Türk Diyanet Vakıf-Sen'den Diyanet'e Tatlı Uyarı

Türk Diyanet Vakıf-Sen Başkan yardımcısı Kenan Ak, Yönetim Kurulunca Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Mehmet GÖRMEZ'i makamında ziyaret ettiğini ve kendilerine 11 sayfalık bir dosyayı sunulduğunu dile getirdi.

Türk Diyanet Vakıf-Sen'den Diyanet'e Tatlı Uyarı

Türk Diyanet Vakıf-Sen Başkan yardımcısı Kenan Ak, Yönetim Kurulunca Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Mehmet GÖRMEZ'i makamında ziyaret ettiğini ve kendilerine 11 sayfalık bir dosyayı sunulduğunu dile getirdi.

16 Haziran 2014 Pazartesi 10:01
Türk Diyanet Vakıf-Sen'den Diyanet'e Tatlı Uyarı
Türk Diyanet Vakıf-Sen Başkan yardımcısı Kenan Ak, tarafından yapılan yazılı açıklamada;

29 Mayıs 2014 tarihinde Diyanet İşleri Başkanımız Prof. Dr. Mehmet GÖRMEZ’e, Sendikamızın Genel Başkanı Hazım Zeki SERGİ ve Yönetim Kurulu olarak bir ziyarette bulunmuştuk.
 
Ziyarette  Diyanet İşleri Başkanı ile birçok konuyu görüşme ve değerlendirme fırsatının yanında Sendikal faaliyetler ve Çalışma hayatında karşılaşılan sıkıntılar ve çözüm önerileri ile Kurum çalışanlarını yakından ilgilendiren görüş öneri ve tespitlerin yer aldığı 11 sayfalık bir dosyayı kendisine sunmuştuk.
 
Daha sonra bu sunulan dosya ve içeriği sendikamızın İnternet sitesinde Diyanet çalışanlarının ve kamuoyunun bilgisine sunulmuştur. Ayrıca sunulan dosyanın bazı bölümleri çeşitli basın yayın organlarında yer almıştır.
 
Türk Diyanet Vakıf-Sen Sendikası olarak öncelikle Başkanlığımızın yönetimi ve çalışma esasları ile ilgili düzenlenen mevzuat yönetmelik ve esasların siyasiler ve dışarıdan yapılan dayatmalar ile değil, bu kuruma emek vermiş yönetici, müftü, din görevlisi ve STK’ların tecrübelerinin ve görüşlerinin alınarak düzenlenmesi daha faydalı olacak ve etkin hizmet yapılmasına sebep olacaktır.
 
Diyanet İşleri Başkanlığının, her defasında istişare etmeden, kurum çalışanlarına danışmadan sık sık yaptığı yönetmelikler ve kişilere özel olarak yapılan Yönetmelik değişiklikleri ise Bu güzide kuruma ve yöneticilerine olan güveni derinden sarsmaktadır. Oysa Diyanet İşleri Başkanlığı çok önemli bir kurum, çalışanları ve Din Görevlileri de çok önemli görevleri yapan Allah ve Resulünün methine mazhar olmuş seçkin bir zümreyi teşkil etmektedir. Artık böyle bir Kurumun adaletli, örnek alınan, oturmuş bir mevzuat yapısına kavuşması bu kuruma hizmet eden ve gönül verenlerin beklentisidir. Ayrıca Kurumun işleyişi ve Yönetmeliklerle ilgili sürekli değişen uygulamalar ise yapboz halini aldığı için teşkilat içinde ayrı bir huzursuzluk vermekte, değişen yönetmeliklerin hızına ne müftülerimiz nede çalışanlar yetişememektedir. Hal böyleyken Diyanet İşleri Başkanlığınca hazırlanan ve imza aşamasında olduğu söylenen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin yine Teşkilat mensupları ve sendikalarla paylaşılmadan, görüş ve önerileri alınmadan, toplum nezdinde olgunlaştırılmadan yürürlüğe ve uygulamaya konulmak istenmesi kesinlikle uygulamada sıkıntılara sebep olacaktır.
 
Çünkü Rotasyon: Bir Köydeki İmam Hatibin Şehir merkezindeki Bir Camiye atama işlemi değil, veya şehir merkezindeki bir görevlinin köy camisine atanma işlemi değil, aksine yıllarca emek verip tam verimli olduğunu düşündüğünüz bir dönemde aynı konumda olan başka bir köy camisine veya şehirdeyseniz şehir camisine zorunlu olarak isteğiniz dışında yapılacak nakil işlemidir.
 
