2015-2016 Eğitim-Öğretim Yılı Kur'an Kursları Uygulama Esasları

Diyanet İşleri Başkanlığı 2015-2016 Eğitim-Öğretim Yılı Kur’an Kursları Uygulama Esaslarını Yayımladı

2015-2016 Eğitim-Öğretim Yılı Kur'an Kursları Uygulama Esasları

Diyanet İşleri Başkanlığı 2015-2016 Eğitim-Öğretim Yılı Kur’an Kursları Uygulama Esaslarını Yayımladı

04 Eylül 2015 Cuma 17:28
2015-2016 Eğitim-Öğretim Yılı Kur'an Kursları Uygulama Esasları

 
2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI KUR’AN KURSLARI UYGULAMA ESASLARI

BAŞLIKLAR A. Eğitim-Öğretim Takvimi

B. Yüzüne Eğitim Verilen Kur’an Kursları

1. İhtiyaç Odaklı Kur’an Kursları

2. D Grubu Kur’an Kursları

3. 4-6 Yaş Grubu Öğrencilere Yönelik Din Eğitimi Verilen Kur’an Kursları

4. Engellilere Yönelik Din Eğitimi Verilen Kur’an Kursları

5. Yurt Dışı Misafir Öğrencilere Yönelik Din Eğitimi Verilen Kur’an Kursları


C. Hafızlık Eğitimi Verilen Kur’an Kursları

D. Kur’an Kurslarında Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Hizmetleri

E. Projeler ile Eğitim-Öğretimin Etkinliğini Artırmaya Yönelik Faaliyetler

F. Protokoller

G. Geçici Öğretici Görevlendirmeleri

H. EHYS (Eğitim Hizmetleri Yönetim Sistemi)

İ. Kur’an Kurslarını Tanıtıcı Materyaller ile Diğer Hususlar


A-EĞİTİM-ÖĞRETİM TAKVİMİ

Bilindiği üzere Kur’an kurslarımızda yüzünden okuyanlar için eğitim-öğretim yılı 4, hafızlık eğitimi yapanlar için 3 dönemden oluşmaktadır.

Buna göre yüzünden okuyanlar ve hafızlığa çalışanlar için 2015-2016 yılı eğitim-öğretim takvimi aşağıda belirtilmiştir:


B-YÜZÜNE EĞİTİM VERİLEN KUR’AN KURSLARI
 
1- Bu kurslarda Başkanlıkça hazırlanan temel ve ek öğretim programları uygulanacaktır.
 
2- 2015-2016 eğitim-öğretim döneminde yüzüne eğitim verilen Kur’an kurslarında; İhtiyaç Odaklı Öğretim Programı ile Kur’an Kursları Öğretim Programı (4-6 Yaş Grubu)’nda I. dönem 9, II. dönem 8, III. dönem 8, IV. dönem 8 hafta olacak şekilde eğitim-öğretim yapılacaktır.
 
3- Kur’an kurslarında eğitim-öğretim görmek isteyenler, kurs yöneticisine “Müracaat Dilekçesi” ile başvurabilecek veya https://kursbasvuru.diyanet.gov.tr adresinden online olarak başvuru yapabilecektir.
 
4- Bu eğitim-öğretim yılından itibaren EHYS üzerinden öğretici ve ders tanımlama işlemlerinden önce öğrencilerin kursa kayıt işlemleri gerçekleştirilecektir. Buna göre; A, B ve C grubu kurslarda kurs yöneticisi tarafından, D grubu kurslarda ise müftülüğün belirleyeceği görevli/öğretici tarafından öğrenciler sisteme kayıt edilecektir. Sistem üzerinden kayıt işlemlerinin tamamlanmasından sonra yönetici veya müftülük tarafından görevlendirilen personel ders ve öğretici tanımlama sayfasından ders açarak öğreticileri tanımlayacak ve öğrencileri sistem üzerinde açılan derse aktaracaktır.
 
5- Yüzüne eğitim verilen gündüzlü bir kursa kayıt olan bir öğrenci başka bir kursa kayıt olamayacaktır.
 
6- Yüzüne eğitim verilen gündüzlü bir kursta bir öğrenci bir haftada en fazla 18 saat eğitim alabilecektir. Yatılı kurslarımızda yatılı olarak eğitim gören bir öğrenci ise haftada 30 saate kadar ders alabilecektir.
 
7- 2015-2016 eğitim-öğretim yılında aynı öğretim programında birden fazla öğretici derse girebilecektir. Buna göre; Kur’an-ı Kerim dersine (12 saat) bir öğretici, dini bilgiler dersine (6 saat) başka bir öğretici derse girebileceği gibi her iki derse de tek bir öğretici girebilecektir. Konuyla ilgili detaylı bilgi (EK-2)’de yer almaktadır.
 
8- Bir Kur’an kursunda görev yapan kadrolu ve sözleşmeli öğretici/öğreticiler maaş karşılığı ve zorunlu ek ders görevini tamamlamadan aynı kursa geçici öğretici görevlendirilmeyecektir.
 
