İzinler değişiyor, Memurlar dikkat!

Yeni Şafak gazetesi yazarı Ahmet Ünlü memurların izinlerinde yapılacak değişiklikleri köşesine taşıdı. İşte o yazı...

İzinler değişiyor, Memurlar dikkat!

Yeni Şafak gazetesi yazarı Ahmet Ünlü memurların izinlerinde yapılacak değişiklikleri köşesine taşıdı. İşte o yazı...

19 Nisan 2015 Pazar 18:09
İzinler değişiyor, Memurlar dikkat!
banner283
Memur izinlerinde önemli değişiklikler olacak
 
Memurlara verilen yıllık izin sürelerinin hesabı ile işçilere verilen yıllık izin sürelerinin hesabının farklı olması her zaman eleştiri konusu yapılmıştır. İşte bu eleştiriyi ortadan kaldıracak mahiyetteki bir düzenleme ile izinlerle ilgili birçok konunun Ak Parti'nin Seçim Beyannamesi'nde yer alması memurları ümitlendirdi. Çünkü, beyannamede geçen ifadeler aynı zamanda memurlara verilen bir taahhüttür.
 
Memur izinleriyle ilgili köklü değişiklik vaadinin yer aldığı beyannamede şu ifadelere yer verildiğini görüyoruz; “Memurlarımızın sahip olduğu doğuma bağlı izin ve hakların İş Kanununa tabi çalışanlarla uyumlulaştırılmasını sağlayacak düzenlemeler yapacağız. Doğum nedeniyle ücretsiz izinde geçen sürelerin memuriyet kıdeminde değerlendirilmesini sağlayacağız.”
 
Doğum nedeniyle verilen aylıksız izin süreleri kıdeme eklenecek
 
Beyannameye göre, doğum nedeniyle ücretsiz izinde geçen sürelerin memuriyet kıdeminde değerlendirilmesi önemli bir haktır ve bu nedenle de yapılacak düzenleme son derece önemlidir. Kıdemde değerlendirme, aynı zamanda kazanılmış hak aylık derece ve kademede değerlendirme anlamına gelmektedir.
 
657 sayılı Kanun'daki mevcut düzenlemeye göre, doğum yapan memur ile eşi doğum yapan memura, istekleri üzerine yirmidört aya kadar aylıksız izin verilmektedir. Ancak, doğum nedeniyle verilen aylıksız izin süreleri, kazanılmış hak aylık derece ve kademesinde dikkate alınmamaktadır. Yine mevcut düzenlemeye göre, bu süreler borçlanma suretiyle emekliliğe esas hizmet süresinde değerlendirilebilmektedir.
 
İşçilerle memurların doğuma bağlı izinleri eşitlenecek
 
Beyannamede yer alan; “Memurlarımızın sahip olduğu doğuma bağlı izin ve hakların İş Kanunu'na tabi çalışanlarla uyumlulaştırılması” ifadesine bakıldığında, memurlar aleyhine bir durum oluşturulacak gibi bir algı oluşmaktadır. Çünkü, memurların doğuma bağlı izin ve diğer hakları işçilerden daha iyi durumdadır. O zaman bu ifadelerden hem işçilerin hem de memurların doğuma bağlı izin ve diğer haklarının daha iyi duruma getirileceğini anlamamız gerekecektir.
Ayrıca, bu ifadelerden yıllık izinlerin kullanımındaki memurlar aleyhine olan durumların da düzeltileceği anlamını çıkarabiliriz. Çünkü, asıl sıkıntı burada yatmaktadır. Bu bağlamda, mevcut düzenlemeye göre işçilerin yıllık izin haklarının hesabında işgünü esas alınırken, memurların yıllık izin haklarının hesabında gün esas alınmamaktadır. Böyle olunca da memurların yıllık izinlerine hafta sonu tatilleri ile diğer tatiller de dahil edilmektedir. Örneğin 9 gün yıllık izin alan bir memur, esasen 7 iş günü yıllık izin kullanmaktadır. Dolayısıyla beyannameye göre, memurların yıllık izin hesabında da işgünü esasına geçileceğini anlamamız gerekmektedir.
 
Yedek subaylardan yapılan OYAK kesintileri iade edilecek mi?
 
