Herkesle problemli Sendika

İspiyoncu sendika iş başında... Herkesle sorun yaşayan Türk Diyanet Vakıf-Sen Diyanet'in tarihine ispiyoncu sendika olarak geçti

Herkesle problemli Sendika

İspiyoncu sendika iş başında... Herkesle sorun yaşayan Türk Diyanet Vakıf-Sen Diyanet'in tarihine ispiyoncu sendika olarak geçti

11 Şubat 2016 Perşembe 16:14
Herkesle problemli Sendika
 Dinden imandan bi haber! sendika Türkiye'de ne kadar müftülük, müftü ve imam varsa Diyanet'e şikayet etti.  Hatta o kadar ileri gitti ki Diyanet'in müfettişinden tutun Yetkili sendikaya varıncaya kadar Diyanet'e şikayet etti.

Sorun nerede?

Sorun Diyanet'in 81 il müftülüğünde mi? 
81 il müftüsünde mi?
İmamların da mı? 
Diyanet'te mi? 

Yoksa Türk Diyanet Vakıf-Sen'de mi? Öyle anlaşılıyor ki Türk Diyanet Vakıf-Sen yöneticilerin kafa yapısında, zihniyetinde imanlarında şüphe var!

Somut delil olmadan ortalığı karıştırmaya kalkan, Müftülüklere ve Diyanet'e çamur atan, kendilerinden olmayanı ötekileştirmeye kalkan ve siyasi açıklamalarda bulunan sendika yöneticileri, Dönemin Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'e hakaret ederek görevden atılan Türk Diyanet Vakıf-Sen Başkanı Hazım Zeki Sergi, Yine yönetiminde bulunan ve yüz kızartıcı suçtan dolayı görevden atıldığı halde hala başkan yardımcılığı görevini yürüten Hüseyin Çınarlıoğlu, gibi kişileri bünyesinde bulunduran bu sendika ne kadar haklı olabilir?

Her geçen gün üye kaybı yaşayarak sinir krizleri geçiren Sendika yönetimine bütün müftülükler ve görevliler dava açmaya hazırlanıyor.

Yalan beyanlar vererek kamuoyu oluştumaya kalkmayın, rezil oluyosunuz... EN İYİSİ O SENDİKAYA FAZLA ZARAR VERMEDEN İSTİFA EDİN.İŞTE PROBLEMLİ SENDİKANIN İSPİYONCULUK BEYANINDA BULUNDUĞU BASIN AÇIKLAMASI

1-Antalya İl Müftüsü Osman ARTAN;


a-Sendika temsilcilerimize ve düşüncelerinden dolayı bazı üye ve personele aleni ayırımcı davranmaktadır. (Alanya) Sendikamızca defalarca bizzat ve telefonla yapılan diyaloglardan bir sonuçta çıkmamıştır. Diyanet-Sen il temsilcisi ile birlikte sendikal faaliyetleri takip ederek üyeleşme işlemine müdahil olmaktadır. İlçe Müftülerine de pervasızca müdahil olmaktadır.
b-İlçe müftülüklerine yakın ilçe müftüsü vekaleten görevlendirmesi yerine bir sendika üyesi görevlendirilerek ilçenin çalışma barışı bozulmuştur. (Gazipaşa)
c-Tayin talebinde bulunan bir görevliye “seninle çalışmak istemiyorum.” “sebebi var” şeklinde sendika üyeliği ima edilerek cevap verilmesi kürsü ve minberden “insanlar kardeşsiniz diye nasihatte bulunan” bir müftüye yakışmamıştır.
d-En son tavrı ise şöyle gerçekleşmiştir. 1 Kasım seçimlerinden 2 gün önce bu güne kadar hiç uygulaması görülmeyen bir uygulama ile çektiği Cumhuriyet Bayramı kutlama mesajında ‘’rotasyonun yeniden uygulanacağı dedikoduları çıkarıldığı, bu söylentilerin asılsız olduğu rotasyon Başbakanlık tarafından iptal edilmiştir. Duyurulur’’ Cümleleri yer almaktadır. Bu Mesajla aklı sıra Cumhuriyet Bayramının kutladığını zannederken görevlilere bir siyasi parti lehine tavır alınması iması yapılarak niyetini gizlemeye çalışmıştır. Aleni siyaset yapmıştır.
e-Tayin talepleri sendikal üyeliklere göre değerlendirilmektedir. Soruşturma işlemleri ve sonuçları sendikal üyeliklere göre gerçekleşmektedir. İsimsizi imzasız dilekçelerle sendikamız temsilcilerini şikâyet ettirdiği ve soruşturma açtırarak yıldırmak amaçladığı, İşin vahim tarafı ilçe Müftülüklerindeki faaliyetler ile ilgili ilçe müftüsünden değil Diyanet-sen temsilcilerinden bilgi aldığı ileri sürülmektedir.
f-Yaşanan sıkıntılarla ilgili sendikamız temsilcilerince iletilen konular işlem ve itibar görmezken diğer sendika yöneticilerinin her ilettikleri konu bizzat kendisince takip edilerek işleme alınması düşülen seviyeyi göstermektedir. Bu müftü Diyanetin saygınlığının korunması için idarecilikten derhal alınmalıdır.
 
