Vaaz: Maneviyat İklimi Üç Aylar

Bilgi Yönetimi ve İletişim Daire Başkanı Dr. Ömer Menekşe'nin Hazırlamış Olduğu "Maneviyat İklimi Üç Aylar" Vaazı

Vaaz: Maneviyat İklimi Üç Aylar

Bilgi Yönetimi ve İletişim Daire Başkanı Dr. Ömer Menekşe'nin Hazırlamış Olduğu "Maneviyat İklimi Üç Aylar" Vaazı

21 Nisan 2015 Salı 03:47
Vaaz: Maneviyat İklimi Üç Aylar


MANEVİYAT İKLİMİ ÜÇ AYLAR
 
Rabbimizin bize sunduğu en büyük nimetlerden biridir zaman… Çoğu defa nasıl geçtiğini anlamadan hızla tükenir… Durmadan akıp giden bir çağlayandır âdeta… İnsanlar da geceler ve gündüzler içinden akar... Nereye?
 
Kur'an'ın belirttiği “O gün”e... ,
 
يَوْمَ يَخْرُجُونَ مِنَ الَْْجْدَاثِ سِرَاعًا كَاَن هُمْ اِلٰى نُصُبٍ يُوفِضُونََۙ ﴿﴾ خَاشِعَةً اَبْصَارُهُمْ تَرْهَقُهُمْ ذِ ل ة ذٰلِكَ الْيَوْمُ ال ذ۪ي
كَانُوا يُوعَدُونَ
 
“insanların dünyada yapıp ettiklerinin kendisine gösterilmesi için kabirlerinden çıkarılacağı”, (Bkz. Mearic,70/43-44; Âdiyât, 100/9)
 
وَلَْ نُ كَلِ فُ نَفْسًا اِ لَْ وُسْعَهَا وَلَدَيْنَا كِتَا ب يَنْطِقُ بِالْحَ ق وَهُمْ لَْ يُظْلَمُونَ
 
herkesin kazancının kendisine eksiksiz geri verileceği ve hiç kimsenin haksızlığa uğratılmayacağı (Mü’minun, 23/62) “kalplerde gizlenenlerin ortaya çıkacağı”, (Âdiyât, 100/10)
 
يَوْمَ تَبْيَ ضُ وُجُوه وَتَسْوَ دُ وُجُوه
 
“yüzlerin kararacağı veya ağaracağı” ( Âl-i İmrân, 3/106)“O gün”e... Âhiret gününe!..
 
İslam'ın çok özel günleri, geceleri var…
 
Bir kere her günün gündüzünü ve gecesini kapsayan 5 vakti, çok özel bir itinaya tahsis edilmiş. Müslüman olmanın temel şartlarından olan, "dinin direği" olan namaza durduğumuzda günün o namaza denk düşen kısmını çok çok özelleştirmiş olmaktayız…
 
Ayrıca gecelere davet ettiğimiz "teheccüd" namazı, gecelerimize daha da bir anlam kazandırmakta…
 
Cumalar özel.
 
Her yılın bir ayı demek olan Ramazan günleri özel…
 
Ömürde bir kere içinden geçip iliklerinize kadar hissedeceğiniz Hac günleri özel.
 
Bütün bu özel günler içinde bir de özel geceler var... Zamanı değerlendirmek, ömrü boşa geçirmemek için müstesna bir fırsat olan geceler…Akıp giden zamanın önemli durakları olan ve içinde kandilleri barındıran…Işıklarıyla sadece karanlık gecelerimizi değil, aynı zamanda manevi feyziyle de bunalan gönüllerimizi aydınlatan, zihinlerimizi berraklaştıran…
 
Mübarek gecelerle dolu Üç aylar… "Geceyi ihya etme"nin "gündüz tutulan oruç"la birleştiği mübarek gün ve geceler… Regâib kandiliyle başlayan, bin aydan daha hayırlı Kadir gecesiyle zirveye ulaşan, kandiller zincirini içinde barındıran, Ramazan bayramıyla da maddî ve manevî alanda “Bayram”a dönüşen manevi yükseliş ve bağışlanma ayları…
 
Yaratılış gayemizi düşünmemiz, yaratan ve yaratılanlarla olan münasebetlerimizi değerlendirmemiz için bir fırsattır üç aylar...
 
