Prof. Dr. Yavuz ÜNAL Kimdir?

Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Yavuz ÜNAL'ı Yakından Tanıyalım

Prof. Dr. Yavuz ÜNAL Kimdir?

Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Yavuz ÜNAL'ı Yakından Tanıyalım

25 Nisan 2016 Pazartesi 13:16
Prof. Dr. Yavuz ÜNAL Kimdir?
Prof. Dr. Yavuz ÜNAL

1963 yılında Ordu Fatsa’da doğdu. 1988 yılında 19 Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden mezun oldu.


Aynı yıl Mardin İmam-Hatip Lisesinde meslek dersleri öğretmeni olarak göreve başladı.  1990 yılında 19 Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’ne Hadis Araştırma Görevlisi olarak atandı. 1993 yılında yüksek lisansını, 1997 yılında doktorasını tamamladı. 1998 yılında 19 Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Hadis Anabilim dalına Yardımcı Doçent olarak öğretim üyeliğine atandı. 


2002 yılında Doçent, 2008 yılında da Profesör oldu. 19 Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisinin yazı işleri müdürlüğü, Din Bilimleri Akademik Araştırma Dergisi’nin yayın editörlüğü ve fakültenin bilgi işlem sorumluğu görevlerini yürütmektedir.  


29.08.2008 tarihinde Din İşleri Yüksek Kurulu Üyeliğine seçildi. Yürütmekte olduğu 19 Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanlığı görevinde süresi dolduktan sonra 15.08.2013 tarihinde Ordu Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı olarak atandı. Halen bu görevlerini yürüten Prof. Dr. ÜNAL ,4. ve 5. Din Şurasının genel sekreterlik görevini de üstlenmiştir. Diyanet İşleri Başkanlığının prestij eserleri olarak kabul edilen, 2 bin ilim adamının otuz yıl süren çalışmalarıyla nihayete eren ‘İslam Ansiklopedisi’, yüz hadis hocasının on yılda hazırladığı ve Prof. Yavuz ÜNAL’ın koordinatörlüğünü ve metin yazarlığını üstlendiği ‘Hadislerle İslam’ ve sekiz yılda hazırlanan ‘İstanbul Kadı Sicilleri’ adlı üç dev eserin oluşmasında büyük çaba ve gayretleri ile yaptığı katkılarından dolayı layık görüldüğü “Yüzyılın İslam Kültür Hizmet ve Onur Ödülü”nü geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı sayın Recep Tayyip ERDOĞAN’ın elinden almıştır. AKADEMİK KARİYERİ

Eğitim Bilgileri

Lisans / Ondokuz Mayıs Üniversitesi, 1988

Yüksek Lisans / Ondokuz Mayıs Üniversitesi, 1993

Doktora / Ondokuz Mayıs Üniversitesi, 1997

Yrd. Doçentlik / Ondokuz Mayıs Üniversitesi 2002 / 1997

Doçentlik / Ondokuz Mayıs Üniversitesi, 2002 / 2002

Profesörlük / Ondokuz Mayıs Üniversitesi, 2008 / 2008
Ödül ve Burslar
Yüzyılın İslam Kültür Hizmeti Ödülü (Diyanet İşleri Başkanlığı) / Akademik ve İdari Görevler

Ordu Dekan Ordu Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı
Samsun, Dekan Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

Yayınlanan Kitaplar

1) Yavuz ÜNAL Cumhuriyet Türkiyesi Hadis Çalışmalarının Serencamı, 1 / 2008 [Ulusal] 
2) Yavuz ÜNAL Hadisin Geleneğinde Metin Bilinci, 1 / 2008 [Ulusal] 
3) Hz. Muhammed'in Vasiyeti (Veda Hutbesi), 1 / 2006 [Ulusal] 
4) Yavuz ÜNAL Hadisin Doğuş ve Gelişim Tarihine Yeniden Bakış, 1 / 2001 [Ulusal] 
5) Yavuz ÜNAL Hadisleri Tespitte Yöntem Sorunu: Akla Uygunluk – Akla Aykırılık, 1 / 1999 [Ulusal] 
6) Yavuz ÜNAL Cumhuriyet Türkiye’si Hadis Çalışmaları (1920-1997), 1 / 1997 [Ulusal] 
7) Yavuz ÜNAL,Ekrem Sarıkçıoğlu,Şinasi Gündüz Dinlerde Yükseliş Motifleri, 1 / 1996 [Ulusal] 