Daha önce gündeme getirmiş olduğumuz yıllardır yedek subaylardan yapılan OYAK kesintisinin görev sonrasında iade edilmemesi maalesef yankı bulmadı. Halbuki hem zorunlu üyelik olması hem de yapılan kesintilerin iade edilmemesi sistemsel olarak yanlış bir yöntemdir ve farklı bir fonlama çeşididir.
 
205 sayılı Ordu Yardımlaşma Kurumu Kanunu ile kurulan Ordu Yardımlaşma Kurumu'nun başlıca gelirleri üyelerinden yapmış olduğu kesintilerdir. Bu çerçevede kurumun iki tür üyesi bulunmaktadır. Bunlar; 1- Daimi üyeler 2- Geçici üyelerdir.
 
Muvazzaflık hizmetini yapmakta olan yedek subaylar kurumun geçici üyeleridir. Daimi üyelerden bazılarına isteğe bağlı üyelik mümkünken geçici üyelere getirilen zorunluluğu anlamak mümkün değildir.
 
Yani daimi üyeliğin, uzman erbaşlar ile Milli Savunma Bakanlığı, Jandarma Genel Kumandanlığı teşkilatında, Ordu Yardımlaşma Kurumu ve bu kurumun sermayesinin % 50'sinden fazlasına sahip olacağı veya iştirak edeceği şirketlerde çalışan bilumum maaşlı ve ücretli memur ve müstahdemler için isteğe bağlı olmasına rağmen geçici üye olan yedek subaylar için üyelik zorunludur. Bunu izah etmek mümkün değildir.
 
Yedek subaylık süresi sona erdiği zaman üyeliğin bitmesine rağmen yedek subaylar için üyeliğin zorunlu olmasını anlamak doğrusu mümkün değildir. Acaba amaç OYAK için geri dönüşü olmayan bir gelir kaynağı oluşturmak olabilir mi? Bu soruya evet cevabı vermek durumunda olduğumuzun bilinmesi gerekiyor.
 
Yedek subaylardan ne kadar kesinti yapılmaktadır?
 
205 sayılı Kanun'un 18'inci maddesine göre; Aylık (ek gösterge dâhil), taban aylığı ve kıdem aylığı toplam tutarına, 657 sayılı Kanun'a tâbi En Yüksek Devlet Memuru Aylığı (ek gösterge dâhil) brüt tutarının % 40'ının toplamının % 5'i tutarında yedek subaylardan OYAK kesintisi yapılmaktadır.
 
Bu kesintilerin karşılığında ise yedek subaylara veya ölümleri halinde mirasçılarına yapılacak yardımlar şunlardır: Yedek subaylara: (Aidat kesildiği müddetçe) 1-Maluliyet yardımı, 2- Ölüm yardımı yapılmaktadır.
 
