Süleymancıların ümmetten ayrı düştüğü dua etme şekli!

Süleymancıların en çok eleştiri aldığı konuların başında elleri birleştirerek dua etmeleri gelir. Bu adeti, Peygamberimizin sünnetine dayandırsalar da uygulamada Peygamberimizin böyle bir adeti bulunmamaktadır

Süleymancıların ümmetten ayrı düştüğü dua etme şekli!

Süleymancıların en çok eleştiri aldığı konuların başında elleri birleştirerek dua etmeleri gelir. Bu adeti, Peygamberimizin sünnetine dayandırsalar da uygulamada Peygamberimizin böyle bir adeti bulunmamaktadır

Erdi KARADENİZ
Erdi KARADENİZ
01 Ekim 2016 Cumartesi 21:38
Süleymancıların ümmetten ayrı düştüğü dua etme şekli!
banner221
DiNiHABERLER.COM / ANALiZ

Kur'an ve Kur'an merkezli sünnetten uzak İslam Kültürü içinde var olan bazı Müslüman düşünürlerin yorumları ve sayısı beşi geçmeyen kaynaklar ile örülen dünyalarıyla ümmetten kopacak derecede farklı bir din algısı içinde bulunan Süleymancılar ile ilgili yaptığımız yayınlara devam ediyoruz.

Türkiye ve İslam ülkelerine cemaatler ile giren İngilizlerin müslümanları kutuplaştırma oyununu bozmanın tek yolu ümmet ile birlikte olmak ve hareket etmekten geçtiğini FETÖ belasından kurtulduğumuz şu günlerde tüm cemaatlerin farkına varması gerekiyor.

Cemaatlerin sektörleştiği ve İslam'a hizmet adı altında cemaatte bulduğu iş ile hayatını devam ettiren ama asla İslam'ın kaynaklarına hakim olmayan bu insanların cemaatlerini revize etme imkanı maalesef bulunmuyor.

BİR HATA EDEN İNSANI SİLEN MÜSLÜMAN YÜZLERCE HATASI OLAN CEMAATLERE TESLİM OLUYOR


İş, FETÖ'ye haddini bildiren millete düşüyor. Müslümanların kendilerine benzemeyen, kendileriyle birlikte olmayan, bid'at ve hurafelere boğulmuş, yönetimi kimlerden oluştuğu ve ne şekilde belirlendiği belli olmayan bu cemaatlere kaşrı tavır alması, maddi yardımda bulunmaması ve çocuklarını göndermemesi gerekiyor. 

Maalesef Müslümanlar bir doktorun, oto tamircisinin, mühendisin, müteahhitin, avukatın, öğretmenin... hatasını gördüğünde anında cezayı kesiyor ve bir daha o meslek sahibine iş vermiyor. Tanıdıklarını olabildiğince o meslek sahibinden kaçırırken dünya ve ahiretini imar ettiği dini, kendisine anlatan kişi ve cemaatlerin bir değil yüzlerce hatasına rağmen kendisini geri çekmiyor ve çevresini de uzak durması için uyarmıyor.

Konuyu fazla uzatmadan bu günde Süleymancıların ümmetten ayrı düştüğü dua etme şeklini gündeme getirelim istedik. Bilindiği gibi Süleymancılar dua ederken ellerini birleştirerek dua ederler. 

SÜLEYMANCILARIN DAYANDIĞI HADİS SAHİH DEĞİL


Sorduğunuz da ise cevap hazırdır. “Ümmetimin bozulduğu bir sırada kim sünnetime sarılırsa ona yüz şehit sevabı vardır” deyip kendilerini haklı çıkarmaya uğraşırlar.

Oysa bırakın elleri birleştirerek dua etme şeklini bu sözün kendisi sahih bir hadis değildir. Bu söz, sahih hadis kaynaklarında yer almamaktadır. İbn Abbas ve EbûHureyre gibi sahabilereisnad edildiği şekliyle iki kaynakta şu şekilde geçmektedir.

"Kim ümmetimin fesadı zamanında sünnetime sarılırsa ona yüz şehit sevabı vardır.”