9- Bağlı bulunduğu müftülükte ihtiyaç varken, bir Kur’an kursu öğreticisi maaş karşılığı ve zorunlu ek ders görevini tamamlamadan bir başka kurumda görevlendirilmeyecektir. 10- Kur’an kurslarında uygulanan eğitim programları, Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün http://www2.diyanet.gov.tr/EgitimHizmetleriGenelMudurlugu/Sayfalar/KuranKursuOgret imProgrami.aspx web adresinden indirilebilecektir.
 
11- “Kur’an Kursları Öğretici Kitabı”, “Kur’an Kursları Etkinlik Kitabı” ile “Dinim İslam” kitapları http://www2.diyanet.gov.tr/EgitimHizmetleriGenelMudurlugu/Sayfalar/Materyaller.aspx web adresinden indirilebilecektir.
 
12- Öğreticiler uyguladıkları eğitim programının kitapçığını, haftalık ders programını ve uygulama esaslarını sınıfta bulunduracaktır. Ayrıca haftalık ders programını vatandaşların rahatlıkla görebileceği uygun bir yere asacaktır.
 
13- Yüzüne eğitim yapılan Kur’an kurslarında bir dönem/kur içerisinde farklı tarihlerde yapılacak üç denetimin sonunda öğrenci sayısının 10’un altında olduğunun tespit edilmesi durumunda kadrolu öğreticiye, son denetim tarihinden dönem sonuna kadar ek ders ücreti tahakkuk ettirilmeyecektir. Bu durumdaki geçici öğreticinin ise görevine son verilecektir.
 
1. İHTİYAÇ ODAKLI KUR’AN KURSLARI
 
1. Mesai saatleri içinde yaygın din eğitimi faaliyetlerine katılma imkânı olmayan ve Kur’an öğrenmek isteyen vatandaşlarımıza yönelik müftülüklerce her il ve/veya ilçede ihtiyaçlar dikkate alınarak 17.00-23.00 saatleri arası ve Cumartesi-Pazar günleri eğitim veren Kur’an kursları belirlenecektir. Bu kurs/kurslar; müftülük web sitesi, vaaz, hutbe, afiş, el ilanı, yerel medya vb. yollarla kayıt dönemlerinde halka duyurulacaktır. Belirlenen bu kursların isimleri kamuoyuyla paylaşılmak üzere eğitim-öğretimin I. döneminin sonunda kurankurslari@diyanet.gov.tr adresine gönderilecektir.
 
2. Yaz Kur’an kursunda eğitim-öğretim görmüş olan öğrencilerden dini eğitimlerini devam ettirmek isteyenler ile hafızlık eğitimine ön hazırlık yapmak isteyen öğrencilere yönelik 2015-2016 eğitim-öğretim yılında temel ve ek öğretim programları veya Camilerde Kur’an Öğretim Programı açılacaktır.
 
3. İmam-hatip liselerinde okuyan öğrencilerin Kur'an-ı Kerim derslerini desteklemek amacıyla bu okullarda veya yakın yerlerde D grubu kurslar açılabilecektir.
 
4. 2015-2016 eğitim-öğretim yılında ders kitabı olarak Başkanlığımızca hazırlanan “Dinim İslam” kitabı takip edilecektir. “Dinim İslam” kitabı il ve ilçe müftülüklerine Dini Yayınlar Genel Müdürlüğü tarafından ücretsiz olarak gönderilecektir.
 
2. D GRUBU KUR’AN KURSLARI
 
1. D grubu kursların açılışında Kur’an Eğitimi ve Öğretimine Yönelik Kurslar ile Öğrenci Yurt ve Pansiyonları Yönergesinin 19. maddesindeki açılış amacı ile açılış şartlarına riayet edilecek, Kur’an eğitim ve öğretimine fiziki açıdan uygun olmayan mekânlarda kurslar açılmayacaktır. 2. D grubu kurslar; kamu kurum ve kuruluşları (TDV Öğrenci konuk evleri, huzur evleri, gençlik merkezleri, cezaevleri, hastane, YURT-KUR vb.) ile müftülüklerce uygun görülen mekânlarda açılabilecektir.
 
3. D grubu kurslar için vatandaşlar kayıt başvurularını; ilgili müftülükten temin edecekleri Müracaat Dilekçesi ile müftülüğe veya https://kursbasvuru.diyanet.gov.tr adresinden online olarak yapabileceklerdir.
 
4. A, B ve C grubu Kur’an kurslarının içerisinde kesinlikle D grubu kurslar açılmayacaktır. İstekliler öncelikle A, B ve C grubu kurslara yönlendirilecektir. Söz konusu kursların talebi karşılayamaması halinde D grubu kurslar farklı mahallerde açılacak ve buralarda öncelikle kadrolu öğreticiler görevlendirilecektir. İhtiyacın kadrolu öğreticilerce karşılanamaması durumunda ise geçici öğretici görevlendirme cihetine gidilecektir.
 
5. D grubu kurslarda sadece; açılış onayı, öğretici görevlendirme onayı, sınıf açma talep formu, öğrenci yoklama ve ders defteri, öğretim programı, dönemlik ders planları ve müftülükçe gönderilen yazılar bulundurulacak, diğer belge ve defterler ise müftülükte muhafaza edilecektir. Kursta bulundurulan evraklar, eğitim-öğretim sonunda müftülüğe teslim edilecektir.
 