Diyanet İşleri Başkanımız özellikle Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde yapılacak değişikliklerin kısa zaman içinde hayata geçirileceğini ve Rotasyon Uygulamasının belli kriterler doğrultusunda uygulanacağını ifade etmiştir.
 
Sayın Başkanımızın ifadesine göre rotasyon kriterlerin de öncelikle;
 
2014 yılında aynı yerde 25 yılını dolduran görevlileri,
2015 yılında aynı yerde 20 yılını dolduran görevlileri,
2016 yılında aynı yerde 15 yılını dolduran görevlileri,
2017 yılında ise en az aynı yerde 10 yılını dolduran görevlileri kapsayacağı ifade edilmiştir.
 
Türk Diyanet Vakıf-Sen Sendikası olarak öncelikle şunu belirtelim ki bu yönetmelik değişikliği önceki yapılanlarda olduğu gibi yine istişare ve paylaşımdan uzaktır. Diyaloğa kapalı, din görevlisine sorulmadan, anket yapılmadan, faydası ve zararı çalışanlar nezdinde tartışılmadan masa başında hazırlanmış bir yönetmeliktir.
 
Bunun için masa başında hazırlanan bu rotasyon uygulaması ne kuruma, ne vatandaşa, ne de Diyanet çalışanlarına bir katkı sağlamayacaktır. Her şeyden evvel, daha önce den tecrübe edildiği gibi uygulamada adalet tesis edilemeyecektir. Çünkü Uygulama Müftülerin inisiyatifine bırakılmaktadır. Kimsesi olmayan Din Görevlisinin nakli hemen yapılabilirken, hatırlı destekçisi olan din görevlilerine yönetmelikte bir kılıf ve mazeret bulunarak yerinde kalması sağlanacaktır.
 
Esasında Rotasyon veya yer değişikliği ifadesi “Bugün göçebe din görevlisi istemiyoruz” diye diyanet kamuoyuna şirin görünmeye çalışan Yetkili Sendika Diyanet sen Sendikası tarafından 26 Ekim 2005 tarihinde Diyanet İşleri Başkanlığının resmi kayıtlarına Kurum İdari Kurullarında ‘’Şube Müdürleri ve Şeflerinde 10 yılda bir yerlerini değiştirin teklifiyle girmiştir.
 
Şeflerin yer değişikliği anlamına gelen Rotasyonu kendisine milli mesele yapan Diyanet İşleri Başkanlığı bu kuruma yıllarını vermiş, emekliliği gelmiş şeflerin il dışı ve il içi nakillerini yaparak yıllarca verdikleri hizmetin karşılığını cezalandırma aracı olarak kullanmış ve mahkemelerde süründürmüştür.
 
Bu sebeple Sendikamız şeflerin rotasyon uygulamasını Mahkemeye başvurarak iptal ettirmiş ve görev yerlerine dönmelerini sağlamıştır. Şeflerin rotasyonunda ısrar eden Diyanet, yeniden bir yönetmelik değişikliği yaparak bir önceki mahkeme kararlarına rağmen şefleri yeniden mağdur etmek için, hak hukuk tanımaz bir anlayışla mahkeme kararlarına rağmen kelime oyunlarıyla eski görev yerleri yerine, tekrar tekrar başka yerlere atamalarını sağlayarak, hem şef ve ailelerini mağdur etmiş, hem de kurumu maddi yönden zarara sokmuştur. Bunun vebali ve Diyanet Yönetiminin ve bunu önerenlerindir.
 
Şimdi de Din Görevlileriyle ilgili Rotasyon gündeme gelmiştir. Rotasyonu gündeme getiren malum sendikadır. Diyanet çalışanları arasında oluşturulan algıyla her şeyi kendilerinin yaptığını, kendilerinden habersiz bir şey yapılmayacağını söyleyerek kendilerini dev aynasında göstererek baskı oluşturanlar, Din Görevlilerinden tepki gelince Din Görevlilerine şirin gözükmek için göçebe din görevlisi istemiyoruz açıklamasını yaparak geri adım atmak zorunda kalmışlardır.
 
Din Görevlisi artık vitrine oynayarak din görevlilerinin sorunlarını çözmekte yetersiz kalanları değil, Hak arama mücadelesinde çalışan üreten ve ayrıca yol gösteren Türk Diyanet Vakıf-Sen Sendikasını tercih etmelidir.
 
