İmamlar Rotasyon Uygulamasından Rahatsız

Diyanet-Sen Genel Merkez yönetimi, AK Parti Grup Başkanvekili Naci Bostancı’yı Türkiye Büyük Millet Meclisi’ndeki makamında ziyaret etti.

İmamlar Rotasyon Uygulamasından Rahatsız

Diyanet-Sen Genel Merkez yönetimi, AK Parti Grup Başkanvekili Naci Bostancı’yı Türkiye Büyük Millet Meclisi’ndeki makamında ziyaret etti.

14 Eylül 2014 Pazar 12:23
İmamlar Rotasyon Uygulamasından Rahatsız
Diyanet-Sen Genel Başkan Vekili Hacibey Özkan, Genel Başkan Yardımcıları Mehmet Ali Omurca, Ali Bayır, Cebrail Yakışır ve Mehmet Yaman, AK Parti Grup Başkanvekilliği görevine gelen Naci Bostancı’yı TBMM’de ziyaret ederek, hayırlı olsun dileklerinde bulundu.
 
Din Görevlileri Rotasyon Uygulamasından Rahatsız
 
Ziyarette konuşan Genel Başkan Vekili Hacibey Özkan, yeni çıkarılan Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde Değişiklik yapılmasına dair yönetmeliğin kurum personelini mağdur eden uygulamalara neden olduğunu ifade ederek özellikle rotasyon ile ilgili maddelerin değiştirilmesini istedi.
 
Özkan, Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına dair çıkarılan yönetmeliğin kurum personelini mağdur eden bir çok değişikliği içerdiğini belirterek “Özellikle rotasyon konusu kurum iç barışı açısından sıkıntılı bir konu. Kurum çalışanları arasında huzursuzluklara sebebiyet veriyor. Bu nedenle rotasyonla ilgili maddenin kurum personelini mağdur etmeyecek şekilde yeniden düzenlenmesinin daha uygun olacağını düşünüyoruz.. Sendika olarak konuyla ilgili yasal süreci de başlattık.” şeklinde konuştu. Özkan, ayrıca Diyanet-Sen’in taleplerini içeren bir dosyayı da AK Parti Grup Başkan Vekili Bostancı’ya sundu.
 
Hükümetin çözüm süreci uygulamalarına destek verdiklerini belirten Özkan, Çözüm sürecinin ülkemiz, demokrasimiz ve barış adına umut verici olduğunu belirterek “Toplum olarak artık akan kanın durması konusunda hepimiz hem fikiriz. Barış sürecini baltalamak isteyenlere fırsat verilmeden bu sürecin başarıyla sonuçlanması için Diyanet-Sen ve din görevleri olarak barış sürecine destek olmaya, katkı sunmaya her zaman hazırız” dedi.
 
Diyanet İşleri Başkanlığı’nın ülkemizin en köklü kurumlarından birisi olduğunu ifade eden Bostancı, kurumun sıkıntılarının farkında olduklarını belirterek Diyanet İşleri Başkanlığı’nı hükümet olarak önemsediklerinden dolayı Başbakan Davutoğlu’nun Diyanet İşleri Başkanlığı’nı direk başbakanlığa bağladığını, kurumun daha özerk bir yapıya sahip olmasına adına bunun güzel bir gelişme olduğunu ifade etti.
 
Diyanet-Sen’in Ak Parti Grup Başkan Vekili Naci Bostancıya sunduğu dosya şöyle:
 
TALEPLERİMİZ
 
Talep 1: Murakıpların Statüsü
 
Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesindeki murakıplık kadrosu unvanının müftülük müfettişi veya müftülük denetmeni olarak değiştirilmesi. Genel İdare Sınıfında bulunan Şube Müdürlerine eşdeğer kadro olarak değerlendirilmesi.
 
Gerekçe 1:
 
Bilindiği üzere, Başkanlığımızın taşra teşkilatında verdiği din hizmetlerinin denetimi, il ve ilçe müftülüklerine bağlı olarak görev yapan murakıplarla yerine getirilirken, 13.07.2010 tarihinde yürürlüğe giren 6002 Sayılı Kanunla murakıplık görevinin kademeli olarak iptal edilmesi ve bu görevin, aynı kanunun 12. maddesine göre vaizlere yaptırılması düşünülmüş ancak, takriben bir yıllık süre içerisinde bu uygulamanın doğru olmayacağı değerlendirilerek, 653 Sayılı KHK.’nin 10’uncu maddesiyle 400 yeni kadro ile beraber murakıplık görevi yeniden ihdas edilmiştir.
 