6. Bu kurslarda görevlendirilen geçici öğreticiler, doğrudan müftülüğe bağlı olmakla beraber; eğitimin verimli, düzenli, tertipli ve sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi için varsa en yakınındaki A, B ve C grubu kurslardaki yöneticilerin rehberliğinden faydalandırılacaktır. İlgili kurs yöneticisi, söz konusu D grubu kurstaki yürütülen hizmetler konusunda da müftülüğüne karşı sorumlu olacaktır.
 
7. D grubu kurslarda; temel öğretim, ek öğretim ve 4-6 yaş grubuna yönelik hazırlanan programlar uygulanacaktır. Diğer programları talep eden vatandaşlar ise A, B ve C grubu kurslara yönlendirilecektir.
 
8. Bu kurslarda eğitim-öğretim Başkanlıkça ilan edilen eğitim-öğretim takvimine göre yürütülecektir. Ek öğretim programları 29 Mayıs 2016 tarihi itibariyle tamamlanacak şekilde planlanacaktır.
 
9. İl/ ilçe müftülüklerince yapılacak ihtiyaç analizine göre İhtiyaç Odaklı Öğretim Programları çerçevesine uygun olarak açılması amaçlanan D grubu kurslarda, öğrencilerin ihtiyaç ve talepleri dikkate alınacaktır. Ayrıca D grubu kursların açılması hususunda mahalli ihtiyaçlar da dikkate alınacak ve öğrencilerin tarım vb. işleri sebebiyle gelemeyeceği dönemlerde ise söz konusu kurslar açılmayacaktır.
 
3. 4-6 YAŞ GRUBU ÖĞRENCİLERE YÖNELİK DİN EĞİTİMİ VERİLEN KUR’AN KURSLARI
 
1. Kur’an Kursları Öğretim Programı (4-6 Yaş Grubu), tespit edilen kriterlere (EK-3) uygun sınıf ve kurslarda açılacaktır. Belirtilen şartlara uygun olmayan mekânlarda ise bu kurslar açılmayacaktır.
 
2. Bu öğrencilere yönelik açılacak sınıf ve kurslarda öncelikle Manisa Eğitim Merkezi’nde 09-22 Eylül 2013, Afyonkarahisar/Sandıklı’da 13-21 Ağustos 2014 ve Rize Eğitim Merkezi’nde 24 Ağustos-4 Eylül 2015 tarihlerinde düzenlenen seminere katılarak hizmet içi eğitim belgesi alan öğreticiler görevlendirileceklerdir. Bu öğreticilerle talebin karşılanamaması halinde ise görevlendirmelerde sırasıyla aşağıdaki kriterler esas alınacaktır:
 
a. İlahiyat fakültesi mezunu ve çocuk eğitimi ile ilgili resmi diploma, belge ve sertifikası olanlar.
 
b. İlahiyat ön lisans mezunu olup çocuk eğitimi ile ilgili resmi diploma, belge ve sertifikası olanlar.
 
c. İmam hatip lisesi mezunu olup çocuk eğitimi ile ilgili resmi diploma, belge ve sertifikası olanlar.
 
d. Belge ve sertifikalar en az 296 saat ve üzeri olmalıdır.
 
3. Bu öğrencilere yönelik açılan kurs ve sınıflarda, Başkanlığımızca hazırlanan “Kur’an Kursları Öğretim Programı (4-6 Yaş Grubu)” takip edilecektir. 4. Aynı öğrenci grubuna, Kur’an Kursları Öğretim Programı (4-6 Yaş Grubu), temel ve ek öğretim programı uygulanabilecektir.
 
5. Eğitim-öğretim materyali olarak Başkanlığımız Dini Yayınlar Genel Müdürlüğünce gönderilecek “Kur’an Kursları Öğretici Kitabı I-II” ile “Kur’an Kursları Etkinlik Kitabı III” kullanılacaktır. Diğer yardımcı materyaller ise Türkiye Diyanet Vakfı’ndan temin edilebilecektir.
 
6. Başkanlığımızca 4-6 yaş grubu öğrencilerin eğitim-öğretim faaliyetlerinde kullanılmak üzere dini içerikli şarkılar hazırlanmış olup bu şarkılar Başkanlığımızın http://kurs.diyanet.gov.tr/multimedyaa/2/sarkilar.html web adresinden indirilerek kullanılabilecektir.
 
4. ENGELLİLERE YÖNELİK DİN EĞİTİMİ VERİLEN KUR’AN KURSLARI
 
1. Görme, işitme ve ortopedik engelliler için, fiziki şartları öğrencilerin durumlarına uygun, ihtiyacı karşılayacak şekilde her il ve/veya ilçede sınıf/kurs açılacaktır. 2. Müftülükler her il/ilçede yer alan engellilere yönelik eğitim veren okullar, STK ve dernekler ile iletişime geçecek, talep olması halinde buralarda engellilere yönelik D grubu kurslar açacaklardır.
 
3. Görme engelli bireylere yönelik açılacak sınıf ve kurslarda öncelikle 1-13 Eylül 2014 tarihleri arasında Rize Müftü Yusuf Karali Eğitim Merkezi’nde veya 24 Ağustos-4 Eylül 2015 tarihlerinde Manisa Eğitim Merkezi’nde düzenlenen hizmet içi eğitim seminerine katılan personele görev verilecektir.
 
