Süleymancılara kabîr soruları!

Süleymancılarla ilgili olarak yazdığımız yazılara iftira ettiğimiz kabilinden itirazlar geliyor. Öncelikle belirtelim ki burada yazılan iddiaların tamamı Süleymancı cemaati içinde kalan farklı şahısların verdiği bilgilerin birbiriyle örtüşmesiyle elde edilen bilgilerdir.

Süleymancılara kabîr soruları!

Süleymancılarla ilgili olarak yazdığımız yazılara iftira ettiğimiz kabilinden itirazlar geliyor. Öncelikle belirtelim ki burada yazılan iddiaların tamamı Süleymancı cemaati içinde kalan farklı şahısların verdiği bilgilerin birbiriyle örtüşmesiyle elde edilen bilgilerdir.

Erdi KARADENİZ
Erdi KARADENİZ
15 Eylül 2016 Perşembe 16:53
Süleymancılara kabîr soruları!
banner221
DiNiHABERLER.COM / öZEL

Dinihaberler.com olarak amacımız ne bir cemaati aşağılamak ne de başka bir cemaate adam kazandırmaktır. FETÖ ile başlayan kirli cemaat yapılanmasının ümmete kaybettirdiği zaman, para ve itibar kaybını burada anlatmaya gerek yok kanaatindeyiz. 

Bu nedenle inhirafçı cemaatlerin başında gelen Süleymancı cemaatinin artık kendini sorgulayarak gözden geçirmesi gerektiğinin zamanının geldiği kanaatindeyiz.

Süleymancı tabanının daha saymakla bitmeyen ama tespit edebildiğimiz kadarıyla Kur’an ve Sünnetle çelişkili şu konularda kendilerini sorgulamalarını bekliyoruz:

•    İslam’ın ana kaynaklarından olabildiğince uzak durmanızın nedeni nedir? Tabanınızı “Şiilik ve vehhabilikle mücadele ediyoruz” deyip kandırırken en iyi bilen liderinizin bile ne Şiilik ne de vehhabilik ile mücadele edecek ilmi hüviyetinin olmamasını ne ile izah edeceksiniz?

CEMAATİN İLMİ HİÇBİR ÇALIŞMASI BULUNMUYOR

•    Çağdaş ideolojik akımlara karşı koyacak ilmi alt yapınızın olmaması ve gençlerinizin çoğunlukla bu akımlara kapılması karşısında ciddi bir çalışmanız var mı?

•    Akademi ve Genç akademi dergileri size ait yayın yapmasına göz yumuyor ama işinize gelmediğinde bu yayınları neden reddediyorsunuz?

•    Akademi dergisi dışında cemaatinizin ilmi tek bir yayın organı olmayıp Katolik inanışlarıyla yola devam etmenizi ne ile izah ediyorsunuz?

SÜLEYMAN HİLMİ TUNAHAN MÜCEDDİD-MEHDİ

•    “Üstat (Süleyman Hilmi Tunahan) cennetin kapısında sizi bekliyor. O, sadece Süleyman efendiye tabi olanlara geç evladım diyecek. O’nun eteğine yapışan kurtulur. Bu yüzyılın müceddidi Süleyman Hilmi Tunahan’dır. Ümmet 73 fırka olacak diğer cemaatler helak olacak ama kurtulan fırka Süleyman efendiye tabi olanlar olacak…” şeklinde konuşmaları neden cemaat içinde yapıyor ama cemaat dışında inkar ediyorsunuz. Bunu tüm inhirafçı cemaatlerin yaptığını biliyor ama tamamının sizin gibi milletin yanına çıktığında bu konuşmaları inkar etmenizin nedeni nedir? Allah kendi ayetlerini alenen açıklarken madem sizin dedikleriniz doğru ise doğru olan bilgiyi milletten neden esirgiyorsunuz? Madem kurtuluşa eren tek fırka sizsiziniz yarın mahşerde bu gerçeği sakladığınız için insanlığın yakanıza yapışmanızdan korkmuyor musunuz?