Günahlarla kararan yüreklerimizi, merhametten yoksun paslı vicdanlarımızı tövbelerle ve pişmanlık gözyaşlarıyla arındırıp, tertemiz bir hale getirebilmek için önümüzden akıp giden rahmet pınarıdır üç aylar…
 
Her gün ömür takvimimizden bir yaprak koparken, süratle ömür sermayemiz tükenirken, akıbetimiz olan ölüme hızla koşarken, şu fani olan hayat yolunda, dünyanın ötelere bir hazırlık yeri olduğunu idrak etmek, asıl ve ebedî olan ahiret yurduna hazırlanmak, az zamanda çok kazanma vaktidir üç aylar…
 
Kalan günlerimizin, yaşayıp geride bıraktıklarımızdan daha az olabileceğinin idraki içinde hayırlı işlerde yarışmak, faydasız uğraşlardan kaçınmak, günahlara dur deyip, sevaplarla buluşmak zamanıdır üç aylar.
 
Günlük hayatın koşuşturması ve yoğun temposu içinde gafletle kapanmış gözlerimizi basiretle açmak, katılaşmaya yüz tutan kalplerimizi Allahın zikri ile yumuşatmak, kibirle dikleşen başlarımızı tevazuyla eğip alnımızı secdelere koymak ve bağışlanmak ümidiyle yakarış anıdır üç aylar.
 
Dua ve münacatların semaları titrettiği, rahmet-i Rahman’ın mahzun gönüllere sağanak sağanak indiği, bir ânı bir ömre bedel bereketli günlerdir üç aylar…
 
Bugün geldi üç aylar
Yine çekilir Hay’lar
Mümin kadın ve baylar
Üç aylar kutlu olsun
 
Recep Şaban Ramazan
Sende rızayı kazan
Kötülükleri bozan
Üç aylar kutlu olsun
 
Hakka açılır eller
Dile gelir gönüller
Güzel gün ve geceler
Üç aylar kutlu olsun
 
Yağar hayır yağmuru
Görünür Hakkın nuru
Gönüllerin susuru
Üç aylar kutlu olsun
 
Sinelerde heyecan
Gönüllerde çağlayan
Şeytanları bağlayan
Üç aylar kutlu olsun
 
Kalbe gelir mürüvvet
Güzele döner niyet
Kötülüğe eziyet
Üç aylar kutlu olsun
 
Bereketi aşikar
Herkes munis herkes yar
Sanki gökten nur yağar
Üç aylar kutlu olsun
 
Açılır aşk kapısı
Kurulur hayr yapısı
Kulun cennet tapusu
Üç aylar kutlu olsun
 
Regaip ile başlar
Cennete döner düşler
Ey ağaçlar ey kuşlar
Üç aylar kutlu olsun
 
Zaman cennetten zaman
Mümin dilenir aman
Azap yaman ki yaman
Üç aylar kutlu olsun
 
Güller kokar her yanda
Rıza ile dünyada
Bütün ev ve mekanda
Üç aylar kutlu olsun
 
Kapındayız Allah’ım
Yoktur başka felahım
Sana ulaşan rah’ım
Üç aylar kutlu olsun
Atila Yalçınkaya / 02.06.2011
 
Birbiri ardına açılan rahmet ve mağfiret kapıları olan Recep, Şaban ve Ramazan ayını içinde barındıran, Regâib kandiliyle başlayan, Miraç ve Berat’le devam eden, bin aydan daha hayırlı Kadir gecesiyle zirveye ulaşan, Ramazan bayramıyla da maddî ve manevî alanda “Bayram”a dönüşen manevi yükseliş ve bağışlanma aylarıdır.
 
