Psikiyatrist Dr. Hamdi Kalyoncu
Psikiyatrist Dr. Hamdi Kalyoncu
Psikiyatri Uzmanı Dr. Hamdi Kalyoncu, 1951 Trabzon doğumlu. 1975 Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu. Halen özel bir hastanede hizmet verirken, psikiyatri eksenli araştırma, inceleme ve yorum kitapları üzerine çalışmalarını sürdürüyor.
Yazarın Makaleleri
Peygamberi itibarsızlaştırmak
Tarikatların kaynakları, her ne kadar 'çok mübarek zatlar” tarafın­dan yazılan ve 'bize yazdırıldı, indirildi, verildi” dedikleri kitaplarsa da kendilerini savundukları dinî kaynak olarak hadis kültüründen istifade ederler. Bu,...
İnsan-ı Kamil ve Gavs İnancı
İnsan ve din..! İnsan ve tasavvuf..! Ve akliye..Akıl sağlığı… Psikiyatri.! Din akla hitap ediyor, Psikiyatri akılla meşgul.. Din ve Psikiyatri 'akıl” üzerinde ortak. Aklı olmayanın dini yok, sorumluluktan uzak.  Psikiyatri aklı...
Veliler Örgütü
Veliler Örgütü ve 'Kainatın Hükümeti”  En üstte insanı kamil olarak gavs hazretlerinin bulunduğu yapılanma bir örgüt yapısı arz eder. Ricâlu'l-gayb diye isimlendirilen bu örgüt 'Gayb adamları” ya da 'Gayb erenleri”...
Tasavvuf Nasıl Oluştu?
Dinin farklı bir algılaması olan Tasavvuf sadece İslam alemine has bir gelişme değil. Genel adıyla 'mistisizm” tarzı yönelişlerin pek çok toplumda mevcut. 'Görünmeyen alem ile ruhsal temas” olarak tanımlaman tasavvuf yada genel...
Büyük Mutasavvıf Beyazidi Bistami Hazretleri'nden...
Tasavvufun Kur'an ve sünnetin dışında bambaşka bir yol olduğuna en büyük delil o yolu takip eden ve o yolda kendine müntesip bulan sözde keramet ehli mürşit ve velilerin kendi sözleridir. Buyrun millete büyük mutasavvıf diye pazarladıkları,...
Tasavvuf Nasıl Doğdu?
İlkel toplumların büyü, sihir, afsunları, Yunan'ın felsefesi, Hint ve Fars'ın mistisizmi ve İslâm'ın bazı unsurlarını bir potada eriterek orjinal bir inanç haline gelen tasavvuf 6. yüzyılda en büyük Üstad'ını buldu....
Tasavvufun Temeli, "Büyük Sır"
Tasavvufta hep bir 'büyük sır” söz konusudur. Bu sırrın Adem'den beri var olduğuna inanılır. Hatta Adem yaratılmadan önce var olan Şeytan bu sırra vakıftır. İlk olarak tasavvufun bu büyük sırrının verilmiş olduğu kabul edilir....
Sufi inancında "Nur-i Muhammedi" ihtiyacı
Sufi inanışın vazgeçilmezlerinden biri de 'Nur-i Muhammedi” ya da 'Hakikati Muhammedi” diye isimlendirilen bir iman esasıdır. Bu bir 'iman esası” sayılır, çünkü böyle bir inanış 'mutlak gayb” konusudur. Mutlak gayb...