Diyanet İşleri Başkanlığı 140 binlere varan çalışanı ile Anayasa ve kanunlarda kendisine verilen görevleri en güzel şekilde yapmaktadır. Öncelikle 2014 yılında uygulamaya konulacağı ifade edilen rotasyonun tartışılmadan, fayda ve zararı ortaya konmadan, toplum veya cemaat nezdinde olgunlaştırılmadan, en önemlisi de din görevlisine sorulmadan, fikri alınmadan, anket yapılmadan hemen şimdi yapılsın anlayışı Diyanet çalışanı ve Din Görevlisinin çoğunluğunu rahatsız etmiştir. Değerli Diyanet Çalışanları; Din Görevlilerinin çalışma şartlarıyla ilgili bir sürü problemi varken ve bu problemler Diyanet İşleri Başkanlığından çözüm beklerken din görevlisinin önüne getirilen bu zamansız rotasyon, Diyanet çalışanlarını huzursuz etmekte, moral ve motivasyonlarının kaybolmasına sebep olmakta ve hizmetteki verimlerini düşürmektedir. Daha şimdiden söylentisi bile kamuoyunu hareketlendirmiş, görevlilerimiz rahatsız ve huzursuz olmuşlardır.
 
Rotasyon kapsamında 10 yılın üzerinde çalışan din görevlisi sayısının yapılan tespitlere göre 25 bin olduğu Sayın Diyanet İşleri Başkanımız tarafından bize ifade edilmiştir.
 
Yer değişikliğinden yani rotasyondan amaçlanan verimli ve ya başarılı hizmet etmek ise;
 
• Bu 25 bin Din Görevlisi görev yaptıkları yerlerde yatmamış, Yıllarca verimli hizmet etmek için özveriyle çalışmış, her türlü mesleki ve kurumsal sıkıntılarına rağmen mesleğini en güzel şekilde yapmaya çalışmıştır.
 
• Kurumuna ve Cemaatine menfi bir durum yaşatmamış, problem olmamıştır.
 
• Din Görevlisi olarak Sorunun değil, çözümün parçası olmuştur.
 
• Görev yaptığı yerde cami yok ise cami yapılmasına öncülük etmiştir.
 
• Kuran Kursu yok ise, Kuran Kursu yapılmasına öncülük etmiştir.
 
• Öğrenci Okutmuştur.
 
• Milletin her derdiyle sıkıntısıyla ilgilenmiştir.
 
• Bu millete bir eser bırakmak için gece gündüz çalışarak hayrın yapılmasına vesile olmuş, Dini hayatın canlanması için kendinden feragat etmiştir.
 
Başarılarla dolu geçen meslek hayatın da bu görevlimiz;
 
• Önüne konan idari engellerden dolayı Bir defa olsun görevli olarak hacca gidememiştir.
 
• Önüne konan idari engellerden dolayı Bir defa olsun Umreye gidememiştir.
 
• Önüne konan idari engellerden dolayı Bir defa olsun Ramazanda veya sair zamanda yurt dışına gidememiştir.
 
• Yaptığı başarılı hizmetlerin karşılığında Hiç Teşekkür alamamıştır.
 
• Yaptığı başarılı hizmetlerin karşılığında Hiç Takdirle ödüllendirilmemiştir.
 
• Köylerde 15-20-25 sene görev yapmasına rağmen ödüllendirilmesi gerekirken, Şehir kadroları ona hiç layık görülmemiştir.
 
• Köylerde tek başına ailesinden ve çocuklarından uzak yaşamak zorunda kalmasına rağmen, bu sıkıntısı ve feryadını müftüsü duymamıştır.
 
• Haftalık ve yıllık iznini kullanmakta sıkıntı yaşarken senin de izin kullanmak hakkın denmemiştir.
 
• Muhtar, Siyasetçi, Dernek Başkanı, Cemaat veya Vatandaş görevine müdahale etmiş, ne müftü ne idareci Din Görevlisini korumuştur.
 
• İsimsiz imzasız şekilde yapılan aslı olmayan şikâyetlerde Şikâyet eden değil, Din Görevlisi cezalandırılmıştır.
 
• Camilerde Para toplanması istenmiş, para toplattırılmış ama yine sıkıntıyı görevli yaşamıştır. Buna rağmen din görevlisi yaptığı görevin bilinciyle en güzel şekilde görevini yapmaya çalışmıştır. Görevini yapmaktadır.
 
