Yaz Kur'an Kursları Uygulama Esasları

Diyanet İşleri Başkanlığı 2015 yılı Yaz Kur'an Kursları Uygulama Esaslarını Yayımladı...

Yaz Kur'an Kursları Uygulama Esasları

Diyanet İşleri Başkanlığı 2015 yılı Yaz Kur'an Kursları Uygulama Esaslarını Yayımladı...

07 Haziran 2015 Pazar 17:37
Yaz Kur'an Kursları Uygulama Esasları

DiNiHABERLER.COM / öZEL iÇERiK
 
Yaz Kur’an kursları 22 Haziran 2015 Pazartesi günü eğitim-öğretime başlayacaktır. Müftülükler, kursların başladığı ilk gün din hizmetleri personelinin, öğrencilerin, velilerin ve halkın katılacağı “Yaz Kur’an Kursları Açılış Programı” yapacaktır.
 
Ayrıca 22 Haziran 2015 Pazartesi günü yapılacak olan Yaz Kur’an Kursları Açılış Programına Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Mehmet GÖRMEZ, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Hasan Kâmil YILMAZ, Eğitim Hizmetleri Genel Müdürü Prof. Dr. Ali ERBAŞ konuşmacı olarak katılacaktır. Program Diyanet TV’den canlı yayınlanacaktır. Diyanet TV’den canlı yayınlanacak olan Yaz Kur’an Kursları Açılış Programı, şartları uygun olan (TV veya interneti olan) öğreticilerimiz ve öğrencilerimizce izlenecektir.II. KAYIT İŞLEMLERİ VE GÖREVLENDİRMELER İLE İLGİLİ HUSUSLAR
 
1. Yaz Kur’an kurslarının açılışı, öğrencilerin kayıt işlemleri ve eğitim-öğretim hizmetleri; ilgili yönetmelik, yönerge, 2015 Yılı Yaz Kur’an Kursları Uygulama Esasları ve EHYS ’deki talimatlara uygun olarak yapılacaktır.
 
2. Yaz Kur’an kurslarının/sınıflarının açılışı, öğretici ve öğrenci kayıt işlemleri EHYS (Eğitim Hizmetleri Yönetim Sistemi) aracılığı ile yapılacaktır.
 
3. “Form Dilekçe” ile kursa başvuruları kabul edilen öğrenciler, EHYS’ye (Eğitim Hizmetleri Yönetim Sistemine) mutlaka kayıt edilecektir. Sınıf açıldıktan sonra gelen öğrenciler de dönem içerisinde sisteme kayıt edilebilecektir.
 
4. Yaz Kur’an kursunda geçici görevlendirmeler, İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğünün 03.11.2014 tarih ve 6066 sayılı yazısı ile bu Genel Müdürlükçe belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde İKYS (http://ikys.diyanet.gov.tr) programı
üzerinden yapılacaktır.
 
5. Yaz Kur’an kurslarında görevlendirilenlere, 24 Temmuz 2009 tarih ve 27298 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Diyanet İşleri Başkanlığınca Düzenlenen Eğitim-Öğretim Faaliyetlerinde Uygulanacak Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Bakanlar Kurulu KararınA göre ek ders ücreti verilecektir.
 
III KURS DÜZENLENEBİLECEK SAATLER
 
1. Müftülükler eğitim-öğretim saatlerini mahalli şartlar, öğretici, öğrenci ve velilerin talepleri, ramazan ayı vb. hususları dikkate alarak belirleyecektir. 

2. Aynı kurs ve camide tekli ya da ikili (sabah ve öğleden sonra) eğitim yapılabilecektir.
 
3. Ders programları, ders saatlerinin bitimini takip eden namaz saatine göre ayarlanacak, son dersin bitiminden sonra (kız ve erkek) öğrencilerin, en az bir vakit namazı, öğretici gözetiminde camide cemaatle kılması sağlanacaktır.
 