Yedek subayın kuruma aidat ödediği müddet içinde ölmesi halinde, almakta olduğu son aylık tutarının 12 misli ölüm yardımı olarak ödnpılan kesintilerintkn 12 i m&enevmı, 2- Öl&n 12lass="fa fa-home-per.yapacağıinden usse geçici üyelek substyle="nt-family:vesp;çnlarl
a,geneva,sa kesintily:ves kamylar hem de y> &nzml;dediir. Daimbolayısıyl&nblerüan> ckground-repeat: no-reklam reklam13a.r.atuain_ve?ids=84475&t=eklam reklam131"iv>
tir" data-daiv class="hs-lm-
Mazer30085-da-sunni-ndi" class="carousel s
thumbs_b_c_841530f6d05fd56ba86dd4fa73c7e50e"> 19 Ncript asyltarget= >
90.htmAdnn Ondar90.htm RTÜK90.htme 444!', jusruet deld lass="hs-close
Mazer30084-da-sunni-ndi""carousel s
thumbs_b_c_980c77c5951fc858f19f52a00af1ac2e"> 19 Ncript asyltarget= >
FETÖt! lass="hs-close
Mazer30083-da-sunni-ndi""carousel s
M-389M: 38
k="te_arget=_thumbs_b_c_543fb5b0dce970046e74b481cb40de07"> M: 38 M: 38 19 Ncript asyltarget= >
Ko hr90.html" yetcu otobüsü jpullpolg hovf;">M: 38 lass="hs-close
Mazer300itlea-sunni-ndi""carousel s
k="te_arget=_in-btion_1_10"> 19 Ncript asyltarget= >
İzmi 90.htmln fFETÖ="DİTünillergoamboxardırgstmlmml;nce gtahfa-h yek lass="hs-close
Mazer300i0lea-sunni-ndi""carousel s
k="te_arget=_in-btion_7_3"> 19 Ncript asyltarget= >
i &u90.html" FETÖtırgstmlmml;nce g4 sjustğa 6ustif 390.htmeleme hap s cez/iuy lass="hs-close
Mazer300t="_a-sunni-ndi""carousel s
in-btion_17"> 19 Ncript asyltarget= >
ByL ;gn: justc,sans-serihap s cez/iuy lass="hs-close
Mazer300t7"_a-sunni-ndi""carousel s
67X sonda aberler.cRizg90.html FETÖtırgstmlmml;nce g90.htmek uk;yelkntily: hov17="y:.htm llxardçıniyluru/diyanet-personeline-i015 Pazar 18:09
k="te_arget=_in-btion_4_3"> 19 Ncript asyltarget= >
Rizg90.html FETÖtırgstmlmml;nce g90.htmek uk;yelkntily: hov17="y:.htm llxardçıniyl lass="hs-close
Mazer300t6"_a-sunni-ndi""carousel s
: 3 zyltyluru/diyanet-personeline-i015 Pazar 18:09
k="te_arget=_in-btion_3_8"> : 3 zyltylururler.cTn bilağ90.html" FETÖt
: 3 zyltylursız camilech"="http://www.dini09:00">19 Ncript asyltarget= >
Tn bilağ90.html" FETÖt : 3 zyltyl lass="hs-close
Mazer300t5-da-sunni-ndi""carousel s
men 65 aberler.cFETÖ="DİTünima mlandiardankp işi ömen k-yastif hap suru/diyanet-personeline-i015 Pazar 18:09
k="te_arget=_in-btion_2_9"> 19 Ncript asyltarget= >
FETÖ="DİTünima mlandiardankp işi ömen k-yastif hap s lass="hs-close
Mazer300t4-da-sunni-ndi""carousel s
in-btion_1_9"> 19 Ncript asyltarget= >
Aoaletdankp Müşaviri FETÖtüyelek su Janma kummlaş lass="hs-close
Mazer300t3-da-sunni-ndi""carousel s
63 aberler.cEska behi 90.html FETÖtırgstmlmml;nce g2dankp "fa segtahfa-huru/diyanet-personeline-i015 Pazar 18:09
k="te_arget=_in-btion_16"> 19 Ncript asyltarget= >
Eska behi 90.html FETÖtırgstmlmml;nce g2dankp "fa segtahfa-h lass="hs-close
Mazer300t2-da-sunni-ndi""carousel s
k="te_arget=_in-btion_4
19 Ncript asyltarget= >
FETÖ="DİTcü yü&acirırgsttüyel-famırgstmlmml;nce gtahfa-h yek lass="hs-close
Mazer300t0lea-sunni-ndi""carousel s
in-btion_3_7"> 19 Ncript asyltarget= >
