Süleymancıların mescidinde cuma namazı kılmak haramdır

Süleymancıların “fuatavni”si Mehmet Fahri Sertkaya kendisinin ve Süleymancıların mezhepsiz olduğunu ve kendilerince bir din yaşadıklarını ortaya koydu.

Süleymancıların mescidinde cuma namazı kılmak haramdır

Süleymancıların “fuatavni”si Mehmet Fahri Sertkaya kendisinin ve Süleymancıların mezhepsiz olduğunu ve kendilerince bir din yaşadıklarını ortaya koydu.

Erdi KARADENİZ
Erdi KARADENİZ
18 Eylül 2016 Pazar 22:40
Süleymancıların mescidinde cuma namazı kılmak haramdır
banner221

DiNiHABERLER.COM / öZEL iÇERiK

Süleymancıların “fuatavni”si Mehmet Fahri Sertkaya müstear isimli şahıs yaptığımız yayınlarla ilgili olarak bir dizi açıklamalar yaptı.

SÜLEYMANCILARIN FUATAVNİSİ AÇIKLAMA YAPTI

Süleymancılar adına yaptığı açıklamalarla Sertkaya bizi hem destekledi hem de Süleymancıların ne kadar sahih İslam’dan uzak olduğunu bir güzel gözler önüne serdi. 

Yazımızda Süleymancıların Cuma namazlarında camiye gelmediklerini aksine kendi yurtlarında açtıkları mescitlerde Cuma namazları kıldıklarını iddia etmiştik.

Sertkaya yaptığı açıklama ile hem bize bu bilginin kaynağı da ne? sorusunu yöneltip inkar ederken ardından da kendisiyle çelişerek Süleymancıların var olan yurtlarda Cuma namazı kıldığını söyleyerek bizi teyit etti. 


Süleymancılar bu Cuma’da camiye gelmediler

FUAT AVNİ SERTKAYA CUMA NAMAZLARINI CAMİDE KILMADIKLARINI AÇIKLADI

Ayrıca Süleymancılar istediği kadar kendilerini “Bizim yurtlarımızda Cuma namazı, tüm millete açık olarak ifa ediliyor” diye kendilerini ifade etmek için yırtınsalar da cemaatlerin kendi anlayışlarına uygun bir İslami anlayışı dillendirdiğini gözden kaçıramazlar. 

Herkese yurt mescitlerinin açık olduğunu söyleyen Süleymancılar başka cemaatlerin bünyesinde açılan mescitlerde kılınan Cuma namazlarına da katılıyor mu? Mesela bir Süleymancı gönül huzuruyla İsmailağa cemaatine Cuma namazı kılmaya gidebilir mi? Veya Gülen cemaatine, Cerrahi, Tebliğ, Haydar Baş, Hizbulah, Yeni Asyacılar, Hakikatçılar, Mustazaflar, İslamoğlu, Süleymaniye Vakfı, Milli Görüş…ve saire cemaat ve oluşumların hangisine gidip Cuma namazı kıldıklarını izah etmeleri gerekiyor. 

SÜLEYMANCI TAİFENİN ALDIĞI DİN EĞİTİMİ İFTİRALARINA ENGEL ÇIKARMIYOR

Mehmet Fahri Sertkaya iftira etmeyi de ihmal etmedi açıklamalarında.  Her inhirafçı cemaat gibi Süleymancılar adına konuşan Sertkaya’da dinihaberler.com’u “vahhabi, selefi” nitelemesiyle birlikte bir güzel yaftaladı. Bizi delilsizlik ve ilmilikten uzak olmakla suçladığı yetmezmiş gibi daha da ileri gidip bir de bizi mezhepsizlerden ilan etti. Şimdi hep birlikte bakalım Cuma namazı ile ilgili mezheplerin görüşü bizi mi destekliyor yoksa Süleymancılar ve onlar adına açıklama yapan Sertkaya’yı mı?


