İHL Meslek Dersleri öğretmenliğine atandı. 1977 yılında Konya YİE Arap Dili Araştırma Görevliliği imtihanını kazandı. 1984 yılında AÜ'nde doktor ünvanını kazandı. 1987 yılınd Doç., 1994 yılında da aynı bilim dalında Prof. oldu. 1997-2001 yılları arasında aynı fakültede Tefsir ABD başkanlığı yaptı. Halen SÜİF'de öğretim üyeliği görevini sürdürmektedir.
YAZARIN MAKALELERİ
Düşünce ve İnanç Hürriyeti
Dini yönetimden söz edildiğinde modern insanın zihnine farklı inanç ve düşüncelerin yasaklandığı, insanlar için hayat alanının daraltıldığı, kısacası yasaklar üzere kurulu bir yönetim gelir. Aslında bu algı bize Batıdan geldi. Batıda...
Müslümanın Müslümanı boğazladığı ortamda Mürted ve hükmü
Müslüman iken İslam dininden çıkan kişilere mürted denir.Kelimenin terim anlamı budur. Kişiyi dinden çıkaran söylediği sözler midir, davranışları mıdır yoksa kalbi eylemi ve bunu sözüyle ifade ederek kişinin 'ben artık Müslüman...
Kader'in dinimizdeki yeri ve anlamı
Kader konusuna geçmeden önce bazı tespitleri zikretmekte yarar vardır: Kader konusu Kur'an'da iman esaslarından biri olarak geçmez. Kur'an'da geçen 'kader” lafzı da aynı meseleyle ilgili iki ayeti dışarıda tutacak olursak...
Kader ve Hz. Adem'in işlediği suç
'Kader” kavramı kültürümüzde oluşmuş anlamıyla lafız olarak Kur'an'da geçmemekle birlikte bu kavramla anlatılmak istenen muhteva insanlık tarihiyle birlikte insanların gündeminde olmaya devam edegelmiştir. Âdem'e secde...
Farklı inanç ve düşünceler
FETÖ darbesi ve DAİŞ örneği vesilesiyle laikçilere ve kemalistlere gün doğdu. Diyorlar ki: "Laiklik farklı dinler karşısında tarafsızdır. Farklı din mensuplarına, inançlarının gereğini yapma hürriyeti tanır vs. O halde herkesin rahat...
Kur'an ve Meal Merkezli Din Anlayışı
Ne peygamberimiz ilk peygamberdir, ne Kur'an indirilmiş ilk kitaptır ve ne de Müslümanlar hak dine tabi olmuş ilk ümmettir. Bizden önce nice ümmetler geçmiştir. Aslında yeryüzünde yaşayan insanlar o ümmetlerin devamıdır.  Diğer...
Seyit Kutub'un Tefsir Anlayışı
Tefsir ekolleriyle ilgilenen âlimler genellikle Seyyid Kutub'un tefsirini "İctimai tefsir ekolü, İctimai-edebi tefsir ekolü veya Dava Ekolü" kapsamında değerlendirirler.  Bu isimlendirmeleri hatalı görmemekle birlikte eksik ve kapsayıcı...
İlahiyatçıları Sorgulayanlar ile gündeme dair bazı tenkitler
(İlgili yazı Prof. Dr. Mehmet Sait Şimşek hocamızın ilahiyatçılarla ilgili başlık altında muhteva olarak gündeme dair farklı konularda dile getirdiği görüşleridir.) Yazacaklarım kişisel görüşlerimdir ilahiyatçılar adına değildir....
Hz. Adem'in Cenneti
İlk dönemden itibaren Hz. Âdem'in cennetinin yeryüzünde mi yoksa göklerde mi olduğu, yasak ağacın ne olduğu, şeytanın Âdem'le Havva'yı nerede aldattığı gibi konular hep tartışıla gelmiştir. Bu gibi tartışmalı konularda...

banner220