•    Süleyman Hilmi Tunahan mehdi idi derken ölmüş birinden nasıl mehdi çıkarabiliyorsunuz? Süleyman Hilmi Tunahan mehdi ise Deccal kim? Mehdi ile ilgili hadislerde Mehdi’nin Deccal ile savaşacağından söz ediliyor. Süleyman Hilmi Tunahan’ın savaştığı Deccal kim idi? Mevcut rejim diyeceksiniz, eminiz. Peki şu an Deccal ile neden sarmaş dolaşsınız. Mehdi’nin İslam’ı yeryüzüne hakim kılacağı yazarken sizin Mehdiniz olan Rahmetli Süleyman efendi’nin daha size bile İslam’ı hakim kılamamasının nedeni nedir?  Mehdinin bir alameti de mal dağıtmak olarak geçiyor hadislerde. Peki kendiniz dışında kimseye neden malınız nasip olmuyor? Mehdi konusunda açıklama yapan hocalarınız yurt sohbetlerinde dinleyenlere açıkça Süleyman Hilmi Tunahan’ın mehdi olmadığını neden söyleyemiyor? Mehdi konusunda neden gülerek soruları geçiştiriyorsunuz?

•    Müntesiplerinizi mehdi ile kandırır ve umutlandırırken bu gerçeği diğer insanlarla paylaşma gereği neden duymuyorsunuz? 

TABİAT OLAYLARI SÜLEYMAN EFENDİNİN HİMMETİYLE GERÇEKLEŞİYOR

•    Evrendeki tüm doğa olaylarının Süleyman Hilmi Tunahan’ın himmetiyle gerçekleştiğini söylemenizin ilmi ve Kur’an’i dayanakları nedir? Süleyman Hilmi Tunahan doğmadan önce oluşan doğa olaylarının kimin sayesinde olduğunu düşünüyorsunuz? Bu konuşmayı yapan emekli Kayseri, Kırşehir, Sivas ve saire imamınızın ilmi bu ise diğer ilim sahiplerinizin ilmi kariyeri hakkında görüşünüz nedir? 

TEKAMÜL OKUMAYAN CEMAATTE DIŞLANIYOR

•    “Tekamül okumakla bizim adamımızsın!” anlayışına ne diyorsunuz? Tekamül okumayanlara karşı tepkiniz ve kendinizden saymamanız neden?
Tekamül okuyana üstat şefaat edecek derken İstanbul’da Tekamül yurt ve kurslarınızdan önce vefat eden Süleymancılar için de şefaat söz konusu mu?

•    Süleyman Hilmi Tunahan’ın yurtlarınıza gelen öğrencilerden haberdar olduğu ve gördüğü şeklinde yaptığınız konuşmaların Kur’an’ın birçok ayetiyle çelişki olduğunu biliyor musunuz? 

SÜLEYMANCI YURTLARINDA MEALLİ KUR’AN BULUNDURULMAZ

•    Kurslarda mealli tek bir Kur’an’ın bulunmaması cemaatin aydınlanması ve sizi sorgulama korkusu mu? Meal bulundurmama nedeninizi “Mevcut mealler Diyanet’in kontrolünde çıkıyor. Diyanet’te laik devletin bir kurumu ve vehhabiliğin savunucusu. Hem mealler tercüme edenlerin kendi görüşlerini yansıtıyor. İçinde uydurma kelimeler var. Çarpıtmalar var…” deyip reddetmeniz sizin Kur’an’ın anlamını bilmemek ve Allah’ın mesajından uzak durmanızdan sizi kurtarıyor mu? 

•    Madem Kur’an mealleri uydurma ve çarpıtılmış peki bu kadar Arapça eğitimle meşgul ettiğiniz öğrencilerin önüne kendiniz neden bir meal çalışması yapıp koymuyorsunuz?

•    Mezar ziyaretleri yaparken ölülerden medet umma davranışlarınızın Kur’ani dayanakları nelerdir?

EN BÜYÜK KAYNAK MEKTUBAT-I RABBANİ

•    Mektubat-ı Rabbani dışında önerdiğiniz başka kaynaklar var mı? Mektubat-ı Rabbani de olmayan ayet ve hadisler karşısında okumadığınız ama sorumlu olduğunuz ayet ve hadisler konusunda mesuliyetinizin olduğunun farkında mısınız? 

•    İslam ülkelerinde bulunan tüm Müslümanların sadece Mektubat-ı Rabbani okumakla küfre galip geleceğini iddia edebilir misiniz?

İLAHİYATÇILAR İLE DİYANET MENSUPLARIKAFİRE BENZİYOR

•    Cemaat dışında kalan tüm Diyanet personeli ile medyada çıkan İlahiyatçılar için “Hocaların tamamını sapık, yüzünde meymenet, baksana aynı kafire benziyor…”  falan deyip çocuklara baskı yaptığınız biliniyor. Yüze bakarak insanların ilmini tahlil etmek İslam’da var mıdır? Aynı şekilde Müslümanların dışında da ilmin olabileceği ve alınması gerektiğini öğütleyen “İlim-hikmet Çin’de de olsa gidip alınız” hadisini nasıl yorumluyorsunuz? 