Yeni teşkilat kanunu ile, müezzin kayyımlık, imam-hatiplik, Kuran kursu öğreticiliği ve vaizlik kariyer meslek haline getirilmiş ancak, murakıplık kademeli olarak iptal edileceği düşünüldüğü için bu kanunda herhangi bir düzenlemeye gidilmemiş ve başkanlık personelinin tamamının özlük hakları ve mali durumlarında iyileştirmeler yapılırken, murakıplar için herhangi bir iyileştirme yapılmamıştır. (Örnek olarak İl Müftü Yardımcısı, İlçe Müftüsü, Eğitim Görevlisi ve mesleği ile ilgili yüksek öğrenim mezunu olup Vaiz kadrosuna atananların tazminatları %175’ine yükseltilmiş, şube müdürleri ve vaizlerle eşdeğer kadro olan murakıpların tazminatları ise din hizmetleri sınıfına dâhil kadrolarda bulunan imam-hatip ve müezzin kayyımlarla aynı tutularak % 95 kapsamında değerlendirilmiştir.)
 
Yeni Teşkilat Kanunu çerçevesinde yayımlanan, D.İ.B. Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 18’inci maddesinin 1/ç bendine göre murakıpların atama usulü, Diyanet merkez ve taşra teşkilatında üst düzey görevlerde bulunan personelle birlikte, İnsan Kaynakları Genel Müdürünün teklifi üzerine Başkan onayı ile yapılacağı hükme bağlanmış, aynı yönetmeliğin 32/1-b maddesine göre de murakıp, İşletme müdür yardımcısı, şube müdürü, yayınevi satış müdürü, vaiz ve cezaevi vaizi ile eşdeğer kadro olarak kabul edilerek 2. Kademede yer almıştır.
 
Sayıları yüz bini aşan Diyanet taşra teşkilatındaki hizmetlerinin denetiminin artık bir ihtiyaç olduğu ve murakıplığın yeniden ihdasını sağlayan son 653 Sayılı KHK. ile, şimdiye kadar sadece cami hizmetlerini denetleyen bir murakıp anlayışından, “.. İl ve ilçe müftülüklerine bağlı olarak taşra teşkilatında Başkanlıkça yürütülen hizmetlerin denetimiyle görevli..” murakıp anlayışına geçildiği anlaşılmaktadır.
 
Ancak, bütün Devlet kurumları yaptıkları mevzuat değişiklikleri ile, çalıştırdığı personelin çalışma şartları, idari, mali ve özlük haklarının iyileştirilmesini amaçladığı gibi, Başkanlığımızda taşra teşkilatında yürüttüğü hizmetleri en iyi şekilde denetleyebilmesi için çalıştırdığı denetim elemanlarının çalışma şartları, idari, mali ve özlük haklarında gerekli iyileştirmeleri yapması haklı bir beklenti oluşturmaktadır. M.E.B.lığı ve Maliye Bakanlığı gibi diğer Devlet kurumlarının örneklerinden de hareket edilerek (İlköğretim Müfettişi/Eğitim Müfettişi/Denetmeni ile Vergi Denetmeni/Müfettişliği düzenlemeleri), yıllarca bir müfettiş gibi hizmet ettiği halde, denetlediği memurların çoğundan daha az bir ücret alan murakıpların hak ettikleri statü ve unvana kavuşturulmaları, denetim, inceleme, soruşturma ve ön inceleme gibi belli bir uzmanlık gerektiren Başkanlık hizmetlerinin zamanında, yerinde etkin ve verimli bir şekilde yapılmasını da sağlayacaktır.
 
Başkanlığımızın, İl Milli Eğitim Müdürlüklerindeki Eğitim Müfettişliği veya Eğitim Denetmenliği örneklerini de değerlendirerek, İl Müftülüklerine bağlı İl Teftiş Kurulu veya İl Denetim Başkanlığı oluşturulması ve mevcut murakıpların Müftülük Müfettişi veya Müftülük Denetmeni unvanı verilmek suretiyle statü, özlük ve mali haklarında iyileştirmeler yapılmalıdır.
 
Talep 2: Ek Ödeme Artışı
 
1.Vaiz ve murakıp kadrolarında bulunanlar için % 170 ve Eğitim Görevlisi kadrosunda bulunanlar için %180 oranında DİB Teşkilat Kanunu’ndaki duruma göre ek ödeme yapılması.
 