Süleymancılara kabîr soruları!

Biz mi mezhepsiziz yoksa Süleymancılar ve Sertkaya mı?

FUAT  AVNİ SERTKAYA’YA GÖRE DÖRT MEZHEP İMAMI DA VAHHABİ

Yalnız başta belirtmek gerekir ki galiba dört mezhep imamı Sertkaya’yı ve Süleymancıları destekleyen tek bir delil, hüküm ileri sürüyor değiller. Süleymancıların bu alışkanlığına karşı çıkmak vehhabilik, selefilik ve mezhepsizlik ise dört mezhep imamı da dünden vehhabi, selefi ve mezhepsiz olmuş oluyor.

Süleymancıların bu günkü bu hali ve Sertkaya’nın açıklamalarını işitince kendilerinin Kur’an ve dört mezhepten uzak kafalarına göre bir din yaşadıklarını anlamak ve milleti kandırıp çarpık bir din anlattıklarına şüphe kalmıyor. 


Yer yerinden oynayacak! Süleymanlılar CIA'nın kontrolünde mi?

KONUMUZLA İLGİLİ OLARAK CUMA NAMAZI NEREDE KILINMALI

Herkesçe kabul görmüş merhum Vehbe Zuhayli’nin İslam Ansiklopedisi’nden tüm mezheplere göre Cuma namazının konumuzla ilgili olan kısmıyla ilgili açıklamaları buraya aktarıyoruz.

Cuma namazının sıhhatinin şartları:
1-    Öğle vaktinin girmiş olması,
2-    Cuma namazı kılınacak yerin şehir olması,
3-    Cemaatin bulunması,
4-    Cuma’nın namazı kıldıracak şahsın devlet başkanı veya naibinin imam olması, caminin herkese açık olduğuna dair devlet başkanının izninin bulunması;TÜM MEZHEPLERE GÖRE SÜLEYMANCILARIN MESCİDİNDE NAMAZ KILMAK HARAMDIR

Hanefiler bu konuda iki şartı ileri sürerler: a) Devlet başkanı velev ki kuvvet zoruyla başa geçmiş olsun veya naibinin yahut Cuma kıldırması için salahiyetli bir makam tarafından kendisine izin verilmiş kimsenin cumanın imam ve hatibi olması lazımdır. Çünkü Cuma namazı büyük bir cemaatle kılınır. Cuma namazını kıldırma konusunda münakaşalar çıkabilir. Bu sebeple Cuma namazının kılınmasını tamamlamak ve başka birinin öne geçip kıldırmasını önlemek için böyle bir imamın olması gerekir.

Hanefiler dışında kalanlar devlet başkanının izin vermesi ya da Cuma namazında bulunmasını şart koşmazlar. Bunun delili olarak da Hz. Osman’ın evinde mahsur kalması esnasında Cuma namazına icabet edememesi üzerine Hz. Ali’nin izin almaksızın Medine halkına namaz kıldırmasını örnek getirirler.

b) Caminin açık bulundurulması ve herkesin buraya girmesine izin verilmiş olması gerekir. Öyle ki Cuma namazı kılması gereken hiçbir kimseye Cuma namazı kılınan yere girmesi yasaklanmış olmamalıdır. Çünkü her toplantı toplanma iznini gerektirir. Ayrıca izin olmaksızın toplanmanın manası olmaz. Ayrıca Cuma namazı İslam’ın şiarlarından ve dinin özelliklerinden biridir. Dolayısıyla alenen ve yaygın bir şekilde yerine getirilmesi gerekir. 


Mavi takkeli Süleymancılar yeni liderine kavuştu!

5-    Cuma namazı imamla ve camide kılınmalıdır.