IV. YAZ KUR’AN KURSLARINDA 4-6 YAŞ EĞİTİMİ
 
1. Yaz Kur’an kurslarında sadece 4-6 yaş grubu öğrencilerden oluşan sınıfların açılmak istenmesi durumunda;
 
a. Sınıflar, EK-2’de yer alan şartları taşımaları durumunda açılacaktır.
 
b. Sınıflarda Başkanlıkça yapılan 4-6 yaş hizmet içi eğitim seminerine katılmış olan veya 4-6 yaş çocuk gelişimi ve eğitimi ile ilgili diplomaya ya da bu alanla ilgili en az 296 saatlik bir sertifikaya sahip olanlara görev verilecektir.
 
c. Sınıflarda Başkanlığımızın 4-6 Yaş Yaz Kur’an Kursları Öğretim Programı uygulanacaktır. (Kur’an Kursları 4-6 Yaş Öğretim Programının içerisinde yer almaktadır.)
 
d. Sınıflarda; 4-6 Yaş Grubu Kur’an Kursları Öğretici Kitabı I-II, 4-6 Yaş Grubu Kur’an Kursları Etkinlik Kitabı I-II, Başkanlığımızın http://www2.diyanet.gov.tr/EgitimHizmetleriGenelMudurlugu/Sayfalar/Materyaller .aspx adresli web sitesinden indirilerek kullanılacaktır. Ayrıca bu sınıflardaki çocuklara yönelik dini içerikli şarkılar Başkanlığımızın
http://kurs.diyanet.gov.tr/multimedyaa/2/sarkilar.html web adresinden indirilerek eğitim-öğretim faaliyetlerinde kullanılabilecektir.
 
e. Bu sınıflarda mümkün olduğunca öğrenci sayısının 20’yi geçmemesine özen gösterilecektir.
 
2. Sadece 4-6 yaş grubu öğrencilerden oluşan bir sınıf açılmaması durumunda; yaz Kur’an kurslarında yaş sınırı olmadığından bu öğrenciler kendi yaş gruplarına yakın diğer öğrencilerin bulunduğu sınıflarda eğitim-öğretim görebileceklerdir.

 
V. YAZ KUR’AN KURSLARINDA ENGELLİLERE YÖNELİK EĞİTİM
 
1. Yaz Kur’an kurslarına katılmak isteyen engellilere imkânlar ölçüsünde yardımcı olunacak ve her ilde/ilçede en az bir cami/Kuran kursu engellilere yönelik hazırlanacak ve belirlenen kurslarda engellilere eğitim verileceği duyurulacaktır.
 
2. Engelli öğrencilere ders verecek personel, yıl içerisinde ilgili alana yönelik düzenlenmiş hizmet içi eğitim kursuna katılanlar ve Braille alfabesini okumayı/işaret dilini kullanmayı bilen öğreticiler arasından seçilecektir.
 
3. Engellilere yönelik açılacak sınıflarda sayı şartı aranmamaktadır. Ancak engelli öğrenci sayısının 10’u aşması halinde ikinci bir sınıf açılabilecektir.
 
4. Engellilere yönelik açılacak sınıflarda EK-3’te yer alan Başkanlığımızca hazırlanmış olan eğitim-öğretim materyalleri kullanılacaktır. Bu materyaller, Başkanlığımız Dini Yayınlar Genel Müdürlüğü’nden temin edilebilecektir.
 
VI. EĞİTİM-ÖĞRETİM PROGRAMLARI VE MATERYALLER
 
1. Yaz Kur’an kurslarında Başkanlıkça hazırlanan eğitim-öğretim programları uygulanacak; Başkanlığın hazırladığı ders kitapları ve materyaller kullanılacaktır.
 
2. Başkanlığımızın çocuklara yönelik EK-4’te yer alan yayınlarından eğitim-öğretim faaliyetlerinde istifade edilecek, söz konusu yayınlar öğrencilere tanıtılacak ve öğrenciler, ilgili yayınlardan faydalanmaları hususunda teşvik edilecektir.
 
3. Yaz Kur’an Kursları Öğretim Programlarının temel yaklaşımına; öğrenme-öğretme sürecinde uyulması gereken ilkelere aykırı olmamak kaydıyla müftülükçe uygun görülen yardımcı eğitim-öğretim materyalleri de kullanılabilecektir.
 
4. Kur’an kursu öğrenci sayıları esas alınarak Dinimizi Öğreniyoruz 1, 2, 3 kitapları öğrencilerimize dağıtılmak üzere il müftülüklerimize ücretsiz olarak gönderilecektir.
 