•    “Şeyhin beyninde eriyen adam mürittir” mantığı İslami midir? Tabi olunan şeyhin nefsine uymayacağına, baskı altında olmayacağına veya düşmanın esiri altında olmadığına dair garantiniz nedir?

•    “Başınıza İstanbul’dan bir çocuk da atansa itaat etmek zorundasınız” görüşünüzün ilmi dayanağı var mı? 

•    Arapça ile öğrencileri neden oyalıyorsunuz? Tüm kitapların tefsiri ve tercümeleri yapılmışken öğrencileri Arapça ile oyalayıp ilmi hiçbir kariyer vermemenizi ne ile izah ediyorsunuz? Arapça öğrenmek İslam’da marifet ise Arap ülkelerinin tamamının en büyük batı sömürgeleri olmasının sebebi hikmetini hiç analiz ettiniz mi?

AİLE ŞİRKETİ BİR CEMAAT

•    Cemaat neden aile şirketi olarak devam ediyor? İslam’da dört halifenin seçimi ortada iken dini teşekküller neden aile şirketlerine mahkûm ediliyor? Aile dışında yönetim işlerini çok daha güzel yapanlar var ve ilmi yönden daha donanımlı ise beceriksiz aile üyelerine tüm cemaati feda etmek vebal değil midir? 

•    Aile şirketi haline gelen yönetim kararları kimlerle almaktadır? Karar merciinde olanların ilmi seviyeleri nedir? Hangi kriter ile varsa danışma kuruluna gelmektedirler? Lider mi danışma kurulunu belirliyor yoksa danışma kurulu aile içinden kullanabileceği lideri mi belirliyor?

CEMAATİN DOST VE DÜŞMANLARI KAFİRLERLE UYUMLU

•    Süleymancılar neden batının dost gördüğünü dost, düşman gördüğüne de düşman olurlar? Allah, Müslümanları kardeş ilan etmişken kendi Müslüman kardeşlerine tavır almalarının nedeni nedir

•    Dünyada 2,5 milyar Müslüman var ve insanlığın tamamı da tebliğe muhatap iken dünyada sadece Türkiye merkezli olan Süleymancılık akımının dünya arenasında yeri ve ağırlığı nedir? Tebliğe muhatap olan bir kafire, İslam’ı mı yoksa Süleymancılığı mı anlatmamız gerekecek? Ve bu şekilde kaç kişiyi ikna etmeyi düşünüyorsunuz? Diğer cemaatlerde kendi cemaat lideri ve metodunu yücelttiği göz önüne alındığında bu metodun İslam kardeşliğini sağlama başarı oranı nedir?

LİDER İSLAMİ HASSASİYETTE İSE "BİZ SİYASET YAPMIYORUZ" BAHANESİ

•    Siyasetten uzak olduğunuzu belirtiyorsunuz. Ama Süleyman Hilmi Tunahan hariç tüm liderlerinizin milletvekili olmasını nasıl siyasetin dışında tutabiliyorsunuz. İslam karşıtı tüm partiler neden size sevimli geliyor da İslami duyarlılığı olan partiler bir o kadar neden size uzakta kalıyor. CHP, MHP, ANAP, DYP, DP’ye oy istemek size göre siyaset olmuyor da Refah Partisi ile Ak Parti’ye oy vermek neden size göre siyaset oluyor?

•    Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Süleymancı yurdunu yıkması nedeniyle düşman tanımlaması içine alıp oy verilmemesi gerektiğini müntesiplerinize söylerken Belediyecilik ile İslam’ın farklı fonksiyonları olduğunu neden tabanınıza anlatmaktan kaçındınız? Belediyelerin Kentsel dönüşüm çerçevesinde birçok caminin yıkılmasını da İslam düşmanlığı olarak mı algılamamız gerekiyor? Her cemaatin Belediye planına aykırı yapılanması neden kutsallık arz ediyor?

•    Cumhurbaşkanı Erdoğan Kur’an Kursunuzu yıkmadan önce bahaneniz ne idi? Veya Rahmetli Erbakan’a düşman olmanızın nedeni ne idi? O da mı Kur’an Kursunuzu yıkmıştı da o nedenle mi düşman olmuştunuz?

•    Siyasetten uzak duran sizin kotanız neden İslami duyarlılığı olan partileredir? Siyasetten uzak durduğunuzu belirtmenize rağmen öğrencileri başka partilerin seçim çalışmalarına götürdüğünüze dair basında çıkan haberlere ne cevap vereceksiniz?