“Ümmetimin fesadı zamanında sünnetime sarılana bir şehit sevabı vardır.” (Taberanî, el-Mu’cemu’l-Evsat, c: 5, s: 315, hadis no: 5414; Münâvî, Feyzu’l-Kadîr, c: 6, s: 339, hadis no: 9171)

Bu rivayetler, hadis âlimlerince senet açısından “zayıf” ve râvileri de “mechûl” (tanınmaz) bulunmuştur. (İbnAdiy, el-Kâmil fî Duafâi’r-Ricâl, Beyrut: Dârü’l-Fikr, 1998/1409, c. 2, s. 327; İbn Hacer el-Askalânî, Lisânü’l-Mîzan, Beyrut: Müessesetü’l-İlmiyyeli’l-Matbûât, 1986/1406, c. 2, s. 246)PEYGAMBERİMİZ DUADA ELİNİ AÇARDI

Ellerin yukarıdaki resimde görüldüğü şekilde tutulmasıyla ilgili olarak Süleymancıların sıralayacağı 4 kaynak ve bazı İslam ülkelerinde ellerin birleştirilerek dua edilmesi örneklerini getireceklerine şüphe yok. İlgili kaynaklardaki hiçbir hadisin sahih olmadığını başta belirtelim. Mesele elin açık veya kapalı bir şekilde dua edilmesinden ziyade milletin gözüne sokarcasına cemaat olarak ellerin serçe parmakları birbirine geçirilmiş bir şekilde dua edilmesinin teşvik edilmesi ve yapılmasıdır. Yoksa ayette buyurulduğu gibi Müslümanlar otururken, yatarken ve ayakta iken her hülükarda eller açık veya kapalı, eller cepte veya semaya kalkmış halde dua etmesi mümkündür. Süleymancıların bu dua şekli bir sünnetin ihyası değil ayrışma ve tanınma amacıyla uygulanan bir ritüel olduğu bilinirken piyasadaki algı da bu şekilde...


Şimdi gelelim peygamberimizin dua ediş şekline:

Peygamber Efendimiz’in (s.a.s) duada ellerini tutuş şekliyle ilgili birbirinden farklı rivayetler varid olmuştur. Bu da bize gösteriyor ki, Allah Resulü (s.a.s) bütün dualarında ellerini aynı şekilde tutmuyordu. Bununla birlikte duada sünnet olan elleri yukarı kaldırarak dua etmek ve duayı bitirdikten sonrada elleri yüze sürmektir. 

Bununla ilgili İbn Abbas’ın (r.a) rivayet ettiği bir hadis-i şerif şu şekildedir: “Allah’a dua edince avuçlarının içini açarak dua et, ellerinin sırtlarıyla dua etme. Duayı bitirince avuçlarını yüzüne sür.” (EbûDâvud, Salât 358) 

Tirmizi’de geçen bir diğer hadis-i şerifte de Efendimiz (s.a.s) şöyle buyurur: “Rabbiniz haydir, kerimdir. Kulu dua ederek kendisine elini kaldırdığı zaman, O, ellerini boş çevirmekten hayâ eder.” (Tirmizî, Daavât 118) 

Konuyla ilgili rivayet edilen hadis-i şeriflere ve bu konudaki fıkıh alimlerimizin mütalaalarına baktığımızda, şekil açısından duada asıl olanın elleri az da olsa birbirinden ayırmak, elleri avuç içleri yukarıya gelecek şekilde tutmak ve onları göğüs hizasına kadar kaldırmak olduğunu görüyoruz. Nitekim Fetâvây-ı Hindiye’de dua şekli anlatılırken şu ifadelere yer verilir: “Duada en efdâl olan, avuç içlerini açıp, aralarını az da olsa ayırmaktır. Elin birisi diğerinin üzerine konulmaz… Dua ederken, elleri göğüs hizasına kadar kaldırmak müstehaptır.”

Buhari’de geçen Enes b. Malik’in rivayeti de, Allah Resulü’nün (s.a.s) her zaman duada ellerini aynı şekilde tutmadığını gösteriyor. Hadis-i şerif şu şekildedir: “Resûlullah (aleyhissalatu vesselâm) dua ederken ellerini öyle kaldırdı ki, koltuk altlarının beyazlığını gördüm.” (Buhârî, İstiska 21)

Hz. Ebu Bekir’in anlattığına göre, Efendimiz (s.a.s) Bedir savaşına çıkmadan önce de, duada ellerini öyle kaldırıp Allah’a dua dua yalvarıyordu ki, sırtından cübbesi yere düşüyor ve Hz. Ebu Bekir onu alıp tekrar Efendimizin (s.a.s) sırtına koyuyordu. Aynı şekilde Efendimiz (s.a.s) Veda haccını eda ederken Arafat’ta yaptığı duada da ihramı düşecek şekilde ellerini yukarı kaldırıyordu.