Malikiler Cuma namazında şu iki şartı ileri sürmüşlerdir:

a) Cuma namazı mukim olan bir imamla beraber kılınmalıdır. Cemaatsiz olarak ayrı ayrı kılınan Cuma namazı sahih değildir. 

b) Cuma namazı devamlı olarak Cuma kılınan bir camide kılınmalıdır. Evlerde, evlerin bahçesinde hanlarda, açık arazide sahih olmaz. Kısaca maliki mezhebine göre ev ve dükkan gibi koruma altında bulunan ve herkesin giremeyeceği yerlerde Cuma namazını kılmak sahih değildir.

Mescit dar da olsa araya ev, dükkan ve umuma açık olmayan mahaller gibi şeyler bulunmayan yollarda Cuma namazı kılmak sahihtir. Bunun gibi ev, dükkan gibi herkese açık olmayan yerlerde ise Cuma namazı kılmak caiz olmaz. 


Bu arada caminin şartları da boş bırakılmayıp izah edilmiş: caminin binası olmalıdır. Maliki mezhebine göre bırakın Süleymancıların mescidi gibi yurt ve kurs içindeki mescitleri bir şehirde birkaç yerde Cuma namazı kılınan cami varsa içlerinde en eski olan yerde kılınan namazın sahih olduğu belirtilir.


Kim ehli sünnet?

6-    Gereksiz olarak bir şehirde birkaç kez Cuma namazı kılınması:

Şafiilere göre Cuma namazının sahih olması için Cuma kılınan şehir veya köyde Cuma namazından önce  yahut buna yakın bir Cuma namazı kılınmış olmaması şarttır. Şehir büyük olur ve insanların bir yerde Cuma namazı kılması imkansız olursa şehrin farklı yerlerinde bulunan camilerde namaz kılmak o takdirde caiz olur. 

Şafilerce ileri sürülen bu şartın dayandığı delil, Hz. Peygamber’in tek bir yerde Cuma namazı kıldırmasındandır. Bir tek camide Cuma namazının kılınmasından gaye, toplanma şiarını ortaya koymak Müslümanların birliğini sağlamak gibi maksatlardır. 

Şafii mezhebi de Cuma namazının farklı yerlerde şehir cemaatinden ayrı kılınmasına karşıdır. Öyle ki bir  şehirde kılınan cumalardan hangisi önce ise o sahihtir, diğerleri batıldır. Birden fazla Cuma namazı kılınıyorsa hepsi batıldır. 

Hatta Zuhr-i ahir adıyla bilinen cumadan sonra kılınan öğle namazının kılınması dahi Cuma namazının kılındığı yere göre farklı hükümler ihtiva etmektedir. İhtiyaç olmadığı halde birkaç yerde Cuma namazı kılınmışsa Cuma namazının sahih olmadığı kanaatiyle zuhri ahiri kılmak o kişiye vaciptir. İhtiyaç kadar olan yerde kılınan Cuma namazları sonrası kılmak müstehap, tek bir yerde kılınan Cuma namazı esnasında zuhri ahiri kılmak haramdır.

Malikiler bir şehirde iki yahut daha çok mescitte birkaç Cuma namazının kılınmasına engel olunması gerektiğini belirtmişlerdir. Bu görüş Hanbeliler, Şafiler ve Malikilerden oluşan cumhuru ulemanın görüşüdür. Bunda istisna şehrin büyük, insanların ulaşım zorluğu çekmeleri şartıdır. Bir belde için Cuma namazı kılınacak camileri belirleme yetkisi Hanefilere göre devlet başkanı ya da onun naibine düşer. Bu konuda Müslümanlar Cuma namazı kılınacak yer hususunda kendi reyleriyle kendi başlarına karar veremezler. Çünkü Cuma namazından maksat Müslümanların toplanması ve hutbedir. 

Eğer ihtiyaç iki yerde Cuma namazı kılınmakla giderilirse üçüncü yerde Cuma namazı kılmak caiz değildir. Dördüncü ve beşinci yerlerdeki cumalarda böyledir. 