•    Erdoğan Kur’an Kursunuzu yıktığı için hadi oy vermediniz. Peki ya, Müslümanların Kur’an Kursları ve İmam Hatiplerini yıkmaktan beter edip kapatan, başörtülülere kan kusturan ve başörtülülere “yarasa” diyen Mesut Yılmaz’ın liderliğindeki ANAP’a oy verme gerekçeniz ne idi?

•    Türkiye darü’l-harp olan bir memleket sizin tabirinize göre… Peki ülkenin darü’l-İslam olması için neler yapıyorsunuz? Ülkeye yapılan darbelerin her birisi karşısında darbecilerden yana olmak darü’l-İslam yolunda bir takiyye midir? Darü’l-harpte faiz yemek, Müslümanlara tavır almak, kendisi dışında Müslümanlardan olabildiğince uzak durmanın fetvası size kim, nasıl verdi?

EMİR ALMIŞÇASINA TÜM CEMAAT 15 TEMMUZ PAYLAŞIMI YAPMADI

•    FETÖ sadece ülkeye değil İslam’a da saldırdığı halde Süleymancıların FETÖ aleyhine tek bir itiraz ve eleştirisi olmamasının nedeni nedir?

•    15 Temmuz Türkiye’de bir milat iken istisnasız tüm müntesiplerinizin bu günü görmezden gelmesi tesadüf müdür? 15 Temmuz’da neden ülkeyi kurtarmak için dışarı çıkmadınız? 15 Temmuz ülkeye ve Müslümanlara yapılan CIA destekli bir operasyon iken hangi gerekçe ile müntesiplerinizi eve hapsedip Kemalist ve Solcularla aynı cephede kafirlerin ekmeğine yağ çalmayı tercih ettiniz?

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN MASON VE YAHUDİ

•    Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın mason ve Yahudi olduğuna dair söylemleri Kur’an Kurslarında dillendirirken bu şekilde karalama kampanyalarının Kur’an ile bağdaştığını iddia edebilir misiniz? Seçim süreçlerinde hatim programlarını bırakıp Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Yahudi ve mason olduğuna dair programları izlettirmenizi sizden kim istedi? İşinize gelmeyen her yerde takiyye yaptığınızı ve yapmak gerektiğini iddia eden siz Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eleştirdiğiniz her Müslümanın da kendinize göre İslam’a aykırı gördüğünüz konularda takiyye yapmış olabileceğini neden düşünmediniz?

•    Cumhurbaşkanı Erdoğan’a karşı tüm ehli küfür ve içerideki işbirlikçiler vaziyet almışken kendinizi onların yanında konumlandırırken bulduğunuz Kur’an ve Sünnetten delilleriniz nedir? Kur’an ve sünnetten delil getirme ilmi seviyenizin olmadığını biliyoruz. Bu nedenle Kur’an’ın nazmı şerifi üzerinde durarak tıpkı FETÖ gibi tabanı kandırdığınız, bu yolla çıkar sağladığınız, himmet topladığınız biliniyor. Peki Kur’an ve sünnet eğitimini ciddi anlamda vermiş olsaydınız bu mübtezellikleri yine aynı şekilde yapabilir miydiniz?

CIA TARAFINDAN YÖNETİLEN CEMAAT

•    İlmi olmaktan sizi uzak tutan yoksa CIA ve sair bağlantılı yapılar mı? Allah okumayı ve ilmi emretmişken özellikle Kur’an ve sünnet ilminden uzak durmanızın nedeni ne? Buna bağlı içeriye kapanıp dış dünyadan müntesipleri uzak tutmak için gösterilen çaba ne? 

•    Faize olan hoşgörünüz ve faizli hesaplar açmanızın İslam’daki delili nedir? Bu tür fetvaları kimden alıyorsunuz? Verdiğiniz bu fetvaları tüm İslam alemiylede paylaşmayı düşünüyor musunuz?

HER CEMAAT GİBİ SÜLEYMANCILARDA DA DÜNYA ÇAPINDA ALİM YOK

•    İçinizden ülke ve dünya çapında herhangi bir dalda İslam aliminin çıkmamasının nedenini hiç sorguladınız mı? 

•    Müslüman olan tüm kardeşlerimizle yardımlaşmamız lazım, camilerden uzak durmamamız lazım diyen Konya’da bir yöneticinizi apar topar neden emekli edip cemaatle bağını kestiniz?