4. İşitme engelli bireylere yönelik açılacak sınıf ve kurslarda öncelikle 27 Ocak-8 Şubat 2014 tarihleri arasında Rize Müftü Yusuf Karali Eğitim Merkezi’nde veya 24 Ağustos-4 Eylül 2015 tarihleri arsında Kastamonu Eğitim Merkezi'nde düzenlenen hizmet içi eğitim seminerine katılan personele görev verilecektir.
 
5. Görme ve işitme engellilere yönelik açılan kurslardaki öğretici ihtiyacı yukarıda ifade edilen Başkanlığımız hizmet içi eğitim seminerine katılan personelle sağlanamaması
 
durumunda söz konusu alanla ilgili bilgi ve tecrübesi olan diğer personele görev verilebilecek veya şartları taşıması durumunda geçici öğretici görevlendirilebilecektir.
 
6. Başkanlığımızca engelli bireylerin eğitiminde görev alacak personele yönelik düzenlenmiş olan hizmet içi eğitim seminerine katılmış olan personelden görme engellilerin eğitiminde görev alacaklar Halk Eğitim Merkezlerinden “Braille Alfabesi” sertifikası, işitme engellilerin eğitiminde görev alacaklar ise “İşaret Dili Öğretici ve Tercüman Eğitimi” sertifikasını alacaklardır. Müftülükler ihtiyaç duyulması halinde halk eğitim merkezleri ile görüşerek eğitim-öğretim faaliyetlerini aksatmayacak şekilde öğreticilerin söz konusu alanla ilgili eğitim görmelerini sağlayacaktır.
 
7. Engellilere yönelik düzenlenecek eğitimlerde, kurslar ve sınıflar; öğrencilerin engellilik durumları göz önünde bulundurularak oluşturulacaktır. Bedensel engelliler ise engelli olmayan öğrenciler ile aynı sınıflarda öğrenim göreceklerdir.
 
8. Görme, işitme ve konuşma engellilere yönelik açılacak kurslarda yukarıdaki sınıf oluşturma sayıları aranmayıp en az 3 öğrenci ile sınıf açılabilecektir. Aynı engel grubuna yönelik ikinci bir sınıf ise öğrenci sayısının 10 olması durumunda açılabilecektir. Engelli öğrencilere yönelik açılacak sınıflarda öğrenim görmek üzere başvuran bireylerden %40 engelli olduğunu gösterir belge istenecek, bu belge Müracaat Dilekçesine eklenerek kursta muhafaza edilecektir.
 
9. Engellilere yönelik açılacak sınıflarda (EK-7)’de yer alan Başkanlığımızca hazırlanmış olan eğitim-öğretim materyalleri kullanılacaktır. Eğitim-öğretim materyalleri Başkanlığımız Dini Yayınlar Genel Müdürlüğü’nden temin edilebilecektir.
 
10. İl müftülüklerince il/ilçede engellilere yönelik açılmış olan kurslara ait istatistiki bilgiler ile bu kurslardaki eğitim-öğretim faaliyetlerine yönelik tespit ve teklifleri ihtiva eden bir rapor eğitim-öğretimin 2. ve 4. döneminin sonunda Başkanlığımız kurankursları@diyanet.gov.tr adresine gönderilecektir.
 
11. Müftülüklerce 3 Aralık 2015 Dünya Engelliler Gününde Kur’an kursu öğrencilerinin, öğreticilerinin ve halkın katılımıyla engellilere yönelik din eğitimi faaliyetlerini tanıtıcı programlar düzenlenecektir.
 
5. YURT DIŞI MİSAFİR ÖĞRENCİLERE YÖNELİK DİN EĞİTİMİ VERİLEN KUR’AN KURSLARI
 
Kur’an kurslarımızda eğitim görmek için yurt dışından gelen yabancı uyruklu öğrencilere "Yurt Dışı Misafir Öğrenciler Öğretim Programı" uygulanacaktır.
 
1. Türkiye’de oturum veya eğitim izni olan yabancı uyruklu öğrenciler Kur’an kurslarına doğrudan kayıt edilebilecektir. Bunun dışındaki yabancı uyruklu öğrenciler Başkanlığın yazılı izni ile Suriye uyruklu öğrenciler ise emniyet müdürlüğünün kendilerine vermiş olduğu belge numaraları ile kurslara kayıt edilebilecektir. 2. Sınır komşumuz Suriye’de devam eden iç savaş nedeniyle ülkemize gelen Suriyeli sığınmacı ailelerin özellikle kız çocuklarının eğitimine destek vermek amacıyla
 
Başkanlığımız Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile Türkiye Diyanet Vakfı KAGEM arasında “Kamp Dışında yaşayan ve Geçici Koruma Altına Alınan Suriyeli Kız Çocukların Yaygın Eğitim Projesi” yürürlüğe konulmuştur. Proje 2014-2015 eğitim- öğretim yılında Ankara ilinde pilot olarak uygulanmıştır. 2015-2016 eğitim-öğretim yılında ise Türkiye genelinde uygulanması planlanmaktadır. Proje ile ilgili çalışmalar devam etmektedir. Çalışmalar sonlandığında Başkanlığımızca gerekli bilgilendirme yapılacaktır.
 
