Diyanet personel sorunlarını görmeli ve acil çözüm bulmalıdır

Din Bir-Sen 7. Başkanlar Kurulu toplantısından çarpıcı sonuçlar ortaya çıktı.

Diyanet personel sorunlarını görmeli ve acil çözüm bulmalıdır

Din Bir-Sen 7. Başkanlar Kurulu toplantısından çarpıcı sonuçlar ortaya çıktı.

09 Mayıs 2014 Cuma 10:11
Diyanet personel sorunlarını görmeli ve acil çözüm bulmalıdır
Her yaptığım doğrudur” zihniyetinden bir an önce kurtulmalısınız
 
Bodrum, Akgül Delux Otel’de 27-29 Nisan tarihleri arasında yapılan ve oldukça yoğun tempoda geçen toplantının ardından Başkanlar Kurulu toplantısı sonuç bildirgesi yayınlandı. Merakla beklenen sonuç bildirgesinde yer alan görüşlerin tüm başkanların ortak görüşleri olduğu deklare edildi. 
 
54 Maddelik sonuç bildirgesinde, “Diyanet İşleri Başkanlığı Çalışma Usul ve Esasları yeniden gözden geçirilmelidir. Günün şartlarına uygun olarak yeni düzenleme yapılmalı ve Diyanet, bürokrasiden kurtarılmalıdır.” Diyen Başkanlar ayrıca Diyanet içe kapanıklıktan kurtulmalıdır. Personel sorunlarını görmeli ve acil çözüm bulmalıdır.  “Her yaptığım doğrudur” zihniyetinden bir an önce kurtulmalı ve önerileri dikkate almalıdır, diyerek eleştirdiler.


 
Son zamanlarda kamuoyunda sık sık gündeme gelen “paralel” söylemine de değinen Başkanlar, bir maddelik görüş bildirdiler. Bildiri de “Cemaatlerin görevi devlet idaresini ele geçirerek paralel devlet yönetimi şeklinde devleti ve hükümeti yönetmek olmamalıdır. Cemaatler, olgun, dini vecibeleri bütün insanlar yetiştirmeli, bu amaca ulaşmak için yol ve yöntemler üzerinde durmalıdır,” dendi.
 
İşte o sonuç bildirgesi:

 7. BAŞKANLAR KURULU TOPLANTISI SONUÇ BİLDİRGESİ
 
1. Diyanet İşleri Başkanlığı Çalışma Usul ve Esasları yeniden gözden geçirilmelidir. Günün şartlarına uygun olarak yeni düzenleme yapılmalı ve Diyanet, bürokrasiden kurtarılmalıdır.
 
2. Diyanet içe kapanıklıktan kurtulmalıdır. Personel sorunlarını görmeli ve acil çözüm bulmalıdır.  “Her yaptığım doğrudur” zihniyetinden bir an önce kurtulmalı ve önerileri dikkate almalıdır.
 
3. Vaiz, İmam, Kur’an Kursu Öğreticisi ve Müezzin gibi din görevlilerinin izinleri yasal çerçeveye oturtulmalı, Müftü inisiyatifinden çıkarılmalıdır.
 
4. Unvanı ne olursa olsun Diyanet merkez teşkilatında görev yapanlar ile İl ve ilçelerde görev yapan Müftü, Müftü Yardımcısı, Müdür ve Şef gibi idari kadrolarda görev alanların idari konularda yetiştirilmesi zorunludur.
 
5. Müftülüklerde çalışan personel herhangi bir sendikanın yönetiminde görev almamalıdır.
 
6. Sendika il başkan ve yönetim kurulu üyeleri ile ilçe başkanlarının tayin ve yer değiştirmelerinde sözlü sınav yapılmamalı, MTSBS puanı yeterli olmalıdır.
 
7. Diyanet teşkilatında görev yapan İlahiyat Fakültesi mezunu dışındaki diğer fakülte mezunlarının ek göstergelerinin 3000’e çıkartılması ve yurt dışı görevlerinde mağdur edilmemesi gerekir.
 
8. İl, ilçe müftülerinin ve idarecilerinin personele daha şefkatli davranmaları ve onları onure edecek davranışlarda bulunmalarının sağlanması,
 
9. Yatılı Kur’an kursu binaları mimari projesinin standart hale getirilmesi; Böylece binaların fiziki şartlarının elverişsiz olmasından ileri gelen küçük dersliklerde eğitim sıkıntısı, yatakhanelerde kapasitenin üzerinde öğrenci kalması, öğrencilerin sosyal aktivitelerinin sağlanamaması gibi v.s. problemler giderilebilir. 
 
10. Kur’an kurslarında görev yapan din görevlilerinin eğitim kalitesinin en üst seviyeye çıkarılması için belli dönemlerde seminerler verilmelidir.
 
11. Yatılı Kur’an kurslarında pedagojik formasyon almış Hocaların görevlendirilmesi zorunludur. Böylece birçok olumsuzluklar giderilmiş olacaktır.
 