2.Eğitim görevlisi ve vaizlerin din hizmetleri tazminatının %170 oranında düzenlenmesi.
 
3.Teknik Hizmetler, Genel İdari Hizmetler ve Yardımcı Hizmetler Sınıfında Yer Alan Personel için mevcut ek ödeme oranlarının 25 puan artırılması için gerekli düzenleme yapılması
 
Gerekçe:
 
666 Sayılı KHK ile memurların çoğunluğunun ek ödeme oranları tatmin edici olarak düzenlendiği halde Kadroları Din Hizmetleri Sınıfında yer alan personelden Vaiz ve eğitim görevlisi kadrolarında bulunanlar için 66 puan ve diğer kadrolarda bulunanlar için ise 65 puan olarak düzenlenmiştir. Bu durumda Diyanet İşleri Başkanlığı’nın %95’ ini oluşturan İmam-Hatip, Müezzin Kayyım, Kuran Kursu Öğreticisi, Vaiz Ve Murakıp kadrosunda yer alanlar 666 sayılı KHK ile getirilen avantajlardan yararlanamamış olmaktadırlar. Bu nedenle ek ödeme oranları hiç değilse 25 puan arttırılarak diğer personele sağlanan ek ödeme oranına yaklaşılmış olacaktır.
 
Diyanet İşleri Başkanlığı merkezinde çalışan personele Diyanet İşleri Başkanlığı Teşkilat Kanunu’nda ön görülen zam ve tazminatlar genelde tavan rakamdan ödeme yapılacak şekilde düzenlendiği halde, Din hizmetleri tazminat bölümünde bu uygulama aşağı çekilerek İl Müftü Yardımcıları için yüzde 170, Eğitim Görevlileri için (ihtisas) yüzde 145, Vaizler ve diğer personel için yüzde 125 olarak uygulanmaktadır.
 
Bu kategoride yer alan bütün sınıflar için Din Hizmetleri Tazminatı’ nın kanunun imkan tanıdığı yüzde 175 üzerinden ödenmesi konusunda düzenleme yapılmalıdır.
 
Bilindiği üzere, 666 sayılı “Kamu Görevlilerinin Mali Haklarının Düzenlenmesi Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname” 02/11/2011 tarihinde resmi gazetede yayımlanmıştır. Söz konusu KHK kamu görevlileri arasındaki ücret dengesizliğinin giderilmesi maksadıyla çıkarılmış olmasına rağmen; aşağıda arz ve izah edilen sebeplerle, Diyanet İşleri Başkanlığı personelinden, Kararnameye ekli (I) SAYILI CETVEL’in 6. sırasının (a) bendinde yer alan “vaiz ve eğitim görevlileri” ile (b) bendinin kapsamına giren murakıpların mali haklarında emsallerine uygun olarak gerekli düzenleme yapılmadığı anlaşılmıştır.
 
Diyanet İşleri Başkanlığı mevzuatında “il müftü yardımcısı, ilçe müftüsü, eğitim görevlisi, vaiz, murakıp ve müdürler birbirine yakın ve eşdeğer kadrolar olarak düzenlenmiştir. Bu kadrolarda istihdam edilecek personelin mesleğe girme şartları konusunda da birbirine yakın düzenlemeler söz konusudur. Eğitim görevlileri ve vaizlerin mesleğe girebilmeleri için ilçe müftülüğünde olduğu gibi dört yıllık dini yüksek öğrenimin yanında Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açılan ihtisas kursunu (30 ay süreli) bitirmeleri ya da ilahiyat alanında doktora yapmaları gerekmektedir.
 
Diğer taraftan eğitim görevlileri ve vaizler, 657 sayılı Kanunun “Din Hizmetleri Tazminatı” bölümünde diğer din hizmetleri personelinden ayrılarak “a) İl müftü yardımcısı, ilçe müftüsü, eğitim görevlisi ve mesleğiyle ilgili yüksek öğrenim mezunu olup “vaiz” kadrosunda bulunanlar” şeklinde il müftü yardımcıları ve ilçe müftüleriyle aynı kategoride yer almaktadır.
 
Öte yandan eğitim görevlileri, müftü ve vaiz yetiştirmek üzere açılmış olan eğitim merkezlerinde görev yapmakta, murakıplar taşrada il müfettişliği görevini ifa etmektedirler. Ancak ek ödeme oranları vaiz ve eğitim görevlisi kadrolarında bulunanlar için % 66, murakıplar için % 65 (bu oran imam-hatip ve müezzin kayyım gibi diğer personel için de aynıdır) olarak belirlenmiştir. Ek ödeme oranı ilçe müftüsü ve şube müdürleri için ise %170 olarak belirlenmiştir.
 