Cuma namazı için bir beldenin birden çok yerinde Cuma ve bayram namazı kılınması haramdır. Hakimin ihtiyaç miktarından fazla Cuma namazı izni vermesi haramdır. 

İhtiyaç bulunmadığı halde iki yerde (bunlar cami bile olsa)Cuma namazı kılınırsa  devlet başkanının bizzat kıldırdığı yahut izin verdiği Cuma namazı sahihtir. 

Yalnız Hanefilerde fetva verilen mezhep görüşüne bir belde de şehirlerin büyümesi ve insanlara güçlük çıkarılmaması esasından hareketle birden fazla yerde Cuma namazı kılmak caizdir. Fetva da buna göredir. Lakin Hanefilerin bu konuda devlet başkanı ve naibinin izni ile belirlenen cami şartı hatırda tutulmalıdır. 

7 – Namazdan önce hutbenin okunması.

Bu Cuma namazının kılınacağı yer ile ilgili dört mezhebin görüşleri idi. şimdi çok bilmiş Süleymancılar imam üzerinde durup yırtmayı düşünecekler ama onu da bir başka yazımızda açıklayacağız. 

Bu bilgiler ışığında Süleymancıların en akıllı geçinen Mehmet Fahri Sertkaya’nın ne kadar cahil ve mezhepsiz olduğu da ortaya çıkmış oldu. 

Yusuf Kaplan’ın kulağı çınlasın! Bu cemaatler mi ehli sünnetin kalesi oluyor?


Yusuf Kaplan! Süleymancıların yanına geçip o derin dini ilminle bize cevap verebilirsin.

 

Kaynak: Dinihaberler.com / Özel Haber

Bunlar da İlginizi Çekebilir

Son Güncelleme: 24.12.2016 16:56
Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

Avatar
Akif bin İsmail bin Mehmed Akif 2016-09-19 02:20:42

Haberiniz ve yazılarınız tamamı ile çarpıtma yalan.Süleyman Efendinin Talebelerini bilirim severim.Ehli Sünnet Vel-cemaat'ten de kıl kadar ayrılacaklarına da şüphem yoktur.Sizler ve avareliğini yaptığınız şahıslar FETÖ'nun kuyruğunda gezerken Süleyman Efendinin
Talebelerinden arkadaşlarımız bu hain FETÖ örgütünün dini tahrif etmeye çalıştığını söylüyorlardı.Nitekim kendisi de bu nezih cemaatten olan Ali Eren Beyde başta Akit ve Vahdet Gazeteleri olmak üzere 2000'den beridir FETÖ Örgütünün karanlık/alçak yüzünü yazıyor.Süleyman Efendinin Talebelerinden hoşlanmayan olsa olsa FETÖ'cüdür.Bu tanımım sizin içinde geçerlidir. Saygıdeğer 'Admin' yılların alışkanlığını atamışsınız üzerinizden demek ki,FETÖ'cülük damarınız kabarmış.