Bu mübarek ayların manevi değerine Hz. Peygamber işaret etmiş ve şöyle buyurmuşlardır:
 
رَجَب شَهرُ ا للِ وَشَعْ بَ انُ شَهْرِي وَرَمَضانُ شهْرُ أُ متِي
 
“Recep Allah”ın ayı, Şaban benim ayım, Ramazan da ümmetimin ayıdır.” (Aclûnî, Keşfu’l-Hafâ, I, 423, Hadis No: 1358)
 
اَل لهُ مَ بَارِكْ لَنَا فِي رجَبَ وَشَعْبَان وَبَلِ غْنَا رَمَضَانَ
 
“Ey Allah’ım! Recep ve Şabanı bize mübarek kıl, bizi Ramazan’a kavuştur.” (Ahmet b. Hanbel, Müsned, I, 259)
Yıl, ağaç gibidir. Receb ayı ağacın yapraklı, Şaban meyveli, Ramazan ise meyvesinin toplanacağı zaman gibidir. Receb tohum ekme, Şaban sulama, Ramazan ise hasad ayıdır. Receb hürmet, Şaban hizmet, Ramazan ise nimet ayıdır.
 
خَمْسُ لَيالٍ لَْ تُرَ دُ فِيهِ نَ ال دَعْوَةُ: أَ وَلُ لَيْلَةٍ مِنْ رَجَبَ، وَليْلةُ ال نصْفِ مِنْ شَعْبَانَ، وَلَيْلةُ الجُ مْعَةِ،
 
وَلَيْلَة الفِطْرِ، وَليْلةُ ال ن حْرِ
 
"Beş gece vardır ki onlarda yapılan dualar geriye çevrilmez. Recebin ilk (Cuma) gecesi, Şabanın ortasında bulunan gece, Cuma gecesi, Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı geceleridir.” (Beyhaki, Sünen, “Şuabül-İman”, 3/342)
 
Regaip Kandili
 
Rahmeti, bereketi ve mağfireti bol üç ayların manevi iklimine girildiğinin habercisidir Regaib, Recep ayının da ilk cuma gecesi…Allah’ın mağfiretinin, engin lütuf ve kereminin üzerimize sağanak sağanak yağdığı bir rağbet gecesi…
İstek, arzu ve beğenmedir rağbet…İnsan rağbet ettiği değerlere göre rağbet görür. İçtiği kaynağın berraklığına göre berrak sözler söyler. Mevlânâ "Nereye gidiyorsun sen; işte O'sun sen" der. Vahye râm olan vahiyden bahis açarken, kötülüğe rağbet eden de kötüye vurgu yapar. Kısaca rağbet ettiğini heceler insanoğlu.
 
Peygamberler tarihi rağbet edenler ile rağbet görenlerin hikâyesidir.
 
Nuh'un çağrısına evet diyenlerin rağbeti ile hayır diyenlerin rağbeti.
 
Hz. Musa'nın sabırlı davetine rağbet edip denizi onunla geçen, geçtikten sonraki davetine ise rağbet etmeyenlerin öyküsü.
 
Rabbinin burhanı sayesinde harama rağbet etmeyen Yusuf'un (a.s.) rağbeti de bir rağbet.
"Bir elime ayı bir elime güneşi verseniz yine davamdan vazgeçmem" diyen Hz. Peygamberin dünyalık tekliflere rağbet etmemesi de bir rağbet.
 