5. Müftülüklerimize gönderilen Âlim Çocuk 3.0 CD’si derslerde yardımcı materyal olarak kullanılacaktır.
 
6. Başkanlığımızın http://kurs.diyanet.gov.tr adresli web sitesinden ders materyalleri konusunda istifade edilebileceği duyurulacaktır.
 
7. Yaz Kur’an Kursları Öğrenci Yoklama ve Ders Defteri, 5 yıllık basılmış olup geçen yılki defterler bu yılda kullanılabilecektir. İhtiyaç duyulması halinde Yaz Kur’an Kursları Öğrenci Yoklama ve Ders Defteri, Türkiye Diyanet Vakfı Yayın Matbaacılık ve Ticaret İşletmesi Müdürlüğü’nden temin edilebilecektir. (TDV Yayın Matbaacılık Tel:0312-354 9131)
 
VII. EĞİTİM-ÖĞRETİMİN ETKİNLİĞİNİ VE VERİMLİLİĞİNİ ARTIRMAYA YÖNELİK YAPILMASI GEREKEN FAALİYETLER
 
1. Eğitim-öğretim süresince “Haftanın Ayeti, Hadisi ve İlahisi” ismi altında her hafta bir ayet, hadis ve ilahi belirlenerek öğrencilerin o hafta içerisinde belirlenen ayeti, hadisi ve ilahiyi öğrenmesine yönelik çalışmalar yapılacaktır.
 
2. “Haftanın İmamı ve Müezzini” sloganıyla imam-hatip lisesine giden öğrenciler öncelikli olmak üzere erkek öğrencilere imamlık ve müezzinlik uygulamaları yaptırılacaktır.

3. “Veli-Öğrenci-Öğretici Buluşmaları” adıyla toplantılar düzenlenecek yaz Kur’an kursundaki eğitim-öğretim faaliyetlerinden öğrenci velileri de haberdar edilerek, eğitim sürecine dâhil edilecektir.
 
4. “Kur’an’ın Anlam Dünyası ile Buluşalım” sloganı ile haftanın bir gününde, belirlenen bir saatte Kur’an-ı Kerimden belirlenen yerler, öğreticilerce okunarak açıklanacaktır. Bu hususta Başkanlığımızın çocuklara yönelik Kur’an-ı Kerim’deki Sureleri Tanıyalım, Çocuklar İçin Kur’an Terimleri Sözlüğü, Hikâyelerle Çocuklara 40 Âyet, Hikâyelerle Çocuklara 40 Hadis vb. yayınlarından istifade edilecektir.
 
5. 21 Ağustos 2015 tarihinde bütün il/ilçe müftülüklerimizce saat 15.00’te Yaz Kur’an Kursları Kapanış Programı yapılacaktır. İçeriği müftülüklerce belirlenecek programda Yaz Kur’an Kursu Öğretim Programının kazanımları göz önünde bulundurularak öğrencilere de görev verilecektir
 
VIII. EĞİTİM-ÖĞRETİM İLE İLGİLİ DİĞER HUSUSLAR
 
1. Eğitim-öğretim mekânlarının (camilerin ve Kur’an kurslarının) temizliği ve bakımı sağlanacak, eğitime uygun olmayan mekânlarda kurs açılmayacaktır.
 
2. Mevsimlik işçilerin çocuklarının yaz Kur’an kursu faaliyetlerinden faydalanması amacıyla mevsimlik işçilerin bulunduğu yerlerde yaz Kur’an kursu açılacaktır.
 
3. Mültecilerin bulunduğu illerde mülteci çocukların yaz Kur’an kursu hizmetlerinden faydalanmalarına yönelik çalışmalar yapılacaktır.
 
4. Sınıflar oluşturulurken öğrencilerin yaş farklılıkları göz önünde bulundurulacaktır. Eğitim-öğretim ortamı, öğretici vb. şartların uygun olması durumunda yaş grupları dikkate alınarak öğrencilerin birlikte eğitim-öğretim görmeleri sağlanacaktır.
 
5. Sınıflar oluşturulurken öğrencilerin bilgi seviyeleri göz önünde bulundurulacaktır. Buna göre; imam-hatip lisesine giden öğrenciler ile örgün eğitimde seçmeli Kur’an-ı Kerim, Hz. Peygamberin Hayatı ve Temel Dini Bilgiler derslerini alan öğrencilerin hazır bulunuşluklarına göre kur sistemine uygun olarak eğitim görmeleri sağlanacaktır.
 