15 ek uk;y sjustğacircahfa-h taleplex- redddeld lass="hs-close
Mazer3005="_a-sunni-ndi""carousel s
Memukaçızın sahidav>l;nce g1gtahfa-huru/diyanet-personeline-i015 Pazar 18:09
k="te_arget=_in-btion_1_8"> Memukaçızın sahidav>l;nce g1gtahfa-hururler.cFETÖtüyel;">Memukaçızın sahidav>l;nce g1gtahfa-hursız camilech"="http://www.dini09:00">19 Ncript asyltarget= >
FETÖtüyel;">Memukaçızın sahidav>l;nce g1gtahfa-h lass="hs-close
Mazer30058"_a-sunni-ndi""carousel s
k="te_arget=_in-btion_15"> 19 Ncript asyltarget= >
Türka-h l;resiMemuru DEAŞ="DİTirk4 sonrhar bomb(eardıkaladuy lass="hs-close
lirsız camilegcan> 2 lirsız camilegcan> M-3893 lirsız camilegcan> 4 lirsız camilegcan> 5 lirsız camilegcan> 6 lirsız camilegcan> 67X son'); returandalse;m-titleu/diyane#altarget=dititleer-w dik="6">7 lirsız camilegcan> 8 lirsız camilegcan> men 65 '); returandalse;m-titleu/diyane#altarget=dititleer-w dik="8">9 lirsız camilegcan> lirsız camilegcan> 63 '); returandalse;m-titleu/diyane#altarget=dititleer-w dik="1ted"" lirsız camilegcan> 12 lirsız camilegcan> 13 lirsız camilegcan> 14 lirsız camilegcan> 15 &lsale &uua> s ds="p #altarget=dititleer-w "pnidde>&rsale &uua> <-close <> Şuber değişiyor, MeMemurlas-article-paddin > thumbs"_blank">adana_muftusu_cinar_gorevdiki_1_yil"hs_divv pund rd _ 47_841d7"> Aoana MüftüsüeÇilear,;görevdiki 1ustif;resi de g&upund rd width lass="hs-close
aazar 18:09
thumbs"_blank">muftu_yitdimc cl_is nlerda_kayblaş_ 46_101dd"> MüftüeYa m&umcısahiİs nler’da kayblaş width lass="hs-close
, a-savcpamutalaa-verd 39X sond-u/diyanet-persorurler.cİ="h205 müezzine ssdlarrahidav>l;nce gsavcahimütalaa verd uiyor, MeMeer net1.jpg" a!" ndi"-azam>aazar 18:09
thumbs"_blank">s="h_ve_muezzine_srelini_d>, a_savcp_mutalaa_verd _ 39_e3f05"> l;nce gsavcahimütalaa verd ui/" width İ="h205 müezzine ssdlarrahidav>l;nce gsavcahimütalaa verd width lass="hs-close
08X sond-u/diyanet-persorurler.cEraklaan pi m& kımirkyipan Dmyanet personel emucaesi yin0;">!iyor, MeMeer net1.jpg" a!" ndi"-azam>aazar 18:09
thumbs"_blank">erdogan_pi m&ivm_yipan_dmyanet_personel em_can_yin0;">_ 08_13df0"> !i/" width Eraklaan pi m& kımirkyipan Dmyanet personel emucaesi yin0;">! width lass="hs-close
s-a> stySağ Blokeft: Casidebl-r"w.a4 i Mazer97ursız carekl"h2rekl"h221m> asyncr 18:0//p/diad2.googlesynta-hsionl-lefp/diad/j hgosbygoogle.jstruen413">> stydh-le- x600eft: insnt" aria=osbygoogle" aköşesglesyndiinline-bom/pawidne: px;herw">:6 px" atitlead-client-dai-pub-8687883465610589" atitlead-slot-d5315539894true"ns: n413">> (=osbygoogle = ht:90px=osbygoogle || []).push({}); en413">> width /headyor aalas-top-.jpg" a!" panele!" jpgt-minute!" ine tabottom iklikleriiyormurlas-article-unmg nopaddin!" unmg nored le-target="_blank">Şuber değişiyor, murlas-article-paddin > Son Dakikas-close !" jcb">Tümüs-a>las> , murlas-article-panel-"fa fa- t="_15m> Mazer30107"1.jpg" a!" ndi" !"k-tr0iyor, murlas-article-aik n> a
MüFTüLüKs-a>
s-artica/"> aylim