Yüce Allah, bizim neye ve kime rağbet edip yönelmemiz gerektiğini şöyle açıklıyor:
 
يََٓا اَي هَا ال ذ۪ينَ اٰمَنُوا اسْتَج۪يبُوا للِ وَلِل رَسُولِ اِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْي۪ي كُمْ وَاعْلَمَُٓوا اَ نَ ا لل يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْ وَبَلْبِ وَاَن اِلَيْ تُحْشَرُونَ
 
"Ey iman edenler! Allah ve Resulü size hayat verecek hakikatlere sizi davet ettiğinde ona icabet edin." (Enfal, 8/24)
وَلَوْ اَن هُمْ رَضُوا مََٓا اٰتٰيهُمُ ا للُ وَرَسُولُ وَبَالُوا حَسْبُنَا ا للُ سَيُؤْت۪ينَا ا لل مِنْ فَضْلِ وَرَسُولُ اِن ا اِلَى ا للِ رَاغِبُو ن
 
"Eğer onlar Allah ve Resûlünün kendilerine verdiğine razı olup, "Allah bize yeter, yakında bize Allah da lütfundan verecek, Resûlü de. Biz yalnız Allah'a rağbet edenleriz" deselerdi (daha iyi olurdu)." (Tevbe, 9/59)
فَاِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبَْۙ ﴿﴾ وَاِلٰى رَب كَ فَارْغَبْ
 
"Boş kaldın mı hemen (başka) işe koyul ve yalnız Rabbine rağbet edip O'na yönel.” (İnşirah, 94/7-8)
 
Mir'ac Kandili
 
Miraç; Receb'in 27. gecesi…âlemlere rahmet olarak gönderilen Sevgili Peygamberimize, Mekke döneminde bir gece, Yüce Yaratan’ın sonsuz kudretinin eserlerini temaşa etmesi için önce Mescid-i Aksa’ya, oradan da semaya yaptırılan hikmet yüklü yolculuk… kâinatın yüce yaratıcısının daveti üzerine gerçekleşen mucizevî buluşma…
Süleyman Çelebinin "Şeş cihetten ol münezzeh zül-celâl, Bîkemukeyf âna gösterdi cemâl" şeklindeki ifadesiyle "mahiyetini, nasıllık ve niceliğini bilemediğimiz bir şekilde yüce Allah ile görüşen" sevgili Peygamberimiz’in, şirk koşmayanların affedilebileceği müjdesi, Bakara Süresi'nin son iki ayeti ve beş vakit namaz hediyesiyle yüce âlemlerden döndüğü gece…
 
İsra suresinin başlangıç âyetlerinde bu kutlu yolculuğun ilk aşaması şöyle anlatılır:
 
سُبْحَانَ ال ذَ۪ٓي اَسْرٰى بِعَبْدِ ه۪ لَيْلًً مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اِلَى الْمَسْجِدِ الَْْبْصَا ال ذ۪ي بَارَكْنَا حَوْلَ لِنُرِيَ مِنْ اٰيَاتِنَاٌۜ
اِن هُوَ ال سَم۪يعُ الْبَص۪يرُ
 
“Kendisine âyetlerimizden bir kısmını gösterelim diye kulunu (Muhammed’i) bir gece Mescid-i Haram’dan çevresini bereketlendirdiğimiz Mescid-i Aksa’ya götüren Allah’ın şanı yücedir. Hiç şüphesiz O, hakkıyla işitendir, hakkıyla görendir.”
 
Berat Kandili
 
Ramazanın müjdecisi…Şaban ayının yarısı gecesi… Berat…
Berat… borçtan, hastalıktan, suç ve cezadan beraet etme, kurtulma… günahlardan arınma, temize çıkma, ilâhî af ve rahmete nâil olma…
 
Hz. Peygamber şöyle buyurur:
 
إِذَا كَانَتْ لَيْلَةُ ال نِصْفِ مِنْ شَعْبَانَ فَقُومُوا لَيْلَهَا وَصُومُوا يَوْمَهَا . فَإِ نَ ا للَ يَنْ زِلُ فِيهَا لِغُرُوبِ ال شَمْسِ إِلَى سَمَا ال دُنْيَا
 