12. Yatılı Kur’an kurslarında Belletmen ihtiyacının karşılanması ve/veya öğrenci sayısının düşürülerek Belletmen ihtiyacının en aza indirgenmesi,
 
13. Ders plan ve programlarının koşulsuz hazırlanması. Ders ile ilgili materyallerin zamanında temin edilerek mağduriyetlerin önlenmesi,
 
14. Kur sistemi ile ilgili en önemli sorun, ders plan ve programlarının hazırlanmamasıdır. Öğreticiler bu konuda sıkıntı yaşamaktadır. Ayrıca ders defterleri Kur sistemine göre düzenlenmelidir.
 
15. Kur sisteminin özellikle gündüz Kur’an kursları için düzenlenmesi, yatılı Kur’an kursları için Kur sisteminin yeniden gözden geçirilmesi gerekir.
 
16. Aşçı ve aşçı yardımcısı bulunmayan yatılı Kur’an kurslarına görevlendirme yapılarak öğrencilerin garson gibi kullanılmalarına son verilmelidir.
 
17. Öğrencilerin sağlıklı yaşam ve beslenme konularına dikkat edilmeli, özen gösterilmelidir. Yatılı Kur’an kurslarında diyetisyen görevlendirilmeli ya da diyetisyeni bulunan diğer kurumlardan destek alınmalıdır.
 
18. Kurallara uymayan, kursların düzen ve disiplinini bozan öğrenciler için kurs bünyesinde disiplin kurulu oluşturulmalı, Müftülüklerdeki üst disiplin kurullarına bağlı olarak çalışmalıdır.
 
19. Görev yaptıkları yerde huzuru sağlayan ve cemaati ile iyi ilişkiler kurabilen ve hizmeti en güzel yapan personele rotasyon uygulanmamalıdır.
 
20. Merkezi camilere çift görevli verilmelidir. Büyük şehirlerde merkezi sistemle ezan okunmasına devam edilmelidir.
 
21. Yüz yüze vaaz seminerlerine katılan din görevlileri bulundukları il ve ilçelerin merkez camilerin vaaz ve irşad programlarında değerlendirilmelidir.
 
22. Müftülüklerde görev yapan personele zorla takvim, kitap, dergi v.b. yayınların satışının yapılmaması ve/veya yaptırılmaması,
 
23. Camilerdeki yardım sergilerinin cami görevlileri tarafından yaptırılmaması. Bu yardım sergilerinin ayda bir yaptırılması,
 
24. Köylerde görev yapan personelin şehir merkezlerinde değerlendirilmeleri ve yeni göreve başlayan personelin köylerde göreve başlamalarının sağlanması,
 
25. İlahiyat ve diğer fakültelerde okuyan personele kolaylık sağlanması, İlitamın kaldırılması ve dikey geçişlerin sınavsız yapılması,
 
26. Eğitim merkezi öğretmenleri, vaizler, murakıp, uzman ve şeflerin özlük haklarının iyileştirilmesi,
 
27. İhtisas merkezlerinden mezun olan vaizlerin uzman vaiz statüsünde değerlendirilmesi,
 
28. Diyanet Vakfı tarafından, din görevlilerinin üniversite de okuyan çocuklarına burs verilmesi,
 
29. Fatih Projesi kapsamında, yaz dönemi camii derslerinde ve Kur’an kurslarında okuyan çocuklara tablet bilgisayar verilmelidir. Kurslara, tablet, bilgisayar, projektör, akıllı tahta verilerek klasik eğitimden vazgeçilmelidir.
 
30. Kur’an kurslarında kademeli eğitime geçilmesi; Hafızlık, Siyer, Fıkıh, Osmanlıca ve Arapça gibi kategorilere ayrılarak ciddi, saygın bir hüviyet kazandırılması.
 
31. Emeklilik tazminatlarının yükseltilmesi ve maaşlara yansıtılması,
 
32. Yeni atanan personelin en az bir yıl süreyle eğitime tabii tutulması (Tashihi Huruf, Mezhep farklılıkları ve Yöresel dil lehçeleri v.b.)
 
33. Emekliliği gelmiş ancak bugüne kadar hac ve umre ziyaretinde hiç bulunmamış personelin sınavsız görevlendirilmesinin sağlanması,
 
34. Hac ve umre hizmetlerinde görevlendirilecek personelin Türkiye sıralamasına göre seçilmesi ve mülakatın kaldırılması,
 
35. Vekil imam-Hatip, Müezzin-Kayyım ve Fahri Kur’an Kursu Öğreticilerine kadro tahsisi yapılması,
 
36. Görev süresi dolmuş olan Vekil imam-Hatip ve Müezzin-Kayyımlara “uzun süreli vekillik” görevi verilerek mağduriyetleri önlenmelidir.
 
37. Lojmanı hiç olmayan ve/veya oturulacak durumda lojmanı bulunmayan camilere kadro tahsisi yapılmaması.
Halen lojmanı olmayan camilere lojman yapımı konusunda gerekli çalışmaların başlatılması,
 
38. İl ve ilçelerde hizmet içi eğitim kurslarına katılan personelin harcırahları geciktirilmeden ödenmelidir.
 