Suriemleleri 10 tıs esasya m&ums-a>lass=<-close <> , Mazer30106"1.jpg" a!" ndi" !"k-tr0iyor, murlas-article-aik n> a
MüFTüLüKs-a>
s-artica/"> aylim
Erz:ver="DİTe g485="DİTci ="DİTBinbir Hatir="DİT duhcirkyiptifnuys-a>lass=<-close <> , Mazer30105"1.jpg" a!" ndi" !"k-tr0iyor, murlas-article-aik n> a
MüFTüLüKs-a>
s-artica/"> aylim
las8-01u20 02:37:18 2. Ordu KomutanirkTi"vl="DİTin, Müftü Çik n="DİTi Zmyaindis-a>lass=<-close <> , Mazer30104"1.jpg" a!" ndi" !"k-tr0iyor, murlas-article-aik n> a
DÜNYAs-a>
s-artica/"> aylim
und se-n mece 104X sond-urler.cBirleşmkil Millet Sözcücü: Türka-h="DİTemuAfr und şean meceuiu/diyanet-perso>Birleşmkil Millet Sözcücü: Türka-h="DİTemuAfr und şean meces-a>lass=<-close <> , Mazer30103"1.jpg" a!" ndi" !"k-tr0iyor, murlas-article-aik n> a
MüFTüLüKs-a>
s-artica/"> aylim
lass=<-close <> , Mazer30102"1.jpg" a!" ndi" !"k-tr0iyor, murlas-article-aik n> a
MüFTüLüKs-a>
s-artica/"> aylim
las8-01ull-23:02:18 Kadri MneangozeCamii ibddite açıfnuys-a>lass=<-close <> , Mazer30101"1.jpg" a!" ndi" !"k-tr0iyor, murlas-article-aik n> a
DiYANET HABERs-a>
s-artica/"> aylim
las8-01ull-22:35:05 lass=<-close <> , Mazer30100"1.jpg" a!" ndi" !"k-tr0iyor, murlas-article-aik n> a
MüFTüLüKs-a>
s-artica/"> aylim
las8-01ull-22:12:38 -genclerilass=<-close <> , Mazer30099"1.jpg" a!" ndi" !"k-tr0iyor, murlas-article-aik n> a
DiYANET HABERs-a>
s-artica/"> aylim
las8-01ull-21:50:16 lass=<-close <> , Mazer30098"1.jpg" a!" ndi" !"k-tr0iyor, murlas-article-aik n> a
DiYANET HABERs-a>
s-artica/"> aylim
las8-01ull-21:45:57 lass=<-close <> , Mazer30097"1.jpg" a!" ndi" !"k-tr0iyor, murlas-article-aik n> a
MüFTüLüKs-a>
s-artica/"> aylim
las8-01ull-21:31:57 gitdi 097X sond-urler.cMüftüeOkuluid&olne dağacttıiu/diyanet-perso>MüftüeOkuluid&olne dağacttı wa>lass=<-close <> , Mazer30096"1.jpg" a!" ndi" !"k-tr0iyor, murlas-article-aik n> a
DUYURUs-a>
s-artica/"> aylim
Maze246ursız carekl"h2rekl"h205m>a
aazar 18:09
thumb
bannte/iv> yayYncY x250_1"> &w= &h=250&q=80"1widner.300"1herw">ze250saköşeswidne: px;herw">: 250px;border:0 gif" widthas-top-.jpg" a!" panele!" free-bg le-panel-social!" ine tabottom le-target="_badd jpgtbr değişiyor, MeMeerormurlas-article-uocial-bom/pe!" facebookn> ue">a "1.jpg" a!" ds=uru/diyanet-persorrel="nofollowm> 185.5B trong> BEĞENİs-a>lass="h "1.jpg" a !" ds=uru/diyanet-persorrel="nofollowm>Bdecens-a>lass="hs-close
ue">a 23B trong> TAKİPÇİs-a>lass="h !" ds=uru/diyanet-persorrel="nofollowm>Takip Ets-a>lass="hs-close
ue">a 94 trong> TAKİPÇİs-a>lass="h !" ds=uru/diyanet-persorrel="nofollowm>Takip Ets-a>lass="hs-close
Maze285ursız carekl"h2rekl"h202m>a
aazar 18:09
bannte/mbsts_2.gif"1widner.300"1herw">ze300"1köşeswidne: px;herw">: px;border:0 gif" width Şuber değişiyor, murlas-article-paddin > Yazarfixgif" width cabousel-"fa rol" #!" b-yazarfix"-titleslidr.cnidde>rticle-editor clamg nodoub norrw">p>ue">awa>lass=< .jpg" a cabousel-"fa rol" #!" b-yazarfix"-titleslidr.cpreve>rticle-editor clamg nodoub no cla-are">awa>las> , murlas-article-panel-"fa fa- cabousel-inntebr değişiyor, Memurlas-articactive ndi"m> Maze4698"1.jpg" a!" authoriyor, MeMeer net1.jpg" a!" author-azad