•    İmam Hatibe giden öğrencilere karşı uyguladığınız kotanın nedeni sizin hatalarınızı görüp sizi ve milleti uyarmaları sonucunda kan kaybetme korkunuz mu? Neden hakikatle yüzleşmekten ve sorumluluğunu aldığınız binlerce insanın hakikatle yüzleşmesinden bu kadar korkuyorsunuz?

•    Amacınız İslam’ı payidar etmek ise hakikatle yüzleşmeyen bir topluluğu öncelikle Allah’ın helak edeceği vaadi ortada iken siz Allah’ın mı yoksa sizi kontrol altında tutan batı kaynaklı mahfillerin mi sözcülüğünü yaptığınız konusunda millete bir açıklama yapmak mecburiyetiniz yok mu?

CAHİL İNSAN CEMAATTE EN İYİ MÜNTESİP

•    Kız çocuklarının İmam Hatibe gönderilmesine karşı olduğunuz kadar okumasına da karşı olmanızın nedeni nedir? Neden cahil insan sizin için bulunmaz bir nimettir?

•    Amacınız Kur’an eğitimi ise okullarda serbest hale gelen Kur’an dersleri sizi neden CHP kadar rahatsız etti?

MÜSLÜMANLARI TEMSİL ETME KAPASİTESİNDEN MAHRUM BİR CEMAAT

•    Alanda tek kalma derdinde olduğunuz biliniyor ve pastadan pay kapmak isteyen tüm cemaat ve siyasilere düşmanlığınızı görebiliyoruz. Ortamın tamamıyla sizin tekelinize terkedildiği düşünüldüğünde gerçekten Müslümanları temsil edecek bilgi ve donanıma sahip olduğunuzu düşünüyor musunuz? Ehli küfrün karşısında dik durabileceğinizi, dünya siyaset arenasında gizli açık birçok örgüte karşı meydan okuyabileceğinizi düşünüyor musunuz?

•    Diğer cemaatlerin size sempatiyle bakmama nedenlerini hiç sorguladınız mı? Bu sorgulamada kendinizin hataları olabileceğini hiç düşündünüz mü? Eleştirildiğiniz yerleri ve haklılık payı üzerinde hiç kafa yordunuz mu?

KURTLAR GİBİ BULANIK HAVAYI SEVEN BİR CEMAAT

•    Müslüman berrak havayı severken kâfir ve münafıklar kurtlar gibi bulanık havayı sever. Neden sizde Müslümanların durumunu düzelten iktidarlar karşısında daima rahatsızlık hisseder, bu nedenle daima ehli küfürle birlik olup ortamın Müslüman aleyhine manipüle edilmesine yardımcı olursunuz? Allah Resulü ölümle, düşmanla ve hastalıkla karşılaşmayı temenni etmeyin derken siz aksine neden hep karanlık ve zulümatın yaygınlaşmasına yardımcı olursunuz? Yoksa bu davranışınızın nedeni diğer inhirafçı cemaatlerde olduğu gibi zulmün koyulaşması anında milletin sizin kucağınıza mecburen düşmesi amacıyla rant elde etmek mi? 


 

Kaynak: Dinihaberler.com / Özel Haber

Bunlar da İlginizi Çekebilir

Son Güncelleme: 24.12.2016 16:58
Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