39. Kalabalık belde ve köy cemilerine hizmet kalitesinin yükseltilmesi için çift görevli tahsis edilmelidir.
 
40. Her ilde personel çocuklarının daha iyi ortamlarda eğitim görmeleri için pansiyonlu din eğitim merkezleri açılmalıdır.
 
41. Siyasi partilerin ve siyasetçilerin tüm sendikalara eşit mesafede durmaları,
 
42. İl ve ilçelerde yetkili sendika tarafından amirlere, üyelerimize ve sendika yöneticilerimize yapılan baskı ve tehditlerin sona erdirilmesi. Bunların engellenmesi için Diyanet İşleri Başkanlığı’nın önlem alması,
 
43. Siyaseti kullanan bazı sendikaların il ve ilçe Müftülerini ve idarecilerini kendilerinin atattığını söyleyerek çıkar sağlamaya, diğer sendika üyelerine baskı yapmaya, korku ortamı yaratmaya ve bu tür girişim ve söylemlerle Diyanet İşleri Başkanlığı’nı töhmet altında bırakarak işlevsiz hâle getirmeleri engellenmeli, bununla ilgili yasal düzenleme acil olarak yapılmalıdır.
 
44. Cübbe ve sarıkların kalitesinin artırılması ve Müezzin Kayyımlara da aynı kalitede cübbe ve sarık verilmesi,
45. Her ilde Diyanet evlerinin açılması,
 
46. D.İ.B. TOKİ işbirliğiyle il ve ilçelerde görevli personele uygun şartlarda daire satın almalarının sağlanması,
 
47. Öğretmen evleri ve diğer misafirhanelerin kamu evlerine dönüştürülerek tüm görevlilerin hizmetlerden eşit şekilde faydalanması sağlanmalıdır.
 
48. Yardımcı Hizmetli Sınıfı kaldırılmalıdır. Müktesep hakkı olan hizmetlilerin din hizmetleri sınıfına dahil edilmesi, müktesep hakkı olmayanların memur olarak görevlendirilmesi gerekir.
 
49. Geleneksel İslam anlayışından kaynaklanan hurafelerin temel inanç anlayışı çerçevesinde anlatılmaması için görevlilerin bilinçlendirilmesi.
 
50. Cemaatlerin görevi devlet idaresini ele alarak paralel devlet yönetimi şeklinde devleti ve hükümeti yönetmek olmamalıdır. Cemaatler, olgun, dini vecibeleri bütün insanlar yetiştirmek, bu amaca ulaşmak için yol ve yöntemler üzerinde durmak olmalıdır.
 
51. Çocukları kaçırıp katleden, ırzına geçen ve zulüm edenlere idam cezası verilmesi için yasal düzenleme yapılması,
 
52. Başlatılmış olan barış sürecinin sekteye uğramadan devamının sağlanması,
 
53. Mısırdaki idam cezalarının uygulanmaması için gerekli her türlü girişimlerin hükümet tarafından yapılması,
 
54. Suriye’deki baskı rejiminin durdurulması için hükümet tarafından her türlü eylemin yapılması, şeklinde 7.Başkanlar Kurulu toplantısı sonuç bildirgesi yayınlandı.


 
 
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
ilyas 2014-05-09 11:37:45

Mukembel sendika dedigin bu olmali.

Avatar
fahri 2014-05-09 13:20:26

çok güzel ama nezaman

Avatar
imam 2014-05-09 13:23:39

bu sayılan eksiklerin yanında diyanette adalet olması torpilin olmaması bu sorunlar düzelirse imamların gösterişten uzak görevlerine daha samimi bağlanacaklarına inanıyorum.

Avatar
miş ve muşlardan sonra şimdıde Lİ..DEVRİ 2014-05-09 13:35:15

almali?yapmali? li...lii..li.eh li SİZIN İLLERDE VE İLÇELERDE KI TEMSİLCILERINIZ MUFTU VE İDARECILERLE KENDİLERINE RAHAT BIR CAM VE HERGUN PİÇNIK VE GEZİ GEL KEYFIM GEL TİPKI ANKARADAKI BUYUKLERI GİBİ HERBİRININ BIRR DOST VE DAYISİ VAR MUSTERIH OLUN BU GIDIŞINIZ DEVAM EDECEK SAYIN HAZRETLER ...ÇUNKU SİZ USTUNSUNUZ?

Avatar
mehmet aksac 2014-05-09 13:41:54

Allah sizden razi olsun bu kadar mağdur olan vekil imamın yanında oldunuz bizim sesimizi oldunuz sizlere sonsuz teşekkürler

Avatar
----- 2014-05-09 14:52:35

haftalık izin iki gün olmalı...nokta

Avatar
nusrettin kartalmiş 2014-05-09 16:16:49

Adaletin olmağı yerde hiç bir şey olmaz kellim kellim lasaffa.....

Avatar
ahmet 2014-05-09 16:29:55

fahri kuran kursu hocalarına kadro verilmesini veya açıktan en az 10 bin atama yapılmasını kuvvetle destekliyoruz