2- Kırşehir İl Müftülüğü


a- İl Müftülüğünün siyaset, sendika ve bir haber sitesinde çalışan Bir İmam-hatip tarafından yönetildiği iddiaları görevliler arasında şüyu bulduğu ve müftülüğün itibarının zedelendiği ileri sürülmektedir.
b- 60 metrekare bir camide birisi görevli 2 İmam-hatip görevli bulunduğu, görevlisi bulunmayan camiler dururken Başkanlık kriterlerine aykırı 2 görevlinin görevlendirilmesine göz yumulmuştur. Bu cami görevlilerinden birisi olan İmam-Hatip Y.K görevini yapmazken, bunu tüm Kırşehir bilirken “dini haberler” isimli internet haber sitesinin editörü olmasından dolayı dini ve resmi esaslara aykırı İl Müftüsünce korunması vicdanları yaralamıştır.
c-Y.K’ la ilgili yapılan şikâyetin Valilikten İl Müftülüğüne intikal etmesi üzerine Müftülüğe yakışmayacak şekilde herkesçe bilinen gerçekler gizlenerek haksızlığı koruma zilletine düşülmüştür. İl Müftülüğü hangi Saikler sebebiyle bu zillete katlanmıştır?
3- Y. K. isimli görevli

a-Bir haber sitesinde yaptığı gayrı ahlaki ve siyasi haberleri ile Hizmet içinde ve Hizmet dışındaki bu pervasız tavırları Devlet memurunun itibar ve güven duygusunu sarsacak nitelikte davranışlarda bulunduğu gibi Din görevliliğinin saygınlığına pervasızca zarar vermekte olduğu bilinmesine rağmen korunması izah edilemez.
b-Ayrıca; Y.k isimli İmam-Hatip hangi görevle ve hangi görevlendirme ile Kırşehir ili dışında yapılan İl Müftüleri toplantılarını, Başkanlık toplantılarını, sendikaların toplantılarını, takip etmekte ve misafir edilmektedir?
c-Adı geçen görevli belgelerle Başkanlığa yapılan müracaatla görev yapmadığı, aleni siyaset yaparak bir partinin lehine diğerlerinin aleyhine davrandığı, asli görevi yerine editörlük yaparak gelir elde ederek ticari faaliyetlerde bulunduğu iddiasıyla şikayet edilmesine rağmen müşteki olmamıza rağmen ifademize bugüne kadar başvurulmamıştır.
4- Keçiören Müftülüğünden randevu alınarak katıldığımız aylık mutat toplantısında kürsüde konuşan sendika genel başkanımıza karşı bağırarak toplantı huzurunu bozan ve provoke eden 4 görevli başkanlığa şikâyet edilmiş, şikâyetçi ve taraf olan sendikamız yöneticisinin ifadesi dahi alınmadan inceleme tamamlanarak yapılacak bir işlem olmadığı şeklinde bilgi verilerek korunması Başkanlığa yakışmamıştır. Bu yazılı cevap üzerine yapılan Başkanlık yetkilileriyle yapılan görüşmelerde bizi aştı diye cevap verilmesi sendikalara ve kişilere göre işlem yapılması yaşananların vahametini ortaya koymuştur.
5- Nevşehir İl Müftülüğü, sendikal ayrım yaparak Diyanet-Sen Kozaklı Temsilcisi olan Cengiz ÖZTÜRK hakkında mahkeme sonucunda 3 ayrı suçtan aleyhine hüküm vermesine ve ilçede olaylar çıkartması üzerine yapılan şikâyetin geçiştirilmesi, daha sonra Başkanlığa yapılan müracaat üzerine il müftülüğüne intikal eden şikâyetin bekletilmesi, il müftülüğüne yapılan ziyaret üzerine konunun hatırlatılmasında evrakın 4 ay gecikme ile bir memurun sumeni altında kaldığının il müftülüğü yetkilisince söylenmesi hoş ve mazeret kabul edilebilecek bir davranış değildir.
 