Mevzu bahis ettiğiniz 'Akademidergisi've 'mehmet fahri sertkaya' isimli şahıs sitesinde benim Cemaatim içinde hakaretlerde bulundu, bende sizin kapıldığınız zanna kapıldım.Süleyman Efendinin Talebelerinden olan arkadaşlarımla görüşüp,Fazilet Neşriyat'ı
ziyaret ettim.Ve bu kimsenin bu nezih cemaatle alakasının olmadığını ve 'akademidergisi'ne cemaatlerinin ismini kullanarak yalan-yanlış bilgi ve hakaretlerde bulunduğu hususunda dava açtıklarını belirttiler.Çokta güzel ve misafirperver bir şekilde davranıp uğurladılar.Şimdi saygıdeğer 'Admin' ben sizin adınıza site kursam ve yalan yanlış herkese hakaretler yazsam ve sizin olmayan fikirleri beyan etsem bu sizin fikriniz veya hakaretiniz mi olur yoksa sizin adınızı kullanarak bu şuursuzluğu yapan kişinin mi?
Son meselede şu isteyen istediği yerde Cuma Namazını eda edebilir.Bu itikadi bir mesele değildir ki tekfir edilsin.Süleyman Efendinin talebeleri bırakın kendi kurslarında kılsın,hiç kılmamalarından iyi değil mi?Bu usülde bir hata ise de hiç kılmayıp yan gelip yatmaktan iyi değil mi, bence siz biraz da imam hatip liselerinde veya İlahiyat Fakültelerinde hiç Cumaya gitmeyen öğrenci ve öğretmenleri düşünsenize?Yakın zamanda bu hususta bir anket bile yapıldı,İmam Hatipler alarm veriyor.Birde neden İlahiyat Fakültelerinde okutulan kitapların Ehl-i Sünnet Akaidine uygun olmadığını haberlerinizi taşımıyorsunuz?
Siz de takmışsınız Süleyman Efendinin talebelerine az kalsın tekfir edeceksiniz,ayrıca haberi öyle bir veriyorsunuz ki sanki Süleyman Efendinin Talebeleri Cuma Namazını hiç kılmıyorlar veya inkar ediyorlar,ayrıca pervasızca bu insanları 'mezhepsizlikle' itham ediyorsunuz.Kusura bakmayın ama bu insanlar sizden hatta şak şakçılığını yaptığınız zatlardan bile çok Mezhebine bağlı,Mezhepli!
Hem bu insanlar sizin hayatınız tek sayfasını bile açmadığınız Dürer Şerif,M iratul Usul Fi Şerhi,Nurul İzah,Nimeti İslam,Kuduri Şerif ve Şerhül Akaid gibi ve daha bir çok nadide kitapları okuyorlar, okutuyorlar.Bu insanlar Mezhepsiz olsa bu eserlere ehemmiyet verirler mi hiç!Peki siz ne okuyorsunuz,hangi menbaadan besleniyorsunuz?İsterseniz ben söyleyeyim; Hamidullah gibi,Musa Carullah gibi, Mevdudi gibi, Seyyid Kutup gibi,Ali Şeriati gibi Deformist kesimin kitaplarını okuyup, Ehli Sünnet'ten nefret ediyorsunuz!Bu insanların kitaplarını okuyup, fikirlerine değer verenler Ehli Sünnet'ten asla hoşlanmazlar.

Saygıdeğer 'Admin', Ehl-i Sünnetle uğraşmayı bırakında birazda Mezhepsizlerle,Kaderi İnkar Edenlerle,Şiilerle,Vahabilerle,Bize sadece Kur'ân yeter diyenlerle uğraşın.Milletin İmanı elden gidiyor siz bu İmanı muhafaza etmeye çalışan kesimle uğraşıyorsunuz.Sahi sizin derdiniz; Süleyman Efendinin Talebeleri ile mi, yoksa Ehli Sünnet Vel-cemaat ile mi?

Misafir Avatar
yuh olsun bu ayrımcı bölücülere 2016-09-23 14:31:54 @Akif bin İsmail bin Mehmed Akif

caminin yanıbaşına yurt yapmışlar utanmadan pkklılar gibi alternatif cuma namazı kılıyorlar... yuh olsun yuh.

Beğenmedim! (19)
Misafir Avatar
hakan61 2016-09-21 14:45:10 @Akif bin İsmail bin Mehmed Akif

'isteyen istediği yerde cuma namazı kılar ' sözü tam bir zırva.deli saçması cahilce bir laf. cuma bahsini bilenlerden bir zahmet öğren. bir de süleymancılar imam hatip liselerine ve ilahiyatlara laf edecek çapta değiller. şuna unutma fetöcülerde imam hatiplileri sevmez . sizin gibi.