Avatar
Cüneyt Tunahan MAVİŞ 2016-09-15 21:07:09

Tamam tekamül ve üniversite mezunu ve doktora aşamasında bir Süleymanlı olarak cevap vereyim; 1:şiilik ve vehhabilik ile mücadele edecek ilmimiz olmadığını bizleri hangi sınava tabi tutarak belirlediniz. İlla bir sınav yapılacaksa tamam gelelim çünkü ömrümüz hep kitap ve sünnet ilmi ile meşgul olmakla geçmektedir. Yanlız tek şartım ilahiyat mezunu yada imam hatip mezunlarındanda çağırında kimin toplamda verdiği cevaplar vahhabi kimin değil görmüş oluruz. 2:cemaatin hiç bir ilmi çalışmasının bulunmadığını Çamlıca yayın ve fazilet yayınlarının internet adreslerine bi zahmet giriverinde görün ilmi çalışma varmı yokmu . Hem usulü fıkıh, hem usulü hadis ve hemde Osmanlı tarihi açısından sürekli atıf yapılan güncel çalışmalarla karşılaşabilirsiniz. Diğer bir hatanız akademi dergisinin bize ait olduğunu nerden çıkardınız. Örneğin şu an benim size tekzip yayınlıyor olduğum gibi bu ve benzeri internet aptallıklarıda bireyseldir cemaate ait ve yönetilir olduğunu nerden çıkardınız. Ayrıca akademi dergisi denen safsatada aynı sizin gibi bu cemaate zarar vermeye çalışan bir bireysel girişimdir. 3:Töbe haşa Üstadımızın cennetin kapısında durup talebelerinden başkasını almayacağını iddia etmek Kuran-ı Kerim'i ve İman konusundaki ayetleri inkar etmektir yani İmanı zayi eder. Diğer yandan Mehdi inancı İtikadi bir konu değildir herkezin Mehdi algısı farklı olabilir. 4:Tekamülde bizler ilmi mantık, usulü fıkıh, usulü hadis ve Kıraat dersleri alıyoruz ve dünyanın dört bir yanına dağılıp insanlara İslamı anlatıyoruz. Örneğin Rusya'da 54 kursumuz vardır. Onun dışında tekemül mezunluğunun bir ayrımı yoktur.5:kurslarda tekbir mealli Kuran olmadığı sonucuna ulaşmak için Nasıl bir örnekleme yaptınız. Bir akademisyen olarak örnekleme metodlarını bilirim siznkini merak ettim kaç yurt gezdiniz ve kaç kitaplık kontrol ettiniz. Bu Nasıl bir iftiradır. Bizler özellikle meallerde aman diyanetin olmasına dikkat edin onlar kontrol edilmiş olur diyoruz. Merhum elmalılı tefsiri baş ucumuzda durur. 6: elbette mektubat dışındada onlarca kaynak eser var. Bunlar için yurtlarımızda olduğunu iddia ettiğiniz bir kaç bireyle değil İstanbul merkezden randevu alırsınız size cemaat adına yardımcı olurlar bunun dışında size söylenenler aynen şu an benim yazım gibi bireyseldir cemaatin sözü değildir geneli kapsayamaz . 7:İftira ; bizlere yurtlarımızda yılarca bir müslümana kafir demek yada kafire benzetmek sizlerin İmanını zedeler denildi. İlim ile alakalı doktora yapmak bizlere sürekli tembih edilir bu konudada boşa sıktınız. Başımıza çocuk atanmaz bu çok boş bir savunu hatta gülünç.8:Aile şirketi derken yurtlarımızda bir gün geçirmek sizlere nasip olsada bu cemaat Nasıl gençleri hangi metodlarla yetiştiriyor görür ve şu iftiranızdan belki bir nebze utanırsınız .9: Bizlere müslümanlara tavır aldığımızı söylemişsiniz. Afrika'da, Asya'da , Avrupa'da hatta Rusya'da , Gazze'deki yani dünyanın dört bir tarafındaki yurtlarımızdan haberiniz olmadığı bu yorumunuzdan anlaşılıyor. 10:Siyaset mevzusu ise en iğrenç iftiralarınızla dolu. Bize ak parti veya refah partisi demişsiniz yani MHP Kafirmi size göre....11:Yillarca fetö konusunda siyasi erk dahil herkesi uyardık ama o aralar siyasi erkle yedikleri içtikleri ayrı gitmediği için kıskanmakla suçlandık. Ayrıca bence bu yazınızdaki en ayıp iftiranız ise 15 temmuzda neden sokaklarda değildiniz ifadeniz. Anlımıza Süleymanlımı yazaydık, örneğin acizane ben o hafta hem bireysel olarak hemde çalıştığım kurumda bizzat sokakta olma konusunda organizatör olma noktasındaydım.faceden paylaşımlarıma bakabilirsiniz. 12: Sayın Cumhurbaşkanı'mızla yurt yıkılması noktasında elbette o dönem bir sıkıntı yaşadığımız doğru ancak Sayın Cumhurbaşkanına mason dediğimizi yada karalama kampanyası yaptığımızı söylemeniz gene istihbaratınızın ne kadar basit olduğunu gösteriyor. Birde belkide bir kişisel tespit olarak şunu söylemek isterim İslami bakış açısı ve söylemlerinden dolayı bu cemaatin en az %60 ı Sayın cumhurbaşkanını ve siyasetini sever. Son olarak benim bu yazımı silmeyecek ve engellemeyecek kadar cesurmusunuz çünkü onlarca arkadaşımın cevabi yazısı engellendi. Bakalım silmeniz kaç saat sürecek saymaya başladım.