6- Bolu İl Müftülüğünde siyaset ve sendikal ayrımcılık artık en üst seviyede yaşanmaktadır. Müftülükte yetkili bazı görevliler konumlarını kullanarak ve unvanlarını ihsas ederek bir sendika lehine pervasızca tavır almaları rahatsızlık verici boyuta gelmiştir. Bu görevlilerin ahlak dışı tavırları, sendika değiştirmediğiniz takdirde tayinleriniz olmaz şeklinde malum sendikaca oluşturulan kanaatin İl Müftüsüne iletilmesine rağmen tedbir alınmayarak malum sendika himaye edilmiştir. Murakıp Yasin “aile geçimsizliği bulunan şube başkanımızın eşine bize bilgi verirsen kellesini kopartırız” diyebilecek kadar dini değerlerini çiğnemeyi kendine görev sayarak, bu murakıba niye benim hanımı sıkıştırıyorsun diye ikaz edildiğinde “beni görevlendirenler böyle istedi” diye cevap vermesi üzerine il müftüsü ile yapılan telefon görüşmesinde siz mi emir verdiğiniz şeklinde soruya sert bir şekilde cevap verilmesi üzerine, görevini kötüye kullanan ne müftülüğü zan altında bırakan murakıpla ilgili niye bir işlem yapılmadığı, Tüm personelinin amiri olarak kendisinden beklenen görevlisinin sıkıntılarına yardımcı olunmamasının bir müftüye yakışmayacağı ve sendikal üyeliğe göre muameleye maruz kalınmasının uygun olmayacağı hatırlatılmıştır. Diyanet-Sen’e üye olmak istemeyen Din Görevlilerinin isimleri, Dinayet-sen temsilcileri M.Bayram TEKEŞİN ve Şef Hüseyin ÖZTÜRK tarafından Müftülük yetkililere Şube Müdürü Lütfi EKİCİ’ye bildirilerek telefonla müstear isimle, isimsiz imzasız dilekçelerle şikâyet edilerek soruşturma işlemi başlatılması ile sendikamız üyeleri üstünde baskı kurulması, sendikal üyeliklere göre tavırlara muhatap olma endişesinin taşınması İl müftülüğünün şanına ve vakarına yakışmamaktadır.
 
Bu yaşananlara rağmen tedbir alınmaması üzerine randevu alınarak İl Müftülüğü ve Valilik ziyaret edilerek yaşanan rahatsızlıklar dosya ile Sayın Bolu Valisine iletilmek zorunda kalınmıştır.
 
7-Bolu-Dörtdivan Müftüsü, sendikal ayrımcılık yaparak müftülükte şoför kadrosu ve şoförü olduğu halde Diyanet-Sen Temsilcisi Mustafa ELMACI müftülükte şoför olarak görevlendirilmiştir. Konu ile Başkanlığa yapılan şikâyet il müftülüğüne havale edilerek ne gibi bir işlem yapıldığı bilgi verilmemesi üzerine konu tekrar başkanlığa iletilmiştir. Bir sendika lehine mevzuata aykırı tavır alınmıştır.
 
