Türk Diyanet Vakıf-Sen Diyanet'i mahkemeye verdi!

Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği, Görev ve Çalışma Yönetmeliği ile Sınav Yönetmeliğinde yapılan düzenlemeler 17-18.06.2014 tarihlerinde Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Türk Diyanet Vakıf-Sen Diyanet'i mahkemeye verdi!

Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği, Görev ve Çalışma Yönetmeliği ile Sınav Yönetmeliğinde yapılan düzenlemeler 17-18.06.2014 tarihlerinde Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

25 Temmuz 2014 Cuma 10:30
Türk Diyanet Vakıf-Sen Diyanet'i mahkemeye verdi!
banner283
Türk Diyanet Vakıf-Sen sendikası Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği, Görev ve Çalışma Yönetmeliği ile Sınav Yönetmeliğinde yapılan düzenlemeleri hem mahkemeye verdi hem de sert eleştirilerde bulundu.

İş o yapılan yazılı açıklama:

Diyanet Camiasının ve Din Görevlilerinin beklentilerini karşılamak bir yana mevcut hakları kısıtlayıcı ve zorlaştırıcı anlayışla hazırlanan Yönetmeliklerle; ATAMA, YER DEĞİŞTİRME esasları, ZORUNLU YER DEĞİŞİKLİĞİ, Münhal kadrolara NAKLEN ATANMA İÇİN Ek 1 FORMU İLE 3 bölümde belirlenen kıstaslardan -Çalışanların büyük çoğunluğunca alması çok zor olan-  70 puan alma ŞARTI GETİRİLMESİ Camilerin gün boyu açık kalması, çalışanların tepkisine ve kuruma karşı güvensizliğe  sebep olmuştur.
 
Nasıl bir yönetim anlayışıdır ki; Kendi hazırladıkları Yönetmelikler önce sil baştan, daha sonraları da yaptığını bozarak, Uygulamalarda çıkan aksaklıklar veya kişilere özel yapılan düzenlemelerle AYD Yönetmeliği 4 yılda 6 defa değiştirilmiştir.  Yıllarını bu kuruma veren, Kurumun bugünlere gelmesinde katkısı olan emektar insanlar dışlanmıştır. Yeni kadrolaşmaya imkân sağlanmıştır. Şimdi biz soruyoruz Samimiyet mesajları ilan panoları ve duvarları süslemek için mi? verilmektedir.  Bu yeni düzenlemeler görevlilerce cezalandırma, sindirme ve emekli etme olarak algılanmıştır.     
 
Diyanetin başarılı ve etkin bir din hizmeti için dünyayı yeniden keşfetmesine gerek yok. Bizce Hizmette etkili ve başarılı olmanın yolu sevgi ve değer vermeden geçer. Din Görevlisini donanımlı hale getirip, bilgi seviyesini yükselterek başarıya ulaşılır. Zorunlu veya zoraki isteksiz yapılan hiçbir işten verim ve başarı elde edilemez.  
 
Sendikamız Diyanet İşleri Başkanlığı yöneticilerine şu hususları hatırlatmayı bir görev sayar.
 
1-Din Hizmeti severek yapılması gereken hassas bir görevdir.  İnsanın kadavrasıyla değil, ruhuyla kalbiyle ilgilenir. Gönüllere ve Kalplere girmeyi hedefler. Hizmet erlerini zorunlu yer değişikliği ile başarılı kılmak mümkün olamayacaktır. Moral ve motivasyonunu yok ettiğiniz gönülleri kırık insanlarla nasıl kalplere ve gönüllere gireceksiniz?
 
 2- İslam Dini sevgi dinidir. Görevlisine Sevgi göstermeyen bir anlayışla verimli ve etkin din hizmeti verilebilir mi?  
 
 3- Din Hizmetinde ilke olarak alınan Hz. Peygamber Efendimizin “Kolaylaştırınız zorlaştırmayınız,  Müjdeleyiniz nefret ettirmeyiniz,” buyruğuna rağmen, görevlilere zorluk çıkarmak,  morallerini bozarak hayatlarından bezdirip nefret ettirmek nasıl bir din hizmeti anlayışıdır?
 
 4- Herkese uygulanamayacak ve uygulama birlikteliği sağlanamayacak işlemlerden dolayı, Her Cuma Hutbeden okutturulan “ Allah adaleti emreder..” ayetini    Kime tavsiye edeceksiniz?
 
 5- Anayasanın 10. Maddesi’ndeki eşitlik ilkesi gereği Diyaneti mahkemelerde yargılattırma Diyanetin itibarını yükseltecek mi? Saygınlığını arttıracak mı?
 