Halen yürürlükte bulunan “Din Hizmetleri Tazminatı” da il müftü yardımcısı ve ilçe müftüleriyle aynı grupta yer almalarına rağmen eğitim görevlisi ve vaizler için % 125 olarak düzenlenmiştir. Kanuni üst sınırı % 175 olan din hizmetleri tazminatı, il müftü yardımcıları ve ilçe müftüleri için ise yüzde 170 olarak uygulanmaktadır.
 
Eğitim görevlisi, vaiz ve murakıp kadrolarında istihdam edilen personelin mağduriyetlerinin önlenmesi, mali haklarının korunması ve nitelikli elamanların istihdamında sıkıntı yaşanmaması maksadıyla tazminat ve ek ödemelere ilişkin iyileştirici düzenleme yapılmalıdır.
 
Talep 3: Lisans ve Yüksek Lisans Kontenjanları
 
İlahiyat ön lisans programını bitiren Diyanet İşleri Başkanlığı çalışanlarına sınavsız lisans tamamlama hakkı tanınması ve İLİTAM programı kontenjanlarının tüm talepleri karşılayacak ölçüde artırılması.
 
Gerekçe:
 
İlahiyat ön lisans programını bitiren Diyanet İşleri Başkanlığı çalışanlarına sınavsız lisans tamamlama hakkı tanınmalıdır. Bu hak verilemiyorsa kontenjanın artırılması sağlanmalıdır.
 
Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde yaklaşık 25 bin ilahiyat ön lisans programı mezunu çalışan mevcuttur. Kurumumuz çalışanlarının eğitim seviyesinin yükseltilmesi açısından ön lisans mezunu çalışanlara Sağlık Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve İç İşleri Bakanlığı’nda olduğu gibi sınavsız lisans tamamlama hakkının tanıması ve İLİTAM programı kontenjanının yükseltilmesi sağlanmalıdır.
 
Talep 4: Diyanet Akademisi
 
Din görevlisi olmak zor ve sorumluluğu ağır bir görev olduğu için göreve yeni başlayan din görevlileri Diyanet Akademisinde verilecek eğitimle bu göreve hazırlanmalıdır. Bunun için Diyanet Akademisi veya benzer şekilde eğitim kurslarının düzenlenmesi
 
Gerekçe:
 
Diyanet İşleri Başkanlığı halen boş kadrolarını doldurmak için din hizmetini sunan personel alımı gerçekleştirmekte, görevin önemine binaen lise, ön lisans ve lisans düzeyinde personel alınmaktadır. Göreve başlayan personele verilen eğitim yetersiz kalmaktadır. Ülke genelinde din hizmetinin kaliteli personelle etkin bir şekilde sağlanması için Diyanet Akademisi kurulmalı ve bilgi seviyesi yüksek kaliteli personel ihtiyacının karşılanması için eğitim hizmeti sağlanmalıdır.
 
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
خليل الواني 2014-09-14 14:32:44

bu ratusyunu getırene alla havale edıyuruz bu kadar mağduriyet te olmaz

Avatar
YALNIZ İMAM 2014-09-14 15:29:31

ROTASYON uygulamasından dolayı,hizmet aşkı,görev aşkı bitmiştir..Umarım Diyanet İşleri Başkanlığı yanlış olan bu uygulamadan en kısa zamanda vaz geçer..Hatasını telafi eder..Şu an her din görevlisi beklemede..İzin ve rapor alarak DANIŞTAY'ın kararı bekleniyor..Lütfen bindiğiniz dalı kesmeyin..Bu ülkenin manevi liderleri olan Din görevlilerini küstürmeyin..Din görevlileri sıradan memur değildir..Peygamberlik makamının manevi varisleridir..