Beğenmedim! (18)
Misafir Avatar
daha tehlikeli bir yapı 2016-09-20 21:07:41 @Akif bin İsmail bin Mehmed Akif

diyanete daha fazla saldırmaya başladılar demek ki fetö ile aynı yoldalar.

Beğenmedim! (31)
Misafir Avatar
mavi takken nerede 2016-09-20 19:36:11 @Akif bin İsmail bin Mehmed Akif

enaz fetö kadar tehlikeli ve daha kapalı daha sinsi bir yapı olarak görülüyor... diyanet işleri başkanlığını sürekli kötüleyip arafatta mehmet görmez hocanın dua etmesini engellemek için yayını kesip kendi paralellerini kuracak kadar cüretkar ve derinden harekat ediyorlar...biran önce gereken yapılmalı yoksa bir zaman mesut yılmaza oy toplayan süleymancı müftüler başımıza bela olacak...

Beğenmedim! (33)
Avatar
bi vatandaş 2016-09-18 23:31:50

az kaldi, süleymancilari ehli sünnetten kovdunuz, dinden kovmaniza da az kaldi. bi kaç gün içinde süleymancilar müslüman değil diye bi haber görürsem şaşirmam.

Avatar
Munkiz 2016-09-19 02:40:10

Bu insanlar bu milletin evladı hidayet bulsun diye gece gündüz çalışıyor. Bu haberlerle çok büyük günaha giriyor, vebal alıyorsunuz.

Avatar
Munkiz 2016-09-19 02:43:22

Yeter artik bırakın kutuplastirmayi ey dinihaberler.com yetkilileri! Siz nereden, kimden bu akli alıyorsunuz. Bu yaptığınız haberlerle binlerce masum tarik ehli insanların hakkına giriyorsunuz.

Avatar
hüseyin 2016-09-19 09:09:34

ey dini haber com yetkilileri siz beş vakit namazınızı cemaatle kılıyormusunuz. önce kendinize bakacaksınız kim nerede kılıyorsa kılsın kardeşim kılıyor değilmi siz ona bakın hiç kılmayandan iyidir. yeterin yahu bazılarına çanak tutmayın zaten onların istediğide bu Allah aşkına uyanın artık.

Avatar
Varda 2016-09-18 23:16:43

Yorum yapmaya bile değmez dinizekalilar

Avatar
Dilek 2016-09-19 01:08:36

Hakikaten merak ediyorum ; devletimizin camisi varken ,devletimizin imamı varken ,devletimizin müezzini varken,,, yurtta cuma kılmakta nereden çıkmış.neyin nesi.. Türkiye Cumhuriyeti Devletimizin tüm camileri açık...herhalde haberleri yok.haberleri yoksa belki mazeretleri kabul edilebilir.

Avatar
SÜLOCULAR 2016-09-18 23:46:07

adam akilli bi̇r tane deli̇lli̇ yorum yapamiyorsunuz. bu da sizin cahil olduğunuzu gösteriyor. adamlar her şeyi delilleriyle yazmışlar. dünyanın en cahil cemaati süloculardır

Misafir Avatar
Hasan 2016-09-20 11:41:45 @SÜLOCULAR

cahile laf anlatmak deveye hendek... akli delil nedir? hz. ibrahim a.s peygamber olmasına rağmen rabbim kalbim mutmain olsun diye nasıl ölüyü diriltiyorsun göster bana? derken akli delil istemiştir. bu lafı akli delil arayanlar için de söylemiştir ama hz. ali gayb alemi açılsa imanım ziyadeleşmeyecek demiştir.
hz. ibrahim bu sözüyle hz. aliden daha düşük bir imana mı sahiptir?
akli delil insanın fıtratında var ama ben sana laf anlatsam da imanın ziyadeleşmez.
nakli delillere kafa yor biraz, kuran yetmez, sünnet, hadis, icma, kıyas bunları bırakırsan böyle abuk sabuk fikirlerle doldururlar beynini, ümmetin beynini.

Beğenmedim! (1)

banner220