Vatandaşlarımız ve Camii cemaatiyle iletişim kurmada sorunlar yaşayan görevinde başarısız, meslek heyecanını kaybetmiş, mesleğini ikinci planda tutan verimi düşük olan görevlilerimiz de vardır. Kanun ve Yönetmeliklere aykırı şekilde görevini yapmayan veya görevi sırasında din görevlisine yakışmayacak hal ve hareket içinde olanlar ile görevinde başarısız olanlara zaten kanun ve yönetmelikte yazılı cezai müeyyideler uygulanmaktadır.
 
Kanaatim odur ki; yıllarca aynı yerde çok verimli bir şekilde hizmet sunan ve kendisine sosyal bir çevre edinen din görevlisini, görevinin en verimli ve etkin olduğu bir yerden alıp, aynı statüde başka bir görev yerine vermek din hizmetini olumsuz yönde etkileyecektir. Din Görevlisinin gittiği yerde yeniden sosyal bir çevre edinmesi ve görevinde tam başarılı olması kısa dönemde mümkün olmayacaktır. Rotasyon ile yapılan bu ani zorunlu değişiklik ise din görevlisine verim ve motivasyon kazandırmayacaktır. Bir din görevlisinin bunca başarılı hizmete rağmen rotasyondan dolayı hem kendisi, hem de aile bireylerinin yaşayacağı olumsuz psikoloji Diyanet ve Yöneticiler tarafından düşünülmesi gereken önemli bir husustur.
 
Başkanlığımız eğer Din Görevlilerinin verimini ve hizmet kalitesini artırmak, moral ve motivasyonunu yükseltmek istiyorsa, Din Görevlisinin mesleğiyle ilgili yaptığı başarılı hizmetlerine zaman zaman teşekkür etmeli, taltif ve takdir ederek kurum imkanlarıyla Hac-Umre-Yurt dışı-Maaş Ödülü veya çocuklarına burs vererek gerçekleştirilmelidir. Başkanlığımız böyle ben yaptım oldu mantığını bırakıp kendisine yakışır bir yaklaşımla Din Görevlilerinin ve diğer çalışanlarının da bir üst unvanlara yükselmesini sağlayarak yer değişimini gerçekleştirirse verim ve etkinlik açısından daha fazla başarıyı elde edecektir.
 
Bunun için çıkarılacak olan Rotasyon uygulamasına; Aynı yerde şu kadar zaman kalan Din görevlilerinin verimi düşüyor, başarılı hizmet yapılmıyor, eğer yerlerini değiştirirsek verimi artar, başarılı olur şeklindeki kanaat ve gerekçe kesinlikle gerçekçi olmaz.
 
Bütün kurumlarda bir rotasyon uygulaması vardır. Diyanet İşleri Başkanlığında da Kuralların ve hakkaniyetin geçerli olması, İdarecinin veya Müftünün inisiyatifine bırakılmaması kaydıyla, alt yapısı Teşkilat mensuplarına sorularak oluşturulan, toplumsal mutabakatın sağlandığı, Din görevlisinin görüşünün alınarak, isteği ve mazeretlerinin dikkate alındığı, tercih yaparak atanabilme hakkı tanıyan bir sistemin oluşması için yapılacak her türlü çalışmaya Türk Diyanet Vakıf-Sen Sendikası olarak destek verir katkı sağlarız.
 
Aksi takdirde Türk Diyanet Vakıf-Sen Sendikası olarak; Diyanet İşleri Başkanlığınca alt yapısı oluşturulmadan, istişare edilmeden, faydası ve zararı ortaya konmadan, oldubittiye getirilerek uygulamaya konulacağı ifade edilen imza aşamasındaki bu yönetmelik değişikliğini içeren çalışma içindeki rotasyon uygulaması ile Din Görevlisinin aleyhine olabilecek diğer uygulamalara karşı duracağımızı ve Diyanet çalışanların hakkını hukuki yollardan sonuna kadar savunacağımızdan kimsenin şüphesi olmamalıdır.
 