3. Başkanlığımızın 22.06.2015 tarih ve E.27742 sayılı yazısı gereği; Kur’an kurslarımızdan uygun olanlar, mülki amirden alınacak onayla ülkemizde bulunan Suriyeli mültecilerin kendi öğreticileri rehberliğinde yapacakları eğitim-öğretim faaliyetleri için tahsis edilebilecektir. Söz konusu eğitimlerin yapılması sırasında herhangi bir olumsuzluğun yaşanmaması için müftülüklerce gerekli tedbirler alınacaktır.
 
C. HAFIZLIK EĞİTİMİ YAPILAN KUR’AN KURSLARI
 
Bu kurslarda Başkanlıkça hazırlanan Hafızlık Temel, Hafızlık Eğitimi Programları ile Hafızlık Tekrar ve Talim programları uygulanacaktır.
 
1. Hafızlık eğitimi yapılan Kur’an kurslarının öğrenci kayıtları EHYS aracılığı ile kurs yöneticisi tarafından yapılacaktır. Öğrenci kayıtları tamamlandıktan sonra ders ve öğretici tanımlama işlemleri yapılacak, hafızlık takip komisyonunun onayından sonra müftülüğün onayına gönderilecektir.
 
2. Hafızlık Eğitimi Programı, Başkanlığımızın 10.09.2013 tarihli ve 67567140.254-1751 sayılı yazısında (EK-4)’te belirtilen esaslar çerçevesinde yürütülecektir. Söz konusu yazıda belirtilen 21 Temmuz 2012 tarihli ve 28360 sayılı “Millî Eğitim Bakanlığı İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik’in” 15’inci maddesinin (a) bendi, 26 Temmuz 2014 tarihli ve 29072 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği Madde 32/3’le değiştirilmiştir. Buna göre; imam-hatip ortaokuluna devam edenlerle birlikte diğer ortaokula devam edenlere de belgelendirmeleri ve velinin konu ile ilgili talebini ifade eder dilekçe vermesi halinde hafızlık eğitimi için bir yıl ara verme imkânı sağlanmıştır. Verilen bir yıl aranın verimli değerlendirilebilmesi için Hafızlık Takip Komisyonu'nun takibi ve işlevselliği artırılacaktır.
 
3. Başkanlığımızca taşra teşkilatına gönderilen 25.03.2015 tarih ve E.12039 sayılı yazıda Kur’an kurslarına devam eden gündüzlü, yatılı, yüzüne okuyan veya hafızlığa çalışan erkek ve kadın öğrencilerin fiziksel, zihinsel ve duygusal gelişimlerinin dikkate alınmasının büyük önem arz ettiği ifade edilmiştir. Buna göre;
 
a. Kur’an kurslarında sınıf ve diğer mekânların; ilkokul, ortaokul, lise çağı ve yetişkinlere yönelik olarak ayrı ayrı düzenlenmesi,
 
b. Ortaokul ve lise çağındaki öğrencilerin sınıf ve yatakhanelerinin mutlaka ayrılması ve imkânlar ölçüsünde ayrı binalarda veya farklı katlarda kalmalarının sağlanması,
 
c. Yatakhanelerdeki yatak sayıları ile diğer mefruşatın mevzuatta belirtilen şartlara göre düzenlenmesi,
 
d. Öğrencilerin dinlenme, beslenme ve ders çalışma süreçlerine rehberlik ve örneklik etmek amacıyla, kurslardaki nöbetlerin kursta kalmak suretiyle özellikle kadrolu öğreticiler tarafından tutulması, e. Hafızlık Takip Komisyonlarınca hafızlık eğitimine uygun olmayan kursların tespit edilerek raporlanması, yönünde çalışmalar yapılacaktır.
 
4. Hafızlık eğitiminin sağlıklı bir şekilde sürdürülmesi ve yürütülmesinde Hafızlık Eğitim Programı ve Hafızlık Takip Komisyonu kadar, Hafızlık Tespit Sınavı da büyük önem arz etmekte ve hafızlık sürecinin ana unsurları arasında yer almaktadır. Bu sebeple; hem hafızlık eğitim sürecini tamamlayan öğrencilerin yeterliklerinin sağlıklı bir ölçme ve değerlendirme çerçevesinde tespit edilmesine, hem de hafızlık eğitimine devam eden öğrencilere rehberlikte bulunmak üzere, kurulan komisyon marifetiyle, hafızlık tespit sınavı sürecinde göz önünde bulundurulacak kriterler (EK-5) belirlenmiştir.
 
5. Hafızlık eğitimi yapılan sınıfta görev yapan öğreticilerden 3 yıllık eğitimin sonunda hafızlık sınavına hiç öğrenci göndermeyenler ve/veya hafızlık tespit sınavında öğrencileri gerekli başarıyı gösteremeyenler hafızlık takip komisyonunun teklifi müftülüklerin onayı ile 2 yıl süreyle yüzünden eğitim verilen sınıflarda görevlendirilecektir.
 