Makale / Bölüm Çevirisi
1) Yavuz ÜNAL Süraka b. Malik, 1 / 2015
2) Yavuz ÜNAL Rükane b. Abdiyezid, 2 / 2015
3) Yavuz ÜNAL Ebu Abdullah Kasım b. Fazl b. Ahmed, 3 / 2015
4) Yavuz ÜNAL Mahmud es-Sekafî el-İsbehânî, 4 / 2015
5) Yavuz ÜNAL Adak, Mahiyeti ve Kaderle İlişkisi, 5 / 2015
6) Yavuz ÜNAL Vefakârlık, 5 / 2015
7) Yavuz ÜNAL Ahde Vefa Erdemi, 6 / 2015
8) Yavuz ÜNAL Vahidür Rahman, Modernist Müslümanların Hadise Yaklaşımları: Aligarh Ekolü, 6 / 2015
9) Yavuz ÜNAL Emin Kudat; Rivayetin Senedi ve Aklın Yargısı Bakımından Hadis Tenkidi, 7 / 2015
10) Yavuz ÜNAL Cumhuriyet Türkiyesi Hadis Çalışmalarının Serencamı, 2, 12 / 2007
11) Yavuz ÜNAL Muhammed b. Râf, 10 / 2006
12) Yavuz ÜNAL Nu’man b. Adi, 10 / 2006
13) Yavuz ÜNAL Muhammed b. Fudayl, 11 / 2005

Dergi Makalesi


1) Yavuz ÜNAL Ebu Bekir Muhammed İbn Harun er-Ruyanî, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, 1 / 2015 [Ulusal] 
2) Yavuz ÜNAL Tenkit Terimlerinin Tarihsel Kökenleriyle Buluşturulması, İslami Araştırmalar, 19, 1, 11 / 2006 [Ulusal] 
3) Yavuz ÜNAL Cumhuriyet Döneminde Hadis Usulü ya da Usul Tarihçiliği Üzerine, Dinbilimleri Akademik Araştırma Dergisi, 6, 2, 11 / 2006 [Ulusal] 
4) Yavuz ÜNAL Hadis Tespit Sisteminin Doğuş ve Gelişim Seyri Üzerine, Hadis Tetkikleri Dergisi, 1, 2, 11 / 2003 [Ulusal] 
5) Yavuz ÜNAL Modern Dönem Türk Toplumunda İslami Düşüncenin Serencamı, Yeni Türkiye, 10 / 2002 [Ulusal] 
6) Yavuz ÜNAL Hz. Peygamber’in İlk Kıblesi: Beyt-i Makdis, Omü İlahiyat Fakültesi Dergisi, 12, 11 / 2001 [Ulusal] 
7) Yavuz ÜNAL The Function of Reason (Aql) In the Historical Determinations of the Authenticity of Prophetic Tradition (Hadith), Dinbilimleri Akademik Araştırma Dergisi, 9 / 2001 [Ulusal] 
8) Yavuz ÜNAL Hadislerin Tarihsel Boyutu, Hadis Tetkikleri Dergisi, 11 / 2001 [Ulusal] 
9) Yavuz ÜNAL Gelenek Sünnet İlişkis, Omü İlahiyat Fakültesi Dergisi, 10 / 1999 [Ulusal] 
10) Yavuz ÜNAL Cumhuriyet Türkiyesi Hadis Çalışmaları Üzerine, İslami Araştırmalar Dergisi, 10 / 1997 [Ulusal] 
11) Yavuz ÜNAL T.C. İlahiyat Fakültelerinde 1957-1997 Yılları Arasında Hadis Anabilim Dalında Yapılan Tezler Bibliyografyası, İslami Araştırmalar Dergisi (Sünnet Özel Sayısı), 9 / 1997 [Ulusal] 
12) Yavuz ÜNAL Hadis Verilerine Göre Mut'a Nikahı, Omü İlahiyat Fakültesi Dergisi, 10 / 1993 [Ulusal] 
13) Yavuz ÜNAL Uydurma Hadislerin Ortaya Çıkışı ve Sosyo-Politik Olaylarla İlgisi, Kitap Dergisi, 9 / 1949 [Ulusal] 

Konferans Bildirisi

1) Yavuz ÜNAL Sünnetin Anlaşılmasında Kültürel Unsurların Rolü, 5 / 2004 [Ulusal] 
2) Yavuz ÜNAL Hadislerin Anlaşılmasında Metnin Yeniden İnşa Sorunu, 3 / 2001 [Ulusal] 
3) Yavuz ÜNAL “Rivayetlerin Hz. Peygamber’e Aidiyetini Tespitte Aklın Rolü, 4 / 1993 [Ulusal] 

Doktora Tezi

1) Salih Şengezer Hadisleri Tedvin ve Tasnif Düşüncesinin Tarihi Seyri, 4 / 2007, samsun
2) M. Nazım Şiraz Hadisin Tahammül ve Edasında Sema, Arz ve Kıraat Yolları, 3 / 2004, samsun
3) Muhittin Düzenl Hadis Alma Yöntemi Olarak İcazet ve Münavele, 3 / 2002, samsun
4) Nevzat Aydın İmam-ı Evzai ve Sünen’indeki Metodu, 2 / 2001, samsun

