Yaz Kur’an Kursları 2014 Uygulama Esasları

2014 Yaz Kur’an Kurslarının Açılışı ve Açılış Programları

Yaz Kur’an Kursları 2014 Uygulama Esasları

2014 Yaz Kur’an Kurslarının Açılışı ve Açılış Programları

06 Haziran 2014 Cuma 00:19
Yaz Kur’an Kursları 2014 Uygulama Esasları
YAZ KUR’AN KURSLARI UYGULAMA ESASLARI
 
Yaz Kur’an kursları 23 Haziran 2014 Pazartesi günü eğitim-öğretime başlayacaktır. Kurslar velilerin de katılımının sağlanacağı bir açılışla başlayacak, Diyanet İşleri Başkanımızın açılış mesajı okunacaktır.
 
23 Haziran 2014 Pazartesi günü saat 10.00’da Ahmet Hamdi Akseki Camii’nde yaz Kur’an kursları açılış programı yapılacaktır. Yapılacak olan programa Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Mehmet GÖRMEZ, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Hasan Kâmil YILMAZ, Eğitim Hizmetleri Genel Müdürü Prof. Dr. Ali ERBAŞ konuşmacı olarak katılacaktır. Program Diyanet TV’den canlı yayınla gösterilecektir.
 
Diyanet TV’den canlı yayınla gösterilecek olan yaz Kur’an kursları açılış programı, şartları uygun olan (TV veya interneti olan) camilerdeki öğreticilerimiz ve öğrencilerimizce izlenecektir.
 
II-KAYIT İŞLEMLERİ VE EĞİTİM-ÖĞRETİM SÜRESİ İLE İLGİLİ HUSUSLAR
 
1.Yaz Kur’an kurslarının açılışı ve öğrencilerin kayıt işlemleri ile eğitim-öğretim hizmetleri ilgili yönetmelik ve yönerge hükümlerine uygun olarak yapılacaktır.
 
2.Yaz Kur’an kurslarına kayıtlar 16 Haziran 2014 tarihinde başlayacaktır.
 
3. Eğitim takvimi, kayıt işlemleri, dönemler, kurlu sistem ve işleyişi hakkında gerekli tüm bilgiler veli ve öğrencilere müftülüklerce duyurulacaktır. Başkanlığımız tarafından il/ilçe müftülüklerine gönderilecek afişler uygun görülen yerlere asılacaktır. Ayrıca vaaz ve hutbelerde gerekli duyurular yapılacaktır.
 
4. Yaz Kur’an kursları, 23 Haziran–22 Ağustos 2014 tarihleri arasında aşağıda belirtilen dönemler halinde ve kur esasına göre gerçekleştirilecektir:
 
I. Dönem: 23 Haziran–11 Temmuz 2014
II. Dönem: 14 Temmuz–01 Ağustos 2014
III. Dönem: 04 Ağustos–22 Ağustos 2014
 
5. Yaz Kur’an kurslarında okumak isteyen çocuklar velisinin muvafakatine binaen, Diyanet İşleri Başkanlığı Kur’an Eğitim ve Öğretimine Yönelik Kurslar ile Öğrenci Yurt ve Pansiyonları Yönergesi’nde yer alan EK-8 form dilekçe ile kursa kabul edilecektir. Ayrıca dilekçenin doldurulmasında beyan esas olup müracaat eden vatandaşlardan herhangi bir belge talep edilmeyecektir.
 
6. EK-8 form dilekçe ile kursa başvuruları kabul edilen öğrenciler, EHYS’ye (Eğitim Hizmetleri Yönetim Sistemine) de kayıt edilecektir.
 
7. Kurs öğreticisi, kursun başlangıcında kayıt başvurularını göz önünde bulundurarak velinin isteği üzerine öğrenciyi üç dönemden yalnızca birisi için kayıt edebileceği gibi, iki veya üç dönem için de kayıt yapabilecektir.
 
8. Başvurular geri çevrilmeyecek, öğrenciler ilgili müftülükçe uygun kurslara yönlendirilecektir.
 
9. Yaz Kur’an kurslarına katılmak isteyen engellilere imkânlar ölçüsünde yardımcı olunacak ve her ilde en az bir cami/Kuran kursu engellilere yönelik hazırlanacak ve ilgililere duyurulacaktır.
 