 Değerli Diyanet Çalışanları
 
Diyanet ve Vakıf hizmet kolunun gerçek sendikası Türk Diyanet Vakıf Sen sorumluluğunun gereği ile sizlerin dili ve tercümanı olma görevini layıkıyla yapmaya çalışmaktadır. Yeni getirilen Yönetmelik düzenlemeleri ile getirilen sıkıntıları, sizleri inciten bu mevzuat hükümlerini önce Diyanet teşkilatıyla paylaşarak açıklama yoluyla kamuoyunu bilgilendirdik, daha sonra uyarı ve endişelerimizi gündeme taşıdıktan sonra 11 Temmuz 2014 tarihinde de 26 maddeyi yargıya taşıdık.
 
Değerli Diyanet Çalışanları
 
Türk Diyanet Vakıf-Sendikası ilkeli duruş ve davranışlarıyla, özü ve sözü bir söylemleri ile diyanet ve vakıf hizmet kolunun gerçek sendikası olarak hizmetlerine devam etmektedir.   
 
Sizleri Hizmet kolumuzdaki diğer sendikaların faaliyetlerine, eylem ve söylemlerine bakmaya, ön yargılarınızdan kurtulmuş bir değerlendirme yaparak, Güne ve güçlüye göre hareket etmeyen, daima sizin yanınız da duran,   bir anlayışla sendikamızı fark etmeye ve bize destek olmaya davet ediyoruz.
 
Bunu test ederek anlamanız ve ikna olmanız için hizmet kolumuzdaki diğer Sendikaların internet sitelerine bakmanız, söylemlerini takip etmeniz yeterli olacaktır.  
 
Bugüne kadar sizin adınıza yaptığımız hiçbir çalışmada Kimseden korku ve çekincemiz olmamıştır. Türk Diyanet Vakıf Sendikası sadece Allah’ (cc) dan korkar ve bize güven duyan üyelerimizin ve meslektaşlarımızın güvenini kaybetmekten çekinir.
 
Sendikamız Hiçbir mazeretin arkasına ve hiçbir gücün himayesine sığınmaz. Neye inanırsa onu söyler ve savunur. Gücünü ilkelerinden ve üyelerinden alır. 
 
Rotasyonla İdarenin cami görevlilerini zorunlu atamaya tabi tutarak tayin etmeye çalışması halen Devlet memurlarıyla ilgili mevcut bütün uygulamalara ters düşmektedir. Bu gün itibariyle zorunlu atamalar sadece güvenlik, emniyet ve ilk defa göreve atananlarda uygulanmakta olup bunların dışında kalan hiçbir alanda zorunlu atama uygulamasına yer verilmemektedir. Cami görevlileri hiç kimsenin disiplin amiri değildir ve zorunlu atamaya tabi tutulması için hiçbir gerekçe yoktur.
 
Bu anlayışla Din hizmetinde başarılı ve etkin Din Hizmeti vermek mümkün olamayacaktır.  Başarısızlığın sorumlusu da Bu yönetmeliği çıkaran Diyanet yönetimi ve anlayışıdır.   
 
Diyanet Yetkilileri Gerçekten Din Hizmetinin verimini artırmakta samimi ise Camileri gruplandırdığı gibi Din Görevlilerini de gruplandırmalıdır. Gruplara göre sosyal konumları ve mali haklarında  gelişme ve yükselme sağlayan, tercih yapma imkanı sağlanacak   yer değişikliği uygulaması tesis ederek sağlayabilir. 
 
SENDİKAMIZ BU YÖNETMELİKLERİ:
 
1- Getirilen maddelerle Personel arasında ayrım yaptığı,Yıllarını kuruma vermiş Diyanetin bugünlere ulaşmasında teri ve emeği olan  kıdemli personelini göz ardı ederek, kurum dışından kurumu tanımayan  elemanların istihdam alanı haline getirdiği için,
 
2- Yeni düzenlemelerin, kanunlar ve başbakanlık çerçeve yönetmeliği ile çeliştiği için,
 
3- Çalışanlar arasında huzur ve barışı bozacağı için,
 
4- Kişilere göre değerlendirmeye, kayırmacılığa ve siyasetin müdahalesine açık hale getirildiği ve memuriyet güvencesini ortadan kaldırdığı için,
 
5- Başkanlıkça ve mahalli mülki amirce görülecek ve gösterilerek idari lüzum ve zaruretlere binaen gibi muğlâk kavramlarla (her tarafa çekilecek siyasi müdahaleye açık) hukuku tanımaksızın memuriyeti yasal güvencesinden yoksun kılarak, kişilerin insaf ve tercihlerine bırakılan işlemlerin tesisi ile hukuka aykırılıklara mani olmak için,
 
6- Eşitlik ilkesine aykırı, tecrübesizlere hatırlı kişilere imkân sağlayan ancak tecrübesi bulunan eş değer kadrolarda çalışanları haktan mahrum edeceği için, 
 
7- 633. S. Kanunun 25. Maddesinde siyaset yasağı bulunmasına rağmen, siyasetin müdahale ve kontrolünde atama ve işlemler yapılmasına imkan sağlayacaktır. Dolayısıyla çelişkilere ve tezvirata sebebiyet vereceği için,
 