6. Aynı cami/Kur’an kursunda kur farklılıklarına/öğrencilerin bilgi düzeyine göre sınıf açılamaması durumunda birbirine yakın olan cami/Kur’an kurslarındaki öğrenciler aynı mekânda bir araya getirilerek eğitim-öğretim görmeleri sağlanacaktır.
 
7. Öğretici sayısının yeterli olması halinde eğitimin etkin ve verimli olabilmesi için sınıf mevcudunun bir öğreticiye azami 30 öğrenci düşecek şekilde planlanmasına çalışılacaktır.
 
8. Yaz Kur’an kurslarında talep olması durumunda, il/ilçe müftülüğü öğrenci sayısında 15 şartı aramaksızın (mevzuat gereği ek ders ücreti ödenmiyor olsa da) kurs açacaktır.
 
9. Derslerin çeşitli oyun etkinlikleri içerisinde öğrencinin katılımıyla işlenmesine özen gösterilecektir. Ödüllendirmelerde aşırılığa yer verilmeyecek, somut ödüllendirmelerden daha çok manevi teşvik ve motivasyona önem verilecektir.
 
10. Yaz Kur’an kurslarında eğitim-öğretim hizmetleri sevgi, hoşgörü ve gönüllülük esasına dayalı olarak yürütülecektir. Kurs programı boyunca öğrencilere değerli oldukları hissettirilecek, güler yüz, şefkat ve anlayış gösterilecektir. Kursta bulunmalarının önemi ve amacı kendilerine anlatılacaktır.
 
11. Başkanlığımız ile EK-5’te yer alan Gençlik ve Spor Bakanlığı arasında imzalanan protokol çerçevesinde yaz Kur’an kursuna katılan öğrencilerin spor etkinliklerinden faydalanmaları sağlanacaktır. Bu itibarla;
 
a. Yaz Kur’an Kursuna kayıt yaptıran ve spor etkinliklerinden yararlanmak isteyen her öğrencinin talebi alınacaktır.
 
b. Spor etkinliklerine başvuran öğrencilerin isimleri ilgili spor il/ilçe müdürlüğüne bildirilecektir.
 
c. Öğrencilerin spor salonlarına ulaşımları, müftülüklerimiz ile spor il müdürlüklerince sağlanacaktır.
 
12. Spor etkinlikleri cami dışında spor etkinliklerine uygun mekân ve alanlarda yapılacaktır.
 
13. Eğitim-öğretim saatleri dışında, öğreticinin rehberliğinde gerekli önlemler alınmak suretiyle ramazan ayında iftar vb. programlar ile gezi, piknik gibi sosyal, kültürel ve sportif etkinlikler düzenlenebilecektir. Kurs dışında düzenlenecek faaliyetler ilgili müftünün teklifi ve mülki amirin onayıyla gerçekleştirilecektir.
 
14. Öğreticiler, öğrencileri teravih namazına teşvik etmek amacıyla şartların uygun olması halinde öğrencilerle birlikte cemaatle teravih namazı kılabilecektir
 
IX. YAZ KUR’AN KURSLARINI TANITICI MATERYALLER İLE DİĞER FAALİYETLER
 
1. Yaz Kur’an kurslarının önemi ve kursların kayıt tarihleri ile eğitim-öğretim tarihleri vaaz ve hutbelerde duyurulacaktır.
 
2. İl/ilçelerdeki selâtin camilerin mahyalarına, diğer camilerin ise tabelalarına Başkanlığımızın yaz Kur’an kursu sloganı olan “Gel Bu Yaz Kur’an’ı Gönlüne Yaz” ibaresi yazdırılacaktır.
 
3. Yaz Kur’an kurslarını tanıtıcı afişler Başkanlığımızca il/ilçe müftülüklerine ücretsiz olarak gönderilecektir. Ayrıca yaz Kur’an kursu afişleri Başkanlığımızın http://kurs.diyanet.gov.tr adresli web sitesinden indirilebilecektir.
 