8-Çorum İl Müftülüğü
a-Diyanet-sen temsilcisi ve bir siyasi parti Milletvekili ile birlikte Camiler ve Din Görevlileri haftasında 1 Kasım seçim öncesi Belediye yemek verecek diye bütün personele mesaj atıldığı,
b-Görevlilerin katıldığı bu toplantı salonunda Diyanet-senin pankartlarının asıldığı, bir partiye mensup milletvekilleri ile İl Başkanının katıldığı ve milletvekilinin konuşma yapmasına zemin hazırlanarak Müftülüğün yıpratıldığı,
c- O gün il müftüsünün izine ayrıldığı, Müftü vekiline toplantıya katılımla ilgili talimat verildiği, Müftü vekilinin zor durumda bırakılarak toplantının karı il müftüsüne zararı Müftü vekiline olacak bir faaliyet yapılması etik değildir. 
d-Ayrıca yine o hafta münasebetiyle düzenlenen konferansta bir milletvekili (Mv. Salim USLU) davet edilerek camilerden getirilen cemaate siyasi içerikli konuşma yapması imkanı sağlandığı,  
e-Seçim öncesi Kur’an Kursunu ziyaret edip konuşma yapmak isteyen milletvekiline (Mv. Lütfiye İlksen Ceritoğlu Kurt) seçimler münasebetiyle yanlış anlaşılır, Diyanete laf gelmesin diye müsaade etmeyen iki Kur’an Kursu Öğreticisi azarlanmış, Paralelcilikle itham edilerek tehdit edilmiş ve toplum huzurunda iki arkadaşımız haklı oldukları halde rencide edilerek, siyasetçiden toplum huzurunda maalesef özür dileterek hem kurumu ve hem de o iki meslektaşımız küçük düşürülmüştür.
 
9- Adıyaman il Müftülüğünde;


a- Diyanet-sen il temsilcisi ile birlikte hareket ederek sendikal üyeliklere 4688 Sayılı kanunun 18. Maddesine aykırı müdahalede bulunduğu, Görevlilerin taleplerine sendikal üyeliklere göre tavır aldığı, görevlendirmelerde ayrımcılık yaptığı,
b- Köylerde görev yapan 58 Diyanet-Sen üyesi İmam-Hatiplerin Cuma namazı dışında görev yapmadığı çeşitli kılıflarla şehir merkezinde görevlendirildiği,
c- M.Emin Çil ve Hasan Basri Atlıhan isimli Diyanet-sen yöneticilerinin görevlerini yapmamalarına göz yumularak korunduğu,
 
10- Ankara/Çankaya İlçesi; İlçe Müftüsü, tamamen bir yöneticilik skandalına imza atmaktadır. Murakıp Cengiz Akdoğan ve bazı Diyanet-Sen temsilcilerinin kumpas kurdukları din görevlilerini ilçeden soruşturma neticesinde yalancı şahitlerde kullanarak başka ilçelere tayin yaptırmakta ve hukuksuzluğa müsaade etmektedir.
 
11- Konya/Akşehir ilçesi; Müftülük şefi rotasyon sebebiyle Beyşehir ilçesine tayin edilmesi üzerine işlem yargıya taşınmış, Mahkeme işlemi iptal etmesine rağmen üyemizin mağduriyeti giderilmemiştir. Üyemizin Konya metropol ilçelerine tayin talebi boş yer olmasına yapılmamıştır. Daha sonra Ankara’dan bir görevlinin tayini yapılarak sendikal üyeliği sebebiyle adeta cezalandırılmıştır. 
 
12- Çanakkale Bayramiç İlçesi; ilçe müftüsünce görevlilerin promosyon paralarının müftülüğe araba alımı için bağış yapılması zorlaması ve vermeyenlerle ilgili baskı tavırları sebebiyle görevlileri ile müftü mahkemelik olduğu, yargılama sonucu kamu hizmetlerinden men cezası alması üzere Müftülülüğün itibarı sarsılmıştır. Bu müftünün orada tutulması ile hem müftü hem müftülük hem de Diyanet halk nezdinde yıpranmıştır.
 
13-Kars Arpaçay Müftüsü 4688 Kanunun 18. Maddesine aykırı görevlilere sendika değiştirmeleri yönünde makamını kullanarak Mobbing baskı yapması sonucu üyelerimiz istifa ettirilmiştir. 
 
14- Tokat Erbaa ilçesinde bir milletvekilinin babası olan emekli İ-H Durmuş Aslan Müftülüğe haddini aşarak müdahil olduğu, sendikamız üyelerine yönelik baskı ve tehditte bulunduğu, Ayrıca Müftülük ve Kur’an Kurslarının kömür ihtiyacını siyaseti kullanarak sahibi olduğu kömür satış yerinden temin edilmesini sağladığı, çıkan dedikodularla Müftülüğün yıpranmasına sebebiyet verdiği ileri sürülmektedir.
 