6. Başkanlığımızca hafızlık eğitimini tamamlayarak “Hafızlık Belgesi” almış olanlara yönelik “Hafızlık Tekrar ve Talim Programı” hazırlanmıştır. Söz konusu programa sekiz öğrencinin kayıt olması durumunda sınıf açılabilecektir. Söz konusu program hizmet içi eğitim kapsamında değerlendirilmediğinden, Başkanlığımız personeli kayıt edilmeyecektir.
 
7. Hafızlık Tekrar ve Talim Programı ile ilgili detaylı bilgiye Başkanlığımız Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün http://www2.diyanet.gov.tr/EgitimHizmetleriGenelMudurlugu/Sayfalar/K uranKursuOgretimProgrami.aspx web adresinden ulaşılabilecektir.
 
8. Hafızlığını tamamlayarak belge alan öğrenciler “Yüz Yatılı Hafızlık Projesi” kapsamında eğitim veren imam hatip liselerine yönlendirilecektir. Ayrıca bu projeden yararlanacak öğrencilere yönelik burs ve parasız yatılı imkânları ile ilgili ilanlar kurslara ve öğrencilere zamanında ulaştırılarak duyurulacaktır.
 
9. Hafızlık eğitimini teşvik amacıyla, yapılacak yarışmalarda dereceye giren öğrencilere sunulacak (burs vb.) imkânlar hususunda kurslar ve öğrenciler bilgilendirilecektir. Ayrıca sosyal etkinlik ve rehberlik dersleri kapsamında alan uzmanları ile müftü ve vaizlerin kursları ziyaret ederek öğrencilerimizi hafızlık ve din eğitimi konusunda konferans ve sohbetleriyle bilgilendirmeleri ve teşvik etmeleri sağlanacaktır.
 
10. Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığı’nın kadınlara mahsus hallerde Kur’an okunması konusunda 22.01.1998 tarih ve 4 nolu kararı bir ruhsat ihtiva etmektedir. Bu ruhsatı kullanmak istemeyen öğrenciler icbar edilmemelidir. Ancak bu durumdaki öğrenciler dini bilgiler ile sosyal etkinlik ve rehberlik derslerine yönlendirilmek suretiyle boş bırakılmamalıdır. Ayrıca öğrencilerin bu durumlarda bilgisayar, MP3 cihazları vb. ile
 
D. KUR’AN KURSLARINDA PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK VE REHBERLİK HİZMETLERİ
 
Kur’an kurslarında görev yapan psikolojik danışman ve rehber öğretmenler (EK-6)’da yer alan usul ve esaslar çerçevesinde görev yapacaklardır.
 
E. PROJELER İLE EĞİTİM-ÖĞRETİMİN ETKİNLİĞİNİ ARTIRMAYA YÖNELİK FAALİYETLER
 
1- Başkanlığımızca, öğreticilerin mesleki bilgi ve formasyonları ile öğrencilerin Kur’an kursları programlarındaki öğrenme alanlarına katkı sağlamak ve onlarda bilinçli ve nitelikli okuma alışkanlığı kazandırmak amacıyla Kur’an kursu öğretici ve öğrencilerine yönelik (EK-7)’de yer alan tavsiye kitap listesi hazırlanmıştır. Bu itibarla; müftülükler, Kur’an kursu öğreticilerini ilgili çalışmadan haberdar ederek ekte yer alan kitapların öğreticiler ve öğrenciler tarafından okunması ile ilgili gerekli çalışmayı yapmalıdır.
 
2- Eğitim-öğretim faaliyetlerini desteklemek, öğrencilerde kitap okuma alışkanlığı geliştirmek amacıyla her sınıfta/kursta kitaplık oluşturulacaktır. Kitaplıkta öncelikle Başkanlığımız yayınlarına yer verilecektir. Ayrıca müftülük tarafından uygun görülen eserler de kitaplıkta yer alabilecektir.
 
3- Başkanlığımızca ihtiyaç sahibi kimselerin varlığına dikkat çekmek, Kur’an kursu öğrencileri ile öğreticilerinde yardımlaşma ve dayanışma duygularını geliştirmek amacıyla 08.08.2013 tarih ve 732 sayılı onayla “Her Sınıfın Bir Yetim Kardeşi olsun Projesi” uygulamaya koyulmuştur. Bu itibarla; İl Eğitim Kurulu marifetiyle, müftülükler ihtiyaç sahibi yetimleri ve ilgili çalışmaya destek verecek kursları belirleyip yardımların yetimlere ulaşmasını sağlayacaktır.
 
4- Kur’an kursu öğrencileri arasında yardımlaşma ve dayanışma duygularını artırmak, farklı bölgelerdeki kurs öğrencileri arasında iletişimin kurulmasını sağlamak amacıyla “Kardeş Kur’an Kursu Projesi” hayata geçirilecektir. Buna göre; her Kur’an kursu farklı ilçedeki bir Kur’an kursunu kardeş Kur’an kursu olarak belirleyecektir. Müftülüklerin bilgisi ve koordinesi ile kardeş iki kurs arasında eğitsel, sosyal ve kültürel faaliyetler düzenlenecektir.
 
5- Başkanlığımızca 06.01.2015 tarih ve 109 sayılı onayla “Her Ay Bir Konu Bir Konuk” çalışması başlatılmıştır. Müftülükler, Başkanlığımızca gönderilen 08.01.2015 tarih ve 527 sayılı yazıdaki ilke ve esaslar doğrultusunda söz konusu çalışmayı itina ile devam ettireceklerdir.
 