فَيَقُولُ أَلَْ مِنْ مُسْتَغْفِرٍ فَأَغْفِرَ لَ أَلَْ مُسْتَرْزِ ق فَأَرْزُبَ أَلَْ مُبْتَلًى فَأُعَافِيَ أَلَْ كَذَا أ لَْ كَذَا حَت ى يَطْلُعَ الْفَجْرُ
 
“Şaban ayının 15. gecesini ibadetle geçirin, gündüzünde de oruç tutun. Çünkü Yüce Allah, bu gece dünya semasına rahmetiyle tecelli eder ve 'Yok mu tövbe eden, tövbesini kabul edeyim! Yok mu rızık isteyen, rızık vereyim! Yok mu şifa isteyen, şifa vereyim!.. Yok mu başka isteği olan ona da istediğini vereyim" (İbn Mâce, Sünen, "İkâmetü's-salât", 191.)

Kadir Gecesi
 
Maddi ve manevi pek çok hikmet ve rahmeti, bereket ve mağfireti bünyesinde barındıran Ramazan ayında yer alan, Yüce Yaratan’ın insanlığa kurtuluş çağrısı olan Kur’an’ın indirilmeye başlandığı, esenlik ve güvenliğin her tarafa yayıldığı, sema kapılarının açıldığı, dua ve tövbelerin kabul edildiği kutlu gece… Leyle-i Kadir…Kadrü kıymet bilme, Rabbimizin bizlere sunduğu sayısız nimetlerin farkında olma zamanı…
 
"Gerçek biz onu Kadir gecesinde indirdik. Kadir gecesinin (o büyük fazl-u şerefini) sana bildiren nedir? Kadir gecesi bin aydan hayırlıdır. Onda melekler ve Rûh, Rablerinin izni ile, her bir iş için iner de iner. O (gece) tan yeri ağarıncaya kadar bir selamdır". (Kadir, 97/1-5)
 
Üç Ayları Değerlendirme Yolları
 
1- İyi Bir Muhasebe, Tevbe ve İstiğfar
 
"Düşünmez misiniz?"(En'am, 6/50) "Umulur ki tefekkür edersiniz" (Bakara, 2/266) diye buyururken rabbimiz,
حَاسِبُوا أَنْفُسَكُمْ بَبْلَ أَنْ تُحَاسَبُوا
 
"Hesaba çekilmeden önce kendinizi hesaba çekiniz" (Tirmizî, “Kıyame”, 25) derken kutlu nebi; tefekküre davet eder insanı…
 
Hayatımızın her anında hataya düşen biz kullar için vazgeçemeyeceğimiz en temel husustur tevbe ve istiğfar. Yapmış olduğumuz hatalarımızı gözden geçirmenin en güzel anlarından biride bu kandil geceleridir. Bu gece Rabbimizin bizlerden istediği Nasuh tövbesi için bir fırsat gecesidir.
 
Ayette
 
يَا أَي هَا ال ذِينَ آمَنُوا تُوبُوا إِلَى ا للِ تَوْبَةً ن صُوحًا
 
“Ey iman edenler! Allah’a samimiyetle tövbe edin!”[ Tahrîm, 66/ 8] buyurmaktadır. Neden, tövbe etmemizin cevabını yine Kur’an’dan öğrenmekteyiz. Rabbimiz şöyle buyurmakta.
 
وَتُوبُوا إِلَى ا لَلِ جَمِيعًا أَي هَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَل كُمْ تُفْلِحُونَ
 
“Hepiniz Allah’a tövbe edin, ey mü’minler! Belki böylece korktuğunuzdan kurtulur, umduğunuzu elde edebilirsiniz.”[Nur, 24/31] Bu sebeple, üç aylarda, Yüce Rabbimize yapmış olduğumuz günah, hata ve isyanlarımız için tevbe edelim, istiğfarda bulunalım. Günahlar insanların sırtında yüktür. Bu aylar ise bu yükü hafifletme vaktidir. Onun yolu ise tövbedir.
 