III-KURS DÜZENLENEBİLECEK SAATLER
 
1.Müftülükler eğitim-öğretim saatlerini mahalli şartlar, öğretici, öğrenci ve velilerin talepleri, ramazan ayında öğrencilerin sabah derslerinde bulunmakta zorlanmaları vb. hususları dikkate alarak belirleyeceklerdir.
 
2. Aynı kurs ve camide tekli ya da ikili (sabah ve öğleden sonra) eğitim yapılabilecektir.
 
3. Ders programları, ders saatlerinin bitimini takip eden namaz saatine göre ayarlanacak, son dersin bitiminden sonra (kız ve erkek) öğrencilerin, en az bir vakit namazı, öğretici gözetiminde camide cemaatle kılmasına özen gösterilecektir.
 
IV-KURSLARDA EĞİTİM-ÖĞRETİM PROGRAMLARI VE MATERYALLER
 
1.Yaz Kur’an kurslarında Başkanlıkça hazırlanan eğitim ve öğretim programları uygulanacak; Başkanlığın hazırladığı ders kitapları ve materyaller kullanılacaktır.
 
2. Yaz Kur’an Kursları Öğretim Programlarının temel yaklaşımına; öğrenme-öğretme sürecinde uyulması gereken ilkelere aykırı olmamak kaydıyla müftülükçe uygun görülen yardımcı eğitim-öğretim materyalleri de kullanılabilecektir.
 
3.Başkanlığımızca, EHYS’deki 2013 yaz Kur’an kursu öğrenci sayıları esas alınarak Dinimizi Öğreniyoruz 1, 2, 3 öğrencilerimize dağıtılmak üzere il müftülüklerimize ücretsiz olarak gönderilecektir.
 
4. 2013 yılı yaz Kur’an kursu 3. döneminde ücretsiz olarak gönderilen Âlim Çocuk 3.0 CD’in derslerde yardımcı materyal olarak kullanılması, öğreticilere tavsiye edilecektir.
 
5. Başkanlığımızın http://kurs.diyanet.gov.tr adresli web sitesinden; öğreticilerimizin Yaz Kur’an Kursları Öğretim Programları, Yaz Kur’an Kursları Öğretici Kılavuzu ve Dinimizi Öğreniyoruz Öğretici Kitabı ile Etkinlik kitaplarını temin edilebileceği ve yardımcı ders materyalleri konusunda istifade edebileceği duyurulacaktır.
 
6. Yaz Kur’an Kursları Öğrenci Yoklama ve Ders Defteri, 5 yıllık basılmış olup geçen yılki defterler bu yılda kullanılabilecektir. İhtiyaç duyulması halinde Yaz Kur’an Kursları Öğrenci Yoklama ve Ders Defteri, Türkiye Diyanet Vakfı Yayın Matbaacılık ve Ticaret İşletmesi Müdürlüğü’nden temin edilebilecektir. (TDV Yayın Matbaacılık Tel:0312-354 91 31)
 
V-EĞİTİM-ÖĞRETİM SÜRECİNDE GÖZ ÖNÜNDE BULUNDURULMASI GEREKEN HUSUSLAR
 
1. 4-6 yaş grubu öğrencilerden yaz Kur’an kursunda öğrenim görmek isteyenlere yönelik açılacak sınıflarda; 4-6 yaş grubu din eğitimi programının Başkanlıkça yapılan hizmet içi eğitim seminerine katılmış olanlara, pedagojik formasyonu olanlara ya da personelden müftülükçe söz konusu alandaki bilgi ve donanımı yeterli görülenlere görev verilecektir.
 
2. Engelli öğrencilere ders verecek personel, yıl içerisinde ilgili alana yönelik düzenlenmiş hizmet içi eğitim kursuna katılanlar ve Braille alfabesini okumayı/işaret dilini kullanmayı bilen öğreticiler arasından seçilecektir.
 
3. Yaz Kur’an kurslarında eğitim-öğretim hizmetleri sevgi, hoşgörü ve gönüllülük esasına dayalı olarak yürütülecektir. Kurs programı boyunca öğrencilere değerli oldukları hissettirilecek, güler yüz, şefkat ve anlayış gösterilecektir. Kursta bulunmalarının önemi ve amacı kendilerine anlatılacaktır.
 
4. Eğitim-öğretimde öğrencilerin yaş farklılıkları göz önünde bulundurulacaktır. Mümkün olduğunca 4-6, 7-12, 13-24 yaş gruplarının birlikte eğitim-öğretim görmeleri sağlanacaktır.
 