Misafir Avatar
TUNALI HİLMİNİN EVLATLARI 2016-09-17 03:57:29 @Cüneyt Tunahan MAVİŞ

coook güzel bir cevap olmuş..attiğiniz bu iftiralar gerçekten gülünç bir okadar da aci verici ..sizleri kurlarimiza davet ediyorum gerçeklerin burda yazilanlarla nasil taban tabana zit olduğunu göreceksiniz diyanet mevzuna gelince diyanet önce içindeki %60 fetöcüleri temizlesin sonra kalan %10 vahabileri sonrada %şia artiklarini temizlesin ziraa son günlerde cemaatimize yapilan maksatli algi operasyonu bu bozuk güruhlarin işi bu açik ....

Beğenmedim! (10)
Misafir Avatar
Mehmet 2016-09-16 23:14:35 @Cüneyt Tunahan MAVİŞ

cüneyt beye sorum:
haberde belirtilen hususların bazılarına katılmasam da çoğu ayan beyan doğru tesbitler.diyaneti ve çalışanlarına karşı antipati oluşturduğunuz kesinlikle doğru.
demirele,türkeşe,ecevit'e %100'e yakın destek verdiğiniz halde erdoğan'a neden %60 destek verirsiniz ?erbakan'a neden hiç destek vermediniz ?
erbakan ve erdoağan müslümanlar için uğraşan en önemli liderler.erdoğan müslümanların muştusu,ve dahi umudu olmuşken siz neden %100 destek vermezsiniz ?

Beğenmedim! (19)
Misafir Avatar
gul 2016-09-16 18:12:00 @Cüneyt Tunahan MAVİŞ

maşAllah hocam

Beğenmedim! (7)
Misafir Avatar
Birdost 2016-09-16 11:27:28 @Cüneyt Tunahan MAVİŞ

hocam anlayan için çok güzel yorum yazmışsınız.

Beğenmedim! (8)
Misafir Avatar
hakan61 2016-09-16 11:25:55 @Cüneyt Tunahan MAVİŞ

fazilet yayınları ilmi neşriyat mı yapıyormuş: sarf cümlesi, nahiv cümlesi, mektubat,mirkat, molla cami.....sanki bu ve benzer kitapları süleymancılar yazmışlarmış gibi...o zaman şamile programını yapan allameyi cihandır. süleymancılarda ilim değil filim var. tekamül, tekamül diyorlar okuyan bir tanıdığım var. diğerleri de bunun gibi iseler oraya başka isim versinler yazıktır.

Beğenmedim! (30)
Avatar
CanReis 2016-09-15 18:50:36

Süper bir yazı. Cesaretinizi kutluyorum. Kripto çalışan grupların biri FETÖ diğeri de SÜLEYMANCILAR'dır. Kamuda Fetö'nün yerine yerleşmektedir. Tehlikeli bir durum bence. Ayrıca kendilerine bağlı Kur'an kurslarını sözde müftülüklere devrediyorlar ama işletmesi kendi ellerinde. Yani masrafları devlete ödetip oradan adam devşiriyorlar. Yetkililer görsün lütfen.

Misafir Avatar
bilal 2016-09-22 16:13:27 @CanReis

saçma saçma konuşmayın Allahtan korkun bu süleymacılar diye hitap ettiğiniz kesim senin kapı komşun benim kapı komşum Allah için iman ediyor herkes, onlarda senin gibi insan başka birşey değil ne dediğinizin farkına varın terbiyesizlik yapmayın bu cemaati bilmeyen hakkında yorum yapamaz senin ve senin gibiler bu hakka sahip değiller ,bu cemaatin nasıl yürüdüğünü Allah için kuran için hizmet ettiğini bilenler biliyor ,bilmeyen senin gibiler konuşuyor!

Beğenmedim! (0)
Avatar
Arif K. 2016-09-15 19:30:50

Bakın sayın dini haberler biz sizleri severek takip ediyoruz ancak Süleymancılara niye saldırıyorsunuz amacınız nedir Müslümanlara Kuran hizmeti yapmaktan başka ne yapılıyor herhangi bir yapılanma veya mason uzantısı olmayan bu cemaat islama hizmet ediyor gidin müslüman düşmanlarıyla uğraşın yaptığınız haber size değer katmıyor rica ederim...

Misafir Avatar
Suat K. 2016-09-16 08:29:57 @Arif K.

ne hizmeti yapıyor mum gibi kimseye faydaları yok 28 şubatta nerede idi, 15 temmuzda nerede idi, imam hatipliler bunlara ne yaptı, ancak milletten toplarlar mavi takke giyip şekilcilik yaparlar, bunlar yani süleymancılar islamın neresinde, faiz e neden haram diyemezler daha yazsam sayfaları almaz çıkıp burada süleymancıları savunma bu millet bunları da görmeye başladı.. toplayıclar..