Sehl b. Sa’d’ın Ebu Davud’da geçen bir rivayetinde ise Efendimiz’in (s.a.s) baş ve orta parmaklarını kapayıp şahadet parmağını açarak dua ettiği yer almaktadır.  (EbûDâvud, Salât 230) Bu rivayetten yola çıkan Hanefiler şöyle demişlerdir: “Şayet özür vakti ise veya şiddetli soğuk varsa, dua eden şahıs şehâdet parmağını kaldırır. İşte bu da el açma yerine geçer.”

Demek ki Süleymancıların elleri birleştirme şeklinde yaptığı dua Peygamberi bir sünnet değil. Hatta amaç Peygamberimizin sünnetini taklit etmekse yapılması gereken farklı farklı şekillerde dua etmenin sünnete en uygun olduğu anlaşılıyor.

PEYGAMBERİMİZ YATARKEN YAPTIĞI DUADA ELİNİ KAPARDI


Süleymancıların elleri birleştirmesine benzer yatma esnasında yaptığı dua ile ilgili şöyle bir rivayet var:

Allah Resulü (s.a.s), yatmadan önce ellerini birleştiriyor, ihlâs ve muavvizeteyn surelerini okuduktan sonra ellerine üflüyor ve sonra da elleriyle ulaşabildiği bütün vücudunu sıvazlıyordu. Bu hareketi üç defa tekrarlıyordu. (Buhari, Tıb 29)

Dikkat edilirse bu rivayette de Allah Resulü yatarken elleri birleştirme şeklinde yatma anına mahsus bir dua şekli var. 

HER CEMAAT KENDİNE GÖRE BİR UYGULAMA GELİŞTİRİRSE...

Şimdi Süleymancılara ve Süleymancılara çocuğunu emanet eden Müslümanlara soruyoruz: Bu kadar basit bir meselede dahi yanlış yapan, ümmetten ayrılan bir cemaat acaba İslam'ın diğer emir ve nehiylerinde ne derece Kur'an ve Sünnet üzere hareket etmektedir?

Tabi şu gerçeği de dile getirmekte fayda var. İnhirafçı cemaatler kendi müntesipleri arasında bir tür işaretleşme ve birbirini tanıma babından ibadet şekilleri ve gündelik hayatta mavi takke takmak gibi davranış kalıpları ortaya koymaktadırlar. 

Süleymancıların elleri birleştirme şeklinde yaptığı dua da Peygamberimizin sünnetinden ziyade cemaat içi tanınma ve tanıma davranışından kaynaklanmaktadır. 
 

Bunlar da İlginizi Çekebilir

Son Güncelleme: 24.12.2016 16:55
Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

Avatar
Yanlış Açıklama 2016-10-01 23:46:34

ne gereksiz bir mevzu. hadi bu ülkede süleymancılar yapıyor. ya dünyada? hiç mi umreye gitmediniz. hiç mi hacca gitmediniz? hiç mi afrikaya gitmediniz? hiç mi orta asya ve uzak doğu müslüman ülkelerine gitmediniz? endonesyalısından malezyalısına, kırkızından afganına, bangledaşlısından afrikalısına bir dünya müslüman ellerini birleştirip dua eder. bu dua şekli de sünnettir ve daha ziyade nakşi yolu mensupları dünyanın her yerinde bu şekilde dua eder. siz bu ülkede bu mevzunun fitne olmaktan çıkmasını istiyorsanız diyanet müftülüklere müftülüklerde imamlara bildiride bulunsun sabah eller ayrı öğlen bitişik akşam ayrı yatsı bitişik yani her iki şekilde sünetti ihya eden bir cami düzeni oluşursa süleymancıların nasıl yaptığının veya kimin duayı nasıl yaptığının bir ayrımcılığı kalmaz. doğrusu zaten bu.

Misafir Avatar
hasan 2016-10-07 14:41:28 @Yanlış Açıklama

tebrik ederim.

Beğenmedim! (2)
Misafir Avatar
Mehmet turan 2016-10-07 11:42:59 @Yanlış Açıklama

Bravo cok guzel aciklama.

Beğenmedim! (2)
Avatar
Mesele farklı 2016-10-01 22:30:41

Maksat sünnete uymaksa hadi sakal bıraksınlar neden hepsi sakalsız?

Misafir Avatar
abid 2016-10-06 10:26:25 @Mesele farklı

mevzu değiştirmeyelim . sakal bıyık mevzusunuda bi sonraki ifrira ve çamurlarınızda anlatırız .elhamdülillah ehli sünnet bayraktarı olan bu cemaatin yaptığı her hareketine fikrine zikrine delili vardır.