4. Başkanlığımız tarafından il/ilçe müftülüklerine gönderilecek afişler uygun görülen yerlere asılacaktır.
 
5. 22 Haziran 2015 tarihinde eğitim-öğretime başlayacak olan yaz Kur’an kurslarımızı tanıtıcı ve teşvik edici mahiyette yaz Kur’an kursu afişi, billboardı, üçgeni ve raketi hazırlanmıştır. Müftülüklerimiz il/ilçe belediyelerinden uygun görüş alarak yaz Kur’an kursu afişlerini, billboardlarını ve raketlerini il/ilçede uygun olan yerlere asacaktır.
 
Müftülüklerimizce yaz Kur’an kursu afiş, billboard, üçgen ve raket tasarımları Başkanlığımız kurs.diyanet.gov.tr adresinden indirilerek basılabilecektir. Ayrıca afişler, billboardlar, üçgenler ve raketler ücretleri müftülüklerimizce karşılanmak kaydıyla Türkiye Diyanet Vakfı Yayın Matbaacılık ve Ticaret İşletmesi Müdürlüğü’nden de temin
edilebilecektir.
 
X. YAZ KUR’AN KURSLARI HİZMET İÇİ EĞİTİM SEMİNERLERİ
 
Yaz Kur’an kurslarının daha etkin ve verimli olması amacıyla yaz Kur’an kurslarında görev alacak geçici ve kadrolu öğreticilere mahallinde EK-6’de yer alan program çerçevesinde seminerler düzenlenecektir. Bu hususta il/ilçe müftülükleri gerekli hazırlıkları yapacaktır. İl/ilçe müftülüklerimizce mahallinde yapılacak olan yaz Kur’an kursları hizmet içi eğitim seminerlerinin düzenlenmesinde aşağıdaki hususlara dikkat edilecektir:
 
1. Seminerler, yaz Kur’an kurslarında görevlendirilecek tüm personeli kapsayacak şekilde 03-21 Haziran 2015 tarihleri arasında yapılacaktır. Seminerlerin süresi ve saatleri katılımcı sayısı ve mahalli imkânlar ölçüsünde il/ilçe müftülüklerince planlanacaktır.

2. Görevli sayısı fazla olan yerlerde yapılacak olan hizmet içi eğitim seminerleri için, uygun mekânlar sağlanacaktır. Görevliler gerektiğinde gruplar halinde seminere alınacaktır.
 
3. Seminerlerde Başkanlığımızın http://kurs.diyanet.gov.tr adresli web sitesine yüklenmiş olan video ders kayıtları kullanılacaktır.
 
 
 
 
 
 
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
Balıkesirli imam 2015-05-27 05:26:31

Eğitim döneminin hayırlı olmasını Yüce Rabbimden niyaz eder,din görevlisi arkadaşlarıma kolaylıklar diler çocuklarımıza ve gençlerimize zihin açıklığı dilerim..

Avatar
zeynep 2015-05-27 07:45:16

Istanbul muftulugu nezaman fahri alımı yayılayacak

Avatar
KUR'AN ÖĞRENEMEDEN YAZ EĞLENCESİ 2015-05-27 10:17:03

Saat 10:00 da başlar 12.00 da biter. Cum'a günü tatil olur. Haftanın bir günü GEZİ , diğer günü SPOR. Kaldımı geriye 2 gün. 2 saat x 2 gün = 4 saat. O da gürültü patırtı içinde geçer. İDGAM-I MEALGUNNE de takılı kalır.

Avatar
fatma keskin 2015-05-27 17:37:26

Geziler ders saatleri disinda iyi okuyunuz

Avatar
zeynep 2015-05-28 15:50:29

köyde görev yapan bir öğretici merkezde görev yapabilir mi bilginiz var mı?

Avatar
garip bir imam 2015-05-29 13:49:20

ne kadar seminer yaparlarsa yapsınlar imam bildiğini okuyor boşuna yorulmayın kurs başlayıncaya kadar izin alalım da bari çoru çocuğu geziye götürelim.

Avatar
vatandaş 2015-06-04 14:27:57

d grubu kurslarında okuyan yaş sınırı 35 ve üstüde yaz kursunda okuyabilir mi?Yaş sınırı olmaksızın ifadesi var dediler.konuyu bilen kişi cevaplar mı?

Avatar
yağmur kan 2015-07-09 00:32:44

Hocalik için hangi menzuni yet şart 4 6 yas sertifikasina sahipim ama imam hatip 3 .siniftayim açik öğretim