İşte üç aylar, keşkelerin öğütülüp iradî başlangıçların yapıldığı anlar… Tevbe ve istiğfar ile günahlardan arınmanın, işlediğimiz hata ve günahlardan dolayı pişmanlık duyarak O'ndan af dilemenin, onları bir daha işlememek için kararlı bir duruş sergilemenin en güzel fırsatı… Yüce Mevla’nın huzurunda mahcubiyet ve pişmanlık duyarak, günahlara bir daha dönmemek üzere yüz çevirerek, hayatımızda yeni ve tertemiz bir sayfa açmaya karar verme anı…
 
2-Kur'ân Üzerinde Çalışma

Değeri Kur'an'a dayanan kutlu gecenin ve ayın değerlendirilmesi, ancak Kur'an'a yönelmekle, onu okumak ve öğrenmekle, onun eşsiz mesajını anlamak ve onun mana ikliminde yol almakla mümkün…
İnsanlığın ufkunda bir ışık gibi yanan ve her dönemde insanların yollarını, kalplerini ve gönüllerini aydınlatmaya devam eden bir meşale… İnsanlığı aydınlatmaya başladığı günden beri ışığından hiç bir şey kaybetmeyen, taşıdığı değer ve anlamlar, getirdiği ahlâk ve erdem ilkeleri hep taze ve yeni olarak kalan Varlık ve varoluş bilgisinin ders kitabı, bütün kâinatın özeti ve Yüce Yaratan’ın bizlere uzattığı kurtuluş halkası Kur’anla buluşma.. Kur’ana yönelme, eşsiz mesajını okuma, anlama ve yaşamaya çalışma…

 
3- Nafile ibadetleri Çoğaltma
Üç aylar..Sarsılan rûhî dünyamızı onaracağımız, yitirdiğimiz, kaybettiğimiz değerleri yeniden bulacağımız, merhametin kuşatıcılığını derinden hissedeceğimiz, kalbî seviye kazanacağımız, hayatımızı yeniden gözden geçirmemize vesile olacak manevi bir iklim…
Yetimin başını okşayan el, dertli yüreklere şifa sunan dil, gülmeyi unutmuş yüzlere sürur olma... kimsesizlerin kimsesi, çaresizlerin çaresi olma.. Nafile namaz ve oruçlarla, yapılacak hayır ve hasenatla üç ayları değerlendirme…
 
4- Mali İbadetleri Çoğaltma
Sevdiğimiz şeylerden Allah yolunda infak etme… Yedirme, içirme, giydirme, borç verme…muhtaca yardım etme… Zekat, sadaka, hayır ve hasenatta yarışma.. Cömertlikte zirveye ulaşma…
 
5- Hz. Muhammed (s.a.s)'i Daha İyi Tanımaya Yönelik Çalışma
O ki, âlemlere, insana, hayvana, nebatata rahmet…
O ki, mü'minlere karşı merhametli bir "Rahmet Deryası"...
 
Ve O'nun bütün çağları aşan ve geride bırakan sevgi ve hoşgörü anlayışı... Nice merhamet tabloları ile dopdolu hayatı…Üç aylar O’nu daha iyi tanımak için bir fırsat… Şüphesiz ibadet bilinci içinde onu öğrenmeye sadece bir zamanı değil, her ve pir zamanı ayırmak en büyük vazife…
 
6- Kazanılanları Kaybetmeme
 
وَاعْبُدْ رَب كَ حَتٰ ى يَأْتِيَكَ الْيَق۪ينُ
 
"Ölüm gelinceye kadar Rabbına ibadet(e devam) et."(Hicr, 15/99) buyur Rabbimiz,
وَإِ نَ أَحَ بَ الأَعْمَالِ إِلَى ا للِ عَ زَ وَجَ لَ أَدْوَمُ وَإِنْ بَ لَ
 