Beğenmedim! (2)
Misafir Avatar
İmam 2016-10-01 23:08:37 @Mesele farklı

Sende varmı sakal imamların çoğunda bıyık bile yok

Beğenmedim! (6)
Avatar
Dilek 2016-10-01 22:25:14

Bu insanların (hoca ve öğrencilerinin)bulunduğu bir mecliste sofra duası yapmıştım.dua akabinde öğrenci hocasına eğişti ve dediki hocam duayı yapan bizden değilmiş.bende çocuğa delikanlı ben ümmeti muhammeddenim.sen kimdensin deyince hocaları dönüp bana siz yanlış anladınız dedi.doğru yanlış anladık

Misafir Avatar
MAS 2016-10-12 16:34:47 @Dilek

erkeklerİn olduğu yerde senİn dua etmen yanlış bİrkere sen nİye dua ediyorsun kİ o kadar erkek varken

Beğenmedim! (1)
Avatar
İyi araştırmak lazim 2016-10-02 00:13:44

HADİS-İ ŞERİF MEALİ : Eshab-ı Kiramdan İbn-i Abbâs (r.a.) buyurdu : " Efendimiz Hazretleri duâ ettikleri zaman iki ellerini birbirine birleştirirlerdi ve ellerinin içini mübârek yüzlerine mütemâyil kılarlardı. İşte ellerin duâda tutuluş şekli şöyledir ( deyip bizzat ellerini birleştirerek göstermişlerdir... Duâda Resûlullah (S.A.V.) gözlerini semaya kaldırmazlardı.

Duâda ellerin birleştirerek yapılmasının evla ve efdal olduğuna dair birçok delil vardır. Şöyleki :

1- Çeşitli ilimlere âid eserler yazmış , İslâm âleminin şarkında garbında pek meşhur olan Huccet'ül-İslam ( İslâmın parlak delil ve yıldızı ) diye anılan İMAM-I GAZÂLİ Hazretlerinin dört ciltlik ölümsüz eserinde yukarıdaki Hadis-i Şerif zikredilmektedir.

(KAYNAKLAR : 1- İhyâ Ulûmü'd-diyn'de . Cilt.1 Sahife 305 Mevzuu: Âdâbü'd-duâ- BULUNDUGU YER: Eski eser Kütüphaneleri ve Arapça kitap bulunduran kitapçılar.2-İhyâü Ulûmü'd-diyn Tercemesi- Tercüme Eden:Ahmed Serdaroğlu(Diyanet İşleri Müfettişi) Eseri Takdim eden : Ahmed Davudoglu,Yayınlayan:Bedir Yayınları CİLT.1 Sahife :880.)


2- Ayrıca, İmâm Şeyh Hüsâmüddin Hazretleri'nin " Eddürretü'l-Fahireh f î Eşrâti's-sâa " adlı eserinde " Ve min âdâbihi cem'ul-keffeyni inde raf'ihima felâ yüferrikuhüma " (Eller , duâya kalktıgı zaman birleştirmek, aralarını ayırmamak duânın âdâbındandır.) diye geçiyor.

3- TAHTÂVÎ adlı Fıkıh Kitabının 173 ncü sahifesinde : " Duâda elleri zammetmek , yani birleştirmek duânın âdâbındandır. " diye
geçiyor.

4- MEVZÛÂTÜ'L-ULÛM Tercemesi, Yazarı :Taşköprülüzâde Ahmed Efendi- Baskı Tarihi : 1313 Hicri -İkdam Matbaası - Cilt.2 Sahife 410 da : " Ve dahi lâyık olan oldurki, iki keffini (elini ) bir yere getirip , zamm eyleyip batınlarını ( avuçlarının içini ) vechine mukâbil ( yüzüne karşı ) eyleye. " diye geçmektedir. (5-6/Temmuz/1984 Fazilet Takvimi)

DİĞER DELİLLER :

5- SAHİH-İ BUHÂRİ'DE ( En muteber hadis kitabı ) Cilt: 4-6 Bab: 14-17 Mevzuu: Kitabü Fezâili'l-Kur'an. Sahife :106 da, şöyle geçmektedir : Hazreti Aişe'den (R.A.) rivâyet olunmuştur. " Nebi ( S.A.V) her gece yatagına geldiği zaman İKİ ELİNİ BİRLEŞTİRİR ,bunlara nefes eder ve İhlas, Felak ve Nas sûrelerini okurdu. Sonra iki eliyle, başından,yüzünden ve vücûdunun ön tarafından başlayarak ( bütün ) vücûdunu sıvazlardı. Bunu üç defa tekrar ederdi. " diye yazzmaktadır.

