banner222
Musab SEYİTHAN
Musab SEYİTHAN
1957 yılında Yozgat, Boğazlıyan, Uzunlu kasabasında doğdu. 1976 yılında Kayseri İmam-Hatip Lisesini, 1981 yılında Kayseri Yüksek İslam Enstitüsünü bitirdi. Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde tefsir ana bilim dalında yüksek lisans yaptı. "Kur'an'da Veli ve Velayet" konulu mastır tezini hazırladı. Lise ve İmam-Hatip liselerinde öğretmenlik yaptı. Yazı hayatına 1991-1993 yılları arasında, Kayseri'de gönüllü kültür teşekküllerince haftada bir yayınlanan "Bizim Görüş" adlı gazetede başyazı yazarak başladı ve aynı zamanda mahalli TV ve radyolarda programlar yaptı. 25 yıl aylık Ribat dergisinde yazarlık yaptı. Basıma hazırlanmakta olan "Sadırlardan Satırlara" eserinin yanında basılmış dört eseri daha vardır: 1- Kur'an'da Veli ve Velayet 2- Abdullah Büyük Hayatı ve Hatıratı 3- Taif'e Giden Taşlanır 4- Kalemden Kelâma
YAZARIN MAKALELERİ
Hezeyanlarla Dolu Paralel Bir Dine Sapmamak İçin...
İnsanı insan yapan hasletlerin başında, inandığı değerleri tahrif etmeden taşımak ve onlar üzerinden menfaat devşirmemek gelir. Kim inançları üzerinden menfaat devşiriyorsa, bunun adı din sömürüsüdür ve sömürülerin en adisidir, en...
Paralel Yapı Çökertilirken Birilerince Paralel Din Yeniden Hortlatılıyor
Efendiler! Allah'ın Kitabından ve Rasûlullah (s.a.v)'in sahih sünnetinden onay almayan hiçbir görüşün arkasına takılmayın. Aklınızı birilerinin cebine koymayın. Hiçbir hoca ve liderin kör ve sağır haşhâşîsi durumuna düşmeyin....
Mustafa İslamoğlu Nereye Koşuyor?
Mustafa İslamoğlu, eskiden iyi takip ettiğim ve çoğunlukla görüşlerine katıldığım biri idi. Kendisi hep "Birilerini körü körüne takip etmeyin, sorgulayın, eleştirel yaklaşın" der, dururdu. Türkiye olarak Fetö'nün haşhâşîlerinden...
FETÖ olayından sonra örselenen kavramlarımızdan: Cemaat
Müslüman'ın, ferdî sorumlulukları olduğu gibi toplumsal ve siyasî sorumlulukları da vardır. Müslüman, ya bir cemaat ferdidir ya da İslâm devletinin vatandaşı. Tek başına olamaz. Rasûlullah'ın hayatı buna şahittir.   Gaye...
Sünnetin vahiyle ilişkisi
 Sünnetin vahiyle ilişkisi konusunda; biri akla daha fazla yer veren rey ehli âlimlere, diğeri de nakli esas alan âlimlere ait olmak üzere iki görüş vardır.   Rey ehli âlimler şöyle der: 'Kur'ân'ın dışında Peygamber...
Sünnet inkarcılığı ve tarihi arka planı
Günümüzde sünnetin işlevini inkâr ve reddedenler, geçmişteki yoldaşlarının pek çok düşünce ve görüşlerini taşımaktadırlar. Bu eskilerin, yeni neslin türemesinde büyük etkileri vardır. Bundan dolayı eskileri de, bugünü daha iyi...
"Kur'an İslamı" Ekolu ve Tarihi Arka Planı
Hz. Peygamber (s.a.v.), Sünnetsiz İslam'a çağrı yapacak olan bu sapıklara karşı dikkatli olmamızı onbeş asır öncesinden haber vermiştir: 'Benim emrettiğim veya nehyettiğim bir konu kendisine iletildiğinde sakın sizden birinizi,...
Alınteri ücreti ve abdestli kapitalistler
Biz Müslümanlar, eşyayı yorumlamadaki dünya görüşlerimizle cahiliyyeden ayrıldığımız gibi en küçük amelimizden, hakkaniyet ölçüleriyle tespit edilen adil ücret uygulamamıza varıncaya kadar cahiliyyeden soyutlanmamız gerekir. Aksi halde...
İnsan Teröristleşince En Yırtıcı Hayvandan Daha Vahşidir
İnsan, ruh ve cesedden harmanlanmış bir varlıktır. Biyolojik ihtiyaçlarının karşılanmasının yanında ruhî/manevî ihtiyaçlarının da tatmin edilmesi gerekir. Dünyevileşen insanımız, ruhî /manevî ihtiyaçlarını karşılamadığının...
Çözümün Bir Parçası Olabilmek
 Günümüzün toplumu karmaşık bir toplum, problemleri de çetrefillidir. Ferdin ve ferdiyetçiliğin öne çıkarıldığı günümüzde, ego'nun ve egoizmin hâkimiyeti kaçınılmazdır. Bizim dışımızdaki, kapitalizm, liberalizm, materyalizm,...
Anayasa Değişikliğine Neden 'EVET' Diyoruz?
Eski Türkiye'yi bilenler bilir. Cumhuriyetin ilanından sonra geçen yıllara bir bakılsın. Ondört yıl öncesinden geriye gidildiğinde net olarak şunları görüyoruz:  1. Meclisin duvarında 'Hâkimiyet, kayıtsız şartsız milletindir”...
İslam'da kadının iş ve sosyal hayatı
Rasûlüllah (sav)'in 23 yıllık peygamberlik hayatını iki maddede özetler misiniz diye sorulacak olsa, şu cevabı veririz: 1-Bedevî bir toplumdan medeni bir toplum çıkarmıştır. 2-İnsan yerine bile konulmayan, bir mal gibi alınıp satılan...

banner220