s-a>lass="h S <; ÇAMLICAs-a>lass="hZamane Gençliğes-a>lass="hMaze4697"1.jpg" a!" authoriyor, MeMeer net1.jpg" a!" author-azad
s-a>lass="h Musab SEYİTHANs-a>lass="hBeklenen nesillnml;rl 00llı?s-a>lass="hMaze4696"1.jpg" a!" authoriyor, MeMeer net1.jpg" a!" author-azad
s-a>lass="h Ali Bozkurts-a>lass="hNamarma İlgili Odet i&Dewspi fa Kaçildfa BMuva Ayrıntıfixs-a>lass="h Maze4695"1.jpg" a!" authoriyor, MeMeer net1.jpg" a!" author-azad
aazar 18:09
yazarfix thumbs"fuat-turkex"> s-a>lass="h Fuat TÜRKERs-a>lass="hKur’an’da Münafilk esa-Is-a>lass="hMaze4691"1.jpg" a!" authoriyor, MeMeer net1.jpg" a!" author-azad
s-a>lass="h Şerif Ali Minazs-a>lass="hBir Densık iİthamirkve ŞanirkPaşamirzs-a>lass="hMaze4689"1.jpg" a!" authoriyor, MeMeer net1.jpg" a!" author-azad
s-a>lass="h Hüseyia Köksans-a>lass="hÖmür: Ahiret Yurdunu KazanmakiİçemuArmalaan Edilmkil Nimets-a>lass="h Maze4687"1.jpg" a!" authoriyor, MeMeer net1.jpg" a!" author-azad
s-a>lass="h lass="hMaze4684"1.jpg" a!" authoriyor, MeMeer net1.jpg" a!" author-azad
s-a>lass="h EmemuARIKs-a>lass="hŞeb-iuArus’un 554. Yıfnönümündes-a>lass="hMaze4683"1.jpg" a!" authoriyor, MeMeer net1.jpg" a!" author-azad
s-a>lass="h Psika-atrist Dr.dHnedi Kalyoncus-a>lass="h, a-nar-i-muhammedi-ihta-aci inkale,4683X sond-urler.cSufi inanc;nce g"Nar-i Muhammedi" ihta-acıiu/diyanet-perso>Sufi inanc;nce g"Nar-i Muhammedi" ihta-acıs-a>lass="h Maze4671"1.jpg" a!" authoriyor, MeMeer net1.jpg" a!" author-azad
s-a>lass="h Prof. Dr.dİbrahim Mneaşs-a>lass="hGeç kirnmiril hl;rns eslamakteşebbüs veya...s-a>lass="hMaze4661"1.jpg" a!" authoriyor, MeMeer net1.jpg" a!" author-azad
s-a>lass="h A kı&uum, Ali Küçük HocamirzacirA m&uce n...s-a>lass="hMaze4650"1.jpg" a!" authoriyor, MeMeer net1.jpg" a!" author-azad
aazar 18:09
yazarfix thumbs"hnkkY-soylex_1"> s-a>lass="h HnkkirkSÖYLERs-a>lass="hEhl-i Sünnet!s-a>lass="hŞubeh" target="_br değiş ÇokYoverdanangif" wlia Okunangif" wlia Mazer29805"11.jpg" a!" ndi" !"k-tr0iyor, murlas-article-aik n> a
DUYURUs-a>
s-artica/"> aylim
las8-01ul5 03:03:17 Lisan" + İlahiyat Öylisan" Konusunda Dmyanet Hnk es! wa>lass=<-close <> , Mazer29830"11.jpg" a!" ndi" !"k-tr0iyor, murlas-article-aik n> a
GÜNCELs-a>
s-artica/"> aylim
Adnan Oka/" nle kedicik fotoğrafilkve çıfg&ucca yinıt aradı&uumm 10 sove wa>lass=<-close <> , Mazer29965"11.jpg" a!" ndi" !"k-tr0iyor, murlas-article-aik n> a
DUYURUs-a>
s-artica/"> aylim
las8-01ul7-22:47:37 29965X sond-urler.cDmyanet amak6 amn s="h daha al0;">!-u/diyanet-perso>Dmyanet amak6 amn s="h daha al0;">! wa>lass=<-close <> , Mazer29828"11.jpg" a!" ndi" !"k-tr0iyor, murlas-article-aik n> a
DUYURUs-a>
s-artica/"> aylim
Mazer29957"11.jpg" a!" ndi" !"k-tr0iyor, murlas-article-aik n> a
DiYANET HABERs-a>
s-artica/"> aylim
las8-01ul7-16:30:30 lass=<-close <> , s-close Mazer29957"1.jpg" a!" ndi" !"k-tr0iyor, , murlas-article-aik n> a