6- SAHİH-İ BUHÂRÎ MUHTASARI TECRÎD-İ SARÎH TERCEMESİ'NDE . Cilt.11 Yayınlayan: Diyanet İşleri Başlkanlığı Mevzuu: Peygamberin İhlasa devamı , Sahife 236,bulunan Hadis-i şerif de,

7- SÜNEN-İ TİRMİZÎ'DE Cilt: 4-5 Bâb: 20-21 Numarası : 3402 , deki Hadis-i Şerif de,

8- SÜNEN-İ EBÎ DÂVÛD'DA Cilt: 5 Sahife 303, de bulunan Hadis-i Şerif de,

9- RİYAZU'S- SÂLİHIYN ve TERCEMESİ ( Hadis Kitabı ) Cilt :3 Numarası :1490 Yayınlayan : D.İ.Başkanlığı.Sahife 61 deki Hadis-i Şerif te, dua edenin iki ellerini birleştirerek duâ etmesi gerektiği beyan edilmektedir.

Misafir Avatar
ahmed 2016-10-05 16:08:02 @İyi araştırmak lazim

editöre iyi bir gol atmışsın...

Beğenmedim! (3)
Avatar
Bak Bakalım Var Mı Sünnette 2016-10-01 22:12:45

- SAHİH-İ BUHÂRİ'DE ( En muteber hadis kitabı ) Cilt: 4-6 Bab: 14-17 Mevzuu: Kitabü Fezâili'l-Kur'an. Sahife :106 da, şöyle geçmektedir : Hazreti Aişe'den (R.A.) rivâyet olunmuştur. " Nebi ( S.A.V) her gece yatagına geldiği zaman İKİ ELİNİ BİRLEŞTİRİR ,bunlara nefes eder ve İhlas, Felak ve Nas sûrelerini okurdu. Sonra iki eliyle, başından,yüzünden ve vücûdunun ön tarafından başlayarak ( bütün ) vücûdunu sıvazlardı. Bunu üç defa tekrar ederdi. " diye yazzmaktadır.

6- SAHİH-İ BUHÂRÎ MUHTASARI TECRÎD-İ SARÎH TERCEMESİ'NDE . Cilt.11 Yayınlayan: Diyanet İşleri Başlkanlığı Mevzuu: Peygamberin İhlasa devamı , Sahife 236,bulunan Hadis-i şerif de,

7- SÜNEN-İ TİRMİZÎ'DE Cilt: 4-5 Bâb: 20-21 Numarası : 3402 , deki Hadis-i Şerif de,

8- SÜNEN-İ EBÎ DÂVÛD'DA Cilt: 5 Sahife 303, de bulunan Hadis-i Şerif de,

9- RİYAZU'S- SÂLİHIYN ve TERCEMESİ ( Hadis Kitabı ) Cilt :3 Numarası :1490 Yayınlayan : D.İ.Başkanlığı.Sahife 61 deki Hadis-i Şerif te, dua edenin iki ellerini birleştirerek duâ etmesi gerektiği beyan edilmektedir.

ADMİNİN YORUMU-YAZIYI OKU SONRA YORUM YAP. BU KADAR CAHİLLİĞİNİZİ BELLİ ETMEYİN. ŞU 9.MADDEDEKİ SAYFANIN RESMİNİ ÇEK GÖNDER NE YAZDIĞINI BİR DE BİZ GÖRELİM. BU YAZIYI ANLAMADIĞINA GÖRE O YAZIYI DA KESİN ANLAMAMIŞSINDIR.

Misafir Avatar
İmam 2016-10-01 23:35:19 @Bak Bakalım Var Mı Sünnette

Arkadaş hadis olmadığını inkar eden yok ama zayıf hadis tir. Diğer şeyleri alamadığını gibi bunuda anlamadınız

Beğenmedim! (16)
Avatar
hakan 2016-10-01 22:43:58

Ah süleymancılar ahh.SÜLEYMAN HİLMİ TUNAHANDA SAKAL VARDI..MADEN SİZ SÜNNETE RİAYET EDİYOSANIZ..HOCALARINIZ HANGİSİ SAKALLI?? BEN SİZE İNANMAYA KORKUYOM

Avatar
Sülocular 2016-10-01 22:02:53

kökleri kurusun. ümmete zarar veren cıa nın adamları. abd hayranları. bunların hepsini ateşte yakacaksın

Avatar
Küllü beles 2016-10-01 22:28:15

Admin mantıklı bir eleştiri olmuş. Ama ellerin birleştirilmesi olayında analiz hatası var. Suleymancilar elleri birleştirmez serçe parmağını diğer elin içine geçirir. Burada bir bayraklastirma vardır. Bence bunu merkeze alalım.

banner220