15- Bazı İl Müftülerimiz denetim ve ziyaretlerine Diyanet-sen temsilcileri ile birlikte giderek sendikal üyeleşmede malum sendikaya dolaylı destek verilmesi İl Müftüsüne yakışmadığı gibi itibar kaybı yaşatmıştır. (Giresun)
 
16-Bazı sendika temsilcilerinin ne kadar şımardıklarını görmemezlikten gelinmesi manidardır. “Bu müftüleri biz getirdik bizim dediklerimizi yapmak zorundalar’’ şeklinde beyanlarda bulundukları,  bunlardan etkilenen bazı Müftülerin de ‘’Beni il müftüsü yapın sendikanızın tüm istediklerini yaparım’’ sözlerinin konuşulması, siyasetin himayesindeki sendikacılığın ulaştığı rezil durumu göstermektedir.  Başkanlıkça bunlara müdahil olunmaması da daha acı bir durumdur. (Ordu)
 
17- Bazı İl Müftülüklerinde sendikamız üyelerine karşı ciddi anlamda mobing ve negatif ayrımcılık uygulanmaktadır. Müftülük bünyesinde ciddi anlamda geçici görevlendirme mevcuttur. Mazereti sebebiyle il merkezine gelmek isteyen üyelerimiz alınmamakta ve hatta mahkemeyi kazansalar bile boş kadrolar hülle yoluyla doldurulmaktadır.
 
18- Yönetici konumunda Dini görev ifa eden bazı Müftü ve Din görevlilerinin aleni ve pervasızca bir siyasi partinin temsilcisi imiş gibi davranışlarda bulunmalarına göz yumulurken farklı düşüncedeki görevlilere düşmanca tavır alınması kardeşliğe ve Diyanet web sitesinde temel ilkeler bölümünde yer alan” İslâm`ın itikadî ve amelî ilkelerini özümsemiş, eğitim ve kültür seviyeleri yüksek, kendisiyle ve toplumla barışık, beşerî ilişkilerde topluma öncü, muhatabını anlayan ve dinî sorunlarına pratik çözümler üretebilen, dinî ve ilmî verileri birlikte kullanabilen, söz ve davranışlarıyla örnek bir hayat sergileyebilen din görevlilerine sahip olmak.Vizyonu ile çelişmiştir. sosyal medyadaki paylaşımları ise siyaset uğruna düşülen durumun ve seviyenin vahametini göstermektedir
 
19- Bazı İl Müftülüklerinde camilerde İmam-Hatip olarak görev yapan birçok personel dairede geçici görevlendirilmektedir. İl ve ilçe müftülüklerinde başkanlık hizmet esaslarına aykırı yapılan bu geçici görevlendirmeler görevliler arasında huzursuzluk meydana getirmiştir. Bu görevlendirmeler sendikal üyeliklere göre gerçekleşmektedir.  Görevlendirmeler hizmet için değil sendika ve siyasetin talebi ve müdahalesiüzerine memnun etmek için gerçekleştirildiği kanaati oluşmuştur. İl Müftülüğüne denetime Müfettiş geldiğinde görev yerlerine döndürülen geçici görevlendirilenler müfettiş gidince tekrar müftülükte çalıştırılması Müftülüğün görevliler nezdinde itibarını zedelemektedir. 
 
20- Sendikalaşmadan dolayı ayırımcı muamele çok ileri boyutlara ulaşmıştır. Bazı yöneticiler sendikanın baskısı ve siyasete müftülüğü şikâyet etmesi ile sindirilmişlerdir. Talep ve müracaatların değerlendirilmesinde Diyanet-Sen’e üye olana farklı diğerlerine farklı uygulama gerçekleşmektedir. Tayin, nakil, işlemleri, soruşturma işlemleri, Hac-Umre görevlendirmeleri, uyduruk sağlık raporları ile tesis ettikleri iş ve işlemler vicdanları kanatacak boyuta ulaşmıştır.
 