DiYANET HABERs-a>
s-artica/"> aylim
las8-01ul7-16:30:30 , snet1.jpg" ale-ai
lass= s-close Mazer29965"1.jpg" a!" ndi" !"k-tr0iyor, , murlas-article-aik n> a
DUYURUs-a>
s-artica/"> aylim
las8-01ul7-22:47:37 , snet1.jpg" ale-ai
29965X sond-urler.cDmyanet amak6 amn s="h daha al0;">!-u/diyanet-perso>Dmyanet amak6 amn s="h daha al0;">! wa>lass= s-close Mazer29805"1.jpg" a!" ndi" !"k-tr0iyor, , murlas-article-aik n> a
DUYURUs-a>
s-artica/"> aylim
las8-01ul5 03:03:17 , snet1.jpg" ale-ai
Lisan" + İlahiyat Öylisan" Konusunda Dmyanet Hnk es! wa>lass= s-close Mazer29964"1.jpg" a!" ndi" !"k-tr0iyor, , murlas-article-aik n> a
DUYURUs-a>
s-artica/"> aylim
las8-01ul7-20:36:54 , snet1.jpg" ale-ai
Mazer29962"1.jpg" a!" ndi" !"k-tr0iyor, , murlas-article-aik n> a
DUYURUs-a>
s-artica/"> aylim
las8-01ul7-19:36:21 , snet1.jpg" ale-ai
Şuber değişiyor, murlas-article-paddin > Karisatürs= s-close ">Tüm Karisatürlexawa>las> snet1.jpg" ale-"fa fa-mh a urler.c="DİTRusya, Türka-h205 İran gerçeasamakterörle mücddile koalisan> kurdu="DİT" #modal karisatux"-roşesbuttonm-titletogger.cmodalo>aazar 18:09
sayfalar/1031121391"> kurdu="DİT" /> wa>lass= s-closeea-close lss="hs-article-panele!" recen_lelementse!" userse!" ine tabottom whndi iklikleriiyormurlas-article-unmg nopaddin!" target="_blank">Şuber değişiyor, murlas-article-paddin > Son Yoverdar<-close <> , murlas-article-panel-"fa fa-mse
Maze252513"1.jpg" a!" user !"k-tr0iyor, , m
e
aylim
ze40iya ydeceni̇ni̇n eşi̇ pal ndöken müftüsü i̇ken fetö gerekçesi̇ş öylikddni̇zli̇h20ai̇z ddet i merkez efund ̇h2daha sonra emekli̇ ddet i kurtulmuştu ama şu an san Dam tutuklu. hasan çemar !ocamı çok gayretli̇ çişkan bi̇ri̇si̇d ̇r ama bu sitki beyd ̇lli̇h2çok emekan md ̇kddstekled ̇knasil görmed ̇kn> n fetöcü oldulaunu hl;ret etti̇m. neddn yldetcakddstekled ̇kamasyimad m.s-close
lass=<-close
Maze252511"1.jpg" a!" user !"k-tr0iyor, , m
aylim
ze40işu maymuna205 de sian>istl köpdecine !oca cab Da kuldenminız şidde Maze252510"1.jpg" a!" user !"k-tr0iyor, , m
e
aylim
las8-01u20 00:34:57 awidth ze40iRuhumun ruhu gördünmü Nuhu Sırrahmirkifşa etme eme Yük ta kım&um Ademes-close
lass=<-close
Maze252509"1.jpg" a!" user !"k-tr0iyor, , m
e
aylim
las8-01ull-23:50:53 awidth ze40isık izihna-htinizi s....m ul n a..... cıkl r o zaman bu diplomalarahine da-h205rianrsunuz?s-close
lass=<-close
Maze252508"1.jpg" a!" user !"k-tr0iyor, , m
e
aylim
las8-01ull-23:49:30 awidth ze40iSayia valimı yi m&d>ginda da muftulugumuzleav nav cokguzele!izme lass=<-close
Maze264"1.jpg" arekl"h2rekl"h212m>a
&w= &h=600&q=80"1widner.300"1herw">ze600"1köşeswidne: px;herw">: 6 px;border:0 gif" width Şuber değişiyor, murlas-article-paddin > Biangrafiass=<-close e!" jcb">Tümüawa>las> snet1.jpg" ale-"fa fa-mh e
e
biangrafi/Prof.-Dr.-Hura-h-MnetYekimd r1"> .jpg" alazy Prof. Dr.dHura-h Mnetı kimd r?s-b> Dmyanet İşl 2Başkan Ya m&umcılı&uumnai nan ilk lm&uc başkan ya m&umcısirkProf. Dr.dHura-h Mnetı, la Kml;rm las7 a/"> ilass=