5. Öğretici sayısının yeterli olması halinde eğitimin etkin ve verimli olabilmesi için sınıf mevcudunun bir öğreticiye azami 30 öğrenci düşecek şekilde planlanmasına çalışılacaktır.
 
6. Yaz Kur’an kurslarında 4-6 yaş grubu öğrencilerden oluşan sınıflarda, öğrenci sayısının 20’yi geçmemesine özen gösterilecektir.
 
7. Yaz Kur’an kurslarında talep olması durumunda, il/ilçe müftülüğü öğrenci sayısında 15 şartı aramaksızın (mevzuat gereği ek ders ücreti ödenmiyor olsa da) kurs açacaktır.
 
8. İmkânlar ölçüsünde eğitim-öğretim mekânlarının fiziki yapısının iyileştirilmesine, bilgisayar, araç-gereç ve materyallerin kalite ve sayısının artırılmasına çalışılacaktır.
 
9. Her derste mümkün olduğunca eğitim-öğretim teknolojilerinden yararlanılmaya çalışılacaktır. Kurs idaresinin imkânları yeterli olmadığı takdirde bu tür eğitim materyallerinin müftülüklerce karşılanması sağlanacaktır.
 
10. Dersler Yaz Kur’an Kursları Öğretim Programlarında her kur için ayrı ayrı belirlenmiş olan ünite başlıklarına bağlı kalınarak işlenecektir.
 
11. Öğrenciler okullarda Kur’an’ı Kerim, Hz. Peygamberin Hayatı ve Temel Dini Bilgiler derslerini seçmeli dersler kapsamında alabildiklerinden yaz Kur’an kurslarında seviye tespiti yapılarak öğrencilerin daha çok ihtiyaç duyduğu bilgilere ağırlık verecektir.
 
12. Yaz Kur’an kurslarında görevlendirilen personel derslere hazırlıklı girecek, günlük işlenen derslerde her kura ait konuyu ders defterinin ilgili bölümüne yazacaktır.
 
13. Diyanet Çocuk Dergisi başta olmak üzere Cemil Dede Namaz Sûrelerini Anlatıyor, Cemil Dede Namaz Dualarını Anlatıyor, Kur’an-ı Kerim’deki Sureleri Tanıyalım, Dini Değerler Büyüklere Saygı, Dini Değerler Yardımseverlik, Dini Değerler Tutumluluk, Dini Değerler Sorumluluk, Hikaye Treni, Sevgi Serisi vb. Başkanlığımızın çocuklara yönelik yayınları öğrencilere tanıtılacak ve öğrenciler ilgili yayınlardan faydalanmaları hususunda teşvik edilecektir.
 
14. Derslerin çeşitli oyun etkinlikleri içerisinde öğrencinin katılımıyla işlenmesine özen gösterilecektir. Ödüllendirmelerde aşırılığa yer verilmeyecektir.
 
VI-KUR SİSTEMİ VE UYGULANMASINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR
 
1. Her bir dönemde kursa kaydı yapılan öğrenciler, öğretici tarafından Kur’an-ı Kerim ve dini bilgiler konularında seviye tespitine tabi tutulacaktır.
 
2. Yeterli sayıda sınıf ve öğreticisi bulunan camilerde/Kur’an kurslarında öğrenciler bilgi düzeyleri dikkate alınarak kurlara ayrılacaktır.
 
3. Her bir kur için mümkünse ayrı sınıflar oluşturulacaktır. Ayrı sınıfların oluşturulamaması durumunda ders işlenirken öğrencilerin bilgi ve kur farklılıklarına dikkat edilecektir.
 
4. Aynı cami/Kur’an kursunda kur farklılıklarına göre sınıf açılamaması durumunda birbirine yakın olan cami/Kur’an kurslarındaki öğrenciler aynı mekânda bir araya getirilerek eğitim-öğretim görmeleri sağlanacaktır.
 
VII-SOSYAL, KÜLTÜREL VE SPOR ETKİNLİKLERİ İLE İLGİLİ HUSUSLAR
 
Başkanlığımız ile Gençlik ve Spor Bakanlığı arasında 30.04.2012 tarihinde imzalanan protokol ile yaz Kur’an kurslarına katılanlardan, 7-18 yaş aralığındaki gençlere yönelik basketbol, güreş, masa tenisi, badminton, tekvando, judo, karete gibi spor dallarında her ilin imkanları ölçüsünde kurslar düzenlenebilecektir.
 