Beğenmedim! (22)
Avatar
herhangi biri 2016-09-15 19:54:43

yazıda mealli kuran vesaire bulunmaz sayın editör nereden biliyosun kaç kere girdin muhalif olduğun yere ve kaç kere devlet içinde yapılanmada duydun süleymanlıları.sende muhalif cemaatlerle bir araya gelip siyasi konusuyuson.siz devam ettikçe bu cemaat yükseliyor bunu yediremiyorsunuz.siz dua ile bedduayı ayırt edecek zihniyete bile sahip değilsiniz.fetö lideri dediğiniz adam nur cemaatine idareci olarak geldi cemaati kökten sildi süleymanlı cemaati ilk günden beri aynı isimle ve liderle gidiyor.bizim mehdilik falan iddasında bulunduğumuz yok siz tamamen cemaatlere muhalif bir sitesiniz sadece bir cemaat değil her cemaate aynısınız. darbecileri cemaatten saymıyorum. özellikle ayrt etmeniz gereken dua ile beddua kısmı bir daha arastırın gidin içine girin bu kapı sadece mensubu oldugu kişilere değil herkese açık . gitmediğiniz için bilemiyorsunuz tabi

Misafir Avatar
yıldırım 2016-09-17 09:12:29 @herhangi biri

dıyanet vakfına kurban bagıslayan vatandasların artık camı cemaatınden baska cemaat tanımadıklarını ve paralelin ıhanetınden sonra dıger cemaatlerınde aynı goruldugu genel gorus.bu saatten sonra cemaat ısı bıtmıstır.ıster ıster ınanmayın

Beğenmedim! (7)
Avatar
fatih yavuzdeğer 2016-09-15 19:31:03

cumhurbaşkanlığı seçimlerinde sandık başkanı olarak gorev yapıyordum. bir bayan geldi süleymancıların kursundan biliyorum. okuma yazması olmadığı için oy kullanması için yardımcı oldum. dedim kime oy atacaksınız. aynen kullandığı cümle ekmelettin i̇nsanoğlu ve ben yerini gösterdim oda onun üzerine mührü bastı. buda birilerine kapak olsun.

Misafir Avatar
gonyalı 2016-09-17 10:39:07 @fatih yavuzdeğer

ki̇m nereye atarsa atar her gelene sen ki̇me atacaksin di̇ye sorarmisin ...bana denk gelseydi̇n sana kapak bi̇r cevap veri̇ri̇di̇m ..

Beğenmedim! (2)
Avatar
Esnaf 2016-09-15 19:48:55

bunlar nerde zengin var onlarla muhatap olurlar, yardım isterler, ben bir defasında işlerim iyi değil diğe yardım veremedim benden selamlarını bile kestiler.

Avatar
Vatandaş 2016-09-15 19:38:38

çok isabetli bir yazı haber. tebrik ediyorum sizleri, vatandaşlar hep halisane niyetlerle bunlara kanmadılarmı bu güne kadar.

Avatar
ömer 2016-09-15 21:51:50

bak admin kaç gundur buna benzer haberler paylaşıyosun sana bı kazancı varmı hayır günaha gırmekten baska bı ıse yaramaz ayrıca insanları fitneye surukleyerek buyuk vebal alıyosun biraz da olsa Allahtan kork hee korkmuyosan emın ol bu cemaat ehli sunnet velcemaat mezhebını sana ıyı anlatır gelelim sorulara ıstedıgın soruyu yağdıra bılırsın hepsine bi cevabımız var elbet sanmakı sımdıye kadar kımse sorumuza cvb vermedı korkuyolar oyle degıl işte cvb vermeyenler soruya bakarlar bıde sorana bakarlar senn gıbı cahıller beş vakıt namazı bılmez gelmiş yok mavı takke yok şu yok bu bıraz akıllı olun kardeslerim bnde yorum atmıcaktım ama yeter dedım senn baska ısın gucun yokmu illa para kazanıcam yoluyla boyle hayat suruyosun öldükten sonra ahırette grsrz sennle bakıyım ordada tirtir titrerken konusabılıcenmı ulan 32 farzı sorsam emın ol onu bıle bılmıyosundur müslümanınm dıye takılın ama asıl dini mübini anlatılan yerlere laf atarsınız tabii işinize gelmiyoo.. neyse kardeslerim herkesin dedigi

banner261

banner260