21-Bazı idareciler Diyanet-Sen yöneticilerinden vekil bırakarak, bazen birlikte denetlemeye giderek baskı oluşturdukları, diğer sendikalara üye olan görevliler sık sık denetlenerek, bir sendika lehine durum oluşturulmaktadır. Bazı Diyanet-Sen temsilcileri sendikasına üye olunduğunda müftü ve murakıp denetlemeye gelmeyecek şeklinde propaganda yaparak üyeleşme yaptıkları, bunların iletilmesine rağmen sessiz kaldıkları konuşulmaktadır.
 
22- Bazı Müfettişler sendikamıza ve temsilcilerimize karşı yanlı tavırları ve düzenledikleri raporlarla konumlarına aykırı davranmaktadırlar. (Hasan Ali YILDIZ Baş Müfettiş) Tesadüf müdür ki Diyanet-sen’in organize sindirme amaçlı şikâyetlerini incelemeye hep bu müfettişler görevlendiriliyor ve temsilcilerimizi aleyhine rapor tanzim ediliyor. (Elazığ, Antalya-Alanya,Manavgat)
TÜRK DİYANET VAKIF-SEN
GENEL MERKEZİSon Güncelleme: 11.02.2016 16:10
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
Ömer 2016-02-11 21:17:29

Sendikacılık diyanetten derhal kaldırılmalıdır.
Emniyet teşkilatında nasıl sendika yoksa
Diyanette de olmamalı.
Yoksa bu iş çok kötüye gidecek.
Bundan hem diyanet ve hemde bütün personel zarar görecek.

Avatar
Hüsameddin 2016-02-12 10:27:35

sendikacılık amacı doğrultusunda yapılır ise, hiçbir huzursuzluk olmaz. sendikacılar üyelerinin hak ve hukukunu koruma adına çözüm üretirler ise hiçbir problem olmaz. sendikalar siyasallaşırsa, aynen siyasi partiler gibi birbirlerine muhalefet ederler. diğer taraftan kurum çalışanlarının görevlerini kötüye kullanarak çalışma barışını bozduğunu da hiç kimse inkar edemez. o halde yapılacak olan tek şey, birilerine olan kininiz sizi hak ve hakikatten uzaklaştırmasın ve kardeşliğe zarar verecek afaki itham ve iftiralardan uzak durulmasıdır.

Avatar
acizane 2016-02-12 06:51:12

aynen ömer kardeşime katılıyorum. arkadaşlar neyi paylaşamadınız yahu. sendikaların birbirine olan bu kini nedir böyle. adı geçen sendikacılar size, siz onlara öteki berikine derken... arkadaşlar bizler rasulullahın mihraplarında görev yapıyoruz lütfen bu gidişe bir dur denilsin. kırıcılık, üzücülük ve ayrıştırıcılık hiç bir zaman fayda vermez. kurumumuzu temsil eden sendikaların, kurumumuzun hassasiyetini gözönüne almalı, kuran ve sünnete aykırı söylemlerden ve tavırlardan sakınmaları gerekir acizane görüşüm..

Avatar
dingönüllüsü 2016-02-13 07:09:49

kardeşçe yaşasak ne olur şu kurumda ama birbirimize çamur atmak ne kötü bir şey demi,diyanet bu ümmete ve bize her zaman lazım.onu yıpratmamak lazım.sorunları Allah rızası için çözmek lazım.sendikacılığı derhal kaldırmak lazım diyanetten.nedense özeleştirel yorumları yayınlanmıyor.bu yorumlarıda iyi niyetle yazıyoruz.hepimiz kardeşiz

Avatar
Ruhi kara 2016-02-12 17:43:29

Hasan ali yıldız denen şahsı rabbime havale ettim... Diyanet niğde temsilciysiyle temesda bulunarak bir sürü pislik yaptı... Dirsek temadında bulunduğu sendika başkanını oğlu ezdi öldürdü. Darısı haksızlık edenlere ...

Misafir Avatar
Asım 2016-02-25 05:26:10 @Ruhi kara

adamın işi o. adil olmak değil suçluyu korumak. diyanetten intikam mı alıyor diye düşünesi geliyor insanın. bu kişi derhal diyanetten kovulmalı. diyanetin itibarını yerle bir ediyor

Beğenmedim! (0)