Şuber değişiyor, murlas-article-paddin > Arşivv ids-close > snet1.jpg" ale-"fa fa-mh e
?m=arsiv"-me hoğipos_- nam<="arsiv"-a hselect nam<="gun"-.jpg" aday 1m> 13 20 23 28 30 Ocak 2018 ">Ars-button>lass=<-formse <> ea-close l :px;mh e
:6 px;mh e
Maze291"1köşesine ta:0tru!-- /21847068/iv> _display --> script> googletag.cmd.push(function() { googletag.display(' -gpt-rge150900176 14-4'); }); /script> s-closs-pse
, snet1.jpg" ale-footin!" go-cen_in!" footinboxed =olor-footin!" mtu20 !" mb-50 iklikleriiy snet1.jpg" ale-footintopht="_13 latowebblacker değişiyor, murlas-artic"fa ainv "> snet1.jpg" ale-rowm> ue">awa>lass=iiiiiiiiiiii>
lass=iiiiiiiiiiiiiiiiiiii>
lass=iiiiiiiiiiiiiiiiiiii>
lass=iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii>
lass=iiiiiiiiiiiiiiiiiiii> bannte/logo-iv> > ,lass=ass=ass="widne": 100,lass=ass=ass="herw">": 40 e l script 18:09
_themgi cript> script 18:09
_themgi cript> l script 18:09
_themgi cript> script 18:09
_themgi cript> script 18:09
_themgi cript> script 18:09
_themgi cript> script 18:09
_themgi cript> script 18:09
_themgi cript> script 18:09
_themgi cript> script 18:09
_themgi cript> script 18:09
_themgi cript> script 18:09
_themgi cript> l script 18:09
_themgi cript> script 18:09
_themgi cript> script> $(document).raddy(function(){ $('# ').cleverInfiniteScroll({ "fa fa-sWrappurSelector: '# ', paddSelector: '.article paddin', "fa fa-Selector: '. -kapsa', sidebarWrappurSelector: "#sidebar", nfxtSelector: '#sonrakiH"hs-', loadI
_themload gif' }); }); /script> script typ<=" fxt/javascript"> document.addEventListente('DOMCfa fa-Load d', function(event) { vaakmenu = new supurb({ e ement: '. s-nav-supurb .le-paddin wrappur', "fun_in: false }); }); $('. s-nav-modal').on('click', function(e) { e.preventDefault(); $($(this).titl(' ')).modal('show') }); $('#!" arama').on('show', function () { $(' son').addC (' e-search-shown').on('scroll mousewheel touchmove', stopScrolling); }).on('shown', function () { $('. s-search-input'). elect(); }).on('"idden', function () { $(' son').removeC (' e-search-shown').off('scroll mousewheel touchmove', stopScrolling); }); l $("#element_list . fxt") pKisalt(); l $("#pi m&s") jsSocials({ urf: location. , fxt: document.querySelectorAll(". s-share class")[0] innteHTML, showCoun>: arue, showLnavl: false, shares: [ { share: "twittint, via: DiyanetH"hs-item, hashtags: Diyanet H"hs-"/},l "facebook",l "googleplus",l "linkedin",l "pin_inest",l ] }); famlisim('76413', 'h"hs-', ''); l /script> ass= script typ<=" fxt/javascript"> $(".besl , , l ass= !-- Google Anmlytics2--> script> (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnmlyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){ (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Ddiv();a=s.cradteE ement(o),lass=m=s.getE ementsByTagNam<(o)[0];a.async=1;a. 18:g;m.parentNode insertBefore(a,m)lass=})(window,document,'script','an> ass= !-- End Google Anmlytics2--> l e l script> "fasole.log(''); /script> as