 
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
KARTAL 2014-06-16 10:19:18

DEVLETİN DİĞER KURUMLARINDA ÇALIŞANLAR MEMUR DEĞİLMİ ONLARIN KURULU DÜZENİ OKUYAN ÇOCUĞU YOKMU MAAŞINI DEVLETTEN ALIYORSAN MECBUR GİDECEKSİN 5 YILDAN SONRA İMAMLAR YA ÇİFTÇİLİK YAPIYOR YADA ŞEHİRDEYSE ESNAFLIK YAPIYOR İSTER İSTEMEZDE GÖREVDE AKSAMALAR OLUYOR

Avatar
sami 2014-06-16 11:01:13

sayın sendika yetkilileri
Lütfen menfi konuşmayalım. Rotasyon işi cidden ve hakikaten gerekli bir durumdur. sırf muhalif olmak için karşı çıkmak kolaydır. asıl sessiz sedasız allah için susmak ve hakka destek olmak iştir. nice görevliler var bulundukları yerlerde saltanat kurmuş devletin malıyla milleti din namına din ve diyanetten soğutuyorlar. sayıları az değil. hocaların dediğini yap gittiği yoldan gitme sözü böyleler yüzünden ortaya çıkmıştır. rotasyona tabi olanlar ya emekli olsun yerini genç dinamik daha ihlaslı kadroya bıraksın. ya da denildiği hizmet ehli ise zaten gitttiği yerde de hizmetine devam edecektir. inşallah hayırlısıyla rotasyon bekliyoruz. ayrıca şeflerin rotasyonuyla şef saltanatı, asık surat müftülük binaları, korkunç efendiler dönemi bitti. elhamdülillah. allah emeği geçenlerden razı olsun.

Avatar
mehmet 2014-06-16 13:48:27

sayın kenan bey siz sendika olarak neden rotasyona karşısınız bakın bizim buralarda imam efendi 25 yıldır aynı camide caminin yanınına iş yerini açmış zaten oradan evli cemaatide korkutmuş gel keyfim gel, böyle binlerce imam var, rotasyona karşı gelmeyin herkes yerinden oynasın bakın o zaman teşkilata nasıl hareketlilik gelir sendikanızı rotasyona karşı olduğundan dolayı kınıyorum

Avatar
kadir 2014-06-16 14:25:52

tum yorumlara katiliyorum.adam gelmis 25 sene olmusdogru duzgun kuran okuyamiyor.vatandas bikmis ayni adamdan.hizmet yok gelmis yatiyo gitmis yatiyor yeter artik.imamdan baska kamu gorrvlisi.yokmu polisi askeri vs oh ne rahat yat babam yat birakalim bu laflari artik.

Avatar
Mehmet 2014-06-16 14:48:21

Yukarıdaki yazıyı okuduğumda "çarşı her şeye karşı" gibi bir durum ortaya çıkıyor. Benden önce yorum yapan arkadaşların yorumlarını da destekliyorum. 20 yıldır aynı camide görev yapan bir imamı cemeatten seven mi daha çoktur. Sevmeyenmi. Tabiki sevmeyen daha çok oluyor. Hepimiz insanız değişik hissiyatlarla insanlar kırılabiliyor. Din görevlileri için "Tebdili mekanda hayır vardır" sözü çok doğru bir sözdür.

Avatar
osman 2014-06-16 15:19:16

Değerli sendika yetkilileri tamda beni tarf etmişsiniz. Size bizim gibileri tarif ettiğiniz icin tesekkur ederim

Avatar
cami cemati 2014-06-16 19:50:28

bu sendika ne peşinde hala anlamış deyilim bizler cemaat olaraktan bir imamın 5.7 senede bir deyişmesi lazım çünki camiiler cematsız kalmaya başladı imama kızan camiye gelmiyor biz bunu yaşıyoruz imam yeni geldiyinde sabah namazları enazından 3 safidi şimdi 15 kişi ile sabah namazını kılmaktayız neden diye sorarsan ilk zamanlar imam birşeyler anlatıyordu şimdi cemattan sonra camiye geliyor yani laçkalaştrı ezanı başkası okuyacak namazı başkası kıldıracak cumartesi ve pazar günü görev başında olmayacan sırtına yüklen mevlüt okuma malzemelerini cami cemati camide görevli bulamasın andan sonra camide cemaat olmuyor bunları anlattığımbir köy deyil 45 bin nufuslu bir ilçe

Avatar
görevli 2014-06-16 21:12:40

tebrikler sayınsendikacı arkadaşlar adaletten dem vuran görevlisini mağdur etmekten başka neyapıyorki sizde söylüyorsunuz kişiye özel yönet melik değişikliği tekkelimeyle yazık koca camiaya