"Amellerin en sevimli olanı az da olsa devamlı yapılanıdır."(Buharî, “Rikak”, 18; “İman”, 32) der Kutlu Nebi:
Nimete ermek, nimetle sürekli kalmak değildir. Kaybetmemek için bir takım sebeplere riayet edilir. Buna rağmen nimette kalmak da yine O' nun iznine bağlıdır. Bu, Kur'an'da bir dua şeklinde bizlere şöyle sunulmaktadır:
 
Üç aylar bir nimet… Ramazan bir ganimet… Ancak nimetler bunlarla sınırlı değil… O halde ibadeti yalnız bu aylara, sadece bu ayları kulluğa hasretmek de yanlış…
 
Üç aylar yaşantımızda kalıcı değişiklikler meydana getirmediği müddetçe tam anlamıyla idrak edilmiş olamaz.
Her ayı Ramazan ve her gün ve geceyi Kadir Gecesi gibi yaşamaya gayret etmek, dargınlık, kırgınlık, kin ve nefretin yerine; sevgiyi, merhameti, dostluk ve kardeşliği hâkim kılmak, yetimlerin, kimsesizlerin, fakir ve muhtaçların yüzünü güldürmek şiarımız olsun..
 
Nice birlik ve beraberlik içinde af ve mağfirete vesile olan kandillere…

 
ÜÇ AYLAR RECEP ŞABAN RAMAZAN***
 
Recep ile Şaban mübarek olsun
Ramazana varmak candan arzumuz.
Regaip kandili nur feyiz dolsun
Günahları sarmak candan arzumuz.
Affın bahanesi mübarek günler
Dolu veya boşça geçti bak dünler
Gerilerde kaldı neden niçünler
İleriye dalmak candan arzumuz.
Geçerse üç aylar iyi ve kötü
Ona göre olur ineğin sütü
Defolu kumaşlar tutmaz ki ütü
Secdelerde kalmak candan arzumuz.
Günahımız çoksa Rahmet ondan çok
O Gani O Rahim ihtiyacı yok
Gönlünü merhamet denizine sok
Nur ve feyiz almak candan arzumuz…
Salih Yıldız…03.07.2008
 
MÜJDE GELDİ ÜÇ AYLAR
 
Müjde geldi üç aylar Recep, Şaban, Ramazan
Hayırlıdır bu günler, zikir yap sevap kazan
Bu mübarek günlerde rahmet var dizi dizi
İhlasla RAB'BE sığın bitmez üç ayın feyzi
Yıka bize kevserle gönlümüzü pak eyle
Yarın mahşer gününde yüzümüzü ak eyle
Günahımızı affet yardımcı ol ALLAH’IM
Duamızı kabul et rahmeti bol ALLAH’IM
Nilüfer Sarp
 
MÜBAREK ÜÇ AYLAR
 
İnanmış gönüllerin sevincidir üç aylar
Rabbına dönenlerin güvencidir üç aylar
Recep,Şaban,Ramazan..kıvancıdır ayların
Bütün bir yılı besler.. dönencedir üç aylar..
Aldın ele tesbihi Besmeleyle başladın
Lâilâhe İllâllah tevhidiyle hoşladın
Mâlâyânî işleri inşaallah boşladın
Muhammed Resulullah gönencidir üç aylar..
Bil müslüman kadrini bu üç mübarek ay’ın
Sonrasında gelecek Safâ-Merve’ye sây’ın
Hacca niyet etmişsen önce üç aydan pay’ın
Doya doya topla git dilencedir üç aylar..
Regaible başlıyor ilk mübarek gecemiz
Miracın hediyesi namazdır güvencemiz
Beratımız yazılır Oruçlu ilk hecemiz
Kadirin kıymetini bilmecedir üç aylar.
Evvelinde zikrinin Salâvatı boşlama
Peygamberin ismini anmadan hiç başlama
Resûlünü unutup kör iblisi hoşlama
Muhacirin gönlünde baş ecedir üç aylar.
Mustafa KÜTÜKCÜ
 
 
Son Güncelleme: 19.04.2016 00:12
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.