Etkinlik Sürecinde Göz Önünde Bulundurulması Gereken Hususlar:
 
1. Eğitim ve öğretim saatleri dışında, öğreticinin rehberliğinde gerekli önlemler alınmak suretiyle, Kur’an kurslarını tanıtmak, Kur’an öğretimine sempati ve ilgiyi yaygınlaştırmak, sporu sevdirmek amacıyla yapılacaktır.
 
2. Cami/kurs dışında düzenlenecek bu tür faaliyetler ilgili müftünün teklifi ve mülki amirin onayıyla gerçekleştirilecektir.
 
3. Spor etkinlikleri cami içerisinde değil cami müştemilatında veya il/ilçe spor müdürlüğünce belirlenen bir yerde ya da sportif faaliyetlere uygun mekânlarda gerçekleştirilecektir.
 
4. Spor etkinliklerinde mümkün olduğunca; kız öğrencilere kadın hoca, erkek öğrencilere ise erkek hoca görevlendirilecektir.
 
Anılan protokol gereği tüm il ve ilçe müftülüklerimizin;
 
1. Bu projenin uygulanmasından sorumlu personeli belirleyerek görevlendirecek ve iletişim bilgilerini il/ilçe spor müdürlüğüne bildirecektir.
 
2. Yaz Kur’an kurslarında düzenlenecek olan spor etkinlikleri halka duyurulacaktır.
 
3. Yaz Kur’an kursuna kayıt yaptıran ve spor etkinliklerinden yararlanmak isteyen her öğrenci için Spor Etkinlikleri Kayıt Formu EHYS aracılıyla doldurulacaktır.
 
4. Spor etkinlikleri için kayıt formu dolduran öğrencilerin isimleri ve talepleri il/ilçe spor müdürlüğüne teslim edilecektir.
 
5. Öğrencilerin spor salonlarına ulaşımları ilgili il/ilçe müftülüklerimiz ve spor müdürlüklerince işbirliği ile sağlanacaktır.
 
6. Öğrenci yoğunluğu olan illerde yapılacak spor etkinlikleri için sabah ve öğle ders planlaması il/ilçe müftülüklerimiz tarafından EK-5 protokol hükümlerine göre yapılacaktır.
 
VIII- GÖREVLENDİRME
 
1. Yaz Kur’an kurslarında Diyanet işleri Başkanlığı Kur’an Eğitim ve Öğretimine Yönelik Kurslar ile Öğrenci Yurt ve Pansiyonları Yönergesinin 58. maddesine göre görevlendirme yapılacaktır.
 
2. Program üzerinde hiçbir şekilde personel kaydı tutulmayacak olup, görevlendirmeler İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü’nce kullanılan, İKYS (http://ikys.diyanet.gov.tr) programı üzerinden yapılacaktır.
 
IX-ÜCRETLENDİRME
 
1. Yaz Kur’an kurslarında görevlendirilenlere, Diyanet İşleri Başkanlığınca Düzenlenen Eğitim Faaliyetlerinde Uygulanacak Ders ve Ek Ders Kararlarına İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı’nın 5. maddesine göre ek ders görevi verilir.
 
2. Diyanet İşleri Başkanlığınca Düzenlenen Eğitim Faaliyetlerinde Uygulanacak Ders ve Ek Ders Kararlarına İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı’nın 11. maddesine göre ek ders ücreti tahakkuk ettirilecektir. (Yeterlilik belgesi olmayan imam-hatip lisesi mezunları görevlendirilebilmekle birlikte ek ders ücreti tahakkuk ettirilmez. Ancak söz konusu öğreticilerin ek ders ücretleri mahallindeki vakıf ve derneklerce karşılanabilir.)
 
3. Söz konusu ek dersler program tarafından kursiyerlerin sisteme kayıt tarihine ve sayılarına göre hesaplanacak olup, ek derslere ait “Tahakkuk Cetveli” öğreticilerin beyanı esas alınarak program üzerinden alınacak ve kesinlikle elle doldurulmayacaktır. Elle doldurulan ve kontrolü sistem tarafından yapılmayan listelere ödeme yapılmayacaktır.
 
X-BELGE İŞLEMLERİ VE FORMLAR
 
Yaz Kur’an kursları ile ilgili bütün bilgi girişleri EHYS programı aracılığıyla yapılacaktır.
 