Yüksek Lisans Tezi

1) Behljulj Kanacevic Hadisin Güvenilirliğini Tespitte Lafız ve Mana Bozukluğunun Fonksiyonu, 4 / 2005, samsun

Konferans Sunumu
1) Prof. Dr. Yavuz Ünal Tarihsel Süreçte Değişen Hadis Algıları, 11 / 2015, İstanbul, Kur'an Araştırmaları Merkezi [Ulusal] 
2) Prof. Dr. Yavuz Ünal Kur'an Yeter Söyleminin Analizi, 12 / 2015, Denizli [Ulusal] 


Lisans Dersleri:

a. Lisans Dersleri:
a.a. 2002-2003 Güz Yarıyılı
a.a.a. İLP 207 Hadis Usulü, Haftalık 2 saat
a.a.b. ÖSP 309 Hadis Kaynakları ve Tenkidi, Haftalık 2 saat
a.b. 2002-2003 Bahar Yarıyılı
a.b.a. İLP 106 Hadis Tarihi,  Haftalık 2 saat
a.b.b. ÖSP 416 Bilgisayar Destekli Din Öğretimi, Haftalık 2 saat
a.c. 2003-2004 Güz Yarıyılı  
a.c.a. İLÖ 205 Hadis, Haftalık 2 saat
a.c.b. İLÖ 209 Bilgisayar ve İnternet, Haftalık 4 saat
a.c.c. ÖSP 309 Hadis Kaynakları ve Tenkidi, Haftalık 2 saat
a.d. 2003-2004 Bahar Yarıyılı
a.d.a. İLP 106 Hadis Tarihi, Haftalık 2 saat
a.d.b. İLP 220 Bilgisayar, Haftalık 2 saat
a.d.c. ÖSP 416 Bilgisayar Destekli Din Öğretimi, Haftalık 2 saat
a.e. 2004-2005 Güz Yarıyılı
a.e.a. İLP 207 Hadis Usulü, Haftalık 2 saat
a.e.b. İLÖ 209  Bilgisayar ve İnternet, Haftalık 4 saat

2005-2006 Güz Yarıyılı

a.f.a. İLÖ 209 Bilgisayar ve İnternet, Haftalık 4 saat
a.g. 2006-2007 Güz Yarıyılı
a.g.a. Hadis, Haftalık 2 saat
a.h. 2007-2008 Güz Yarıyılı
a.h.a. Bilgisayar 3 Haftalık Saat
a.h.a. Bilgisayar ve İnternet  4 Haftalık Saat

4.2.b. Lisans Üstü Dersleri:

b. Lisans Üstü Dersleri:
b.a. 2002-2003 Bahar Yarıyılı: (Yüksek Lisans)
b.a.a. TİB 609 Uydurma Hadislerin Doğuşu ve Sosyo-Politik Olaylarla İlgisi, Haftalık 2 saat
b.a.b. TİB 611 Hadisleri Anlamada Yöntem, Haftalık 3 saat
b.b. 2003-2004 Güz Yarıyılı: (Yüksek Lisans)
b.b.a. TİB 609 Uydurma Hadislerin Doğuşu ve Sosyo-Politik Olaylarla İlgisi, Haftalık 2 saat
b.b.b. TİB 611 Hadisleri Anlamada Yöntem, Haftalık 3 saat
b.c. 2003-2004 Bahar Yarıyılı: (Yüksek Lisans)
b.c.a. TİB 610 Hadis Tarihi, Haftalık 2 saat
b.d. 2004-2005 Güz Yarıyılı: (Yüksek Lisans)
b.d.a. TİB 610 Hadis Tarihi, Haftalık 2 saat
b.d.b. TİB 611 Hadisleri Anlamada Yöntem, Haftalık 3 saat
b.e.  2002-2003 Bahar Yarıyılı: (Doktora)
b.e.a. TİB 710 İslami İlimlere Kaynaklık Etmesi Açsısından Hadis, Haftalık 3 saat
b.f.  2006-2007 Güz Yarıyılı: (Doktora)
b.f.a. TİB 707 Hadisleri Anlama ve Değerlendirmede Yöntem, Haftalık 3 saat
b.f.a. TİB 711 Hadise Yeni Yaklaşımlar ve Modernist Düşünceler, Haftalık 2 saat
 
Son Güncelleme: 26.04.2016 17:19
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
YORUMCU 2016-04-26 14:00:37

bekleyin görün. kuruma katabileceği nokta kadar bir şeyin olup olmadiğini....

Avatar
imam 2016-04-25 20:45:30

maşAllah tek siyasetçi dostu hadisçiler......miş acaba neden....