Avatar
MESLEKTAŞ 2014-09-14 15:46:48

DEĞERLİ ARKADAŞLAR: 25 YIL 20 YIL YERİNDE İLK GÜN İMAMLIĞA BALAMIŞ GİBİ HEYECANLA VE YILLARIN TECRÜBESİYLE HAKLARINDA HİÇ BİR ŞİKAYET OLMADAN GÖREV YAPAN MESLEKTAŞLARIMIZIN SÜRGÜNE GÖNDERİLMESİ ANCAK BU KONUDA YILLARDAN BERİ FIRSAT KOLLAYAN DİYANETİN AKLINA GELİR.ÇÜNKÜ DİYANET BU GÜNE KADAR İMAMLARIN LOJMAN SORUNLARIYLA, CAMİLERİN BAKIM ONARIM ISINMA GİBİ İŞLERİYLE HİÇ UĞRAŞMADI.YA İMAMI HİZMET İÇİ KURSA ÇAĞIRIR HER HAFTA YARDIM TOPLATIR. AMA İMAM VE MÜEZZİNE HAK DEDİNMİ ORADA DİYANET YOK.BEN SORUYORUM SİZLERE 20*25YIL SORUNSUZ YERİNDE GÖREV YAPAN GÖREVLİSİNE TAKDİR BELGESİ VERECEĞİNE ELİNE SÜRGÜN BELGESİ TUTUŞTURAN BAŞKA HANGİ KURUM VAR.TEK KELİMEYLE BUNU ÇIKARANLARA VE SESSİZ KALAN SENDİKALARA YAZIKLAR OLSUN.BU YAPILANI GÖRMEZDEN GELENLEREDE.....

Avatar
the imam 2014-09-14 20:26:12

ROTASYON DENEN BU UYGULAMAYLA DİYANETTEKİ AĞALAR BANA ŞU MESAJI VERMEK İSTİYOR...EY FALANCA HOCA GÖREV YERİNDE GÖSTERMİŞ OLDUĞUN ÜSTÜN BAŞARIDAN DOLAYI HUZURUMUZ YERİN DE AMA BUKADAR HUZURDA FAZLA SENİ GÖNDERECEĞİM CAMİDE CEMAATLE YADA MÜEZZİNLE KEDİ KÖPEK GİBİ BOĞUŞUN BİZEDE İŞ ÇIKSIN DA SENİ SÜRGÜN EDELİM ,HATTA GÖREVDEN UZAKLAŞTIRALIM DEMEK İSTENİYOR.BEN GÖREV YERİMDE BORÇ HARÇ EV ALMIŞIM ,DÜZENİMİ KURMUŞUM,CEMAATLEDE HİÇ BİR SORUNUMUZ YOK,HER GÜN 5 VAKİT NAMAZLARDAN 45 DK ÖNCE CAMİ AÇIK OLUYORSA DİYANET MÜKAFAT VERMELİ DİYE DÜŞÜNÜRKEN ROTASYON SÜRGÜN BELGESİYLE KARŞILAŞMAK SİZCE NE KADAR HOŞ BİR DURUM OLABİLİRKİ.EY DİYANET EMEKLİ YAŞINI DÜŞÜRÜN ,BU GÜN EMEKLİ OLMAZSAM NAMERDİM.

Avatar
ilkay25 2014-09-14 13:09:53

Diyanet Sen Rotasyon ve Murakiplarla ilgili geçte olsa bir adım atti. inşallah arkasında durur sonuna kadar bizim onlarin arkasında 70000 kişi ile durduğumuz gibi...bekleyip göreceğiz

Avatar
imam selim 2014-09-14 13:31:48

Sayın sendika neden din görevlilerinin hafta sonu tatilleri diğer memurlar gibi 2 gün değilde bir gün? bunun yerine haftada dört günlük mesai ücreti neden eklenemiyor? Bizlerde memur değil miyiz? diğer memurlar her resmi bayramda tatil yaparken bizler neden yapamıyoruz? madem yaptırılmıyor mesai ücreti olarak neden geri dönülmüyor? mesai saati dışında kalan sabah ve yatsı namazları hakkında neden bir düzenlenme yapılmıyor? Bu konu hakkında neden çalışma yapılmıyor? Murakıplara yönelik bütün hakları arıyorsunuz. Bu hakları alabilmek için illaki bizdemi daireye geçelim yada başka kurumlaramı? saygılar...

Avatar
erzurumlu imam 2014-09-14 14:31:27

Bu sendikalar ne zaman nakillerle ilgili yanlışlıklara seslerini çıkartacaklar . O kadar imam magdur durumda Allah rızası için sizde bi haber falan yapın yeni sisteme göre hiç bir imam nakil yaptıramıyor ..

Avatar
mert 2014-09-14 14:49:20

Sendikalarmz malesf aktf diler sesleri cok ciliz ckmakta yeternce hakimzi savunmuyorlar