XI- EHYS PROGRAMINDA YAZ KUR’AN KURSLARININ AÇILIŞI, ÖĞRETİCİ VE KURSİYER KAYIT İŞLEMLERİ
 
1. Birimler tarafından açılması planlanan kurslar ve bu kurslarda görev alacak personel “Yaz Kur’an Kursu İşlemleri”/“Öğretici ve Kursiyer İşlemleri” menüsü başlığı altında yer alan “Yeni Kayıt” butonu kullanılarak yapılacaktır.
 
2. Tanımlamaların ardından öğreticiler tarafından uygulama esaslarında belirtilen tarihler arasında kursiyer girişleri yapıldıktan sonra, “Onaya Gönder” butonu kullanılarak kayıtları tamamlanmış olacaktır.
 
3. Öğreticiler tarafından onaya gönderilen kursiyer listelerinin müftülüklerce kontrol edilmesinin ardından “Ek-9” formu yazıcıdan çıktı alınacak ve ilgili birim müftülerince onaylanacaktır.
 
4. Müftülerce onaylanmasının ardından, tarih ve sayı numarası verilip sistem üzerinden onay verilecektir.
 
5. İmzalanan “Ek-9” formlar müftülüklerce muhafaza edilecek, öğreticiler ise “Ek-9” formlarının çıktılarını sistem üzerinden alacak ve kursta muhafaza edecektir.
 
XII-YAZ KUR’AN KURSLARI HİZMET İÇİ EĞİTİM SEMİNERLERİ
 
Yaz Kur’an kurslarının daha etkin ve verimli olması amacıyla Başkanlığımız tarafından düzenlenen yaz Kur’an kursları rehber öğreticiler seminerine katılan yönetici ve görevlilerin seminer kazanımlarını yaz Kur’an kurslarında görev alacaklara aktarabilmeleri amacıyla mahallinde seminerler düzenlenecektir. Bu hususta il/ilçe müftülükleri gerekli hazırlıkları yapacaktır.
 
İl/ilçe müftülüklerimizce mahallinde yapılacak olan yaz Kur’an kursları hizmet içi eğitim seminerlerinin düzenlenmesinde aşağıdaki hususlara dikkat edilecektir:
 
1. Seminerler, 25-30 Mayıs 2014 tarihleri arasında Afyon Sandıklı’da gerçekleştirilen yaz Kur’an kursu rehber öğreticiler seminerine katılmış olan personelin sorumluluğunda yapılacaktır. Seminere katılmış olan görevliler il genelinde ve ilçelerde seminer vermek üzere görevlendirilecektir. Ayrıca seminerlerde 2013 yılı yaz Kur’an kursu rehber öğreticiler seminerine katılanlardan, İlahiyat Fakültesi hocalarından ve Diyanet İşleri Başkanlığı Eğitim Merkezi hocalarından da istifade edilebilecektir.
 
2. Seminerler, yaz Kur’an kurslarında görevlendirilecek tüm personeli kapsayacak şekilde 05-18 Haziran 2014 tarihleri arasında yapılacaktır. Seminerlerin süresi ve saatleri katılımcı sayısı ve mahallin imkânları ölçüsünde il/ilçe müftülüklerince planlanacaktır.
 
3. Görevli sayısı fazla olan yerlerde yapılacak olan hizmet içi eğitim seminerleri için, uygun mekânlar sağlanacaktır. Görevliler gerektiğinde gruplar halinde seminere alınacaktır.
 
Mahallinde yapılacak olan 2014 yılı yaz Kur’an kursları hizmet içi eğitim seminerlerinin düzenlenmesinde özveri ile çalışan başta müftülük personelimiz olmak üzere tüm personelimize teşekkür ederiz.
 
 
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
fahri 2014-06-06 10:48:59

bu fahrilik işi nasıl olacak köylerde

Avatar
kadrolu 2014-06-06 20:02:50

bilmiyoruz

Avatar
..... 2014-06-08 17:31:33

okadar havadan kkö aldınız verin onlara okutsunlar.imam müezzin ramazanda hatimlemi vaazlamı teravihlemi sizin bitmek tükenmek bilmeyen emirlerinizlemi uğraşsın..2 ayda talebeye ne verilir.afiş asmakla reklam yapmakla olmuyor..hele talimat yağdırmakla hiç....

Avatar
imam 2014-06-09 09:39:07

cak cak cak de hep talimat hep talimat. Ramazan da imam hangi birini başarıyla yapsın kii

Avatar
taner 2014-06-16 10:59:17

Allah için iki ay fedakarlık yapmamız gerekecek inşallah.kurum amirleri için değil niyetiniz varsa Allah için yapın.