8-Yer değişikliklerinde farklı düzenlemeler getirilerek çalışanlar arasında farklı Çalışma süreleri uygulamaları, grup ve sınıf hizmetine tabi olmayan görevlerle ilgili zorunlu yer değişikliği, Cami görevlilerini de rotasyona dahil ederek Din görevlilerinin görev şevk ve heyecanı yok ederek kalplerini ve gönüllerini kırdığı için,
 
9- Hukuk devletinde idare serbest olmayıp hukuk kaidelerine uymak zorundadır. insan haklarını önemseyerek hukuk ilkeleri doğrultusunda idare birey ilişkilerini düzenlemekle görevlidir.   Kişi hak ve Özgürlüklerine engel oluşturacağı için,
 
10- Bu düzenlemeyle kamu yararı değil kayırmacılığın kişilere göre uygulamaların önü açılacağı, tarafsızlık, eşitlik, objektiflik ilkeleri ve uygulama belirginliğini ortadan kaldıracağı için,
 
11- Görevliyi sınav sendromuna sokan ve Hiçbir kurumda olmayan Mesleki Bilgi Seviye Tespit Sınavı (MBSTS) eziyetinden kurtarmak için,
 
12-   Getirilen Ek 1 formu dikkatli incelendiğinde görevlilerin tayin için yarışma sınavına katılma imkanları  kısıtlandığı için,
 
13-  Sağlıkta getirilip sonra geri dönülen Tam gün yasası uygulaması gibi camileri gün boyu açık tutma zorunluluğu ile Kanun ve İLO sözleşmelerine aykırı Çalışma şartları ve süreleri getirdiği için,  
 
SİZİN TALEPLERİNİZ ÜZERE SİZİN SESİNİZ OLARAK
 
1- Atama Yer değiştirme Yönetmeliğinin ilgili maddeleri (6,10,17,19,20 ve GEÇİCİ MADDE-7) deki 24 husus,   
 
 2- Sınav Yönetmeliğinin 18/A Naklen atama maddesi ile puanlama sistemini getiren 70 puan barajıyla ilgili MBSTS maddelerini,
 
 3- Görev ve Çalışma Yönetmeliğinin 40/d) maddesi “Her gün öğle namazından bir saat önce açıp yatsı namazından sonra kapatmak suretiyle camiyi gün boyu açık tutmak.” Toplam 26 maddelik,
 
 Usul ve esaslar, 4688 Sayılı Kanunun 19. Maddesi uyarınca daha öncede  verilip halen devam edenlerle birlikte hak kaybını önlemek için Türk Diyanet Vakıf-Sendikasınca yargıya taşınmıştır.
 
Kamuoyuna saygı ile duyurulur. 23.07.2014
 
TÜRK DİYANET VAKIF-SEN
GENEL MERKEZİ
 
 
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
talihsiz 2014-07-25 07:19:50

helal olsun vakıf sene dobra dobra yaptı gene yapacağını.diyanetsen hep geriden takip ediyor.tebrik ediyorum vakıf sen ve çalışanlarını

Avatar
taha yüksel 2014-07-25 08:17:13

ALLAHU EKBER gurbette olan resmen ağladık 30 barajına takıldık sesimizi duyan hiç kimse yok tebrik ederim teşekkür ederim inşallah fayda verir

Avatar
Abdullah Mazlum 2014-07-25 10:50:25

ADMİN____Türk-Diyanet Vakıf-sen sevdanıza lafımız yok ama... farklı isimler altında aynı IP'den fazla yorum yazmazsanız memnun oluruz...Helal olsun Türk-Diyanet Vakıfsen yine gösterdin sendikacılığını...Birileri gibi yağcılık yapmadın..Memurun hakkını savundun..Emeği geçenlerden ALLAH razı ve hoşnut olsun...

Avatar
Mehmet Selam 2014-07-25 10:51:26

Helal olsun..ALLAH razı olsun Türk Diyanet Vakıfsen...Yandaşlık yağcılık yapmıyorsun. Hakkımızı savunuyorsun...

Avatar
imam hatip 2014-07-25 11:11:39

ben hiç bir sendikaya üye değilim ama vakıf sendikasının bu dobra yaklaşımı din görevlilerine tercüman olmuştur açık ve net din görevlilerini sıkıntılarını dile getirilmiş işte sendikacılık bu tür mücadele ile olur teşekkürler

Avatar
imam 2014-07-25 11:20:24

Tebrik ederim bu dik duruşunuza aAllah razı ioksun

Avatar
MEHMET 2014-07-25 11:35:37

Allah yar ve yardımcınız olsun. helal olsun arkanızdayız. kurum değiştirmeyi düşünüyordum. eğer bu 70 barajı değişirse sayenizde kalabilirim. Allah razı olsun.

Avatar
kul kakkından bahseden imam 2014-07-25 11:42:29

bizi bir gunde sözleşmeli diye atandıgımız yerden koylere surgun eder gıbı gonderıp sonrada nakıl sıstemını değiştirip önümüzü kapatan diyanet teşekkr ederim...