6- Sigara, içki ve madde bağımlılığı gibi zararlı alışkanlıklar konusunda Kur’an kursu öğreticisi, öğrencisi ve halkın katılımı ile Yeşilay İl Müdürlükleri veya İl Sağlık Müdürlükleri ile işbirliği halinde seminer ve konferanslar düzenlenecektir. Bu konuların dini boyutu ise müftülüğün belirleyeceği bir personel tarafından anlatılacaktır. Seminerlerde Başkanlığımız PDR öğretmenlerine de görev verilebilecektir.
 
7- Ailenin önemi, aile içi iletişim, kadın hakları, kadına yönelik şiddet, aile içi şiddet vb. konularda öğretici, öğrenci ve halkın katılımıyla Aile ve Sosyal Politikalar Müdürlükleri ile işbirliği halinde seminer ve konferanslar düzenlenecektir.
 
8- Hafız ya da Kur’an kursunda eğitim almış Kur’an kursu öğrencilerine rol model olabilecek farklı mesleki alanlarda görev yapan kişilerin katılımıyla “Kariyer Günleri”,
 
“Geleceğimle Buluşuyorum” ismi altında konferanslar ya da söyleşiler yapılacaktır. Söz konusu konferans veya söyleşilere konuşmacı olarak hafız olup ilahiyat mezunu din hizmetleri personeli ve İHL öğretmeni başta olmak üzere diğer alanlarda hizmet verenler ile işadamı, yönetici, bürokrat ve teknokratlar davet edilecektir.
 
9- Müftülüklerce yukarıda yer alan projeler ile eğitim-öğretimin etkinliğini artırmaya yönelik faaliyetlerle ilgili tespit ve teklifleri ihtiva eden değerlendirme raporları Haziran ayının ilk haftası Başkanlığımız kurankursları@diyanet.gov.tr adresine gönderilecektir.
 
F. PROTOKOLLER
 
1. Diyanet İşleri Başkanlığı Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile Gençlik ve Spor Bakanlığı Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü arasında 28.11.2013 tarihinde imzalanan Yurtlarda Kur’an Eğitimi ve Öğretimi Kursu Açma İşbirliği Protokolü (EK-8) kapsamında, ilgili yöneticilerle görüşülüp, YURT-KUR öğrencileri ve çalışanlarına yönelik kursların açılması için gerekli çalışmalar dönem başında başlatılacaktır.
 
2. Sosyal, kültürel ve sportif etkinliklerle, gençlerin beden ve ruh sağlıklarına, manevi gelişimlerine katkıda bulunmak, Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı kurumlarda, yurtlarda, spor tesislerinde, kamplarda ve gençlik merkezlerinde Başkanlığımız merkez ve taşra teşkilatında görevli personelin, moral, motivasyon ve manevi rehberlik sağlaması, din ve değerler eğitimi vermesi, din hizmeti sunması amacıyla Başkanlığımız ile Gençlik ve Spor Bakanlığı arasında 26.02.2015 tarihinde imzalanan protokol (EK-9) kapsamında; özellikle yatılı eğitim veren kurslarımızda kalan öğrencilerimizin sosyal etkinlik ve rehberlik derslerinde il ve ilçedeki spor tesislerinden istifade etmeleri için gerekli çalışmalar yapılacaktır.
 
3. “Yüz Yatılı Hafızlık Projesi”; Diyanet İşleri Başkanlığı Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü ve Türkiye Diyanet Vakfı arasında 18.01.2013 tarihinde imzalanan protokol (EK-10) kapsamında yürütülecektir.
 
G. GEÇİCİ ÖĞRETİCİ GÖREVLENDİRMELERİ
 
Kur’an kurslarında geçici görevlendirmeler, İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğünün 03.11.2014 tarih ve 6066 sayılı yazısı ile bu Genel Müdürlükçe belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde İKYS (http://ikys.diyanet.gov.tr) programı üzerinden yapılacaktır.
 
H. EHYS (EĞİTİM HİZMETLERİ YÖNETİM SİSTEMİ)
 
1. Kur’an kurslarına yürütülen eğitim faaliyetleri ile ilgili tüm iş ve işlemler http://ehys.diyanet.gov.tr/ adresli (EHYS) programı üzerinden yürütülecektir.
 
2. EHYS üzerinden resmi olarak açılmayan dersler için öğreticilere ek ders ücreti ödenmeyecektir.
 
3. EHYS ile ilgili sorunlar öncelikle müftülükler aracılığı ile halledilmeye çalışılacak. Bunun olmaması halinde il müftülüğü Başkanlıkla iletişime geçecektir.
 
4. EHYS’den yapılan duyurular resmi yazı niteliğinde olup söz konusu sistem üzerinden yapılan duyurular için ayrıca müftülüklere yazı gönderilmeyecektir.
 
İ. KUR’AN KURSLARINI TANITICI MATERYALLER İLE DİĞER HUSUSLAR
 
1- Başkanlığımızca yaygın din eğitimi faaliyetlerini tanıtıcı afişler il ve ilçe müftülüklerine ücretsiz olarak gönderilecektir. Ayrıca Başkanlığımız http://www2.diyanet.gov.tr/EgitimHizmetleriGenelMudurlugu web adresinden de indirilerek çoğaltılabilecektir.
 
2- İhtiyaç odaklı, hizmet gruplarına göre hazırlanan ve il/ilçe müftülüklerine gönderilen afişler; Kur’an kursları, kamu kurum ve kuruluşları (TDV öğrenci konuk evleri, huzur evleri, gençlik merkezleri, cezaevleri, hastane, YURT-KUR vb.) ile uygun görülen diğer mekânlara asılacaktır.
 
3- Kur’an kursu öğrenci ve öğreticilerinin yaygın din eğitimi faaliyetleri ile ilgili tespit, teklif, sorun ve şikâyetlerini Başkanlığımıza ulaştırabilmeleri amacıyla hazırlanan “Bize Yazın” afişleri Müftülüklerce Kur’an kurslarının uygun görülen yerlerine asılacaktır.
 
4- Kur’an kurslarımızda kaliteli hizmet verilebilmesi için; aşçı, temizlikçi vb. personel ihtiyacının karşılanması önem arz etmektedir. Bu nedenle İŞ-KUR Genel Müdürlüğü’nün Toplum Yararına Çalışma Programı (TYÇP) adı altında sunduğu hizmetlerden Kur’an kurslarımızın da faydalanması için gerekli çalışmalar yapılacaktır.
 
5- İaşe ödeneğinin kullanımı, Başkanlığımızın 16.07.2014 tarihli ve 1425 sayılı yazısında belirtilen hususlara göre yapılacaktır. Yatılı kurslarımız için planlanan ödenek dışında başka bir ödenek olmadığı için Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğünden ödenek talebinde bulunulmayacaktır.
 
6- Rehberlik ve denetim yapmak, eğitim-öğretim faaliyetlerinin etkinliğini ve verimliliğini ölçmek amacıyla müftü, murakıp veya müftünün yetki vereceği personel tarafından haftada en az iki Kur’an kursuna gidilecektir. Rehberlik ve denetimin faaliyetlerinin yapıldığı tarih ve saatler ile kursa ait bilgiler EHYS’de ilan edilecek tarihten itibaren “Kur’an Kursu Denetim Formu” aracılığıyla sisteme girilecektir.
 
7- Başkanlığımızca Kur’an kursu öğreticilerimizi ve müftülük personelimizi bilgilendirmek amacıyla SMS uygulamasına geçilmiştir. Müftülüklerce ilgili personelin sisteme kayıtlı telefon numaraları kontrol edilmeli, gerekli olması halinde güncellenmelidir.
 
8- Müftülüklerce 2015-2016 Eğitim-Öğretim Yılı Uygulama Esasları ekleri ile birlikte Kur’an kursu öğreticilerinin mail adresine gönderilecektir. İnterneti veya mail adresi olmayan öğreticilere söz konusu yazının fotokopisi verilecektir. Ayrıca müftülüklerce mailin ulaşıp ulaşmadığını teyit etmek için öğreticilerden imza alınacaktır. Kur’an kurslarında özveri ile çalışan Kur’an kursu öğreticilerimize ve müftülük personelimize teşekkür eder, 2015-2016 eğitim-öğretim yılında başarılar dileriz.YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan köşe, yorum yazıları veya haberlerin tüm hakları Anadolu Erenler Grubuna aittir. Kaynak gösterilse dahi hiçbiri özel izin alınmadan kullanılamaz. Bu haber veya yazıların bir kısmı sadece Dini Haberler tarafından sağlanan RSS verileri kullanılarak ve Dinihaberler.com
 'a aktif link verilerek alıntılanabilir.

 
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
muhammed 2015-09-04 20:03:35

Sayin site yoneticileri ve sayin hocalarim. Benm her mevsim ogrencilerm var ve ders vermekteyim ama sinif ortami olmadigi icin camide ders yapiyorz acaba ben nu sekilde bu haktan yararlanabilirmiyim?

Avatar
muhammed 2015-09-05 21:16:10

Sayin site yoneticileri ben din görevlisym . Benm her mevsim ogrencilerm var ve ders vermekteyim ama sinif ortami olmadigi icin camide ders yapiyorz acaba ben nu sekilde bu haktan yararlanabilirmiyim?

Avatar
hafiz 2015-09-05 23:31:19

Masallah cok guzel sayfa sayfa yazilmis birde icine girde bir hafiz yetistir bakalim yazmasi kolay.......aynen sminerlerde oldugu gibi....herkez ufudduruyo ben soyle yapiyom boyle kaciyom sabah 6 da basliyom saat 10 dersleri be yarinin hamlarini bitirtiyom. Falalan filan yokya yokya yokya kimse kimseyi aldatmasin seminerlerde calistaylada. Bazi k.k.muddurleri veya k.k.ogreticileri boyle abartiyorlar dinleyende gercek saniyor yokkkkkkk hocalarim. Emin olun bircok k.kursu ayak suruyor arastirin bakin kimseye soylemeden ozaman bana hak verirsiniz...allah yar ve yardimcimiz olsun isimiz kolaydegil mucadeleye devam ins.